Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Gyengénlátó Változat

Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.

Az 1950-ben alapított Észak-Bács-Kiskun Megyei Vízmű Vállalat 1991. december 31-én alakult át - az országban elsőként - víziközmű szolgáltató gazdasági társasággá.

2019. évtől három megyében, 58 településen végzünk víziközmű-szolgáltatást. Alaptevékenységünk a víziközmű-üzemeltetés; de a vízszolgáltatáson és csatornaszolgáltatáson túl kiegészítő szolgáltatásokkal - vízminőség-ellenőrzéssel, vízmérő- és szivattyújavítással, víz­hálózat-vizsgálattal, csatornahálózat-vizsgálattal, térinformatikai adatszolgáltatással, műszaki tervezéssel, mélyépítéssel, gépjármű-javítással, valamint komposztértékesítéssel - is állunk felhasználóink, partnereink rendelkezésére.

A BÁCSVÍZ Zrt. napjainkra az ország 12 legnagyobb víziközmű-üzemeltetőinek egyike, alkalmazot­ti létszámunk mintegy 600 fő. Társaságunk kiemelt priori­tásai közé tartozik a szolgáltatás biztonsága és minősége, a környezet védelme, a ren­delkezésre álló víziközmű-vagyon értékének megőrzése, folyamatos fejlesztése, mindezt a felhasználók és tulajdonosok elégedettsége mellett.

Társaságunk kiváló kapcsolatokat ápol a szakmai szervezetekkel, meghatározó tagja a magyarországi víziközmű-szolgáltatók érdekképviseleti szervének a Magyar Víziközmű Szövetségnek (MAVÍZ). Munkatársaink tevékenyen részt vesznek a Szövetség szakmai munkacsoportjaiban, továbbá 2015 őszétől ismét társaságunk elnök-vezérigazgatója, Kurdi Viktor a MaVíz elnöke.

A fenntarthatóság alapelveivel összhangban elkötelezettek és innovatívak vagyunk az energiafogyasztás csökkentése és a megújuló energia felhasználás növelése érdekében.

Berendezéseink működtetése, technológiáink üzemeltetése, folyamataink szabályozása során az átláthatóságra, az eredményességre és a hatékonyság fokozására törekszünk,

Fontos számunkra a munkavállalói elégedettség, mellyel kapcsolatban az egyik Legjobb Munkahely Felmérés Iparági győzteseként elmondhatjuk, munkavállalóink elégedettsége és elköteleződése igen magas mértékű. Szakmai felkészültségünk növelése és előre meghatározott céljaink elérése érdekében rendszeresen biztosítjuk dolgozóink képzését.

Alapértékeink közül kiemelt fontosságú az Ügyfélközpontúság, mely kapcsán az ügyfél-kiszolgálási kultúra felmérésnél 2011-ben, a Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban verseny során, a vízügyi szolgáltató iparágban a BÁCSVÍZ Zrt. a személyes ügyfélkiszolgálás kategória legjobbja lett.

A 2018-ban megtartott országos Felhasználói Elégedettség Felmérésen összesítésben a 8. legmagasabb pontszámot kapta, az alapfelmérés eredményei szerint pedig a 3 legjobb szolgáltató között van. Az alapfelmérésben feltett kérdésre (Mindent figyelembe véve milyen színvonalúnak értékeli a víziközmű-szolgáltatója tevékenységét?) a BÁCSVÍZ kapta a legmagasabb  (9,4) pontszámot.

A BÁCSVÍZ Zrt. a 2016/2017-es tanévtől kapcsolódott be a Pallasz Athéné Egyetem gazdálkodási és menedzsment szakának duális képzésébe. A duális hallgató betekintést nyerhet társaságunk szervezeti felépítésébe, a víz- és szennyvízelvezetés szolgáltatás működésébe, a közszolgáltatói dokumentumkezelésbe, az integrált vállalatirányítási rendszer gyakorlati alkalmazásába, a pénzügyi és számviteli folyamatokba, külső és belső partnerekkel történő kapcsolattartásba. Szervezzük és irányítjuk az elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzését a szakképzési kerettanterv alapján, továbbá konzulenst biztosítunk a Hallgató számára adott feladatok elvégzéséhez, a szakdolgozat témájának kiválasztásához és elkészítéséhez.

 

 A cég honlapja

Kiket várnak?

 Gazdálkodási és menedzsment alapszakra jelentkezőket

 Mérnök informatikus alapszakra jelentkezőket

 Gyakorlati helyszín: Kecskemét

Kapcsolat:  

Borbély Zita HR és kommunikációs vezető

E-mail: info@bacsviz.hu

Jelentkezési határidő: május 31. 

 Jelentkezés önéletrajz és motivációs levél beküldésével

A kiválasztott jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés zajlik, mely során a szakmai orientációról, valamint a rövid és a hosszabb távú célokról szeretne a cég benyomást szerezni.

 

Partnereink