Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Gyengénlátó Változat

Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft.

 

A Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ (továbbiakban Kecskeméti TISZK) kacsolódva a Pallasz Athéné Egyetem  felsőoktatási duális képzéséhez, a

2020/2021-es tanévben 
műszaki menedzser és gépészmérnök
alapszakos hallgatót fogad.

A Kecskeméti TISZK fő elve egy olyan termelés-közeli üzemi, gyakorlati képző központ megvalósítása volt, amely képes a térség gazdasági potenciájához illeszkedő humán erőforrás fejlesztésére. Oly módon, hogy a csúcs technológiához illeszkedő műhelyi háttérrel hozzájáruljon a munkaerőpiac magasan képzett szakember igényéhez. Összhangban azzal a gazdasági környezettel, mely Kecskemét és vonzáskörzetének tudás alapú gazdasági fejlődését a járműiparhoz kapcsolódó képzések körére fókuszálja. A Kecskeméti TISZK elhivatott abban, hogy ezen feladatoknak megfelelve, saját szakembert is képezzen. Kitüntetett szerepe van abban, hogy a korszerű technikai háttérre építhető tudás áramoltatás megvalósuljon, az oktatás és a gazdasági szereplők között.

A Kecskeméti TISZK emberi erőforrás fejlesztési tervében a fentiekben megjelölt célkitűzések eléréséhez kapcsolódó munkakör tervezése során megfogalmazta olyan szakember igényét, mely egyrészről birtokolja azon kompetenciákat, amely a munkaerőpiaci elvárásokhoz leginkább alkalmazkodni tudó duális szakképzésben résztvevő szakmát tanuló diákok gyakorlati tudásának fejlesztését segíti elő cég szintű, a műszaki területekhez kapcsolódó pénzügyi, gazdálkodási, szervezési feladatokban. Másrészről olyan műszaki menedzseri tudással rendelkezik, amely a duális szakképzéshez kapcsolódó gyakorlati képzés termelés-közeli műhelyének működtetésében hasznosítható.

Kiválasztás során vizsgált szempontok:

  • gyakorlati jártasság
  • szakmai érdeklődés
  • szakma iránti elkötelezettség

 A cég honlapja

 Kiket várnak?

gépészmérnök, műszaki menedzser alapszakos jelentkezők

 Gyakorlati helyszín: Kecskemét

 Kapcsolat:
 E-mail: titkarsag@ketiszk.hu 
 Telefon: +36 76 507 458

Jelentkezési határidő: A jelentkezési határidőről a cég által megadott elérhetőségeken (telefon, email) kell érdeklődni

 

Partnereink