Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Gyengénlátó Változat

Egyetemről

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A Neumann János Egyetem az  alkalmazott tudományok egyeteme, emberközpontú, egész életen át tartó kötődést és tanulást biztosító intézmény, amely hazai és nemzetközi versenyképességét a legkorszerűbb eszközök és módszerek alkalmazására építi, harmonikusan együtt él társadalmi és gazdasági környezetével.

Intézményünk célja, hogy a jogelődök hagyományait megőrizve, az integráció eredményeit megerősítve, a belső és különösen a külső kihívások által megújulva a képzési profiljába tartozó tudományterületeken hazánk, illetve a közép-kelet-európai térség egyik vezető felsőoktatási intézménye legyen.

A hallgató intézményünk legnagyobb értéke, az itt végzettek szakmai felkészültsége, emberi tulajdonságai biztosítják egyetemünk jó hírét. A létrejövő új intézmény küldetése ezért a gazdasági és társadalmi élet változásaihoz igazodó, folyamatosan megújuló, versenyképes, rugalmas és színvonalas képzés megvalósítása, hallgatói számára ösztönző tanulási környezet megteremtése képességeik fejlesztésére, egyéniségük sokoldalú kibontakoztatására. A határon túli magyar felsőoktatás segítéséhez képzési és kutatási együttműködések keretében járulunk hozzá. Az oktatás tartalmának kialakításában intézményünk egyensúlyra törekszik az időtálló alapismeretek, a gyakorlati életre közvetlen felkészülést segítő ismeretek és ezek alkalmazása között.

Oktatási potenciálját műszaki-gazdasági környezetével állandó kölcsönhatásban, az európai trendeket, igényeket figyelembe véve folyamatosan korszerűsíti, fokozottan részt vállalva a regionális kutatás-fejlesztési feladatokból is.

Intézményünk tevékenyen és elkötelezetten részt kíván venni az európai tudásalapú társadalom és gazdaság létrehozásában, csatlakozva az európai felsőoktatási térséghez. A diplomaszintek kínálatában meghatározó profilnak tekintjük a BSc, BA diploma mellett az MSc, MA képzéseket is. Fentieken túl részt vállalunk a felsőoktatási szakképzésekben és a szakirányú továbbképzésekben is. Az egyetem működése két (Észak-Alföldi és Dél-Alföldi) régióra is kiterjed. Ennek megfelelően elsősorban e két régióban lévő többi felsőoktatási intézménnyel és a gazdasági élet szereplőivel működik együtt, törekszik ennek az ösztönző környezetnek az előnyeit kihasználni és felkészíteni a hallgatókat ezen szerteágazó munkaerőpiac speciális igényeire is.

Az alkalmazott tudományok egyeteme által nyújtott új lehetőségek kihasználása mellett a létrejövő intézmény meg kívánja őrizni több évtizedes képzési és kulturális hagyományait: az érintett városokban kiépült és hatékony együttműködési formákat, a szolgáltatások rendszerét, a campusok hallgatói és dolgozói rendezvényeit, a helyi közösségi beágyazottságot, a volt hallgatókkal való kapcsolattartást. A létrejövő intézmény ugyanakkor nemzetközi szinten is versenyképes, széles bázison nyugvó képzési portfólióval, kutatási potenciállal és infrastruktúrával kíván bekapcsolódni az Európai Felsőoktatási Térség vérkeringésébe, ahol a duális képzés hazai bázisaként vonzó lehetőségeket kínál a gyakorlat-orientált képzés iránt érdeklődő partnereknek.

Partnereink