Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Gyengénlátó Változat

EDU-LAB-DTP1-115-4.1 pályázat

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

EDU-LAB-DTP1-115-4.1 pályázat

Projekt címe: Nea Danubian Governance in Labour market Relevance of Higher Education

Vezető partner: European Foundation for Education

Konzorciumi partnerek:
-
Technical University of Sofia
- Bulgarian Industrial Association
- Municipality of Vratsa
- Institute for the Study of Societies and Knowledge
- Knowledge at Work Foundation
- VERN' University of Applied Sciences
- John von Neumann University
- German Business Club Transylvania
- Lucian Blaga University of Sibiu
- Technical University of Košice
- German-Slovak Chamber of Industry and Commerce
- Automotive Industry Association of the Slovak Republic (ZAP SR)
- University of Maribor
- Regional Development Agency of Northern Primorska Ltd. Nova
- Mechanical Engineering Faculty (University of Sarajevo)
- LiNK Mostar, Association for Entrepreneurship and Business LiNK
- Development Agency of the Una-Sana Canton
- Department for Development and International Projects of Zenica-Doboj Canton
- Agency for Development of Higher Education
-“Mihajlo Pupin” Institute, University of Belgrade
- Chamber of Commerce and Industry of Serbia (CCIS)
- Ministry of Education, Science and Technological Development

Projekt összköltsége: 2.528.088,9 EUR

Neumann János Egyetemre eső rész: 133.690 EUR

Támogatás intenzitása: 100 %

Megvalósítási időszak: 2017.01.01.-2019.06.30.

Rövid összefoglaló a pályázatról:

Az Interreg Duna Transznacionális Program (Interreg DTP) keretében az E.F.E.-European Foundation for Education stuttgarti alapítvány vezetésével megvalósuló „EDU-LAB-DTP1-115-4.1 azonosítószámú, „Új Dunamenti Munkaerőpiaci Szabályzás Felsőoktatásban betöltött jelentősége” (New Danubian Governance in Labour market Relevance of Higher Education) című pályázat célja a fiatalok munkaerőpiaci esélyeinek javítása a Duna menti régióban.

A pályázat összehozza a felsőoktatási szektort, az üzleti szférát, a nemzeti hatóságokat és a politikai döntéshozókat, akik egy közös tanulási, fejlesztési folyamaton keresztül egy új kormányzati modellt hoznak létre és megalkotják a „Duna menti fiatal tehetségek chartáját”.

A pályázatban 10 országból több mint 20 partner vesz részt, akik 2,5 év alatt azzal foglalkoznak, hogy fenntarthatóvá tegyék és fejlesszék a kapcsolatot a foglalkoztatás és az oktatás között.

https://www.youtube.com/watch?v=v3zyiBHp3Zs

Amennyiben többet szeretne tudni a pályázatról, látogasson el a http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/edu-lab honlapra.

 

Summary of the project:

EDU-LAB is a project aiming to improve the professional chances of young people in the Danube region.

The starting point for developing a new mindset is capacity development. EDU-LAB brings together partners from the higher education sector, business organizations, national public  authorities and policy makers. This joint learning process will include further actors from civil society.

More than 20 partners from 10 countries cooperate for 2,5 years to link education to employment in a sustainable way. A new governance model will be developed with the goal to create a binding commitment by the “Danubian Charter for Young Talents”.

Programme co-funded by the European Union (ERDF and IPA).

https://www.youtube.com/watch?v=v3zyiBHp3Zs

 

If you would like to know more about the project, please click on the link below: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/edu-lab.

 

2018. november 07-08, Bratislava, 4th STAKEHOLDER SEMINAR AND WORKSHOP

A projekt keretén belül 2018. november 7. és 8. napján a Neumann János Egyetem képviselői részt vettek a Pozsonyban megszervezésre került nemzetközi konferencián. Az Egyetem képviseletében eljárva Prof. Dr. Lukács Pál, a Járműtechnológiai Tanszék vezetője a Work Package 5 alprojekt eredményeiről számolt be, és bemutatta a projekt keretében fejlesztett e-learning képzések tartalmi felépítését és szerkezetét. Előadásában kitért arra is, hogy a projektben vállalt 4 darab e-learning tananyag mellett 5 új e-learning tananyag került kidolgozásra, amelynek oka a gyakorlati hasznosítás szempontjainak maximális figyelembevétele. 2018. november 8. napján a Work package 7 alprojekt találkozójára került sor a Zágrábban megtartandó projektzáró esemény részleteinek megvitatása tárgyában. A projekt zárásaként az érdeklődő projektpartnerek ellátogattak a Volkswagen céghez, a szlovák gyár  és a helyi viszonyok megismerése érdekében.


2018.10.09. Bratislava, Conference on Professionally-oriented Higher Education

2018. október 9-én a Neumann János Egyetem képviseletében Dr. Lukács Pál tanszékvezető főiskolai tanár és az Egyetem duális partnere a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. képviseletében Kósa Levente részt vettek a Szlovák-Német Kereskedelmi és Iparkamara és a Szlovák Autóipari Szövetség által megrendezett Gyakorlatorientált felsőoktatás (Professionally-oriented higher Education) nemzetközi konferencián. A Szlovák Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztérium helyettes államtitkára ismertette kormányzata álláspontját a gyakorlatorientált képzéssel kapcsolatban, A jó gyakorlatok bemutatása blokkban a Baden-Württembergi Duális Főiskola képviselője mutatta be a német példát, illetve Dr. Lukács Pál a Neumann János Egyetem duális képzési gyakorlatát, míg Kósa Levente az NJE partner Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. duális képzési programját ismertették. A következő blokkban a szlovák gyakorlatorientált képzési példák kerültek ismertetésre, ennek keretében pozsonyi és kassai minták kerültek bemutatásra, a konferenciát panelbeszélgetés zárta.

 

2018. 06. 27-28. Kecskemét, Stakeholder Training

On 27-28 June 2018, the 1st conference and workshops within WP5 had been organised by John Von Neumann University in Kecskemet.

During the partner meeting, revision and amendment of e-learning courses designed in WP3 were done and training on New Danubian Governance Model and Policy Guide was also prepared. Additional goal and added value of the conference was to provide participants with presentations of JNU dual partners (Phoenix Mecano Kecskemét Ltd., Linamar Hungary Ltd., Knorr-Bremse Breaking Systems Ltd.) and with presentation of students enrolled in the dual study program that was followed by a questions and answers session with dual-partners and dual-students. On the 2nd conference day 3 hours site visit of JNU dual partners (Phoenix Mecano Kecskemét Ltd., Deltaplast Ltd., Knorr-Bremse Breaking Systems Ltd.) were organised where project partners got to know these companies more in details and could meet/interview also dual students.

 


2018.05.09-10. Kecskemét, Slovakian EDU-LAB partners and stakeholders in Kecskemét

In May Slovakian EDU-LAB partners and stakeholders had two-day study visist in Kecskemét aiming to acquire more information on professionally- oriented study programs in Hungary. 

In order to collect best practices and to facilitate the implementation of Pilot Activities in Slovakia, Slovakian partners and stakeholders participated at different discussions and debates about the professionally-oriented training with HILTI and Mercedes-Benz Manufacturing Ltd. These companies were one of the first cooperating partners of John von Neumann University wnen it introduced the professionally-oriented study model.

The company visit brought new source of inspiration for implementing Pilot Activities in Slovakia and valuable practical knowledge from the initial phase of implementation of this model in Hungary. The participants were provided an insight into professionally-oriented study programmes from student´s perspective as well as an illustration how such a study programme could be a win-win cooperation for all - the students, the university and companies.

http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/2227


2018. 04.23-25. Vratsa, 3rd Steering Committee Meeting

A délutáni megérkezést követően találkozás volt a polgármesterrel, valamint a helyi vezetőkkel Az üdvözléseket követően prof. Schuster megnyitotta a SCOM-ot. Ebben a projekt előre haladásáról, a WP3 és WP4 befejezéséről esett szó. Az esti szekcióban beszámoltunk  a WPS feladatairól és tervezett  programokról. A második nap délelőtt az EFE programról és a WP6- ról volt szó. Délután a WPS partnerekkel tekintettük át a feladatokat. Az esti szekció a WP3- ban kidolgozott e-learning kurzusok megbeszéléséről szólt. A harmadik napon a WPS keretében a duális felsőoktatás általános kérdéseiről tartottunk előadást, majd a felmerült kérdéseket válaszoltuk meg.

After the arrival in the afternoon, there was a meeting with the mayor and local representatives. After the greetings, prof. Schuster opened SCOM. He summarised the progression of the project and the completition of WP3 and WP4. In the evening section, we reported on WP5's tasks and the planned programs. In the morning session of the second day, there were information on the EFE program and WP6. In the afternoon, we reviewed the tasks with the WP5 partners. The evening section was about discussing e-learning courses of WP3. On the third day, we discussed the general issues of dual HE in WP5, and answered questions. We started our backward travel in the afternoon.


 

2018. 01. 25-26. Maribor, 2nd STAKEHOLDER SEMINAR AND WORKSHOP

2018. január 25-26-án részt vettünk a 2nd STAKEHOLDER SEMINAR AND WORKSHOP-on, melynek keretén belül a szeptemberi Maribor-i találkozó folytatásaként a „New Danubian Governance Model” vázlatának a véglegesítését végeztük el a pályázat partnereivel együtt.

A találkozón két alkalommal kisebb csoportbontásban dolgoztunk, feladatunk a New Danubian Governance Model vázlatának az érintett pontokba történő átdolgozása, újabb ötletek, megjegyzések feltüntetése, így a WP4 végére egy komplett modell felépítése történhet meg.

A találkozó második napján a 2018-ban lezajló WP5 és WP6 ismertetése következett. A WP5 vezetését az NJE látja el, így kiemelt fontossággal bír számunkra ez a programcsomag. A programcsomagban 4 e-learning tananyag mutatja majd be hazánk duális típusú képzését, az egyetem, a vállalatok és a hallgatók oldaláról.

 

On 25-26 January, 2018, the 2nd STAKEHOLDER SEMINAR AND WORKSHOP was held in Maribor, Slovenia. As a continuation of the Maribor meeting in September, draft of "New Danubian Governance Model" was completed together with partners.

During the 1st day, partners twice worked in small groups to revise some concerned points of New Danubian Governance Model and to add new ideas/remarks, so that the complete model was prepared by the end of WP4.

On the 2nd day, WP5 and WP6 tasks for 2018 was introduced. WP5 is led by John Von Neumann University, consequently this program’s of the utmost importance for JNU. In WP5, four e-learning courses introduce the “Kecskemet model”, the dual higher education system in terms of university, companies and students.

 

2017. 11. 15–17. Belgrád, 2nd STEERING COMMITTEE AND PARTNER MEETING

2017. november 15-17-én került megrendezésre a 2nd STEERING COMMITTEE AND PARTNER MEETING-. Az első napon a bizottsági ülésen a pályázatban résztvevő tagok intézményeiből, szervezeteiből kiválasztottak egy olyan tagot, aki a jövőben megrendezésre kerülő döntéshozó bizottságban képviseli az adott szervezetet. Az NJE részéről Dr. Lukács Pált választottuk egyhangúlag.

A találkozó második napján a délelőtti megbeszéléseket az EFE (European Foundation for Education) irányította, melynek során szó volt a 2018-as projekt menedzsment időbeli tervezéséről, az első időszak (Period 1) bemutatása, és a második időszak (Period 2) beszámolójának elkészítése.

A találkozó utolsó napját a University of Belgrade vezetésével zajlott le. A WP3 csomagban elkészült e-learning tananyagok bemutatása volt a fő szempont, valamint ezen anyagok minél szélesebb körben történő terjesztése.

 

On 15-17 November, 2017, the 2nd STEERING COMMITTEE AND PARTNER MEETING was held in Belgrade, Serbia. On the first day of committee meeting, a person was elected by the organization members who will represent their institution/organization at the decision-making committee in the future. Dr.Pál Lukács was unanimously elected by John Von Neumann University institution.

On the second day of meeting, the morning discussions were directed by EFE (European Foundation for Education) and was about the planning of 2018 project management, presentation of 1st period report (Period 1) and preparation of 2nd period review (Period 2) were done.

Last day of the meeting was led by University of Belgrade. Presentation of e-learning curriculum prepared in WP3 package was the main aspect of the day and the introduction of these materials as widely as possible.


2017.09.14-15. Maribor, Stakeholder Seminar and Workshop

A találkozó célja ― ahol a projekt partnereken kívül az intézmények stratégiai partnerei és érdekképviselő szervezetek is részt vettek ― hogy meghatározzanak különböző lehetséges megoldásokat a professzionális tanulmányi programok létrehozására, így kapcsolatot teremtve a felsőoktatás, az üzleti szféra és a jogalkotók között.  A Neumann János Egyetem stratégiai partnereként a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, vállalti partnerként pedig a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft., a Deltaplast Kft. és a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vett részt a találkozón.

The aim of the seminar and workshop was to determine the path from the current state that varies among countries to the desired goal – linking of higher education and business by policy makers paving (or making) the roads.  

If you would like to get some information of the event in Maribor, please click on the link below:

http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/1126

 

2017. november 15-17, Steering Committee and Partner Meeting

A belgrádi találkozó célja a „New Governance Model” témakörben kialakított és létrehozott e-learning anyagok és egyéb ismertetők bemutatása és véglegesítése volt, mely nagyban segítheti a Duna menti régió országait, hogy oktatási rendszerüket tovább fejlesszék és még gyakorlat orientáltabbá tegyék.

The aim of the partner meeting was to present the e-learning courses and other type of dissemination materials in the field of „New Governance Model”. The countries in the Danube region can reorganize their study programs to make a more practice orientated study program. 

  

 

Partnereink