Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Gyengénlátó Változat

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

Felhívás megnevezése: EFOP-3.4.3-16 - Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében

Projekt címe: Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében a Neumann János Egyetemen

Projekt azonosító száma: EFOP-3.4.3-16-2016-00002

Kedvezményezett: Neumann János Egyetem

Támogatás összeg: 842 029 484 Ft.

Támogatás intenzitása: 100 %

Megvalósítási időszak: 2017.06.08.-2021.02.28.

Támogató alap: Európai Szociális Alap

Az integrált intézmény oktatási tevékenységének fejlesztéséhez átfogó, horizontális, azaz minden képzési területre kiterjedő fejlesztések szükségesek, amelyek kiterjednek a humán erőforrás fejlesztésére, a módszertani megújulásra, az általános kompetenciák fejlesztésére, az oktatáshoz kapcsolódó együttműködésekre és a szolgáltatások területére egyaránt.

A fejlesztések egy része bár csak közvetetten kapcsolódik az

oktatási tevékenységhez, de a hallgatói-munkatársi közérzet és teljesítmény szempontjából minőségjavító tényező lehet, növelve ezáltal a végzettek munkaerőpiaci esélyeit és ezáltal az intézmény piacképességét. A fentiek értelmében az intézmény általános célja a pályázat megvalósításával az intézményi képzés és tartalomfejlesztés minőségének optimalizálása, amelyben a projekt során elvégzett intézményi beavatkozások eredményeképpen mind a hallgatók, mind az oktatók, mind a megvalósító intézmény kiemelkedő teljesítménnyel képes reagálni a munkaerő-piaci kihívásokra és a nemzetközi versenyre is egyaránt.

Cél, hogy az integrációval létrejött új intézmény–optimalizálva az integrációból eredő szakmai és felsőoktatási potenciált valamint az hazai és nemzetközi ágazati és szakmai együttműködéseket–a konstrukció céljaihoz illeszkedve, a 48 hónapos projektfejlesztés során komplex fejlesztési projektet valósítson meg. A fejlesztési programot az intézmény a saját profiljának és jellegének megfelelő területeken önállóan valósítja meg intézményi szinten hat alprojektben (Felsőoktatási részvételt növelő komplex szolgáltatásfejlesztési alprojekt, Intézményi komplex oktatási innováció fejlesztés alprojekt, Nemzetközi hálózatfejlesztés, oktatás-, és szolgáltatásfejlesztés alprojekt (mely tartalmazza a Kárpás-medencei együttműködés területeit), Hallgatói sportszolgáltatás fejlesztés és egészségnevelés alprojekt, Intézményi stratégiai fejlesztési alprojekt (ezen belül négy fejlesztési terület), Az intézményi humán erőforrás fejlesztése a minőségirányítás eszközrendszerével alprojekt), tematikusan illeszkedve az IFT-ben megfogalmazott tématerültekhez, illetve a pályázati felhívás struktúrájához.

A fejlesztési program során – illeszkedve a „Fokozatváltás a Felsőoktatásban” című dokumentum frissített változatához – a közvetlen felsőoktatási részvételt növelő beavatkozások, valamint az oktatási innováció tekintetében megtörténik az intézményi szakok, szakirányok, specializációk áttekintése, amelyben megvalósul a specializációk hozzáigazítása a munkaerőpiaci követelményekhez és a tartalmak hozzáigazítása a vállalati igényekhez. A tevékenységben kiemelt szerepet kap a gyakorlati képzés minőségének monitorozása, folyamatba épített korrekciója valamint az új képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően a tanulási eredmények meghatározása szakokra, szakirányok és tantárgyakra vonatkozóan.

A felsőoktatási stratégia célkitűzéseinek megfelelően erősítésre kerül az integrált intézmény nemzetközi versenyképessége: ennek eszközei a fejlesztés során az idegen nyelven meghirdetett képzési programok, neves külföldi vendégoktatók foglalkoztatása, nemzetközi oktatásfejlesztési projektekben való részvétel, oktatói és a hallgatói mobilitás ösztönzése lesznek. A projekt során megvalósul az aktív toborzási tevékenység is az Erasmus, Stipendium Hungaricum, Ceepus, Campus Mundi, Businet lehetőségeinek kihasználására. A határon túli kapcsolatoknál képzési és tudományos együttműködés valósul meg tervezetten a műszaki és a pedagógiai tudományok területén, emellett Horvátország, Románia, Szlovákia és Szerbia felsőoktatási intézményeivel a már kialakult szoros együttműködés megerősítése a cél további oktatási – képzési portfólió bővítése céljából.

A fizikai aktivitás terén a meghirdetett jótékonysági akciók, célzott gyűjtések, rekreációs és sportrendezvények, véradások, egészfejlesztési és prevenciós programok megvalósulhatnak meg kapcsolódva a társadalmi felelősségvállalás jegyében korábban fogant intézkedésekhez, amely tevékenységben a Sportszakmai koncepció 2.0 alapján a sport, a testmozgás, az egészségfejlesztés és az egészségnevelés kerül a fejlesztés középpontjába.

 

 

 

 

Partnereink