Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Gyengénlátó Változat

Neumann János Egyetem - Hallgatói Önkormányzat

Az önkormányzat neve: Neumann János Egyetem Hallgatói Önkormányzat (NJE HÖK)

Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

Címe: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A HÖK kari szervezetei:

a) Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Hallgatói Képviselet (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. (továbbiakban NJE GAMFK HK))

b) Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar Hallgatói Képviselet (5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.) (továbbiakban NJE GK HK))

c) Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar Hallgatói Képviselet (6000 Kecskemét, Mészöly Gyula. tér 1-3. (továbbiakban NJE KVK HK))

d) Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Hallgatói Képviselet (6000 Kecskemét, Kaszap utca 6-14 (továbbiakban NJE PK HK)

 


A Hallgatói Önkormányzat vezetősége 

A NJE HÖK elnöksége: 

NJE-HÖK elnök: Mátics Balázs 
E-mail: matics.balazs@hok.uni-neumann.hu 

NJE-HÖK általános alelnök: Pallagi Bence
E-mail:pallagi.bence@hok.uni-neumann.hu 

Diákjóléti bizottsági elnökségi tag: Kárai Szilvia 


PR és külügyekért felelős elnökségi tag: Nyúl Zoltán 


Programszervező és kulturális elnökségi tag: Gáspár Aliz


Tanulmányi ügyekért felelős elnökségi tag: Várhegyi Mónika  
E-mail: varhegyi.monika@hok.uni-neumann.hu 

NJE-HÖK Gazdasági Alelnök: Vincze Ádám
Kari elnökök: 

NJE-GAMFK Hallgatói Képviselet elnöke: Pallagi Bence
Email: 

NJE-KVK Hallgatói Képviselet elnöke: Vincze Ádám
E-mail: 

NJE-PK Hallgatói Képviselet elnöke: Gáspár Aliz
E-mail:

 

Az önkormányzat célja, feladata

Az Önkormányzat célja:

  • A hallgatók érdekképviseletének ellátása valamennyi, hallgatókat érintő kérdésben és minden főiskolai, regionális illetve országos testületben és fórumon.
  • A felsőoktatási törvényben és más jogszabályokban, egyetemi és kari szabályzatokban, főiskolai és kari tanácsi határozatokban ráruházott, a hallgatói jogviszonyból származó kollektív döntési, egyetértési, javaslattételi és ellenőrzési, véleményezési jogok gyakorlása.

Az Önkormányzat feladata:

  • részt venni a felsőoktatási érdekképviseleti szervezetek munkájában,
  • támogatni a hallgatók szakmai, tudományos, sport és egyéb közösségi tevékenységét, a hallgatói öntevékeny csoportok munkáját,
  • kivizsgálni a felmerülő hallgatói problémákat és lépéseket tenni azok megoldására,
  • a rendelkezésre álló információs eszközökön keresztül folyamatosan tájékoztatni a hallgatókat az öormányzat munkájáról, a főiskolával kapcsolatos kérdésekről, pályázatokról, ösztöndíj- és álláslehetőségekről,
  • kulturális és hagyományőrző programok szervezésével elősegíteni a főiskolai közélet élénkítését,
  • segíteni a hallgatók hazai és külföldi szakmai, kulturális és egyéb kapcsolatainak építését.

 

Az elnökség szavazati jogú tagjai:

  • GAMF Kar 3 képviselő
  • KVK, PK 2-2 képviselő

A Neumann János Egyetem Hallgatói Önkormányzata a képviseleti és érdekérvényesítési jogok gyakorlásán túl alapvető feladatának tartja a hallgatók szabadidős programjainak, közösségi rendezvényeinek és hagyományteremtő szórakozási lehetőségeinek szervezését, gördülékeny lebonyolítását. A gólyatábor, a gólyabál, a egyetemi és kari napok, kulturális és sportrendezvények, az öntevékeny művészeti csoportok bemutatkozása és az elmaradhatatlan bulik mind a NJE HÖK lelkes tagjainak munkája nyomán válik emlékezetessé a régi és új diákok számára.

NJE HÖK Alapszabálya

Partnereink