Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Gyengénlátó Változat

ERASMUS+

ERASMUS+

AZ ERASMUS + PROGRAMRÓL

ERASMUS+Az Erasmus+ az Európai Unió új programja, mely az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a sportot is magában foglalja, több jelenleg futó programot (köztük az Egész életen át tartó tanulás programot) egyesítve. 

Az Erasmus+ 2014 és 2020 között 14,7 milliárd eurót biztosít az európai oktatás, képzés, ifjúsági szakma és sport megerősítésére.

A program hallgatók, gyakornokok, önkéntesek, fiatalok, tanulók, felnőtt tanulók, tanárok, pedagógusok, egyetemi oktatók, trénerek, ifjúsági munkások, oktatási, képzési vagy ifjúsági területen működő szervezetek munkatársai számára nyújt részvételi lehetőséget. A pályázatokat intézmények, szervezetek nyújthatják be, az egyéni részvétel ezeken keresztül valósulhat meg.

Milyen pályázati kategóriákat tartalmaz az Erasmus+ program?

Az Erasmus+ a szinergiák kihasználását és a szektorközi együttműködéseket ösztönzi az oktatás, a képzés és az ifjúsági munka különböző területein: megszűnnek a mesterséges határok a különböző pályázattípusok és projektformák között, nagyobb hangsúlyt kap az új résztvevők bevonása a munka világából és a civil szférából, valamint erősödnek az együttműködések új formái.

1. Mobilitás

  • Személyzet/szakemberek mobilitása (az egész életen át tartó tanulás minden szintje; pedagógusok, oktatók, oktatási és képzési szakértők, beleértve az oktatásba, képzésbe, illetve a nem formális ifjúsági oktatásba bevont ifjúsági munkásokat)
  • Felsőoktatásban és szakképzésben tanuló diákok mobilitása (tanulmányok, munkaalapú tanulás, gyakornoki tevékenység)
  • Mesterfokú tanulmányokat végző diákok mobilitása (diákhitel-garancia eszköz)
  • Ifjúsági cserék és ifjúsági önkéntesség

2. Együttműködések: innováció és jó gyakorlatok cseréje

  • Stratégiai partnerségek (kis léptékű együttműködések és nagy léptékű projektek a programban részt vevő országok között), beleértve az ifjúsági kezdeményezéseket és az ifjúsági szektor együttműködését.
  • Tudásfejlesztési szövetségek és (a felsőoktatás és a munka világa közötti strukturált együttműködés)
  • Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek (a szakképzés és a munka világa közötti strukturált együttműködés)
  • Informatikai támogató platformok (három platform az eTwinning modell alapján)
  • Kapacitásépítés (harmadik országokkal megvalósuló felsőoktatási projektek)

Intézményi elfogadott Erasmus University Charter  

Intézményi elfogadott Erasmus Policy Statement   

További információ a Külügyi Irodában:

Váriné Dósa Eszter

Iroda

Kecskemét, Izsáki út 10. Oktatási főépület 1. emelet balra

Telefon

+(36) 76 501 992

E-mail

international.office@rh.kefo.hu

Partnereink