Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Gyengénlátó Változat

FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓI EREDMÉNYESSÉGET KUTATÓ MŰHELY - Publikációk

Fontosabb publikációk

 • M. Hercz, L. Koltói, R. Pap-Szigeti and E. Török: Assessing competencies of freshmen: an on-line measurement in the college. Paper presented at 6th International Scientific and Expert Conference TEAM 2014. Technique, Education, Agriculture & Management. Kecskemét, November 10th - 11th 2014.
 • M. Hercz, L. Koltói és R. Pap-Szigeti: Hallgatói kompetenciaértékelés és modellkutatás, Felsőoktatási Műhely, No. 1, 2013, pp. 83-97.
 • M. Hercz, L. Koltói: Students’ Competence Map: Developing a Measure of Competence. Paper presented at 11th Conference on Educational Assessment. Szeged, April 11th - 13th 2013.
 • Török Erika: A duális képzés felsőoktatásban betöltött innovációs szerepe. In: Fodorné Tóth Krisztina (szerk.) Felsőoktatás, életen át tartó tanulás és az ENSZ fenntartható fejlesztési célok megvalósítása: Higher Education, Lifelong Learning and Implementation of UN Sustainable Development Goals. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2017.04.20-2017.04.21. Pécs: MELLearN Egyesület, pp. 187-197. (Tanulmánykötet) (ISBN:978-963-429-173-2)
 • Török Erika, Brindza Attila, Hercz Mária, Koltói Lilla, Pap-Szigeti Róbert, Rigó Róbert: TALENTUM: hallgatói sikerességet támogató és tanulást segítő pilot program a Kecskeméti Főiskolán. In: Fodorné Dr. Tóth Krisztina PhD (szerk.). Felsőoktatási kihívások. Alkalmazkodás stratégiai partnerségben. Tanulmánykötet. MELLearN 2016. 76-85. old. ISBN: 978-963-88878-7-0 
 • Kovács Zsuzsanna – Török Erika: Duális képzés – az együttműködésen alapuló képzési forma. In: Fodorné Dr. Tóth Krisztina PhD (szerk.). Felsőoktatási kihívások. Alkalmazkodás stratégiai partnerségben. Tanulmánykötet. MELLearN 2016. 198-204. old. ISBN: 978-963-88878-7-0
 • Erika Török, Zsuzsanna Kovács (2016): Effectiveness indicators and performance measurements in dual training. In: M.Čambál, M. Marônek, M. Dománková, K. Mirosavljevič (Eds.). Proceedings of TEAM 2016 8th International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society, Trnava, Slovakia. pp. 268-274. ISBN 978-80-8096-237-1
 • Zsuzsanna Kovács, Erika Török: Dual system for renewing Hungarian Higher Education. INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND LEARNING SYSTEMS 1: pp. 81-85. (2016) http://www.iaras.org/iaras/filedownloads/ijels/2016/002-0011.pdf letöltve: 2016. március 24. http://www.iaras.org/iaras/journals/ijels
 • Erika Török, Zsuzsanna Kovács (2015): Dual Training in the Light of Vehicle Engineering Student Feedback. In: Zoran Radakovic, Simon Sedmak, Snezana Kirin (Eds.). Proceedings of TEAM 2015 7th International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society, Belgrade, Serbia. pp. 377-381. ISBN: 978-86-7083-877-2
 • Erika TÖRÖK, Zsuzsanna KOVÁCS (2015): Future-oriented Practice in Higher Education. In: Recent Research in Engineering Education, Proceedings of the 11th International Conference on Engineering Education, Salerno, Italy, Published by WSEAS Press. ISBN: 978-1-61804-312-2 
 • Erika Török, Róbert Pap-Szigeti: Input survey on competence aiming to support students' efficacy In: Central European Higher Education Cooperation (CEHEC) 4th Conference: Higher Education in Central and Eastern Europe: National, Regional and European Trajectories: Book of abstracts. 37 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2018.04.12-2018.04.13. Budapest: CEU, pp. 26-2
 • Török Erika: Kérdőívek és tesztek elektronikus felvételét támogató szoftver fejlesztése és alkalmazása. In: XIV. MELLearN Konferencia: A felsőoktatási lifelong learning társadalmi és gazdasági haszna: kutatás – fejlesztés – innováció. 53 p. Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2018.04.19-2018.04.20. [s. l.] - Magyarország: [s. n.] - Hazai, pp. 6-7
 • Török Erika: Lépésről lépésre a hallgatói sikeresség érdekében. szimpózium-összefoglaló előadás In: Kerülő Judit; Jenei Teréz;       Gyarmati Imre (szerk.) XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztrakt kötet. 636 p. Konferencia helye, ideje: Nyíregyháza, Magyarország, 2017.11.09-2017.11.11. Nyíregyháza: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság; Nyíregyházi Egyetem, 2017. p. 306. (ISBN:978-963-508-863-8)
 • Horváth Ágnes, Török Erika (2017): Transzverzális készségek fejlesztése az alapszakokon. szimpózium-előadás In: Kerülő Judit; Jenei Teréz;           Gyarmati Imre (szerk.) XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztrakt kötet. 636 p. Konferencia helye, ideje: Nyíregyháza, Magyarország, 2017.11.09-2017.11.11. Nyíregyháza: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság; Nyíregyházi Egyetem, 2017. p. 306. (ISBN:978-963-508-863-8)
 • Török Erika (2017): A duális képzés magyarországi felsőoktatásban betöltött innovációs szerepe. In: Fodorné Tóth Krisztina (szerk.) Felsőoktatás, életen át tartó tanulás és az ENSZ fenntartható fejlesztési célok megvalósítása: Higher Education, Lifelong Learning and Implementation of UN Sustainable Development Goals. 303 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2017.04.20-2017.04.21.
 • Hercz Mária, Koltói Lilla, Török Erika: TALENTUM: Tanulást támogató pilot program a Kecskeméti Főiskolán, In: Csuka Dalma Ilona (szerk.) 13. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2017.04.20-2017.04.21. 2017. Paper SD-1-5.
 • Erika Török, Zsuzsanna Kovács (2016): Effectiveness indicators and performance measurements in dual training. Paper presented at Proceedings of TEAM 2016 8th International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society. Trnava, Slovakia. October 19th - 21th 2016

FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓI EREDMÉNYESSÉGET KUTATÓ MŰHELY

Partnereink