Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Gyengénlátó Változat

GAMF Műszaki és informatika Kari záróvizsgákkal kapcsolatos tudnivalók

A záróvizsgák lebonyolítására a 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 13. §-ban rögzítettek szerint, kari hatáskörben kerül sor. A személyes jelenlétet igénylő záróvizsgák lebonyolítása a kormányrendeletnek megfelelően szűkített létszámú záróvizsga bizottság előtt, megfelelő védőfelszerelések használata és a távolsági szabályok betartása mellett történhet meg.

Ezek alapján a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Karon a záróvizsgákat a hallgatók személyes jelenlétével tartjuk meg, az alábbi, fertőzésveszélyt csökkentő intézkedések betartása mellett:

-          A hallgatók az egyetem területére csak a személyi portán (főbejárat) léphetnek be. Itt átveszik a szükséges védőeszközöket és az információs lapokat. Mindenki számára maszk, és a kesztyű viselése kötelező (belépéskor biztosítjuk).

-          Az egyetem egész területén kötelező mindenki számára, hogy másoktól 2 m-es távolságot tartson.

-          Minden egyes vizsga terem külön épületrészben vagy emeleten helyezkedik el.

-          Hallgatók számára várakozó helyek (személyek közötti legalább 2-3 m-es távolság tartásával) lesznek kialakítva.

-          A vizsgáztatási teremben egyszerre csak két hallgató (tételt kidolgozó és felelő), a jegyző, egy további bizottsági tag, valamint egy technikus lesz jelen. (Kivéve, ha technikai gond merül fel, ekkor a bizottsági tagok is bemehetnek.)

-          A bizottság tagjai az irodájukból számítógép segítségével vesznek részt a vizsgáztatásban.

-          Rendszergazda (technikus) segíti a technikai háttér biztosítását.

-          Az ütemezés szigorú betartása (30 perc/hallgató) kötelező.

-          Kérjük a tanszékeket, hogy a záróvizsgák korábban megszokott megnyitó ill. záró részeit ne tartsák meg.

-          A hallgató a szakdolgozat védésének sikerességéről néhány percen belül tájékoztatást kap. Majd ezt követi a témakörökből való felelet.

-          A végeredményről a záróvizsgát követően a jegyző írásban ad tájékoztatást (privát chat felületen keresztül a MS Teams-ben).

Záróvizsgák időrendi sorrendben a következőképpen alakulnak:

  1. Hallgatók belépnek az egyetem területére és átveszik a biztonsági eszközöket.
  2. Az első hallgató tételt húz 30 perccel a záróvizsga megkezdése előtt.
  3. Az első hallgató megkezdi védését, és ekkor a második hallgató belép a terembe (tételt húz), majd elkezdi felkészülését (így biztosítva van a tanú a vizsgáztatás során).
  4. A hallgatók ezek után a megadott időkorlát betartása mellet következnek egymás után.

A záróvizsgák lebonyolításának rendjéről szóló legfrissebb utasítást a következő linken keresztül lehet elérni: https://gamf.uni-neumann.hu/dekani-utasitasok-1

Partnereink