Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Gyengénlátó Változat

Gépészmérnöki alapszak BsC

 

A képzési idő nappali és levelező tagozaton is 7 félév
Duális és nem duális képzési formában is  
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: gépészmérnök


A SZAK KÉPZÉSI CÉLJA

A képzés célja a gépészmérnöki feladatokkal összefüggő műszaki tudományok alkalmazásainak és a választott szakterület gyakorlati eredményeinek megismertetése, valamint az ezek alkalmazásához szükséges készségek kifejlesztése.

 

Választható specializációk

Anyagtechnológiai és minőségügyi specializáció

Az általános gépészmérnöki képzésen túl olyan mérnökök képzése, akik jártasak lesznek az anyagegyesítő, anyagtulajdonság-módosító és képlékenyalakító technológiák kiválasztásában, tervezésében. Képesek ezeket a technológiákat számítógépes adatbank felhasználásával tervezni. Ismerik a minőségirányítási és minőségtanúsítási rendszereket, a minőségirányítás dokumentumait, a nemzetközi és európai szabványosítást, a CAQ modulokat és a minőségszabályozási rendszereket.

 

Gyártásinformatikai specializáció

A gyártásinformatikai specializáción a hagyományos gyártási eljárások megismertetése mellett a hangsúly a gyártáshoz és a gyártástervezéshez kapcsolódó CA- (számítógéppel támogatott) technikák elsajátíttatásán és az automatizált technológiák megismertetésén van.

 

Mechatronikai specializáció

Célunk olyan gépészmérnökök képzése, akik az elsajátított természettudományos, elektronikai, gépészeti, informatikai és gazdasági ismeretek birtokában alkalmasak lesznek mechatronikai eszközök felhasználásán alapuló gyártási, szerelési, minőségszabályozási folyamatok felügyeletére és irányítására, egyszerűbb mechatronikai szerkezetek tervezésére, valamint mechatronikai rendszerek üzemeltetésére és karbantartására.

 

Műanyag-feldolgozó specializáció

A specializáció oktatási célja olyan gépészmérnökök képzése, akik az alapismeretek mellett a műanyag-feldolgozással kapcsolatos ismeretekkel is rendelkeznek a műanyagokról, műanyag-feldolgozási technológiákról, berendezésekről, gépekről, valamint konstruktőri szinten ismerik a műanyag-feldolgozó szerszámokat.

 

Fontosabb tantárgyak

Természettudományi alapismeretek: analízis, valószínűség-számítás és statisztika, fizika, kémia, mechanika, hőtan, áramlástan.

Gazdasági és humán ismeretek: közgazdaságtan, vállalkozás-gazdaságtan, menedzsment, jogi és államigazgatási ismeretek, munkavédelem, biztonságtechnika.

Szakmai törzsanyag: anyagismeret, informatika, műszaki ábrázolás, általános géptan, hő- és áramlástechnikai gépek, gépelemek, CAD technikák, számítógépes tervezés, elektrotechnika, irányítástechnika, gépipari mérések, előgyártási technológiák, mechanikai technológiák, gépgyártás-technológia, műanyag-feldolgozás technológia, CNC technológiák, logisztika, minőségügy.

Differenciált szakmai ismeretek:

 • Gyártásinformatikai specializáció: anyagismeret és minőségügy, CAD/CAM rendszerek, gyártórendszerek és eszközök, képlékenyalakítás.
 • Mechatronikai specializáció: mechatronika, CAD/CAM rendszerek, ipari folyamtok méréstechnikája, képlékenyalakítás.
 • Műanyag-feldolgozó specializáció: a műanyag-feldolgozás szerszámai és gépei, műanyagok tulajdonságai és vizsgálata.
 • Anyagtudományi és minőségügyi specializáció: anyagvizsgálat, a hegesztés technológiája és gépei, képlékenyalakítás, alakító szerszámok számítógépes tervezése, a hőkezelés technológiája és berendezései, szabványosítás.

Tanulmányi tájékoztató azoknak, akik 2017 után kezdték meg tanulmányaikat


A gépészmérnöki alapszakot Neked ajánljuk,

 • ha szeretnél az ország egyik legismertebb műszaki felsőoktatási intézményében tanulni;
 • ha igazán sikeres szeretnél lenni a műszaki életben;
 • ha biztonsággal szeretnél eligazodni a műszaki tudomány elméletében és gyakorlatában;
 • ha szeretnél olyan gyakorlatközpontú, közvetlen ipari kapcsolatokkal rendelkező képzésben részt venni, amely jól alkalmazható ismereteket nyújt a végzettek számára.


Hol helyezkedhetsz el a szakon szerzett diplomával?

Gyártással, szereléssel foglalkozó kis-, közepes és nagyvállalatoknál, műszaki fejlesztéssel és kutatással foglalkozó mérnöki irodáknál, műszaki szaktanácsadással foglalkozó szervezeteknél.

 

Ha szeretnél még többet megtudni a szakról, kérdezz bátran:

Oktatási Igazgatóság GAMF Kari Egység: 

 • Kari referens: Noel Gáborné
 • E-mail cím: felveteli@gamf.uni-neumann.hu
 • Kecskemét, Izsáki út 10. Tel.: 76/516-318

Oktatásfelelős:

 • Nagyné Pintér Zsuzsanna műszaki tanár
 • Járműtechnológia Tanszék
 • Tel. szám: 76/516-382
 • E-mail: pinter.zsuzsanna@gamf.uni-neumann.hu

 Képzések

Partnereink