NRG Ösztöndíj – Egy félévben legalább 30 kreditet teljesítő hallgatók számára

 

A Neumann János Egyetem NRG kiválósági ösztöndíjára a következők szerint lehet pályázni.

Az ösztöndíjra azon hallgató pályázhat, aki a következő kritériumokat teljesíti:

  • 2021/22. tanév őszi félévében, vagy az után felvételt nyert és beiratkozott hallgató, és
  • az ösztöndíj meghirdetésének félévében, és az azt megelőző félévben nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és
  • alap képzésben (BSc) vagy felsőoktatási szakképzésben (FOSZK) vesz részt, és
  • az ösztöndíj meghirdetését megelőző félévben legalább 30 kreditet teljesített.

Az ösztöndíj összege

  • BSc-s hallgatók esetében 150.000 Ft,
  • FOSZK-os hallgatók esetében 75.000 Ft

egyszeri támogatási összeg, mely a meghirdetés félévében kerül kifizetésre.

Az egyetem a hallgatókat az ösztöndíj meghirdetése előtti félévben megszerzett kreditszám és azon belül a féléves súlyozott tanulmányi átlaga alapján rangsorolja, és a rendelkezésre álló forrás mértékéig támogatja.

Az ösztöndíj részleteit a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 41/I. §-a tartalmazza.

 

A pályázatok benyújtására a Neptun rendszer Ügyintézés/Kérvények menüpontjában az NRG Beiskolázást Támogató Ösztöndíj kérvénynél van lehetőség.