Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Gyengénlátó Változat

Járműmérnöki alapszak BsC

A képzési idő: 7 félév. 
Duális és nem duális képzési formában is. 
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: járműmérnök.


A szak képzési célja

A képzés célja olyan járműmérnökök képzése, akik képesek a közlekedési, szállítási és logisztikai folyamatok sajátosságait figyelembe véve a közúti- (személy- és haszongépjárművek), illetve járműrendszerek és mobil gépek, valamint építő- és anyagmozgató gépek rendszerszemléletű üzemeltetésére és tervezésükkel, gyártásukkal, javításukkal kapcsolatos mérnöki alapfeladatok megoldására. E feladataikat a biztonság, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás szempontjait figyelembe véve képesek ellátni. Megfelelő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

 

Választható szakirányok

 • Gépjárművek szakirány
 • Automatizált gyártórendszerek és robotok szakirány (tervezet)
 • Járműmechatronikai szakirány (tervezet)


A járműmérnöki szakot Neked ajánljuk

 • ha érdekelnek a járművek és mobil gépek gyártásának és üzemeltetésének környezetvédelmi, minőségügyi, munkahelyi, egészségi és biztonságtechnikai alapjai,
 • ha szeretnéd megismerni a tervezéshez szükséges alapszintű előírásokat és szabványokat, a kapcsolódó legfontosabb jogszabályokat,
 • ha képes szeretnél lenni a járművek, járműrendszerek és mobil gépek, anyagmozgató gépek, géprendszerek biztonságos, környezetkímélő, energia-hatékony üzemeltetésének megszervezésére, lebonyolítására, irányítására.


Fontosabb tantárgyak:

 • Természettudományos alapismeretek: analízis, fizika, kémia, mechanika, általános géptan, hőtan, mechanika, áramlástan.
 • Gazdasági és humán ismeretek: munkavédelem, biztonságtechnika, közgazdaságtan, vállalkozás-gazdaságtan, menedzsment, jogi és államigazgatási ismeretek.
 • Szakmai törzsanyag: anyagismeret, programozás, műszaki ábrázolás, jármű- és hajtáselemek, CAD-technikák, elektrotechnika, irányítástechnika, járművek és mobilgépek, minőségügy a járműtechnikában, járműszerkezeti anyagok és technológiák, járművek hő- és áramlástechnikai gépei, műanyagok a gépjárművekben, járműgyártás és javítás.
 • Differenciált szakmai ismeretek: gépjárműtechnika, gyártásautomatizálás, járműkarosszéria, gépjárműgyártás, fenntartás, járműhajtáslánc, járműmechatronika, gépjárművek szerelése és javítástechnikája, karosszériagyártás, finomfelületi és különleges technológiák, gyártórendszerek és –eszközök, üzemi logisztika.

Tanulmányi tájékoztató azoknak, akik 2017-ben kezdték meg tanulmányaikat


Hol helyezkedhetsz el a szakon szerzett diplomával?

 • Járművek és mobil gépek tervezésével, gyártásával és javításával, továbbá ezek szervezésével kapcsolatos teendőket ellátó vállalatoknál.
 • Járművek és mobilgépek üzembe helyezésével és üzemeltetésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátásával, szervezésével foglalkozó intézményeknél.
 • Műszaki tervezői, szervezői és irányítási feladatok ellátására, illetve
 • hatósági és marketing tevékenység végzésére szakosodott cégeknél.

 

Ha szeretnél még többet megtudni a szakról, kérdezz bátran: 

 

Oktatási Igazgatóság GAMF Kari Egység

 • Kecskemét, Izsáki út 10.
 • Tel.: 76/516-318
 • Kari referens: Noel Gáborné
 • E-mail cím: felveteli@gamf.uni-neumann.hu

 

Szakfelelős

 • Dr. Csák Bence
 • E-mail: csak.bence@gamf.uni-neumann.hu

Érdeklődni:
 • Berczeli Miklós
 • e-mail: berczeli.miklos@gamf.uni-neumann.hu
 

Partnereink