Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Gyengénlátó Változat

Kari bizottságok

Beiskolázási Bizottság

Feladata a beiskolázási tevékenység szervezése, a kar arculatának megjelentetése, nyílt napok szervezése.

Diákjóléti Bizottság

Feladata a hallgatók szociális ügyeinek véleményezése, elbírálása, valamint az ösztöndíj és a hallgatói juttatások mértékének megállapítása.

Fegyelmi Bizottság

Feladata a hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálása.

Ipari Kapcsolatok Bizottsága

Feladata: a kar meglevő ipari kapcsolatainak ápolása, újak kiépítése, szakképzési támogatások fölkutatása, állásbörze és szakmai napok szervezése.

Kari Humánpolitikai Bizottság

Feladata: lásd a főiskolai minőségirányítási rendszer vonatkozó rendelkezéseit.

Kari Kreditátviteli Bizottság

Feladata: a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint.

Kari Tanulmányi Bizottság

Feladata a képzéssel kapcsolatos szabályzatok készítése, karbantartása, valamint a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban előírtak.

Kiadói Bizottság

Feladatát a Tananyagok házi kiadásának szabályzata írja elő. Ez a bizottság gondozza A GAMF Közleményei című kiadványt is.

Kulturális Bizottság

Feladata kulturális és szabadidős programok szervezése, ünnepségek előkészítése, szervezése, rendezése.

Minőségirányítási Bizottság

Feladatát a MIR-kézikönyv, illetve a vonatkozó minőségügyi eljárások tartalmazzák.

Reklámbizottság

Feladata: a vonatkozó dékáni utasítás szerint.

Selejtezési Bizottság

Feladata a vagyontárgyak selejtezésének szervezése.

Szakszervezeti Bizottság

 

Szociális Bizottság

Feladata a munkatársak szociális kéréseinek véleményezése.

Vállalkozási és Pályázati Bizottság

Feladata a vállalkozásokkal és a pályázati tevékenységgel kapcsolatos dékáni hatáskörű adminisztrációs és szakmai felügyelet segítése.

A karról

Partnereink