Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Gyengénlátó Változat

Kari bizottságok

Beiskolázási Bizottság

Feladata a beiskolázási tevékenység szervezése, a kar arculatának megjelentetése, nyílt napok szervezése.

Diákjóléti Bizottság

Feladata a hallgatók szociális ügyeinek véleményezése, elbírálása, valamint az ösztöndíj és a hallgatói juttatások mértékének megállapítása.

Fegyelmi Bizottság

Feladata a hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálása.

Kari Humánpolitikai Bizottság

Feladata: lásd a főiskolai minőségirányítási rendszer vonatkozó rendelkezéseit.

Kari Kreditátviteli Bizottság

Feladata: a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint.

Kari Tanulmányi Bizottság

Feladata a képzéssel kapcsolatos szabályzatok készítése, karbantartása, valamint a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban előírtak.

Kiadói Bizottság

Feladatát a Tananyagok házi kiadásának szabályzata írja elő. Ez a bizottság gondozza A GAMF Közleményei című kiadványt is.


Oktatási Tanácsadó Testület


Selejtezési Bizottság

Feladata a vagyontárgyak selejtezésének szervezése.


Tudományos Diákköri Tanács

Tudományos Tanácsadó Testület


A karról

Partnereink