Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Gyengénlátó Változat

KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A jogelőd Ingatlankezelő és Távfűtő Vállalatból 1993-ban alakult meg a TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.
Ezt követően 1995-ben a cég egyesült a DÉMÁSZ Rt. leányvállalatával, a Szultán utcai hőszolgáltatóval, és létrejött a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.
Cégünk 2015-ben ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját.
A cég törzstőkéje 1.114 M Ft.
A tulajdonos kezdetek óta 69,51 %-ban a Kecskemét Város Önkormányzata és 30,49 %-ban az EDF DÉMÁSZ Zrt.
A cég alaptevékenysége a távhő energia előállítása és eljuttatása több, mint 11.000 lakossági és 200 közületi fogyasztóhoz.
Dolgozói létszámunk: 90 fő. Éves bevételünk: kb. 3 Mrd Ft.
A társaságnak két fűtőműve van: az egyik az Árpádvárosban (Szultán utca 1. sz. alatt), a másik a Széchenyivárosban (Akadémia krt. 4. sz. alatt). A hőellátás jelenleg még földgázból történik, forróvíz üzemű kazánokkal. A távvezeték hálózat hossza mintegy 30 km. 2013-ban a két távhőkörzetet távvezetékkel kötöttük össze, ezzel a két telephely kapacitásának összehangolása sokkal kedvezőbbé vált.
2000-től kezdődően – a beruházások eredményeként – négy gázmotor létesült (egy a Szultán utcai, három pedig az Akadémia körúti telephelyen), és elindulhatott a villamos energiatermelés is, melynek révén a keletkezett hőt a távfűtésben lehet hasznosítani.
Az alaptevékenységen kívül fűtésszerelési, épületgépészeti karbantartási munkákat és fűtési rendszerek üzemeltetését is vállaljuk.
Társaságunk 2005. óta rendelkezik ISO minőség- és környezetirányítási tanúsítvánnyal.
2007. évben az „Elkötelezettség a Kiválóságért” díjat, 2012. évben a középvállalati kategóriában az „Év Legjobb Munkahelye” díjat, 2015-ben pedig az „Intelligens Vállalat” elismerést nyertük el.
Üzletfejlesztési tevékenységünk eredményeként 2015-ben öt új nagyfogyasztó döntött a távhőrendszerünkre történő csatlakozásról. Ezek közül 2016. december első hetében az Aranyhomok Business Wellness Hotelt üdvözölhetjük új fogyasztóink között.
Eszközeink értéke meghaladja az 1,5 Mrd Ft-ot.
A cég 2016-2020. évekre szóló stratégiája ezt az eszközértéket 7 Mrd Ft-os nagyságrendű műszaki fejlesztéssel kívánja növelni. Kiemelt cél egy faapríték tüzelésű fűtőmű építése, valamint – megfelelő hőforrás esetén – a geotermális energia felhasználása.
Tervezzük pályázati források bevonásával az elavult tömb-hőközpontok korszerű, kisméretű felhasználói hőközpontokkal való kiváltását és a távvezeték hálózat korszerűsítését.
Valamennyi beruházási tervünk a megújuló energia alkalmazását, a légszennyezés csökkentését, a környezetbarát, energiatakarékos technológia növelését, így a „zöld városrészek” kialakítását szolgálja.

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. adatai
Cégnév: KECSKEMÉTI TERMOSTAR
Hőszolgáltató Kft.
Cím: 6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4.
A cég Horváth Attila ügyvezető igazgató
menedzsmentje: Tokovics Klára gazdasági igazgató
Pék Gáspár főmérnök
Honlap cím: www.termostar.hu


Cégünk részvétele a Neumann János Egyetem duális képzésében


A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. a 2016/2017-es tanévtől kezdődően kapcsolódott be a volt Kecskeméti Főiskola, jelenleg a Neumann János Egyetem gazdálkodási és menedzsment szakának duális képzésébe.
Cégünk viszonylag kis létszámmal működik, a gazdasági terület feladatait néhány fő látja el korszerű, integrált vállalatirányítási rendszer segítségével, ezért egy időben csak 1 fő képzését tudjuk segíteni.
Elsősorban kecskeméti vagy Kecskemét környéki tanulók jelentkezését várjuk. Kölcsönös elégedettség esetén a tanulót tanulmányai befejezését követően alkalmazni is tudjuk.
Mi az a duális képzés?
A főiskolai tanulmányait folytató diák tanulmányaival párhuzamosan a választott munkahelyen gyakorlati képzést kap.


Miért érdemes a duális képzést választani?
A hallgató az elméleti képzéssel egy időben gyakorlati tapasztalatokra, hasznosítható biztos tudásra tehet szert. Részese lehet egy vállalati kultúrának.
A duális képzésben résztvevő hallgató megkapja a jogszabályban előírt munkabért, ezzel csökkentheti azt az anyagi terhet, amit családjának a továbbtanulás jelenthet.
A hallgató cégünknél a jogszabályban előírt munkabért kapja (minden héten a minimálbér 15 %-ának megfelelő összeget).
A tanulmányok befejezését követően jelentősen megnövekednek elhelyezkedési esélyei.

Amit ezért társaságunk elvár:
- a hallgató folyamatosan vegyen részt a főiskola elméleti képzésén,
- érjen el jó eredményeket,
- aktívan vegyen részt a gyakorlati képzésen,
- elkötelezettség, lojalitás a céggel szemben.

A TERMOSTAR Kft-hez jelentkező tanuló gyakorlatban ismerkedhet meg
- a cég számviteli és kontrolling rendszerével,
- az ügyfelek kiszolgálásával,
- az integrált vállalatirányítási rendszer gyakorlati működésével,
- a korszerű dokumentum menedzsment
- és informatikai rendszerével.

Betekintést nyerhet
- egy szervezet felépítésébe,
- folyamatainak működésébe,
- döntési mechanizmusaiba,
- a működést meghatározó jogszabályok gyakorlati alkalmazásába.

Ízelítőt kaphat
- az üzleti tervezés,
- a stratégia alkotás tevékenységéből,
- a projekt menedzselés
- és a menedzsment meghatározó szerepéből.

Hasznos tapasztalatokat szerezhet
- a kommunikáció,
- a vevői, ügyfél és dolgozói elégedettség felmérés,
- a társadalmi felelősségvállalás,
- a szakmai kapcsolatok és
- a hatóságokkal való együttműködés jelentőségéről.

Betekintést nyerhet
- a minőségbiztosítási rendszerek,
- a megújuló energiák,
- a környezetre gyakorolt hatások befolyásolásának,
- és az energetikai sajátosságok világába. 

 •  A cég honlapja 

   Kiket várnak?

  1 fő gazdálkodás és menedzsment szakra jelentkező hallgatót.

   Gyakorlati helyszín: Kecskemét, Akadémia krt 4.

   Kapcsolat: 

   Sántáné Nyíri Éva titkárságvezető

   E-mail: seva@termostar.hu

   Mentor: 

   Balog Piroska számviteli osztályvezető

   E-mail: balogp@termostar.hu

  Általános tájékoztatás: 

   Czakóné Futó Edit marketing és PR szakreferens

   E-mail:futoe@termostar.hu

   

  A 2017/2018. tanévre (duális képzésre) jelentkező hallgatók 2017. március 31-éig nyújthatják be önéletrajzukat az alábbi e-mail címre: kecskemet@termostar.hu

  Kérjük, hogy az e-mail tárgyában jelenjen meg a „duális képzés” szöveg!

  Az önéletrajzban kérjük a tanulmányi eredményeket, versenyeket, motivációt, egyéb fontos információkat feltüntetni!

  A beérkezett önéletrajzok alapján kiválasztunk néhány tanulót, akiket személyes meghallgatásra is behívunk.

  A meghallgatás várható időpontja 2017. április 1 – április 15. között lesz.

  A meghallgatás eredményéről a hallgatókat április 30-áig kiértesítjük.

  Amennyiben a képzéssel kapcsolatosan általános felvilágosítást kérnek, kérjük, keressék Czakóné Futó Editet, a futoe@termostar.hu e-mail címen! 

  A kölcsönösen előnyös együttműködés reményében sikeres felvételit kívánunk!

Partnereink