Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Gyengénlátó Változat

Komplex rendszerek és lézerfizikai kutatóműhely

A műhely a Természet- és Műszaki Alaptudományi Tanszék fizikus oktatóiból áll.

Fő kutatási területek: 
1. Nemlineáris rendszerek vizsgálata
2. Femtoszekundumos lézerek diszperziós tulajdonságainak vizsgálata
3. Femtoszekundumos lézerek tervezése
4. Diszperziós dielektrikumtükrök modellezése, tervezése
5. Fémek, polimerek hullámos felületén keltett felületi plazmonok vizsgálata
6. Optikai keresztpolarizációs jelenségek vizsgálata

Nemlineáris rendszerek vizsgálata
Nemlineáris rendszerek vizsgálatát végezzük „Dynamics Solver” program segítségével. Összetett véges szabadsági fokú rendszerekben a determinisztikus és a kaotikus viselkedés határát keressük. Módszerünk alkalmas tetszőleges dinamikai rendszerek vizsgálatára.

Fázisstabilizált lézer
Lézerimpulzusok fázistulajdonságait egymástól függetlenül hangoló ékpárok és prizmás kompresszorok tervezése.

Ti-zafír lézerek tervezése
Asztigmatikusan kompenzált lineáris és gyűrű-rezonátorokat tervezünk. Tervezőprogram nemlineáris modellje figyelembe veszi a fényerősítés térben inhomogén telítődését, a lézerkristály melegedését és az intenzív lézerfény Kerr-nemlinearitását is. Automatikus optimumkereső eljárással lehet keresni a legnagyobb kimenőteljesítményre, illetve a leghatékonyabb impulzuskeltő működésre a rezonátort. A megtervezett lézereket laboratóriumunkban kísérletileg is kipróbálhatjuk.

Lézertükör tervezés
Saját dilektrikumtükör tervező programot készítettünk. A másodrendű deriváltakat is használó megbízhatósági tartomány- (trust-region) módszer a lokális tervezési optimum gyors keresésére. Evolúciós algoritmust használunk automatizált rétegrendszer-tervezésre.

Optikai keresztpolarizáció vizsgálata
Fókuszált fénynyalábok vizsgálata polarizációs tulajdonságait vizsgáltuk elméleti és kísérleti módszerekkel. A közismert optikai törvényszerűségeknek ellentmondani látszó viselkedést kaptunk, ezt a viselkedést neveztük el keresztpolarizációnak.

Lézerek rezonanciái
Az utóbbi időben lézerek alapvető viselkedéséhez tartozó rezonáns viselkedését tártuk fel elméleti és kísérleti módszerekkel. A lézer fénynyalábjának vastagságában (W), illetve terjedési irányában (T) jelentkezik a rezonáns viselkedés. A lézer rezonátorának tükreinek csekély elmozdításával a körülfutási frekvenciáig (pl. 200 MHz) hangolható rezonanciát lehet megfigyelni. Nagysebességű fotodetektorral és nagy sávszélességű, spektrumanalizátorként is használt digitális oszcilloszkóppal vizsgáltuk kísérletileg.

Egyéb kapcsolódási pontok
Oktatott tudományterületek: hőtan, áramlástan, lézerfizika, vákuumtechnika, tisztatér-technológia.
Másoddiplomás képzésünk:
Lézerlaboratóriumi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

Komplex rendszerek és lézerfizikai kutatóműhely

Partnereink