Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Gyengénlátó Változat

Komplex rendszerek és lézerfizikai kutatóműhely - Kapcsolódó publikációk

1. Nemlineáris rendszerek vizsgálata

Nagy, P., Tasnádi, P.: An interactive computer-based material for random-walk phenomena, , Proceeding book of the Joint International Conference Multimedia in Physic Teaching and Learning and Conference Hands on Science 2011, pp. 334.-338., University of Ljubljana, Slovenia, 2012. (ISBN 978-961-269-637-5)
Nagy P., Tasnádi P.: Parrondo paradoxon – avagy a kevert stratégiák csodája, Fizikai Szemle 2013./2., pp 37-42, Budapest, 2013. (HU ISSN 0015-3257).
Nagy, P., Tasnádi, P.: Zeeman Catastrophe Machines as a toolkit for teaching chaos, European Journal of Physics, 35 Paper 015018. 22 pp, 2014.
Nagy, P., Tasnádi, P.: Network of Zeeman Catastrophe Machines for investigation of complex systems, European Journal of Physics, 35 Paper 045010. 18 pp, 2014.
Nagy, P., Tasnádi, P.: Interaction-free measurements, TEAM 2014 Proceedings, 6th International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society, pp. 99-104, Kecskemét College, Kecskemét, 2014. (ISBN 978-615-5192-22-7)
Nagy, P., Tasnádi, P.: Chaotic motion of ball in a vessel: doubly transient chaos, CHAOS 2015: Book of abstracts of the 8th Chaotic Modeling and Simulation International Conference, Henri Poincaré Institute, Paris, France, 2015. pp. 84-85.
Nagy, P., Tasnádi, P.: Chaotic behavoir of Zeeman machines at introductory course of mechanics, Il Nuovo Cimento C, Vol. 38., N. 3., Paper 106. 10 p., Societa Italiana di Fisica, 2015.
P. Nagy, P. Tasnádi: On the border-land between transient and permanent chaos, Proceedings of Global Conference on Applied Physics and Mathematics, (1) AbstractsBook, (http://www.scienceknowconferences.com/files/abstracts_book/AbstractsBook_GCAPM2016.pdf), pp. 48.-49. , (2) Complete Communications of Conference (online electronic form) (http://www.scienceknowconferences.com/files/extended_abstracts/gcapm2016/),(ISBN: 978-84-944311-7-3), Università di Roma, 2016.
Nagy Péter, Tasnádi Péter: Fortuna szekerén, Magyar Fizikus Vándorgyűlés 2016, (http://titan.physx.u-szeged.hu/fizikus_vandorgyules_2016/reports/kivonatok_07), Szeged, 2016.
Nagy, P., Tasnádi, P.: Irregular chaos in a bowl, Proceedings of International Conference GIREP EPEC 2015., (ISBN: 978-83-913497-1-7), Institute of Experimental Physics University of Wrocław: pp. 262-262., 2016.

2. Femtoszekundumos lézerek diszperziós tulajdonságainak vizsgálata

A. P. Kovács, K. Osvay, G. Kurdi, M. Görbe, J. Klebniczki, Z. Bor: Dispersion control of a pulse stretcher-compressor system with two-dimensional spectral interferometry, Appl.Phys.B 80 (2005) 165–170
M. Görbe, K. Osvay: A bandwidth independent linear method for detection of carrier envelope phase drift, IAMPI, 2006, Szeged, paper MO14
K. Osvay, Á. Börzsönyi, A. P. Kovács, M. Görbe, G. Kurdi M. P. Kalashnikov: Dispersion of femtosecond laser pulses in beam pipelines from ambient pressure to 0.1 mbar, Appl. Phys. B 87 (2007) 457-461.
K. Osvay, M. Görbe, Ch. Grebing, G. Steinmeyer: A bandwidth-independent linear method for detection of the carrier envelope offset phase, Opt. Letters 32 (2007) 3095-3097.
M. Görbe, K. Osvay, Ch. Grebing, G. Steinmeyer, An isochronic carrier-envelope phase-shift compensator, Opt. Letters 33 (2008), 2704–2706
M. Görbe, C. Grebing, G. Steinmeier, K. Osvay, A linear optical method for measuring the carrier-envelope phase drift, Appl. Phys. B 95 (2009), 273–280
C. Grebing, M. Görbe, K. Osvay, G. Steinmeyer, Isochronic and isodispersive carrier-envelope phase-shift compensators, Appl. Phys. B 97 (2009), 575–581
Á. Börzsönyi, M. Görbe, P. Jójárt, M. Kovács, K. Osvay, Independent control of arbitrary high order dispersion of high intensity laser pulses, ICUIL 2010, Watkins Glen, USA

3. Femtoszekundumos lézerek tervezése

B. Császár, A. Kőházi-Kis, R. Szipőcs: „Low reflection loss ion-beam sputtered negative dispersion mirrors with MCGTI structure for low pump threshold, compact femtosecond lasers”, Quantum Electronics and Laser Science Conference (QELS), 2, Pages: 1215-1217 (2005)
Kőházi-Kis Ambrus: „Lézerrezonátorok nyalábalak-megtartó tulajdonságainak vizsgálata”, előadás, AGTEDU (2007), a kiadványban 365.-370. oldalakon
Kőházi-Kis Ambrus: „Praktikus direkt kereső algoritmusok”, Felsőfokú alapképzésben matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXII. konferenciája CD kiadvány 117-126. oldal (2008).
Kőházi-Kis Ambrus: „A klasszikus Nelder-Mead és egy újonnan kifejlesztett optimumkereső eljárás teljesítményének összehasonlítása”, AGTEDU 2008 konferencia kiadvány II. kötet 55-60. oldal (2008).
Kőházi-Kis Ambrus: „Longitudinálisan pumpált lézerek optimális gerjesztése”, AGTEDU 2008 konferencia kiadvány II. kötet 61-66. oldal (2008).
Kőházi-Kis Ambrus: „Lézerrezonátorok instabilitása kisjelű perturbációkkal szemben”, AGTEDU 2009 konferencia (2009).
Kőházi-Kis A., Klebniczki J., Görbe M., Nagy P.: Study of tunable resonances in laser beam divergence and beam deflection, Proc. SPIE 8433, doi:10.1117/12.921989 (2012).

4. Fémek, polimerek hullámos felületén keltett felületi plazmonok vizsgálata

M. Csete, A. Kőházi-Kis, V. Megyesi, K. Osvay, Zs. Bor, M. Pietralla and O. Marti: „Coupled surface plasmon resonance on bimetallic films covered by sub-micrometer polymer gratings”, Organic Electronics, Volume 8, Issues 2-3, April-June 2007, Pages 148-160.
M. Csete, A. Kőházi-Kis, Cs. Vass, Á. Sipos, G. Szekeres, M. Deli, K. Osvay and Zs. Bor: „Atomic force microscopical and surface plasmon resonance spectroscopical investigation of sub-micrometer metal gratings generated by UV laser-based two-beam interference in Au–Ag bimetallic layers”, Applied Surface Science, Volume 253, Issue 19, 31 July 2007, Pages 7662-7671.
M. Csete, Á. Sipos, A. Kőházi-Kis, A. Szalai, G. Szekeres, A. Mathesz, T. Csákó, K. Osvay, Zs. Bor, B. Penke, M.A. Deli, Sz. Veszelka, A. Schmatulla and O. Marti: „Comparative study of sub-micrometer polymeric structures: Dot-arrays, linear and crossed gratings generated by UV laser based two-beam interference, as surfaces for SPR and AFM based bio-sensing”, Applied Surface Science, Volume 254, Issue 4, 15 December 2007, Pages 1194-1205.
H. Tohati, A. Sipos, G. Szekeres, A. Mathesz, A. Szalai, P. Jojart, J. Budai, Cs. Vass, A. Kohazi-Kis, M. Csete, Zs. Bor: „Surface plasmon scattering on polymer-bimetal layer covered fused silica gratings generated by laser induced backside wet etching”, Applied Surface Science, 255, 5130-5137 (2009).
Á. Sipos, H. Tóháti, A. Szalai, A. Mathesz, M. Görbe, T. Szabó, M. Szekeres, B. Hopp, M. Csete, I. Dékány, Plasmonic structure generation by laser illumination of silica colloid spheres deposited onto prepatterned polymer-bimetal films, Applied Surface Science 255 (2009), 5138–5145
Sipos Á., Tohati H., Mathesz A., Szalai A., Budai J., Deli M. A., Fulop L., Kohazi-Kis A., Csete M., Bor Zs.: „Effect of Nanogold Particles on Coupled Plasmon Resonance on Biomolecule Covered Prepatterned Multilayers”, Sensor Letters, 8, 512-520 (2010).

5. Diszperziós dielektrikumtükrök modellezése, tervezése

Kőházi-Kis Ambrus: „Dielektrikumtükrök automatizált tervezése”, GAMF Közleményei, Kecslemét, XXIII. Évfolyam, 87-96 (2009).
Kőházi-Kis Ambrus: „Sok globális optimum legjobbjának keresése”, Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXIV. Konferenciája, Békéscsaba, 2010.
Kőházi-Kis Ambrus: "Széles spektrális tartományon tág beesési szögtartományban nagy reflexiójú dielektrikumtükrök számítógépes tervezése", AGTEDU 2015, Kecskeméti Főiskola, 2015.

6. Optikai keresztpolarizációs jelenségek vizsgálata

Kőházi-Kis Ambrus: „Cross-polarization effects of light beams at interfaces of isotropic media”, Optics Communications, 253 (2005) 28-37.
Kőházi-Kis Ambrus, Klebniczki József: „Keresztpolarizáció felületi plazmon rezonanciája közelében”, Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXIV. Konferenciája, Békéscsaba, 2010
Kőházi-Kis A., Nagy P.: Egy keresztpolarizációs jelenség bemutatása fizikai hallgatói laboratóriumban, Természettudomány tanítása korszerűen és vonzóan Nemzetközi Konferencia, pp. 301.-305., ELTE, Budapest, 2011. (ISBN 978-963-284-224-0)

Partnereink