Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Gyengénlátó Változat

LEAN MENEDZSMENT KÉPZÉS A NEUMANN JÁNOS EGYETEM GAMF KARÁN

Lean menedzsment képzés a Neumann János Egyetem GAMF Karán

Képzési engedély száma: E-001489/2016/D006

 

A képzési program célja:

A lean menedzsment rendszerszervezési elveinek és gyakorlatának terjesztése a gazdaságban

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

  • A lean rendszerfolyamatok tervezéséhez, szervezéséhez, irányításához, vezetéséhez, kontrolljához szükséges adottságok aktivizálása és készségek kialakítása.
  • A lean technikákat alkalmazó stratégiai és operatív tervek kialakításához és a stratégiai akciók irányításához szükséges készségek kialakítása.
  • Képességek kialakítása a lean technikák alkalmazásához a szervezetfejlesztési folyamatokban.
  • Képességek kialakítása különböző lean projektek tervezéséhez.
  • Képességek fejlesztése a lean szervezeti megoldásokat kialakító, bevezető és működtető autonóm munkacsapatok, teamek szervezési, vezetési, irányítási feladatainak ellátásához.

A tananyagegységek:

A lean szemlélet a menedzsmentben

  • A résztvevők megismerik a lean menedzsment lényegi elemeit, elhelyezkedését a szervezeti folyamatok menedzsmentjének rendszerében és a viszonyát a logisztikai, a projekt, az innováció és a minőségmenedzsmenthez, valamint elsajátítják a  lean szemlélet alapjait.

Lean a termelési rendszerekben

  • A résztvevőkkel megismerik a termelési rendszerekben használatos lean menedzsment eszközöket és módszereket, valamint elsajátítják és begyakorolják a lean modellek kialakításához felhasználható tervezési, szervezési, irányítási és vezetési eljárásokat.

Lean a szolgáltatási rendszerekben

  • A résztvevőkkel megismerik a szolgáltatási rendszerekben használatos lean menedzsment eszközöket és módszereket, valamint elsajátítják és begyakorolják a lean modellek kialakításához felhasználható tervezési, szervezési, irányítási és vezetési eljárásokat.

Lean a gyakorlatban

  • A lean menedzsment alkalmazása gyakorlati példák alapján. Lean megoldások alkalmazások megismerése kecskeméti vállalatoknál, vállalkozásoknál.

A képzés zárása:

A képzés tanúsítvánnyal zárul. A tanúsítvány kiállításának feltétele a képzés négy tananyagegységéhez kapcsolódó követelmények teljesítése (a tananyagegység ismereteit tartalmazó tesztfeladatok és a főbb összefüggéseket tartalmazó gyakorlatias feladatok megoldása minimum 60%-os eredményességgel.) A képzést lezáró komplex szóbeli vizsga sikeres teljesítése.

 

A képzés oktatói:

A programban a Neumann János Egyetem Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszékének oktatói és bekapcsolódó cégek, vállalkozások munkatársai vesznek részt.

A képzési idő: összesen 30 óra, amelyből az elméleti órák száma 15 óra, a gyakorlati órák száma 15 óra.

A képzés formája és időpontjai:

A képzés 6 főtől indul, maximálisan 40 főt fogad. A képzés megfelelő létszámú jelentkező esetén folyamatosan indul. A képzési napok általában péntek délután és szombaton kerülnek megtartásra.

A képzés díja: 69 000 Ft, amelyet egy összegben kell befizetni az egyetem számlaszámára

 

Jelentkezés módja:

Jelentkezni emailen és telefonon az alábbi elérhetőségeken lehet:

Dr Tóth József

Telefon:

Email: toth.jozsef@gamf.uni-neumann.hu

Keszthelyi József

Telefon: 06-76 516 308

Email: keszthelyi.jozsef@uni-neumann.hu

Partnereink