Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Gyengénlátó Változat

Logisztikai rendszerek szakmérnök/szakspecialista szakirányú továbbképzési szak

A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTELI ELJÁRÁS

JELENTKEZÉS:

Felvételi követelmények: alapszakon (BSc) vagy mesterszakon (MSc) szerzett diploma, illetve főiskolai vagy egyetemi képzés során szerzett diploma.
A szakra történő jelentkezéskor felvételi vizsga nincs. A képzésben való részvételhez és a végzéshez államilag elismert nyelvvizsga nem szükséges.

Jelentkezni lehet:
a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszékén
vagy a Neumann János Egyetem Oktatási és Képzési Igazgatóságán.
Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 28.
A jelentkezéshez a jelentkezési űrlapot és a diploma fénymásolatát be kell küldeni postán vagy e-mailen a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszékére vagy az egyetem Oktatási és Képzési Igazgatóságára.

A jelentkezés díja 4500 Ft. A befizetés módja: átutalás (Számlaszám: 10918001-00000111-49390002)

A jelentkezési űrlap beérkezéséről az intézmény e-mailen értesíti a jelentkezőt.

A jelentkezési űrlap letölthető a https://gamf.uni-neumann.hu portálról.

Levelezési címek:

1. Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszék, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
2. Neumann János Egyetem Oktatási és Képzési Igazgatóság, Kecskemét, Izsáki út 10.
3. E-mail cím: toth.jozsef@gamf.uni-neumann.hu

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐRENDJE:
Felvételi döntés: 2020. szeptember 10.
A képzés megnyitása és az első konzultáció: 2020. szeptember 19-án 10.00 óra (Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar/főépület/ 306-es tanterem)

TÁJÉKOZTATÁS A KÉPZÉSRŐL:
A képzéssel kapcsolatban részletes tájékoztatást dr. Tóth József ad.
Hívja a 20/354-4224-es telefont!
Írjon a toth.jozsef@gamf.uni-neumann.hu e-mail címre!

 

KÉPZÉSI KÖLTSÉGEK

A TANDÍJ:

A tandíj összege: félévenként 155.000 Ft.
A részletfizetéssel, az átutalással és a számlákkal kapcsolatos igényekről a beiratkozáskor lehet nyilatkozni.
A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK:
Járulékos költségek, a felvételi eljárási díjon kívül nincsenek. A tandíj teljes mértékben tartalmazza a szak elvégzése során felmerülő költségeket.
A KÉPZÉSI IDŐ ALATT IGÉNYBE VEHETŐ INGYENES TÖBBLETSZOLGÁLTATÁSOK:
Kihelyezett üzemi gyakorlatok, szakmai tréningek.

 

Logisztikai rendszerek szakmérnök/szakspecialista szak tanterv


A KÉPZÉS RENDJE


A KONZULTÁCIÓK ÉS A VIZSGÁK IDŐRENDJE:


A konzultációk (és a vizsgák is) szombatonként (8.40 és 16 óra között) vannak, félévenként átlag 11-13 alkalommal.
A TANTÁRGYI FELMENTÉSEK:
A képzés során – a kreditrendszer szabályai szerint – az alapképzésben, mesterképzésben és a különböző szakirányú továbbképzési szakos képzésekben (valamint a felsőfokú és felsőoktatási szakképzésben) szerzett krediteket 75%-os azonosság esetén allokáljuk. A felmentések elbírálása a szemeszterek első harmadában történik.

A SZAKDOLGOZAT:
A szakdolgozat olyan, a logisztikai folyamatok menedzselésével kapcsolatos feladat, amely bizonyítja, hogy készítője képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, a témakörbe tartozó feladatok kreatív megoldására és az eredmények szakszerű összefoglalására, tehát önálló szakmai munka végzésére.

AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE:
1. Mérnökök számára: logisztikai rendszerek szakmérnök;
2. Nem mérnöki végzettséggel rendelkező diplomások számára: logisztikai rendszerek szakspecialista.

 

TÁJÉKOZTATÁS A KÉPZÉSRŐL:
A képzéssel kapcsolatban részletes tájékoztatást dr. Tóth József ad.
Hívja a 20/354-4224-es telefont!
Írjon a toth.jozsef@gamf.uni-neumann.hu e-mail címre!

 Jelentkezés az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon. Jelentkezési lap word formátumban

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

Oktatási és Képzési Igazgatóság

Kovácsné Danyi Csilla tanügyi előadó

Telefon: 76/516-316

E-mail: danyi.csilla@uni-neumann.hu

 

 

Partnereink