Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Gyengénlátó Változat

Matematikát, Fizikát és Informatikát Oktatók 42. Országos Konferenciája

Matematika Fizika Informatika Oktatók Konferenciája, MAFIOKSzeretettel meghívjuk a Matematikát, Fizikát és Informatikát Oktatók 42. Országos Konferenciájára, mely ez évben a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Karán kerül megrendezésre.

A konferencia céljai

A rendezvény elsődleges célja annak elősegítése, hogy a felsőoktatási intézmények oktatói és kutatói a matematika, a fizika és az informatika korszerű és hatékony oktatásáról és tudományos eredményeiről előadások, poszter-bemutatók és személyes találkozás révén tapasztalatot cserélhessenek, valamint kapcsolatot építhessenek mind a hazai kollégákkal, mind a környező országok magyar ajkú oktatóival. A rendezvény célja továbbá, hogy fórumot adjunk PhD hallgatók eredményeinek bemutatására.

A konferencia tervezett főbb témakörei

  • a korszerű matematika-, fizika- és informatikatanítás és tanulás új útjai és távlatai, oktatásfejlesztési tapasztalatai,
  • a felsőoktatás alapozó tárgyainak oktatás-módszertani problémái,
  • mesterképzésbe való bekapcsolódás, a duális képzés gondjai és tapasztalatai,
  • matematika, fizika és informatika területek tudományos eredményei,
  • új és innovatív kutatási irányok, problémák és gyakorlati alkalmazások bemutatása a fenti tudományterületeken.

A konferencia időpontja

2018. augusztus 27-29. (hétfő, kedd, szerda)

Helyszín

NJE Tudósház, 6000 Kecskemét, Homokszem u. 3-5. (http://tudoshaz.kefo.hu)

A konferencia hivatalos nyelve

magyar, angol

Széchenyi húsz-húsz, készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.

Partnereink