Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Gyengénlátó Változat

Menedzser szakspecialista/szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

NEUMANN JÁNOS EGYETEM GAMF MŰSZAKI ÉS INFORMATIKAI KAR
MENEDZSER MÁSODDIPLOMÁS KÉPZÉS
TIZENKILENC ÉV A SIKER JEGYÉBEN,
TÖBB MINT HATSZÁZÖTVEN DIPLOMA!
DIPLOMÁSOK!
JELENTKEZZENEK A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ LEGSIKERESEBB MÁSODDIPLOMÁS KÉPZÉSÉRE!


A KÉPZÉS ALAPVETŐ ÉRTÉKELVEI:


kreatív szakértelem, mint alkotó tudás
empirikus alapokon nyugvó szakmai specializáció
kompetenciafejlesztő gyakorlatiasság

A KÉPZÉS SORÁN ELSAJÁTÍTANDÓ KOMPETENCIÁK, TUDÁSELEMEK, MEGSZEREZHETŐ ISMERETEK:


 kompetenciák kialakítása a piackoordinált szervezeti rendszerek felépítésének, strukturális és dinamikai viszonyainak, technológiai folyamatainak megértéséhez és elemzéséhez,
 kompetenciák kialakítása a szervezeti rendszerfolyamatok menedzsmentjének áttekintéséhez és működtetéséhez,
 kompetenciák kialakítása a gazdasági és ipari rendszertechnika alapvető szervezési elveinek megértéséhez, áttekintéséhez,
 kompetenciák kialakítása a vállalati számviteli- és controllingrendszer alapelveinek megértéséhez és a működéssel kapcsolatos koordinációs feladatok ellátásához,
 kompetenciák kialakítása a humánerőforrás-rendszerek áttekintéséhez és a humánmenedzsment alapelveinek megértéséhez és irányításához,
 kompetenciák kialakítása a minőségtudatos gondolkodás alapjainak és a szervezeti technológiai rendszerekkel összefüggő minőségügyi érték és szabályozórendszerek működési elveinek megértéséhez,
 kompetenciák kialakítása a makro- és mikropénzügyi folyamatok és a vállalati pénzügyek és tőkegazdálkodás alapvető folyamatainak megértéséhez,
 a projektek tervezéséhez, a projektszervezés technológiai és információs folyamatainak irányításához szükséges ismeretek elsajátítása és a projektmenedzsmenthez szükséges kompetenciák kialakítása,
 ismeretek kialakítása a logisztikai ellátási lánc elemeinek, kapcsolatrendszerének és a logisztikai alrendszerek működési elveinek, technológiáinak áttekintéséhez, megértéséhez és menedzseléséhez,
 kompetenciák kialakítása a különböző stratégiai és operatív tervek elkészítéséhez, az üzleti tervezéshez, és a stratégiai akciók kezdeményezéséhez, irányításához,
 kompetenciák kialakítása vállalkozások üzleti folyamatainak menedzseléséhez, valamint alapvető termelésmenedzselési feladatok szervezéséhez, irányításához.

A KÉPZÉSI FOLYAMATBAN MEGSZEREZHETŐ KÉSZSÉGEK:


 a szervezeti rendszerfolyamatok tervezéséhez, szervezéséhez, irányításához, vezetéséhez, kontrolljához szükséges készségek kialakítása,
 a szervezeti autonóm munkacsapatok, illetve teamek szervezési, vezetési és irányítási feladatainak ellátásához és különböző menedzsment metodikák alkalmazásához szükséges készségek megszerzése,
 különböző projektek tervezéséhez, a projektszervezés technológiai és információs folyamatainak irányításához szükséges készségek kialakítása,
 a logisztikai ellátási lánc alrendszereinek kialakításához és működtetéséhez szükséges készségek
fejlesztése,
 vállalati stratégiai és operatív tervek kialakításához és a stratégiai akciók irányításához szükséges
készségek kialakítása,
 az üzleti tervek elkészítéséhez nélkülözhetetlen készségek megszerzése.

A SZAKKÉPZETTSÉG ALKALMAZÁSA KONKRÉT KÖRNYEZETBEN,
TEVÉKENYSÉGRENDSZERBEN:
 szakmai ismereteire támaszkodva képes a szervezetek belső és külső kommunikációs rendszereit
menedzselni, koordinálni,
 képes a szervezet reklámtevékenységének kialakítását, bemutatókat menedzselni,
 képes a szervezet által létrehozott termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatást adni a cég partnereinek és
ügyfeleinek,
 ügyfélszolgálati feladatokat képes ellátni, illetve irányítani,
 piaci mozgásokat tud elemezni és szakmailag értékelni, valamint javaslatokat készíteni a menedzsment
számára,
 képes kapcsolatokat szervezni és koordinálni a szervezeti rendszer elemei és részlegei között,
 képes szervezeti autonóm munkacsapatokat, illetve teameket szervezni és vezetni,
 képes a szervezeti innovációs láncokat megtervezni és az innováció-menedzsment folyamatát koordinálni,
 képes projekteket tervezni, szervezni és irányítani,
 szakmai ismereteire támaszkodva képes részt venni a szervezet belső logisztikai rendszerének
szervezésében és irányításában,
 kapcsolatokat tud kialakítani és koordinálni az ellátási láncban résztvevők között,
 szakmai ismeretei révén képes közreműködni az ellátási lánc alrendszereinek működését irányító
menedzsment munkájában,
 szakmai ismeretei révén képes a vállalati beszerzésekkel és értékesítéssel kapcsolatban elemzéseket
végezni, javaslatokat tenni, célcsoportokat felkutatni,
 képes a megrendelések készítésével, fogadásával, visszaigazolásával és feldolgozásával kapcsolatos
feladatokat megszervezni és irányítani,
 képes a szervezeti controllingrendszer működtetése során keletkező információkat értelmezni és a
menedzsmenttel kapcsolatos fejlesztési javaslatokat megfogalmazni,
 képes a szervezeti pénzügyi és tőkefolyamatok során keletkezett információk értelmezésére és
menedzsment szemléletű értékelésére.

 

TANTERVTÁBLÁZAT

 

KÉPZÉSI KÖLTSÉGEK
A TANDÍJ:
A tandíj összege: félévenként 135.000 Ft.
A részletfizetéssel, az átutalással és a számlákkal kapcsolatos igényekről a beiratkozáskor lehet nyilatkozni.
A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK:
Járulékos költségek, a felvételi eljárási díjon kívül nincsenek. A tandíj teljes mértékben tartalmazza a szak elvégzése során felmerülő költségeket.
A KÉPZÉSI IDŐ ALATT IGÉNYBE VEHETŐ INGYENES TÖBBLETSZOLGÁLTATÁSOK:
Kihelyezett üzemi gyakorlatok, szakmai tréningek.

 

A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTELI ELJÁRÁS

JELENTKEZÉS:

Felvételi követelmények: alapszakon (BSc) vagy mesterszakon (MSc) szerzett diploma, illetve főiskolai vagy egyetemi képzés során szerzett diploma.
A szakra történő jelentkezéskor felvételi vizsga nincs. A képzésben való részvételhez és a végzéshez államilag elismert nyelvvizsga nem szükséges.
Jelentkezni lehet:
a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszékén
vagy a Neumann János Egyetem Oktatási és Képzési Igazgatóságán.
Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 28.
A jelentkezéshez a jelentkezési űrlapot és a diploma fénymásolatát be kell küldeni postán vagy e-mailen a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszékére vagy az egyetem Oktatási és Képzési Igazgatóságára.
A jelentkezés díja 4500 Ft. A befizetés módja: átutalás (Számlaszám: 10918001-00000111-49390002)
A jelentkezési űrlap beérkezéséről az intézmény e-mailen értesíti a jelentkezőt.
A jelentkezési űrlap letölthető a https://gamf.uni-neumann.hu portálról.
Levelezési címek:
1. Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszék, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
2. Neumann János Egyetem Oktatási és Képzési Igazgatóság, Kecskemét, Izsáki út 10.
3. E-mail cím: toth.jozsef@gamf.uni-neumann.hu

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐRENDJE:


Felvételi döntés: 2020. szeptember 10.
A képzés megnyitása és az első konzultáció: 2020. szeptember 19-én 9.00 óra (Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar/főépület/ 306-es tanterem)

TÁJÉKOZTATÁS A KÉPZÉSRŐL:


A képzéssel kapcsolatban részletes tájékoztatást dr. Tóth József ad.
Hívja a 20/354-4224-es telefont!
Írjon a toth.jozsef@gamf.uni-neumann.hu e-mail címre!

Jelentkezés az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon. Jelentkezési lap word formátumban

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

 

Oktatási és Képzési Igazgatóság

Kovácsné Danyi Csilla tanügyi előadó

Telefon: 76/516-316

E-mail: danyi.csilla@uni-neumann.hu

Partnereink