Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Gyengénlátó Változat

Menedzser szakspecialista/szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

NEUMANN JÁNOS EGYETEM GAMF MŰSZAKI ÉS INFORMATIKAI KAR
MENEDZSER MÁSODDIPLOMÁS KÉPZÉS
TIZENKILENC ÉV A SIKER JEGYÉBEN,
TÖBB MINT HATSZÁZÖTVEN DIPLOMA!

 

DIPLOMÁSOK!
JELENTKEZZENEK A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ LEGSIKERESEBB MÁSODDIPLOMÁS KÉPZÉSÉRE!

 

A KÉPZÉS ALAPVETŐ ÉRTÉKELVEI:

kreatív szakértelem, mint alkotó tudás
empirikus alapokon nyugvó szakmai specializáció
kompetenciafejlesztő gyakorlatiasság

 

A KÉPZÉS SORÁN ELSAJÁTÍTANDÓ KOMPETENCIÁK, TUDÁSELEMEK, MEGSZEREZHETŐ ISMERETEK:

 • kompetenciák kialakítása a piackoordinált szervezeti rendszerek felépítésének, strukturális és dinamikai viszonyainak, technológiai folyamatainak megértéséhez és elemzéséhez,
 • kompetenciák kialakítása a szervezeti rendszerfolyamatok menedzsmentjének áttekintéséhez és működtetéséhez,
 • kompetenciák kialakítása a gazdasági és ipari rendszertechnika alapvető szervezési elveinek megértéséhez, áttekintéséhez,
 • kompetenciák kialakítása a vállalati számviteli- és controllingrendszer alapelveinek megértéséhez és a működéssel kapcsolatos koordinációs feladatok ellátásához,
 • kompetenciák kialakítása a humánerőforrás-rendszerek áttekintéséhez és a humánmenedzsment alapelveinek megértéséhez és irányításához,
 • kompetenciák kialakítása a minőségtudatos gondolkodás alapjainak és a szervezeti technológiai rendszerekkel összefüggő minőségügyi érték és szabályozórendszerek működési elveinek megértéséhez,
 • kompetenciák kialakítása a makro- és mikropénzügyi folyamatok és a vállalati pénzügyek és tőkegazdálkodás alapvető folyamatainak megértéséhez,
 • a projektek tervezéséhez, a projektszervezés technológiai és információs folyamatainak irányításához szükséges ismeretek elsajátítása és a projektmenedzsmenthez szükséges kompetenciák kialakítása,
 • ismeretek kialakítása a logisztikai ellátási lánc elemeinek, kapcsolatrendszerének és a logisztikai alrendszerek működési elveinek, technológiáinak áttekintéséhez, megértéséhez és menedzseléséhez,
 • kompetenciák kialakítása a különböző stratégiai és operatív tervek elkészítéséhez, az üzleti tervezéshez, és a stratégiai akciók kezdeményezéséhez, irányításához,
 • kompetenciák kialakítása vállalkozások üzleti folyamatainak menedzseléséhez, valamint alapvető termelésmenedzselési feladatok szervezéséhez, irányításához.

 

A KÉPZÉSI FOLYAMATBAN MEGSZEREZHETŐ KÉSZSÉGEK:

 • a szervezeti rendszerfolyamatok tervezéséhez, szervezéséhez, irányításához, vezetéséhez, kontrolljához szükséges készségek kialakítása,
 • a szervezeti autonóm munkacsapatok, illetve teamek szervezési, vezetési és irányítási feladatainak ellátásához és különböző menedzsment metodikák alkalmazásához szükséges készségek megszerzése,
 • különböző projektek tervezéséhez, a projektszervezés technológiai és információs folyamatainak irányításához szükséges készségek kialakítása,
 • a logisztikai ellátási lánc alrendszereinek kialakításához és működtetéséhez szükséges készségek fejlesztése,
 • vállalati stratégiai és operatív tervek kialakításához és a stratégiai akciók irányításához szükséges készségek kialakítása,
 • az üzleti tervek elkészítéséhez nélkülözhetetlen készségek megszerzése.

 

A SZAKKÉPZETTSÉG ALKALMAZÁSA KONKRÉT KÖRNYEZETBEN, TEVÉKENYSÉGRENDSZERBEN:

 • szakmai ismereteire támaszkodva képes a szervezetek belső és külső kommunikációs rendszereit menedzselni, koordinálni,
 • képes a szervezet reklámtevékenységének kialakítását, bemutatókat menedzselni,
 • képes a szervezet által létrehozott termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatást adni a cég partnereinek és ügyfeleinek,
 • ügyfélszolgálati feladatokat képes ellátni, illetve irányítani,
 • piaci mozgásokat tud elemezni és szakmailag értékelni, valamint javaslatokat készíteni a menedzsment számára,
 • képes kapcsolatokat szervezni és koordinálni a szervezeti rendszer elemei és részlegei között,
 • képes szervezeti autonóm munkacsapatokat, illetve teameket szervezni és vezetni,
 • képes a szervezeti innovációs láncokat megtervezni és az innováció-menedzsment folyamatát koordinálni,
 • képes projekteket tervezni, szervezni és irányítani,
 • szakmai ismereteire támaszkodva képes részt venni a szervezet belső logisztikai rendszerének szervezésében és irányításában,
 • kapcsolatokat tud kialakítani és koordinálni az ellátási láncban résztvevők között,
 • szakmai ismeretei révén képes közreműködni az ellátási lánc alrendszereinek működését irányító menedzsment munkájában,
 • szakmai ismeretei révén képes a vállalati beszerzésekkel és értékesítéssel kapcsolatban elemzéseket végezni, javaslatokat tenni, célcsoportokat felkutatni,
 • képes a megrendelések készítésével, fogadásával, visszaigazolásával és feldolgozásával kapcsolatos feladatokat megszervezni és irányítani,
 • képes a szervezeti controllingrendszer működtetése során keletkező információkat értelmezni és a menedzsmenttel kapcsolatos fejlesztési javaslatokat megfogalmazni,
 •  képes a szervezeti pénzügyi és tőkefolyamatok során keletkezett információk értelmezésére és menedzsment szemléletű értékelésére.

 

TANTERVTÁBLÁZAT

 

KÉPZÉSI KÖLTSÉGEK
A TANDÍJ:
A tandíj összege: félévenként 135.000 Ft.
A részletfizetéssel, az átutalással és a számlákkal kapcsolatos igényekről a beiratkozáskor lehet nyilatkozni.
A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK:
Járulékos költségek, a felvételi eljárási díjon kívül nincsenek. A tandíj teljes mértékben tartalmazza a szak elvégzése során felmerülő költségeket.
A KÉPZÉSI IDŐ ALATT IGÉNYBE VEHETŐ INGYENES TÖBBLETSZOLGÁLTATÁSOK:
Kihelyezett üzemi gyakorlatok, szakmai tréningek.

 

A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTELI ELJÁRÁS:

A jelentkezés feltétele: egyetemen vagy főiskolán szerzett diploma.
A szakra történő jelentkezéskor felvételi vizsga nincs. A képzésben való részvételhez és a végzéshez államilag elismert nyelvvizsga nem szükséges.
Jelentkezni lehet: a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszékén.
Cím: Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszék, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 27.
A jelentkezéshez a jelentkezési űrlapot és a diploma fénymásolatát be kell küldeni postán vagy e-mailben a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszékére vagy az egyetem Oktatási és Képzési Igazgatóságára.
A jelentkezés díja 4500 Ft. A befizetés módja: átutalás (Számlaszám: 10025004-00336114-00000000)
A jelentkezési űrlap beérkezéséről az intézmény e-mailben értesíti a jelentkezőt.
A jelentkezési űrlap letölthető a https://gamf.uni-neumann.hu portálról.
Levelezési cím:
1. Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszék, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
2. Neumann János Egyetem Oktatási és Képzési Igazgatóság, Kecskemét, Izsáki út 10.
3. E-mail cím: toth.jozsef@gamf.uni-neumann.hu

 

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐRENDJE:
Felvételi döntés: 2019. szeptember 10.
A képzés megnyitása és az első konzultáció: 2019. szeptember 14-én 9.00 óra (Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar/főépület/ 306-es tanterem)

 

TÁJÉKOZTATÁS A KÉPZÉSRŐL:
A képzéssel kapcsolatban részletes tájékoztatást dr. Tóth József ad.
Hívja a 20/354-4224-es telefont!
Írjon a toth.jozsef@gamf.uni-neumann.hu e-mail címre!

Jelentkezés az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon. Jelentkezési lap word formátumban

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

 

Oktatási és Képzési Igazgatóság

Kovácsné Danyi Csilla tanügyi előadó

Telefon: 76/516-316

E-mail: danyi.csilla@uni-neumann.hu

Partnereink