Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Gyengénlátó Változat

Mérnökinformatikus alapszak tanulmányi tájékoztató 2010/11/12

Ez a tanulmányi tájékoztató azoknak a mérnökinformatikus hallgatóknak szól, akik 2010, 2011 vagy 2012 őszén kezdték meg tanulmányaikat. 

 

Természettudományi alapismeretek

Rövidítések magyarázata

Tantárgynév Kr. Ért. Ea. Gy. Lb. Bes. Félév nap. Félév lev. Előfeltételek
A számítástudomány matematikai alapjai I. 6 f 2 4 0 K 1 1 -
Analízis I. 5 f 2 2 0 K 1 1 -
Fizika 5 v 2 2 0 K 1 1 -
Analízis II. 5 f 2 2 0 K 2 2 Analízis I.
Problémaosztályok, algoritmusok 4 v 2 0 2 K 2 2 -
Villamosságtan 5 v 2 2 0 K 2 2 -
Valószínűségszámítás és statisztika B 5 f 2 2 0 K 3 3 Analízis II.
A számítástudomány matematikai alapjai II. 5 v 2 2 0 K 4 4 A számítástud. matematikai alapjai I., Analízis I.

Gazdasági és humán ismeretek

Egyik tárgynak sincs előfeltétele.

Rövidítések magyarázata

Tantárgynév Kr. Ért. Ea. Gy. Lb. Bes. Félév nap. Félév lev.
Közgazdaságtan 4 v 2 1 0 K 1 1
Humán ismeretek 4 v 2 1 0 K 4 4
Vállalkozás-gazdaságtan 4 v 2 1 0 K 4 4
Jogi és államigazgatási alapismeretek 4 v 2 1 0 K 6 6
Menedzsment 4 v 2 1 0 K 7 7

Szakmai törzsanyag

Rendszertechnika

Rövidítések magyarázata

Tantárgynév Kr. Ért. Ea. Gy. Lb. Bes. Félév nap. Félév lev. Előfeltételek
Digitális technika I. 6 v 2 2 2 K 1 1 -
Digitális technika II. 5 f 2 2 0 K 2 2 Digitális technika I.
Számítógép-architektúrák 5 v 2 0 2 K 2 2 Digitális technika I.
Elektronika alapjai I. 5 v 2 2 0 K 3 3 Villamosságtan, Fizika
Hálózatok I. 5 v 2 0 2 K 3 3 -
Operációs rendszerek 5 v 2 0 2 K 3 3 Számítógép-architektúrák
Perifériák, multimédia eszközök 3 v 2 0 0 K 4 4 Számítógép-architektúrák
Irányítástechnika 4 v 2 2 0 K 5 5 Elektronika alapjai I.

Programozás

Rövidítések magyarázata

Tantárgynév Kr. Ért. Ea. Gy. Lb. Bes. Félév nap. Félév lev. Előfeltételek
Programozás I. 4 f 2 0 2 K 1 1 -
Programozás II. 5 f 2 0 2 K 2 2 Programozás I.
Programozási paradigmák és technikák 5 f 2 0 2 K 3 3 Programozás I., Problémaoszt., algoritmusok
Vizuális programozás 5 f 2 0 2 K 4 4 Programozási paradigmák és technikák
Szoftvertechnológia 5 v 2 0 2 K 5 5 Programozási paradigmák és technikák
Webprogramozás I. 5 f 2 0 2 K 5 5 Programozás I.

Információs rendszerek

Tantárgynév Kr. Ért. Ea. Gy. Lb. Bes. Félév nap. Félév lev. Előfeltételek
Adatbázisok I. 5 v 2 0 2 K 3 3 -
Adatbázisok II. 5 f 2 0 2 K 4 4 Adatbázisok I., Programozás I.
Vállalati információs rendszerek I. 5 f 2 0 2 K 4 4 Adatbázisok I.
Az informatikai biztonság alapjai 3 v 2 0 0 K 5 5 Adatbázisok II., A számítástudomány matematikai alapjai II.

Szakirányok

Szakirányválasztás feltétele 100 kredit teljesítése.

A. Hálózati és webtechnológiák

Szakirányfelelős: Dr. Kovács Tamás főiskolai tanár, csoportvezető

A szakirányt választó hallgatónak 8 tárgyat kell kiválasztania a táblázatban megadott 12 közül. Mindegyik tantárgy 5 kredites és heti 2+0+2 órakiméretben kerül oktatásra. A tárgyaknak legfeljebb egy előfeltétele van.

Rövidítések magyarázata

Tantárgynév Ért. Félév nap. Félév lev. Előfeltételek
A távközlés fizikája v 5 5 Fizika
Mesterséges intelligencia alapjai v 5 5

-

Webalkalmazások fejlesztése ASP.NET-tel f 5 5 -
Elektronika alapjai II. v 6 6 Elektronika alapjai I.
Hálózatok II. v 6 6 Hálózatok I.
Java alkalmazások f 6 6 Programozási paradigmák és technikák
Optimalizálási eljárások v 6 6 Analízis I.
Webprogramozás II. f 6 6 Webprogramozás I.
Windows hálózati adminisztráció f 6 6 Hálózatok I.
Linux hálózati adminisztráció f 7 7 Hálózatok I.
Vállalati információs rendszerek II. f 7 7 Vállalati információs rendszerek I.
Hálózati alkalmazások fejlesztése f 7 7 -

B. Ipari informatika és mikrovezérlők

Szakirányfelelős: Dr. Pintér István főiskolai tanár

A szakirányt választó hallgatónak 8 tárgyat kell kiválasztania a táblázatban megadott 10 közül. Mindegyik tantárgy 5 kredites és heti 2+0+2 órakiméretben kerül oktatásra.

Rövidítések magyarázata

Tantárgynév Ért. Félév nap. Félév lev. Előfeltételek
Érzékelők fizikája v 5 5 Villamosságtan
Robottechnika I. v 5 5 Analízis 1.
Digitális jelfeldolgozás v 6 6 Analízis II.
Elektronika alapjai II. v 6 6 Elektronika alapjai I.
Intelligens rendszerek v 6 6 A számítástudomány matematikai alapjai II., Analízis II.
Ipari információs rendszerek f 6 6 Elektronika alapjai I.
Ipari képfeldolgozás v 6 6 Analízis II.
Mikrovezérlők, mikroelektronikai elemek v 6 6 Digitális technika II.
Mikrovezérlős rendszerfejlesztés v 7 7 Digitális technika II., Programozás II.
Robottechnika II. v 7 7 Robottechnika I.

 

Szakmai gyakorlat

A kötelező szakmai gyakorlat időtartama 6 hét. Teljesítésének előfeltétele 165 kredit megszerzése. Mintatanterv szerinti időpontja a hatodik félévet követő nyári szünet.

Szakdolgozat

A szakdolgozatot tantárgyként fel kell venni, aminek előfeltétele legalább 180 kredit megszerzése és a szakirányválasztás. A mintatanterv szerint haladva a hallgató a 6. félévben választ szakdolgozati témát, azt a vonatkozó Dékáni Utasításnak megfelelően jóváhagyatja, majd a 7. félévben veszi fel tantárgyként.

További információk a szakdolgozat elkészítéséhez ezen az oldalon 

Záróvizsga témakörök   

Adatbázisok és hálózatok
8 kreditnyi kiválasztott tananyag az Adatbázisok I., Adatbázisok II. és a Hálózatok I. című tantárgyakból.  
Számítógép-architektúrák és operációs rendszerek
7 kreditnyi kiválasztott tananyag a Számítógép-architektúrák és az Operációs rendszerek című tantárgyakból.   

 

Rövidítések

Kr. Kreditszám
Ért. Értékelés módja (f,v,a)
f folyamatos számonkérés (gyakorlati jegy)
v vizsga
a aláírás
Ea. Előadások heti óraszáma
Gy. Gyakorlatok heti óraszáma
Lb. Laborgyakorlatok heti óraszáma
Bes. Besorolás (K,KV,Sz)
K Kötelező tárgy
KV Kötelezően választható tárgy (egy felkínált kosárból a hallgató ki kell válasszon adott számú tárgyat)
Sz Szabadon választható tárgy

Partnereink