Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Gyengénlátó Változat

Mérnökinformatikus alapszak tanulmányi tájékoztató 2013/14/15

Ez a tanulmányi tájékoztató azoknak a mérnökinformatikus hallgatóknak szól, akik tanulmányaikat 2013, 2014 vagy 2015 őszén kezdték meg.

 

Természettudományi alapismeretek

Rövidítések magyarázata

Tantárgynév Kr. Ért. Ea. Gy. Lb. Bes. Félév nap. Félév lev. 1. előfelt. 2. előfelt.
A számítástudomány matematikai alapjai I. 6 f 2 4 0 K 1 1 - -
Analízis I. 5 f 2 2 0 K 1 1 - -
Fizika 5 v 2 2 0 K 1 1 - -
Analízis II. 5 f 2 2 0 K 2 2 Analízis I. -
Problémaosztályok, algoritmusok 4 v 2 0 2 K 2 2 - -
Villamosságtan 5 v 2 2 0 K 2 2 - -
Valószínűségszámítás és statisztika B 5 f 2 2 0 K 3 3 Analízis II. -
A számítástudomány matematikai alapjai II. 5 v 2 2 0 K 4 4 A számítástud. matematikai alapjai I. Analízis I.

Gazdasági és humán ismeretek

Egyik tárgynak sincs előfeltétele.

Rövidítések magyarázata

Tantárgynév Kr. Ért. Ea. Gy. Lb. Bes. Félév nap. Félév lev.
Közgazdaságtan 4 v 2 1 0 K 1 1
Humán ismeretek 4 v 2 1 0 K 4 4
Vállalkozás-gazdaságtan 4 v 2 1 0 K 4 4
Jogi és államigazgatási alapismeretek 4 v 2 1 0 K 6 6
Menedzsment 4 v 2 1 0 K 7 7

Szakmai törzsanyag

Rendszertechnika

Rövidítések magyarázata

Tantárgynév Kr. Ért. Ea. Gy. Lb. Bes. Félév nap. Félév lev. 1. előfelt. 2. előfelt.
Digitális technika 6 v 2 2 2 K 1 1 - -
Mikroprocesszorok rendszertechnikája 5 f 2 2 0 K 2 2 Digitális technika -
Számítógép-architektúrák I. 4 v 2 0 2 K 2 2 Digitális technika -
Jelek és rendszerek 5 v 2 2 0 K 3 3 Villamosságtan Fizika
Hálózatok I. 5 v 2 0 2 K 3 3 - -
Operációs rendszerek 5 v 2 0 2 K 3 3 Számítógép-architektúrák -
Számítógép-architektúrák II. 4 v 2 0 0 K 4 4 Számítógép-architektúrák I. -
Irányítástechnika 4 v 2 2 0 K 5 5 Elektronika alapjai I. -
Szakdolgozat 15 a 0 0 0 K 7 7 180 kredit teljesítése -

Programozás

Rövidítések magyarázata

Tantárgynév Kr. Ért. Ea. Gy. Lb. Bes. Félév nap. Félév lev. 1. előfelt. 2. előfelt.
Programozás I. 4 f 2 0 2 K 1 1 - -
Programozás II. 5 f 2 0 2 K 2 2 Programozás I. -
Programozási paradigmák és technikák 5 f 2 0 2 K 3 3 Programozás I. Problémaoszt., algoritmusok
Vizuális programozás 5 f 2 0 2 K 4 4 Programozási paradigmák és technikák -
Szoftvertechnológia 5 v 2 0 2 K 5 5 Programozási paradigmák és technikák -
WEB-programozás I. 5 f 2 0 2 K 5 5 Programozás I. -

Információs rendszerek

Rövidítések magyarázata

Tantárgynév Kr. Ért. Ea. Gy. Lb. Bes. Félév nap. Félév lev. 1. előfelt. 2. előfelt.
Adatbázisok I. 5 v 2 0 2 K 3 3 - -
Adatbázisok II. 5 f 2 0 2 K 4 4 Adatbázisok I. Programozás I.
Vállalati információs rendszerek I. 5 f 2 0 2 K 4 4 Adatbázisok I. -
Az informatikai biztonság alapjai 3 v 2 0 0 K 5 5 Adatbázisok II. A számítástudomány matematikai alapjai II.

 

Specializációk

A specializációválasztás feltétele 100 kredit teljesítése.

Hálózati és webtechnológiák

Specializációfelelős: Dr. Fábián Csaba főiskolai tanár

A specializációt választó hallgatónak 8 tárgyat kell kiválasztania a táblázatban megadott tárgyak közül. Mindegyik tantárgy 5 kredites és heti 2+0+2 órakiméretben kerül oktatásra. A tárgyaknak legfeljebb egy előfeltétele van.

A hallgató megismeri a számítógépes hálózatok fizikai megvalósításához szükséges építőelemeket, szerelési technológiájukat, a gyakorlati kivitelezés problémaforrásait; a hálózat üzemeltetéséhez szükséges szoftver(ek) installálásának technikáját és a kívánt cél eléréséhez szükséges beállítási módokat, a hálózati működés biztonsági követelményeit és azok megvalósítását; a WEB és a belső hálózatok kommunikációs és szabályozási feladatainak megoldási módszereit; a hálózati kommunikáció alkalmazását a vállalati információs rendszerekben.

Rövidítések magyarázata

Tantárgynév Ért. Félév nap. Félév lev. 1. előfelt.
A távközlés fizikája v 5 5 Fizika
Mesterséges intelligencia alapjai v 5 5

-

Webalkalmazások fejlesztése ASP.NET-tel f 5 5 -
Elektronika v 6 6 Jelek és rendszerek
Hálózatok II. v 6 6 Hálózatok I.
Java alkalmazások f 6 6 Programozási paradigmák és technikák
Informatikai projektfeladat f 6 6 -
Optimalizálási eljárások v 6 6 Analízis I.
Webprogramozás II. f 6 6 WEB-programozás I.
Windows hálózati adminisztráció f 6 6 Hálózatok I.
Linux hálózati adminisztráció f 7 7 Hálózatok I.
Vállalati információs rendszerek II. f 7 7 Vállalati információs rendszerek I.
Hálózati alkalmazások fejlesztése f 7 7  


Ipari informatika és mikrovezérlők

Specializációfelelős: Dr. Pintér István főiskolai tanár

A specializációt választó hallgatónak 8 tárgyat kell kiválasztania a táblázatban megadott tárgyak közül. Mindegyik tantárgy 5 kredites és heti 2+0+2 órakiméretben kerül oktatásra.

A hallgatók szaktudást szereznek a felügyelet nélkül működő, autonóm irányítási rendszerek tervezésének, kivitelezésének, irányításának, üzemeltetésének, e rendszerek alapelemeire vonatkozó alkalmazástechnikának, az ipari robotok és robotrendszerek fejlesztésének, tervezésének, üzemeltetésének, irányításának terén. Elsajátítják a következő technológiákat: autonóm rendszerek hardver és információ technológiája, informatikai infrastruktúra, elosztott intelligenciájú rendszerek.

Rövidítések magyarázata

Tantárgynév Ért. Félév nap. Félév lev. 1. előfelt. 2. előfelt.
Érzékelők fizikája v 5 5 Villamosságtan -
Robottechnika I. v 5 5 Analízis I. -
Digitális jelfeldolgozás v 6 6 Analízis II. -
Elektronika v 6 6 Jelek és rendszerek -
Informatikai projektfeladat f 6 6  - -
Intelligens rendszerek v 6 6 A számítástudomány matematikai alapjai II. Analízis II.
Ipari információs rendszerek f 6 6 Jelek és rendszerek -
Ipari képfeldolgozás v 6 6 Analízis II. -
Mikrovezérlők, mikroelektronikai elemek v 6 6 Mikroprocesszorok rendszertechnikája -
Mikrovezérlős rendszerfejlesztés v 7 7 Mikroprocesszorok rendszertechnikája -
Robottechnika II. v 7 7 Robottechnika I. -

Járműinformatika

Specializációfelelős: Dr. Csák Bence tudományos főmunkatárs

A specializációt választó hallgatónak 8 tárgyat kell kiválasztania a táblázatban megadott tárgyak közül. Mindegyik tantárgy 5 kredites.

A specializáció célja, hogy a hallgató megismerje a járművekben és a közúti közlekedésben alkalmazott informatikai rendszereket, az ezekben alkalmazott technológiákat és algoritmusokat, a gépjárművekben alkalmazott beágyazott számítógépes rendszereket, ezeknek programozását és fejlesztési eszközeit.

Rövidítések magyarázata

Tantárgynév Ért. Félév Óraszám 1. előfelt. 2. előfelt.
Járműhajtások v 5 3+0+1 - -
Gépjármű elektronika I. v 6 2+0+2 Jelek és rendszerek -
Digitális jelfeldolgozás v 6 2+0+2 Analízis II. -
Elektronika v 6 2+0+2 Jelek és rendszerek -
Járműrendszerek f 6 2+0+2 - -
Mikrovezérlők, mikroelektronikai elemek v 6 2+0+2 Mikroprocesszorok rendszertechnikája -
Informatikai projektfeladat f 6 0+0+1 - -
Gépjármű elektronika II. v 7 2+0+2 Irányítástechnika -
Járművekben alkalmazott beágyazott rendszerek f 7 2+0+2 Programozás II. -


Mobilalkalmazások fejlesztése

Specializációfelelős: Dr. Bolla Kálmán főiskolai docens

A specializációt választó hallgatónak 8 tárgyat kell kiválasztania a táblázatban megadott tárgyak közül. Mindegyik tantárgy 5 kredites és heti 2+0+2 órakiméretben kerül oktatásra. A tárgyaknak legfeljebb egy előfeltétele van.

A specializáció célja, hogy a hallgatókat megismertesse az alapvető mobil technológiákkal, okostelefonok, táblagépek és egyéb mobil eszközök fejlesztési lehetőségeivel. Továbbá cél a mesterséges intelligencia, játékelmélet, grafika, játékfejlesztés és programozás területén való jártasság megszerzése, illetve a meglévő tudás specializálása, elmélyítése.

Rövidítések magyarázata

Tantárgynév Ért. Félév nap. Félév lev. 1. előfelt.
Mesterséges intelligencia alapjai v 5 5

-

Web alkalmazások fejlesztése ASP.NET-tel f 5 5 -
Fejlesztés mobil eszközökre A  f 6 6 -
Web programozás II  f 6 6 Web programozás I.
Java alkalmazások f 6 6 Programozási paradigmák és technikák
Informatikai projektfeladat  f 6 6  -
Játékfejlesztés  v 6 6 -
Alkalmazásfejlesztés web-es technológiákkal  f 7 7 Web programozás I.
Fejlesztés mobil eszközökre B f 7 7 Java alkalmazások

Szakmai gyakorlat

A kötelező szakmai gyakorlat időtartama 8 hét. Teljesítésének előfeltétele 165 kreditmegszerzése. Mintatanterv szerinti időpontja a hatodik félévet követő nyári szünet.

Szakdolgozat

A szakdolgozatot tantárgyként fel kell venni, aminek előfeltétele legalább 180 kreditmegszerzése és a specializáció választás. A mintatanterv szerint haladva a hallgató a 6. félévben választ szakdolgozati témát, azt a vonatkozó Dékáni Utasításnak megfelelően jóváhagyatja, majd a 7. félévben veszi fel tantárgyként.

További információk a szakdolgozat elkészítéséhez

Záróvizsga témakörök   

Adatbázisok és hálózatok
8 kreditnyi kiválasztott tananyag az Adatbázisok I., Adatbázisok II. és a Hálózatok I. című tantárgyakból.  
Számítógép-architektúrák és operációs rendszerek
7 kreditnyi kiválasztott tananyag a Számítógép-architektúrák és az Operációs rendszerek című tantárgyakból.   

 

Rövidítések

Kr. Kreditszám
Ért. Értékelés módja (f,v,a)
f folyamatos számonkérés (gyakorlati jegy)
v vizsga
a aláírás
Ea. Előadások heti óraszáma
Gy. Gyakorlatok heti óraszáma
Lb. Laborgyakorlatok heti óraszáma
Bes. Besorolás (K,KV,Sz)
K Kötelező tárgy
KV Kötelezően választható tárgy (egy felkínált kosárból a hallgató ki kell válasszon adott számú tárgyat)
Sz Szabadon választható tárgy

Partnereink