Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Gyengénlátó Változat

Mérnökinformatikus alapszak tanulmányi tájékoztató 2016

Ez a tanulmányi tájékoztató azoknak a mérnökinformatikus hallgatóknak szól, akik tanulmányaikat 2016. szeptemberében kezdték meg.

 

Természettudományi alapismeretek

Rövidítések magyarázata

Tantárgynév Kr. Ért. Ea. Gy. Lb. Bes. Félév nap. Félév lev. 1. előfelt. 2. előfelt.
A számítástudomány matematikai alapjai I. 6 f 2 4 0 K 1 1 - -
Analízis I. 5 f 2 2 0 K 1 1 - -
Fizika 5 v 2 2 0 K 1 1 - -
Analízis II. 5 f 2 2 0 K 2 2 Analízis I. -
Problémaosztályok, algoritmusok 4 v 2 0 2 K 2 2 - -
Villamosságtan 5 v 2 2 0 K 2 2 - -
Valószínűségszámítás és statisztika B 5 f 2 2 0 K 3 3 Analízis II. -
A számítástudomány matematikai alapjai II. 5 v 2 2 0 K 4 4 A számítástud. matematikai alapjai I. Analízis I.

 

Gazdasági és humán ismeretek

Egyik tárgynak sincs előfeltétele.

Rövidítések magyarázata

Tantárgynév Kr. Ért. Ea. Gy. Lb. Bes. Félév nap. Félév lev.
Közgazdaságtan 4 v 2 1 0 K 1 1
Humán ismeretek 4 v 2 1 0 K 4 4
Vállalkozás-gazdaságtan 4 v 2 1 0 K 4 4
Jogi és államigazgatási alapismeretek 4 v 2 1 0 K 6 6
Menedzsment 4 v 2 1 0 K 7 7

 

Szakmai törzsanyag

Rendszertechnika

Rövidítések magyarázata

Tantárgynév Kr. Ért. Ea. Gy. Lb. Bes. Félév nap. Félév lev. 1. előfelt. 2. előfelt.
Digitális technika 6 v 2 2 2 K 1 1 - -
Mikroprocesszorok rendszertechnikája 5 f 2 2 0 K 2 2 Digitális technika -
Számítógép-architektúrák I. 4 v 2 0 2 K 2 2 Digitális technika -
Jelek és rendszerek 5 v 2 2 0 K 3 3 Villamosságtan Fizika
Hálózatok I. 5 v 2 0 2 K 3 3 - -
Operációs rendszerek 5 v 2 0 2 K 3 3 Számítógép-architektúrák -
Számítógép-architektúrák II. 4 v 2 0 0 K 4 4 Számítógép-architektúrák I. -
Irányítástechnika 4 v 2 2 0 K 5 5 Elektronika alapjai I. -
Szakdolgozat 15 a 0 0 0 K 7 7 180 kredit teljesítése -

 

Programozás

Rövidítések magyarázata

Tantárgynév Kr. Ért. Ea. Gy. Lb. Bes. Félév nap. Félév lev. 1. előfelt. 2. előfelt.
Programozás I. 4 f 2 0 2 K 1 1 - -
Programozás II. 5 f 2 0 2 K 2 2 Programozás I. -
Programozási paradigmák és technikák 5 f 2 0 2 K 3 3 Programozás I. Problémaoszt., algoritmusok
Vizuális programozás 5 f 2 0 2 K 4 4 Programozási paradigmák és technikák -
Szoftvertechnológia 5 v 2 0 2 K 5 5 Programozási paradigmák és technikák -
WEB-programozás I. 5 f 2 0 2 K 5 5 Programozás I. -

 

Információs rendszerek

Rövidítések magyarázata

Tantárgynév Kr. Ért. Ea. Gy. Lb. Bes. Félév nap. Félév lev. 1. előfelt. 2. előfelt.
Adatbázisok I. 5 v 2 0 2 K 3 3 - -
Adatbázisok II. 5 f 2 0 2 K 4 4 Adatbázisok I. Programozás I.
Vállalati információs rendszerek I. 5 f 2 0 2 K 4 4 Adatbázisok I. -
Az informatikai biztonság alapjai 3 v 2 0 0 K 5 5 Adatbázisok II. A számítástudomány matematikai alapjai II.

 


KRITÉRIUM TÁRGYAK

Az angol és német nyelvek közül az egyik választása kötelező.

 

Tantárgynév Kr. Ért. Ea. Gy. Lb. Félév Bes. 1. előfelt.
Angol I. 0 f 0 4 0 1 KV -
Angol II. 0 f 0 4 0 2 KV Angol I.
Angol III. 0 v 0 4 0 3 KV Angol II. 
Német I. 0 f 0 4 0 1 KV -
Német II. 0 f 0 4 0 2 KV Német I.
Német III. 0 v 0 4 0 3 KV Német II. 
Testnevelés I. 0 a 0 2 0 1 K -
Testnevelés II. 0 a 0 2 0 2 K -

 

 

Specializációk

A specializációválasztás feltétele 100 kredit teljesítése.

Hálózati és web technológiák

Specializációfelelős: Dr. Fábián Csaba főiskolai tanár

A specializációt választó hallgatónak 8 tárgyat kell kiválasztania a táblázatban megadott tárgyak közül. Mindegyik tantárgy 5 kredites és heti 2+0+2 órakiméretben kerül oktatásra. A tárgyaknak legfeljebb egy előfeltétele van.

A hallgató megismeri a számítógépes hálózatok fizikai megvalósításához szükséges építőelemeket, szerelési technológiájukat, a gyakorlati kivitelezés problémaforrásait; a hálózat üzemeltetéséhez szükséges szoftver(ek) installálásának technikáját és a kívánt cél eléréséhez szükséges beállítási módokat, a hálózati működés biztonsági követelményeit és azok megvalósítását; a WEB és a belső hálózatok kommunikációs és szabályozási feladatainak megoldási módszereit; a hálózati kommunikáció alkalmazását a vállalati információs rendszerekben.

Rövidítések magyarázata

Tantárgynév Ért. Félév nap. Félév lev. 1. előfelt.
A távközlés fizikája v 5 5 Fizika
Mesterséges intelligencia alapjai v 5 5

-

Webalkalmazások fejlesztése ASP.NET-tel f 5 5 -
Elektronika v 6 6 Jelek és rendszerek
Hálózatok II. v 6 6 Hálózatok I.
Java alkalmazások f 6 6 Programozási paradigmák és technikák
Informatikai projektfeladat f 6 6 -
Optimalizálási eljárások v 6 6 Analízis I.
Webprogramozás II. f 6 6 WEB-programozás I.
Windows hálózati adminisztráció f 6 6 Hálózatok I.
Linux hálózati adminisztráció f 7 7 Hálózatok I.
Vállalati információs rendszerek II. f 7 7 Vállalati információs rendszerek I.
Hálózati alkalmazások fejlesztése f 7 7 -

 

Ipari informatika és mikrovezérlők

Specializációfelelős: Dr. Pintér István főiskolai tanár

A specializációt választó hallgatónak 8 tárgyat kell kiválasztania a táblázatban megadott tárgyak közül. Mindegyik tantárgy 5 kredites és heti 2+0+2 órakiméretben kerül oktatásra.

A hallgatók szaktudást szereznek a felügyelet nélkül működő, autonóm irányítási rendszerek tervezésének, kivitelezésének, irányításának, üzemeltetésének, e rendszerek alapelemeire vonatkozó alkalmazástechnikának, az ipari robotok és robotrendszerek fejlesztésének, tervezésének, üzemeltetésének, irányításának terén. Elsajátítják a következő technológiákat: autonóm rendszerek hardver és információ technológiája, informatikai infrastruktúra, elosztott intelligenciájú rendszerek.

Rövidítések magyarázata

Tantárgynév Ért. Félév nap. Félév lev. 1. előfelt. 2. előfelt.
Érzékelők fizikája v 5 5 Villamosságtan -
Robottechnika I. v 5 5 Analízis I. -
Digitális jelfeldolgozás v 6 6 Analízis II. -
Elektronika v 6 6 Jelek és rendszerek -
Informatikai projektfeladat f 6 6  - -
Intelligens rendszerek v 6 6 A számítástudomány matematikai alapjai II. Analízis II.
Ipari információs rendszerek f 6 6 Jelek és rendszerek -
Ipari képfeldolgozás v 6 6 Analízis II. -
Mikrovezérlők, mikroelektronikai elemek v 6 6 Mikroprocesszorok rendszertechnikája -
Mikrovezérlős rendszerfejlesztés v 7 7 Mikroprocesszorok rendszertechnikája -
Robottechnika II. v 7 7 Robottechnika I. -

 

Mobil alkalmazások fejlesztése

Szakirányfelelős: Dr. Bolla Kálmán főiskolai docens

A szakirányt választó hallgatónak 8 tárgyat kell kiválasztania a táblázatban megadott tárgyak közül. Mindegyik tantárgy 5 kredites és heti 2+0+2 órakiméretben kerül oktatásra. A tárgyaknak legfeljebb egy előfeltétele van.

A szakirány célja, hogy a hallgatókat megismertesse az alapvető mobil technológiákkal, okostelefonok, táblagépek és egyéb mobil eszközök fejlesztési lehetőségeivel. Továbbá cél a mesterséges intelligencia, játékelmélet, grafika, játékfejlesztés és programozás területén való jártasság megszerzése, illetve a meglévő tudás specializálása, elmélyítése.

Rövidítések magyarázata

Tantárgynév Ért. Félév nap. Félév lev. 1. előfelt.
Mesterséges intelligencia alapjai v 5 5

-

Webalkalmazások fejlesztése ASP.NET-tel f 5 5 -
Fejlesztés mobil eszközökre A  f 6 6 -
Webprogramozás II  f 6 6 Web programozás I.
Java alkalmazások f 6 6 Programozási paradigmák és technikák
Informatikai projektfeladat  f 6 6  -
Játékfejlesztés  v 6 6 -
Alkalmazásfejlesztés web-es technológiákkal  f 7 7 Web programozás I.
Fejlesztés mobil eszközökre B f 7 7 Java alkalmazások

Szakmai gyakorlat

A kötelező szakmai gyakorlat időtartama 8 hét. Teljesítésének előfeltétele 165 kredit megszerzése. Mintatanterv szerinti időpontja a hatodik félévet követő nyári szünet.

Szakdolgozat

A szakdolgozatot tantárgyként fel kell venni, aminek előfeltétele legalább 180 kredit megszerzése és a specializációválasztás. A mintatanterv szerint haladva a hallgató a 6. félévben választ szakdolgozati témát, azt a vonatkozó Dékáni Utasításnak megfelelően jóváhagyatja, majd a 7. félévben veszi fel tantárgyként.

A szakdolgozattal kapcsolatos tudnivalók megtalálhatók ezen az oldalon.

Záróvizsga témakörök   

Adatbázisok és hálózatok
8 kreditnyi kiválasztott tananyag az Adatbázisok I., Adatbázisok II. és a Hálózatok I. című tantárgyakból.  
Számítógép-architektúrák és operációs rendszerek
7 kreditnyi kiválasztott tananyag a Számítógép-architektúrák és az Operációs rendszerek című tantárgyakból.   

 

Rövidítések

Kr. Kreditszám
Ért. Értékelés módja (f,v,a)
f folyamatos számonkérés (gyakorlati jegy)
v vizsga
a aláírás
Ea. Előadások heti óraszáma
Gy. Gyakorlatok heti óraszáma
Lb. Laborgyakorlatok heti óraszáma
Bes. Besorolás (K,KV,Sz)
K Kötelező tárgy
KV Kötelezően választható tárgy (egy felkínált kosárból a hallgató ki kell válasszon adott számú tárgyat)
Sz Szabadon választható tárgy

 

Céges támogatással használt szoftverek

 

Partnereink