Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Gyengénlátó Változat

Műszaki Felsőoktatási Szakképzés

A KÉPZÉSI IDŐ: NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATON IS 4 FÉLÉV
AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE: MŰSZAKI MÉRNÖKASSZISZTENS
A SZAKKÉPZETTSÉG ANGOL NYELVŰ MEGNEVEZÉSE: TECHNICAL ENGINEER ASSISTANT


A SZAK KÉPZÉSI CÉLJA
A képzés célja olyan műszaki szakemberek képzése, akik széles körű természettudományos, társadalomtudományi, műszaki, informatikai és gazdaságtani ismereteik, valamint - munkaadói igényekre alapozott - gyakorlati szaktudásuk birtokában támogatni tudják a vállalatoknál dolgozó mérnökök munkáját. A képzés célja továbbá a szakelméleti megalapozás olyan szintű megvalósítása, amely lehetővé teszi az erős gyakorlati felkészültség megszerzését, majd a kezdeti munkatapasztalatok integrálását az összefüggő szakmai gyakorlat során.

 

FONTOSABB ISMERETEK
Természettudományi ismeretkör: alkalmazott matematika, fizika alapjai, műszaki kémia, anyagismeret, környezetvédelem
Gazdasági és humán ismeretkör: vállalkozásgazdaságtan, menedzsment ismeretek, jogi ismeretek, együttműködés és csoportdinamika, műszaki kommunikáció
Műszaki szakmai ismeretkör: elektrotechnika, CAD technikák, általános géptan, robottechnika, műszaki ábrázolás, mechanikai technológiák, fémek előállítása és tulajdonságai, polimerek előállítása és tulajdonságai, gépgyártástechnológia, biztonságtechnika, munkavédelem, alkalmazott mechatronika, ipari méréstechnika, minőségbiztosítás, polimertechnológia, fémtechnológia, gumiipari technológiák, anyagvizsgálat, angol műszaki szaknyelv
NEGYEDIK FÉLÉV: SZAKMAI GYAKORLAT

 

HOL TUDSZ ELHELYEZKEDNI?
A végzett műszaki mérnökasszisztens szakemberek önálló és csoportban való munkavégzésük során képesek gyártási, kivitelezési, vállalkozási, üzemeltetési folyamatirányítási, analitikai, környezetvédelmi és fejlesztési részfeladatokat végezni, illetve alkalmasak a munkafolyamatok középszintű irányítására, szervezésére és műszaki ügyintézői feladatok ellátására.

A szak elvégzésével lehetsz például anyagtechnikus, gépésztechnikus, környezetvédelmi technikus, minőségbiztosítási technikus, műszaki rajzoló, szerkesztő, folyamatirányító berendezések vezérlője, munka- és termelésszervező, munkavédelmi és üzembiztonsági, illetve egyéb műszaki foglalkozású szakember.

 

NEKED AJÁNLJUK A MŰSZAKI FOSZK SZAKOT,
ha rövid időn belül szeretnéd elsajátítani a legfontosabb műszaki ismereteket a mielőbbi munkakezdés céljából.
ha nincs még nyelvvizsgád, de felsőfokú képestést szeretnél.
ha alapképzés előtt szeretnél szakképesítéssel rendelkezni.

 

A SZERETNÉL MÉG TÖBBET MEGTUDNI
A SZAKRÓL, KÉRDEZZ BÁTRAN:

Ádámné Dr. Major Andrea, Főiskolai tanár - Szakfelelős
E-mail: major. andrea@gamf.uni-neumann.hu

Partnereink