Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Gyengénlátó Változat

Műszaki menedzser alapszak BSc


Műszaki menedzser alapszak BSc
A képzési idő: 7 félév
Duális és nem duális képzési formában is
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: műszaki menedzser

 

A MŰSZAKI MENEDZSER SZAK A GAMF MŰSZAKI ÉS INFORMATIKAI KAR ÉS A GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KÖZÖS KÉPZÉSEA SZAK KÉPZÉSI CÉLJA

A képzés célja gazdálkodási mérnökök képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki, gazdálkodási és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a termékek és szolgáltatások anyagi, informatikai, pénzügyi és humán folyamatai integrált megoldásához. A képzés keretében kellő mélységű és igen széleskörű (reál, gazdasági és műszaki) elméleti ismeretek révén páratlanul sokrétű (MSc-n) továbbtanulási lehetőség van.


TANULMÁNYI TERÜLETEK ÉS SPECIALIZÁCIÓK

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- természettudományi ismeretek [matematika (minimum 12 kredit), fizika, biológia, kémia, mechanika és más természettudományok] 40-50 kredit;

- gazdasági és humán ismeretek (mikroökonómia, makroökonómia, gazdaságstatisztika, számvitel, vállalkozás-gazdaságtan, minőségmenedzsment, ergonómia, humán ismeretek) 14-30 kredit;

- műszaki menedzseri szakmai ismeretek (műszaki ábrázolás, gépszerkezetek, informatika és alkalmazások, anyag, gyártási és technológiai ismeretek, mérés-és irányítástechnikai alapok, menedzsment, pénzügyek, jogi ismeretek, egészségfejlesztési ismeretek, differenciált szakmai ismeretek) 70-105 kredit.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök közül a műszaki ismeretek aránya legalább 50%.

A választható specializációkat is figyelembe véve a műszaki menedzsment szakma igényeinek megfelelő szakterületeken szerezhető speciális ismeret. A képző intézmény által ajánlott specializáció a képzés egészén belül legalább 40 kredit.

a) Logisztikai menedzsment specializáció

A specializáció célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a szervezetek logisztikai menedzsmentjének áttekintésére. Ezen a specializáción megismerkednek a vállalati, a raktározási és a szállítási logisztika alapvető kérdéseivel, a logisztikai ellátási lánc modelljével és technikáival. Néhány fontos tantárgy: lean menedzsment, raktározási logisztika, logisztikai szolgáltatók az ellátási láncban, nemzetközi fuvarozás és szállítmányozás.

Specializáció felelős: Dr. Tóth József főiskolai docens, GAMF Műszaki és Informatikai Kar, Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszék.

b) Projektmenedzser specializáció

A specializáció célja olyan szakemberek képzése, akik képesek projekteket tervezni, szervezni és munkacsapatokat hatékonyan irányítani. A specializáción megismerik a vállalkozási folyamatok projektszintű szervezésének kérdéseit, megismerik és gyakorolják az innovációmenedzsment és a szervezetfejlesztés technikáit. Néhány fontos tantárgy: projektmenedzsment, csoportok menedzselése, humán erőforrás-gazdálkodás, projektfeladat.

Specializáció felelős: Dr. Ferenczy Tibor főiskolai tanár, GAMF Műszaki és Informatikai Kar, Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszék.

A képzés során a hallgatók 10 kredit értékben szabadon választott tantárgyakat vehetnek fel


KIKNEK AJÁNLJUK A MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAKOT?

Azoknak a fiataloknak,

- akik szeretnének sokoldalú, korszerű és gyakorlatias gazdasági, szervezési és vezetési, valamint műszaki ismereteket elsajátítani;

- akik nyitottnak érzik magukat a gazdaság-gazdálkodás kérdései iránt, fogékonyak az új megoldásokra és érdeklődnek a korszerű műszaki megoldások iránt;

- akik szeretnek csapatban dolgozni;

- akik szeretnének olyan modern menedzselési, szervezetfejlesztési, innovációs technikákat elsajátítani, amelyekkel sikeresek lesznek munkájukban, hivatásuk gyakorlásában;

- akik szeretnék a modern ipari csúcstechnológiák alapjait megismerni és ezzel szilárd műszaki ismeretekre is szert tenni;

- akik tehetséget éreznek a piaci folyamatok és ügyletek lényegének megértéséhez, és szeretnének olyan képességeket, készségeket és kompetenciákat kialakítani, amelyekkel sikeres gazdasági mérnökök lehetnek;

- akik nem különböző képzésekben, külön-külön, hanem egyszerre akarnak színvonalas és a gyakorlati életben is alkalmazható műszaki és gazdasági menedzsment ismereteket szerezni és ezzel piacképes, eladható, hasznosítható tudáshoz jutni;

- akik szeretnének jó szakemberek lenni és munkaerőpiaci tekintetben is értékes diplomát szerezni;

- akik olyan diplomát szeretnének, amellyel Magyarországon, az Európai Unión belül és a világban is képesek helyt állni.

 

HOL LEHET ELHELYEZKEDNI A SZAKON SZERZETT DIPLOMÁVAL?

Munkát találhatsz

- kis-, közepes és nagyvállalatoknál,

- multinacionális cégeknél,

- állami szférában, közigazgatásban közintézményeknél, önkormányzatoknál,

- ipari termelő és szolgáltató vállalatoknál,

- logisztikai (raktározással, szállítmányozással, anyaggazdálkodással, anyagkezeléssel foglalkozó) cégeknél,

-  pályázatírással, technológiatranszferrel foglalkozó cégeknél,

- mérnöki tervező és szolgáltató irodáknál,

- kereskedelmi vállalkozásoknál,

- pénzintézeteknél (bankoknál, biztosítótársaságoknál, piaci befektetésekkel foglalkozó cégeknél),

-  médiát működtető cégeknél.

 

forrás: felvi.hu


HA SZERETNÉL MÉG A SZAKRÓL TÖBBET MEGTUDNI, KÉRDEZZ BÁTRAN:

Oktatási Igazgatóság GAMF Kari Egység

Kecskemét, Izsáki út 10.

Tel.: 76/516-318

Kari referens: Noel Gáborné

E-mail cím: felveteli@gamf.uni-neumann.hu


Oktatásfelelősök

GAMF Műszaki és Informatikai Kar - Vállalati folyamatok specializáció

Dr. Tóth József

Tel.szám: 76/516-340

E-mail: toth.jozsef@gamf.uni-neumann.hu

  

 

Képzések

Partnereink