Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Gyengénlátó Változat

Nemzetközi együttműködések

A kar kétoldalú, intézmények közötti kapcsolatot alakított ki az albstadti főiskolával. A Hallgatóink rendszerint utolsó féléves, szakdolgozat-készítő időszakukat töltik a német főiskolán. A német partner felajánlotta végzettjeink számára, hogy németül és angolul mesterképzésben vehetnek részt kedvező tandíj mellett.

Hosszabb távú a kapcsolat a svájci aargaui főiskolával, miután a karon a hazai felsőoktatásban először megalakult a Technológiai Transzfer Centrum, később iroda.

A kar fontosnak tartja a szomszédos országokban működő főiskolákkal és egyetemekkel történő együttműködést, melynek a nemzetközi pályázatokon való közös fellépésben, a hallgatócserében és a kutató-fejlesztő munkában is vannak eredményei. A kolozsvári műszaki egyetem két professzora intézményünk címzetes főiskolai tanára, a GAMF Kar két főiskolai tanára pedig a kolozsvári egyetem címzetes professzora. Az együttműködés fontos területe az ún. gyors prototípusgyártás, amihez az erdélyi egyetemen magas színvonalú laboratórium áll rendelkezésre. A marosvásárhelyi Petru Major Egyetemmel együttműködési megállapodást írt alá a kar, és szintén tartalmas együttműködést alakítottak ki Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karával. Ennek a kapcsolatnak is lényeges része, hogy a kar erdélyi hallgatókat fogad nyári gyakorlatra. Karunk gyakorlati oktatást segítő eszközökkel is támogatja a magyar nyelvű egyetemet.

Újabb partnere a karnak az augsburgi főiskola, az ottani gépészmérnöki kar oktatási és kutatási tevékenysége nagyban megegyezik a karéval. Ez a kapcsolat azt is eredményezte, hogy hallgatók németországi vállalatoknál tölthetik szakmai vagy záródolgozat-készítő gyakorlatukat. A kar jó kapcsolatot épített ki a nagyszombati (SK, Trnava) kihelyezett tagozattal.

A duális képzés bevezetésében hatékony segítséget és gyakorlati útmutatót kaptunk a Baden-Württembergi Duale Hochschule-tól.

A koreai Yeungjin College-dzsal és a török Nigde Universityvel 2012-ben kötött együttműködési megállopodást az intézmény. Mindkét egyetem műszaki képzési területen a hallgató- és oktatócserében, a tananyagfejlesztésben és a K+F tevékenységekben működik együtt a GAMF karral. 

 

NJE Erasmus partnerintézményei

 

Partnereink