Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Gyengénlátó Változat

NYELVOKTATÁS HALLGATÓKNAK


Miért fontos idegen nyelvet tanulni?

 

 

munkavállaláshoz tárgyalóképes nyelvtudás szükséges, a diplomához a képzési követelményekben előírt, államilag elismert nyelvvizsga kell. A tárgyalóképes nyelvtudás és az ezt igazoló bizonyítvány útlevél a diploma és egy jó állás megszerzéséhez, és ezt csak rendszeres nyelvtanulással lehet elérni!

Követelmények

A Neumann János Egyetem hallgatóinak az adott szak képesítési követelményeiben meghatározott idegen nyelvi követelményeket kell teljesítenie.

Az alapfokozat megszerzéséhez GAMF Karon minden hallgatónak államilag elismert középfokú komplex (KER B2 szintű) nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány szükséges (60% feletti emelt szintű).

A NYELVTANULÁS KERETEI A NEUMANN JÁNOS EGYETEM GAMF KARÁN

Szaknyelvi képzés

A Neumann János Egyetemen az idegen nyelveket az Idegennyelvi és Továbbképzési Tanszék (Pedagógusképző Kar) oktatja. Minden hallgatónak a szakjának megfelelően két féléven át (heti 2 óra) kell szaknyelvet tanulnia, tanterv szerint a képzés 2. és 3. félévében. A Szaknyelv 1 és Szaknyelv 2 tantárgyak kreditértéke kurzusonként 2 kredit.

A szaknyelvi képzés előfeltétele a minimum B1+-os szintű nyelvtudás vagy általános középfokú nyelvvizsga bizonyítvány. Aki nem rendelkezik ezzel a nyelvtudással, az az első félévben felveheti a nyelvvizsgára felkészítő (külön írásbeli és külön szóbeli) szabadon választható kurzusokat.  Ezeknek a kurzusoknak a kódjai:

Angol szóbeli nyelvvizsgára felkészítő: PSZABAN-ANGSZOFE-1

Angol írásbeli nyelvvizsgára felkészítő: PSZABAN-ANGIRFEL-1

Német szóbeli nyelvvizsgára felkészítő: PSZABAN-NESZOFEL-1

Német írásbeli nyelvvizsgára felkészítő: PSZABAN-NEIRAFEL-1

 

Nyelvtanfolyamok
Az Idegennyelvi és Továbbképzési Tanszék kedvező óradíjú nyelvtanfolyamokat és nyelvvizsgatréningeket is szervez.

Az Aktuális nyelvtanfolyamok a következő linken megtalálhatók https://www.uni-neumann.hu/aktualis-nyelvtanfolyam és min. 10 fővel indíthatók.

 

Nyelvvizsgaközpontok

Az Idegennyelvi és Továbbképzési Tanszék két nyelvvizsgahelyet működtet. Az Egyetemen szóbeli, írásbeli és komplex alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsgát lehet tenni két nyelvvizsgarendszerben.

A következő linken a BME és az ECL nyelvvizsgáról található információ.

https://nyelvvizsga.uni-neumann.hu/kezdolap

 

Külföldi tanulmányi lehetőségek
Az Erasmus program keretében a Neumann János Egyetemnek 40 külföldi oktatási intézménnyel van együttműködése. A külföldön eltöltött tanulmányi idő a nyelvtanulást is hatékonyan segíti. Tájékozódj az Erasmus programról és pályázz!

https://www.uni-neumann.hu/informaciok-az-erasmus-rol

 

 

A Tanszék oktatóinak elérhetőségeit a következő linken találja meg:

https://pk.uni-neumann.hu/munkatarsak

Képzések

Partnereink