Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Gyengénlátó Változat

Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszék – Szakjaink

Alapszakjaink:

 Akik érettségi vizsgával rendelkeznek és diplomát szeretnének, azoknak az ide vezető első lépcsőfok egy alapképzés – vagy egy osztatlan mesterképzés – elvégzése. A 6-8 féléves alapképzésben megszerezhető bachelor (tudományterülettől függően BA – Bachelor of Arts vagy BSc – Bachelor of Sciences) oklevél felsőfokú végzettséget és az adott szaknak megfelelő szakképzettséget nyújt.

Az alapképzés a munkaerőpiacon hasznosítható szakmai ismereteket ad, az elhelyezkedéshez jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít, és jelentősen megnöveli a munkavállalási lehetőségeket is. Egyúttal megfelelő elméleti alapozást is nyújt az adott szakterületen a tanulmányok mesterképzésben történő folytatásához.

 

-          Logisztikai mérnöki alapszak

 • A képzés célja logisztikai mérnökök képzése, akik a szakterülethez kapcsolódó természettudományos, specifikus műszaki, gazdasági, menedzsment, informatikai, ipari és közlekedési technológiai ismereteik birtokában alkalmasak a vállalatokon belüli és a vállalatok közötti anyagáramlást, valamint az ahhoz kapcsolódó információáramlást megvalósító logisztikai (áruszállítási, anyagmozgatási, raktározási, komissiózási, rakodási, anyagellátási, beszerzési, áruelosztási, hulladékkezelési) folyamatok és rendszerek alapszintű elemzésére, szervezésére és irányítására. Alkalmasak a logisztikai rendszerek elemeit képező logisztikai gépek, eszközök, berendezések gyártásában, minőségellenőrzésében való közreműködésre, üzemeltetésük irányítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
 • Bővebb információ: https://gamf.uni-neumann.hu/logisztikai-mernoki-bsc-uj-

 

Ponthatár az NJE 2017. - és 2018. szeptemberben induló logisztikai mérnöki alapszakára általános felvételi eljárásban

 

Képzési szint

Munkarend

Finanszírozási forma

Szak

Ponthatár 2017

Ponthatár

2018

Önköltség (félév)

A

N

Á

logisztikai mérnöki

281

280

támogatott

A

N

K

logisztikai mérnöki

281

280

290.000 Ft

A

L

Á

logisztikai mérnöki

290

280

támogatott

A

L

K

logisztikai mérnöki

290

280

240.000 Ft

A:           alapképzési szak

N:           nappali

L:            levelező

Á:           állami ösztöndíjas

K:            önköltséges

 

-          Műszaki menedzser alapszak

 • A képzés célja műszaki menedzserek képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodás- és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a különböző jellegű termelő és szolgáltató vállalkozások anyagi, műszaki, informatikai, pénzügyi és humán folyamatainak menedzseléséhez, képesek e folyamatokhoz kapcsolódó projektekben hatékonyan közreműködni, képesek továbbá a szervezetek működésének menedzselésére, ide értve a fejlesztési folyamatok megalapozását, megvalósítását is. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.
 • Bővebb információ: https://gamf.uni-neumann.hu/muszaki-menedzser-bsc

 

 

 

Bekerülés

Képzési szint

Munkarend

Finanszírozási forma

Szak

Minimum ponthatár

Önköltség (Ft/félév)

A

N

A

műszaki menedzser

320

támogatott

A

N

K

műszaki menedzser

280

290.000 Ft

A

L

A

műszaki menedzser

320

támogatott

A

L

K

műszaki menedzser

280

240.000 Ft

A:           alapképzési szak

N:           nappali

L:            levelező

Á:           állami ösztöndíjas

K:            önköltséges

 

Szakirányú továbbképzések:

 

A megszerzett alap- és a mesterfokozatra (illetve a korábbi rendszer szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű végzettségre) épülő oklevelet adó képzési forma, amely a végzettségi szint módosulása nélkül speciális feladatok ellátására ad felkészítést, illetve lehetővé teszi a korábban szerzett ismeretek meghatározott irányú elmélyítését.

A 2-4 félév időtartamú szakképzések munka mellett elvégezhetők – sőt, a munkahely a képzés folyamatos gyakorlati hátterét is jelentheti. Tananyagaik elméleti és gyakorlati blokkokból állnak. A gyakorlati képzés gyakorlóhelyeken eltöltött, meghatározott tanulmányi időt jelenthet, ami konzultációkkal, gyakorlatvezetői segítséggel végzett ellenőrzött tanulmányokat takar.

 

-          minőségügyi rendszerek szakmérnök

 • Részvétel feltétele: Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett mérnöki oklevél.
 • Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: minőségügyi rendszerek szakmérnök
 • Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Tóth József, cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10., tel/fax: (76) 516-340, (76) 516-341, email: toth.jozsef@gamf.uni-neumann.hu, honlap: http://gamf.uni-neumann.hu.
 • Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 27.
 • Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.
 • Jelentkezés díja: 4500 Ft.
 • Befizetés módja: átutalás.
 • Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat.
 • Képzés kezdete: 2019. szeptember 14.
 • Egyéb információk: A képzés konzultációi és vizsgái szombati napokon vannak. Az önköltség részletekben is fizethető.
 • Tervezett szakirányok: műszaki minőségügyi, élelmiszerbiztonsági, szolgáltatásminőség szakirány. A szakirányok csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

 

-          minőségügyi rendszerek szakspecialista

 • Részvétel feltétele: Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.
 • Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: minőségügyi rendszerek szakspecialista
 • Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Tóth József, cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10., tel/fax: (76) 516-340, (76) 516-341, email: toth.jozsef@gamf.uni-neumann.hu, honlap: http://gamf.uni-neumann.hu.
 • Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 27.
 • Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.
 • Jelentkezés díja: 4500 Ft.
 • Befizetés módja: átutalás.
 • Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat.
 • Képzés kezdete: 2019. szeptember 14.
 • Egyéb információk: A képzés konzultációi és vizsgái szombati napokon vannak. Az önköltség részletekben is fizethető.
 • Tervezett szakirányok: műszaki minőségügyi, élelmiszerbiztonsági, szolgáltatásminőség szakirány. A szakirányok csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

 

-          menedzser szakmérnök

 • Részvétel feltétele: Legalább alapképzésben, illetve főiskolai szintű képzésben szerzett mérnök szakképzettség
 • Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: menedzser szakmérnök
 • Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Tóth József, cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10., tel/fax: (76) 516-340, (76) 516-341, email: toth.jozsef@gamf.uni-neumann.hu, honlap: http://gamf.uni-neumann.hu.
 • Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 27.
 • Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.
 • Jelentkezés díja: 4500 Ft.
 • Befizetés módja: átutalás.
 • Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat.
 • Képzés kezdete: 2019. szeptember 14.
 • Egyéb információk: A képzés konzultációi és vizsgái szombati napokon vannak. Az önköltség részletekben is fizethető.

 

-          menedzser szakspecialista

 • Részvétel feltétele: Legalább alapképzésben, illetve főiskolai szintű képzésben szerzett oklevél
 • Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: menedzser szakspecialista
 • Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Tóth József, cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10., tel/fax: (76) 516-340, (76) 516-341, email: toth.jozsef@gamf.uni-neumann.hu, honlap: http://gamf.uni-neumann.hu.
 • Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 27.
 • Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.
 • Jelentkezés díja: 4500 Ft.
 • Befizetés módja: átutalás.
 • Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat.
 • Képzés kezdete: 2019. szeptember 14.
 • Egyéb információk: A képzés konzultációi és vizsgái szombati napokon vannak. Az önköltség részletekben is fizethető.

 

-          logisztikai rendszerek szakmérnök

 • Részvétel feltétele: Legalább alapképzési (vagy korábbi képzési rendszerben főiskolai szintű) szakon szerzett oklevél és mérnöki szakképzettség.
 • Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: logisztikai rendszerek szakmérnök
 • Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Tóth József, cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10., tel/fax: (76) 516-340, (76) 516-341, email: toth.jozsef@gamf.uni-neumann.hu, honlap: http://gamf.uni-neumann.hu.
 • Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 27.
 • Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.
 • Jelentkezés díja: 4500 Ft.
 • Befizetés módja: utalás.
 • Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat.
 • Képzés kezdete: 2019. szeptember 14.
 • Egyéb információk: A képzés konzultációi és vizsgái szombati napokon vannak. Az önköltség részletekben is fizethető.
 • Tervezett szakirányok: termeléslogisztikai illetve szolgáltatáslogisztikai szakirány. A szakirányok csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

 

-          logisztikai rendszerek szakspecialista

 • Részvétel feltétele: Legalább alapképzési (vagy korábbi képzési rendszerben főiskolai szintű) szakon szerzett oklevél.
 • Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: logisztikai rendszerek szakspecialista
 • Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Tóth József, cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10., tel/fax: (76) 516-340, (76) 516-341, email: toth.jozsef@gamf.uni-neumann.hu, honlap: http://gamf.uni-neumann.hu.
 • Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 27.
 • Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.
 • Jelentkezés díja: 4500 Ft.
 • Befizetés módja: átutalás.
 • Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat.
 • Képzés kezdete: 2019. szeptember 14.
 • Egyéb információk: A képzés konzultációi és vizsgái szombati napokon vannak. Az önköltség részletekben is fizethető.
 • Tervezett szakirányok: termeléslogisztikai illetve szolgáltatáslogisztikai szakirány. A szakirányok csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

 

Képzés neve

Munkarend

Fin. forma

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

minőségügyi rendszerek szakmérnök

Levelező

Önköltséges

150000 Ft

3

15 < 50

hetente

Kecskemét

műszaki

minőségügyi rendszerek szakspecialista

Levelező

Önköltséges

150000 Ft

3

15 < 50

hetente

Kecskemét

műszaki

menedzser szakmérnök

Levelező

Önköltséges

135000 Ft

3

15 < 30

hetente

Kecskemét

műszaki

menedzser szakspecialista

Levelező

Önköltséges

135000 Ft

3

15 < 30

hetente

Kecskemét

műszaki

logisztikai rendszerek szakmérnök

Levelező

Önköltséges

155000 Ft

2

15 < 30

hetente

Kecskemét

műszaki

logisztikai rendszerek szakspecialista

Levelező

Önköltséges

155000 Ft

2

15 < 30

hetente

Kecskemét

műszaki

Partnereink