Korábbi TDK eredmények

Gyengénlátó Változat

Korábbi TDK eredmények

Beszámoló a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki Informatikai Karán megrendezett Tudományos Diákköri Konferenciáról

Időpont: 2019. november 21.

A TDK-ra benevezett pályaművek száma

10 pályamű

A TDK-n előadott pályaművek száma

9 pályamű

A dolgozatot készítő diákok száma

11 fő

A zsűri (bíráló bizottság) összetétele

Elnök:
Tálas Gyula okl. gépészmérnök, Munkahelye: kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Beosztása: QM Méréstechnika és Anyagtechnológiai osztály vezetője.

Tagok:
Ádámné Dr. Major Andrea, főiskolai tanár, NJE GAMF MI Kar, Anyagtechnológiai Tanszék
Dr. Boza Pál, főiskolai tanár, a TDT elnöke, NJE GAMF MI Kar, Járműtechnológia Tanszék
Dr. Johanyák Csaba, főiskolai tanár, tudományos dékánhelyettes NJE GAMF MI Kar, Informatika Tanszék
Dr. Pintér István, főiskolai tanár NJE GAMF MI Kar, Informatika Tanszék

A konzulens tanárok létszáma

14 fő

A bíráltatás módja

A dolgozatot külső és belső szakemberek, bírálták.
A szóbeli előadást a zsűri tagjai pontozták, az OTDT által megadott szempontok alapján.

A szekciók száma

A konferencia egy szekcióban zajlott.

Konferencia szervezése

A konferenciát a kari TDT szervezte.

A konferencia látogatottsága

Deák Ferenc teremben, kb. 50-60 fő részvételével folyt.

A TDK munkák tudományterületei

Műszaki tudomány, Anyagtudomány,

A konferencián az idén is magas műszaki tartalommal rendelkező dolgozatok kerültek bemutatásra. A zsűri döntése alapján az első, a második és harmadik helyezett dolgozatokat javasolta az OTDK-ra tovább küldeni. A HÖK külön pénzjutalomba részesítette a helyezetteket! Különdíjat kapott Soós Bence hallgató Bartha Lajos úrtól a „TeMa” TEHETSÉG MENEDZSMENT ALAPÍTVÁNY elnök-kurátorától.

Helyezettek névsora:

A dolgozatok címe

Szerző(k)

Konzulensek

Helyezés

Kerámia szemcsékkel erősített alumínium kompozit hegesztése kavaró dörzshegesztéssel.

Horváth Zsolt Krisztián

Kovács Zsolt Ferenc tanársegéd, Hareancz Ferenc tanszéki mérnök, Járműtechnológia Tanszék

 

I.

Vezérlőegység ADAS fejlesztéshez.

 

Soós Bence

Dr. Csák Bence tudományos főmunkatárs, Járműtechnológia Tanszék

 

III.

Alumínium habbal erősített szerkezeti anyagok fejlesztése.

Garai Flórián

Dr. Weltsch Zoltán tudományos főmunkatárs, Béres Gábor tanársegéd NJE, Anyagtechnológia Tanszék

 

I.

Növelt szilárdságú járműipari acélok ragasztástechnológiájának fejlesztése femtoszekundumos lézersugarad felületkezeléssel. 

Tajti Ferenc

Dr. Weltsch Zoltán, tudományos főmunkatárs, Berczeli Miklós, tanszéki mérnök, Anyagtechnológia Tanszék

 

II.

Helyiség feltérképező mobil robot fejlesztése.

Somogyi Kornél

Drenyovszki Rajmund, főiskolai tanársegéd, Farkas Attila műszaki ügyintéző, Informatika Tanszék 

IV

Fúrásoptimalizálás a „myNCT” fejlesztésével

Szabó Valentin Endre

Dr. Boza Pál főiskolai tanár, Kun Krisztián tanársegéd. Járműtechnológia Tanszék

 

II.

Fémek lézeres felületi hőkezelésének végeselemes modellezése

Donkó Károly Márk

Fodor Antal, tudományos segédmunkatárs, Járműtechnológia Tanszék

 

II.

Turbófeltöltők meghibásodásának vizsgálatai

 

Plenter Dóra Kinga

Dr. Weltsch Zoltán, tudományos főmunkatárs, Anyagtechnológia Tanszék

 

IV.

Optimalizálási eljárás gyűjtemény fejlesztése és gyakorlati alkalmazása  

Jaczina József

Dr. Johanyák Zsolt Csaba, tudományos főmunkatárs, Informatika Tanszék 

 

I.

Partnereink