Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Gyengénlátó Változat

TDK TEVÉKENYSÉG A GAMF KARON

A NJE GAMF Kar Tudományos Diákköri Tanácsa az idén is megszervezi a Kari Tudományos Diákköri Konferenciát.

Ennek megfelelően a soron következő konferenciát 2020. november 19-én 8:30 órai kezdettel kívánjuk megrendezni a Kar Deák Ferenc termében. Ezen a konferencián azok a hallgatók szerepelhetnek, akik novemberben hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek a Karon.

Azok a hallgatók, akik a jelzett időpontban be szeretnék mutatni dolgozatukat, 2020. szeptemberében (később pontosított időpontban) a Kari Tudományos Diákköri Tanács előtt 8-12 diában bemutathatják az addig elvégzett munkájukat (maximum 10 perc).

Helyszín: Járműtechnológia Tanszék 8/13-as terem. Erre a bemutatóra az érdeklődők mellett várjuk a konzulens tanárok megjelenését is.

A Kari TDK konferenciára való jelentkezés kétlépcsős (előregisztráció – március végéig, végleges jelentkezés – szeptember végéig).

További fontos időpontok a TDK dolgozat beadásához:

  • A dolgozatok beadása bíráltatáshoz 2020. november 2. 16:00 óra (Dr. Csík Norbert TDT titkárnak). A formai kivitel azonos az OTDK-n előírtakéval. A dolgozatokat nyomtatott (1 eredeti- és 1 másolati példányban) és elektronikus formában is be kell adni.
  • A zsűri által az OTDK -ra javasolt dolgozatokat még december hónapban fel kell töltenünk az országos rendszerbe. A beadott dolgozatokon változtatni nem lehetséges.

A szükséges dokumentumokat szeptemberi találkozásunk alkalmával adjuk át.

Partnereink