Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Gyengénlátó Változat

Természet- és Műszaki Alaptudományi Tanszék - TDK témák

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

 

Fémek lézeres felületi hőkezelésének végeselemes modellezése

Témavezetők: Fodor Antal műszaki tanár és Dr. Kőházi-Kis Ambrus főiskolai tanár

Viszonylag nagy vastagságú (3-4 mm), nagy teljesítményű (néhány kW) fénynyalábbal fémek felületét megvilágítva jelentősen megnövelhető a munkadarab lokális hőmérséklete. A hőmérséklet emelkedés mértéke, a lehűlés sebessége függ a fénynyaláb teljesítményétől, geometriai vastagságától, a megvilágító folt szkennelési sebességétől; a mintadarab felületi reflexiós tényezőjétől, hővezetési együtthatójától, fajhőjétől, sűrűségétől. A pásztázó fénynyalábbal együttfutó koordináta rendszerben kellene az elnyelt hő terjedését modellezni ANSYS program segítségével. A probléma analitikus megoldása rendelkezésre áll olyan lényeges egyszerűsítő feltevés mellett, hogy az anyagi jellemzőket (sűrűség, fajhő, hővezetési együttható) térben, időben és főként hőmérsékletváltozástól függetlenül állandónak tételezzük fel. Az analitikus megoldás reprodukálása után meg kellene vizsgálni, hogy a hőmérséklet eloszlás hogyan módosul az anyagi tulajdonságok hőmérsékletfüggése figyelembevételével.

Kaotikus rendszerek számítógépes vizsgálata

Témavezető: Dr. Nagy Péter, egyetemi docens

Valós (fizikai, biológiai, műszaki, gazdasági, szociológiai) rendszerek matematikai modellezése, számítógépes szimulációja, kaotikus tulajdonságainak vizsgálata.

Nyílt forráskódú optimalizáló algoritmus fejlesztése

Témavezető: Dobjánné Dr. Antal Elvira, főiskolai adjunktus

A cél valamely, a szakirodalomban ismert globális optimalizáló algoritmus megvalósítása, adaptálása egy választott szabad szoftveres környezetben (pl. Python, Julia, Octave). A szakirodalom elsősorban angol nyelven áll rendelkezésre, ezért angolul jól beszélő, erős analitikus készséggel rendelkező Mérnökinformatikus BSc szakos hallgató jelentkezését várjuk.

Oktatást támogató interaktív szoftver fejlesztése interaktív táblára

Témavezető: Dobjánné Dr. Antal Elvira, főiskolai adjunktus

A feladat egy szabadon választott természettudományos alapozó tárgy anyagához kapcsolódó interaktív szoftver tervezése és megvalósítása. A kiíró tanszéken rendelkezésre áll két különböző típusú interaktív tábla, amelyek több jól ismert nyelven programozhatók. A megvalósítani kívánt ötlettől függően több érdekes, kutatási jellegű részfeladat is felmerülhet pl. a képfeldolgozás, számítógépes nyelvészet, gépi tanulás, ill. pedagógia területéről. A szakirodalom magyar és angol nyelven adott. Elsősorban Mérnökinformatikus BSc szakos hallgató jelentkezését várjuk. Bonyolultabb feladat több hallgató összefogásával is megvalósítható, ebben az esetben legalább egy informatikus hallgató ajánlott a csapatba.

Vontatmányok menet-stabilitásának modellezése, vizsgálata

Témavezető: Csizmadia László, főiskolai tanársegéd

Tekintsük a \(m\) tömegű, pontszerűnek gondolt vontatóból, és a \(M\) tömegű, pontszerűnek gondolt vontatmányból álló olyan rendszert, melyet \(l=const \) hosszú, merev rúd köt össze. Amennyiben a vontatmány a mozgás irányából valamely \( \phi=\phi(t) \) szöggel kitér, úgy a sofőr föltevésünk szerint fékezéssel kívánja ezt a szöget minimalizálni (a \(\phi=0\) helyzetbe visszaállítani). Mint tudjuk a fékhatás némi késéssel alakul ki a vontatmányban, ami miatt a \(\phi\) szögkitérés időbeli változásának matematikai leírása érdekes vonásokat mutat.

Cél: Keressünk megfelelő modelleket, melyek a fönt említett jelenség leírására alkalmasak. Szimuláljuk a viselkedést, és vizsgáljuk az egyensúlyi helyzet stabilitását.

Természet- és Műszaki Alaptudományi Tanszék

Partnereink