Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Gyengénlátó Változat

Műszaki menedzser alapszak BSc

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail


Műszaki menedzser alapszak BSc
A képzési idő: 7 félév
Duális és nem duális képzési formában is
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: műszaki menedzser

 

A MŰSZAKI MENEDZSER SZAK A GAMF MŰSZAKI ÉS INFORMATIKAI KAR ÉS A GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KÖZÖS KÉPZÉSEA SZAK KÉPZÉSI CÉLJA

A képzés célja gazdálkodási mérnökök képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki, gazdálkodási és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a termékek és szolgáltatások anyagi, informatikai, pénzügyi és humán folyamatai integrált megoldásához. A képzés keretében kellő mélységű és igen széleskörű (reál, gazdasági és műszaki) elméleti ismeretek révén páratlanul sokrétű (MSc-n) továbbtanulási lehetőség van.


SPECIALIZÁCIÓK

VÁLLALATI GAZDÁLKODÁSSPECIALIZÁCIÓ

A specializáció célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a vállalatok gazdálkodásának főbb folyamatait és összefüggéseit. Mélyreható ismeretekkel rendelkeznek a vállalati pénzügyek terén, képesek lesznek számviteli kimutatások értelmezésére és a vállalati stratégiai megtervezésére. Nagy hangsúlyt fektetünk az üzleti kommunikációs, prezentációs, érvelési- és tárgyalástechnikai készségek fejlesztésére.

A Vállalati gazdálkodás specializáció csak nappali képzési formában indul.

Specializáció felelős: Dr. Németh Edit, Gazdaságtudományi Kar, Menedzsment és Üzleti Kommunikáció Tanszék


VÁLLALATAI FOLYAMATOK SPECIALIZÁCIÓ

A specializáció célja olyan szakemberek képzése, akik képesek vállalati folyamatokat, projekteket tervezni, szervezni és munkacsapatokat hatékonyan irányítani. [Office1] A specializáción a hallgatók áttekintik a vállalkozási folyamatok szervezésének kérdéseit, elsajátítják az innováció és a szervezetfejlesztés technikáit. A gyakorlatias képzés érdekében együttműködünk a duális képzésben résztvevő ipari partnerekkel. A vállalatok szakemberei bekapcsolódnak az oktatásba és a hallgatók üzemi helyszíneken ismerhetik meg a korszerű termelési technológiákat.

Specializáció felelős: Dr. Tóth József főiskolai docens, GAMF Műszaki és Informatikai Kar, Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszék.


FONTOSABB TÁRGYAK

Természettudományos alapozó tárgyak: matematika, statisztika, fizika, informatika alapjai, modern információ technológiák

Gazdasági és humán ismeretek: mikroökonómia, makroökonómia, minőségmenedzsment, emberierőforrás-gazdálkodás, ergonómia, környezetgazdaságtan

Műszaki menedzser szakmai ismeretek: mérnöki alapozó tárgy, anyagismeret, ipari technológia alapismeretek, CNC technológia alapok, digitális gyártás technikái, robottechnika alapjai, számvitel, menedzsment, marketing, üzleti kommunikáció, vállalati pénzügyek, vállalatgazdaságtan, üzleti jog

Vállalati gazdálkodás specializáció: számvitel II., vállalati pénzügyek II., marketing II., stratégiai tervezés, üzleti jog II.

Vállalati folyamatok specializáció: termelési folyamatok szervezése, vállalati innovációs folyamatok, projekt szervezés és vezetés, logisztikai rendszerek, minőségügyi rendszerek

 

Tanulmányi tájékoztató azoknak akik 2017-ben kezdték meg tanulmányaikat.


KIKNEK AJÁNLJUK A MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAKOT?

Azoknak a fiataloknak,

- akik szeretnének sokoldalú, korszerű és gyakorlatias gazdasági, szervezési és vezetési, valamint műszaki ismereteket elsajátítani;

- akik nyitottnak érzik magukat a gazdaság-gazdálkodás kérdései iránt, fogékonyak az új megoldásokra és érdeklődnek a korszerű műszaki megoldások iránt;

- akik szeretnek csapatban dolgozni;

- akik szeretnének olyan modern menedzselési, szervezetfejlesztési, innovációs technikákat elsajátítani, amelyekkel sikeresek lesznek munkájukban, hivatásuk gyakorlásában;

- akik szeretnék a modern ipari csúcstechnológiák alapjait megismerni és ezzel szilárd műszaki ismeretekre is szert tenni;

- akik tehetséget éreznek a piaci folyamatok és ügyletek lényegének megértéséhez, és szeretnének olyan képességeket, készségeket és kompetenciákat kialakítani, amelyekkel sikeres gazdasági mérnökök lehetnek;

- akik nem különböző képzésekben, külön-külön, hanem egyszerre akarnak színvonalas és a gyakorlati életben is alkalmazható műszaki és gazdasági menedzsment ismereteket szerezni és ezzel piacképes, eladható, hasznosítható tudáshoz jutni;

- akik szeretnének jó szakemberek lenni és munkaerőpiaci tekintetben is értékes diplomát szerezni;

- akik olyan diplomát szeretnének, amellyel Magyarországon, az Európai Unión belül és a világban is képesek helyt állni.

 

HOL LEHET ELHELYEZKEDNI A SZAKON SZERZETT DIPLOMÁVAL?

Munkát találhatsz

- kis-, közepes és nagyvállalatoknál,

- multinacionális cégeknél,

- állami szférában, közigazgatásban közintézményeknél, önkormányzatoknál,

- ipari termelő és szolgáltató vállalatoknál,

- logisztikai (raktározással, szállítmányozással, anyaggazdálkodással, anyagkezeléssel foglalkozó) cégeknél,

-  pályázatírással, technológiatranszferrel foglalkozó cégeknél,

- mérnöki tervező és szolgáltató irodáknál,

- kereskedelmi vállalkozásoknál,

- pénzintézeteknél (bankoknál, biztosítótársaságoknál, piaci befektetésekkel foglalkozó cégeknél),

-  médiát működtető cégeknél.

 

forrás: felvi.hu


HA SZERETNÉL MÉG A SZAKRÓL TÖBBET MEGTUDNI, KÉRDEZZ BÁTRAN:

Oktatási Igazgatóság GAMF Kari Egység

Kecskemét, Izsáki út 10.

Tel.: 76/516-318

Kari referens: Noel Gáborné

E-mail cím: felveteli@gamf.uni-neumann.hu


Oktatásfelelősök

GAMF Műszaki és Informatikai Kar - Vállalati folyamatok specializáció

Dr. Tóth József

Tel.szám: 76/516-340

E-mail: toth.jozsef@gamf.uni-neumann.hu

 

Gazdaságtudományi Kar -Vállalati gazdálkodás specializáció:

Dr. Németh Edit

Tel.szám: 76/516-328

E-mail: nemeth.edit@gtk.uni-neumann.hu

 

Üzenhetsz a facebookon is: Kecskeméti egyetemista leszek 

 

Partnereink