Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Gyengénlátó Változat

Versenyfelhívás

VII. Mobilrobot Programozó országos csapatverseny

2016/2017-es tanévben, a Pallasz Athéné Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kara meg- rendezi az VII. Mobilrobot Programozó országos csapatversenyt középiskolás diákok számára.

A verseny célja

A tehetséges és a mérnöki tudományok, valamint a programozás iránt fokozottan érdeklődő diákok számára, lehetőséget biztosítani arra, hogy tudásukat, kreativitásukat – nemcsak számítástechnikából – az elkészítendő pályamunka és a verseny döntőjén megoldott feladatok bemutatásával összemérjék.

A verseny résztvevői

Iskolatípustól függetlenül bármely 9-13. középiskolai évfolyam tanulói, minimum 2 fős, maximum 3 fős csapatban. Egy csapat tagjai különböző iskolák tanulói is lehetnek.

Versenykiírás - letölthető

Versenyfeladat

A verseny a LEGO cég által forgalmazott Mindstorms NXT vagy EV3 robotok programozására épül, és 2 fordulós.

Az 1. fordulóban a csapatoknak otthoni munkával kell tetszőlegesen tervezett és épített Mindstorms NXT vagy EV3 robotokra egy általuk választott legalább két robot kommunikációját kihasználó programozási feladatot megvalósítaniuk (pl.: távvezérlési feladat, játékszimuláció, …). Pályamunkaként a program(ok) magyarázatokkal ellátott forráskódját, a megoldott feladat leírását, és a megoldásról (robotok működéséről) készített videót kell elküldeniük DVD-n vagy az internetre feltöltve a verseny szervezőinek. A programozáshoz javasoltan a grafikus NXT-G, EV3-G vagy a karakteres BricxCC fejlesztőkörnyezet ajánlott. Ezeken kívül más programozási környezet is használható a szervezőkkel történő egyeztetés után.

A pályamunkákat szakmai zsűri értékeli, figyelembe véve a programozás formai és tartalmi elemeit, a kreativitást, a megvalósítás részleteit.

A zsűri döntése alapján kerül meghívásra a döntőbe (2. forduló) a legjobb 6-10 csapat.

A 2. fordulóban a csapatoknak egy előre elkészített terepasztalon kell útvonalkövetési és akadálypálya jellegű feladatokat megoldaniuk egy előre összeépített robotra írt programok segítségével. A rendelkezésre álló idő: 90 perc. A robotokat a csapatok a helyszínen kapják, azok átépítésére nincs lehetőség. Valamennyi robot azonos szerkezetű és rendelkezhet fény-, hang-, ultrahang- és nyomásérzékelőkkel, valamint két szervo motorral. Az akadálypályán a feladatok megoldása során a feladat megvalósításának precizitása a döntő (pontozási skála és a zsűri döntése alapján). A zsűri a programok forráskódját is megnézi  és pontozza. A megoldás során a csapatok használhatják a rendelkezésükre bocsátott tesztpályát és csapatonként két-két számítógépet a szükséges és telepített programokkal  (NXT-G, EV3-G grafikus programnyelv vagy Brixcc C-alapú (NXC) karakteres programnyelv, esetleg a szervezőkkel történő egyeztetés után más programkörnyezet), valamint egy-egy megépített robotot.

A 90 perc letelte után a csapatok az akadálypályán bemutatják a megoldásaikat, valamint előadás formájában az első fordulóban elkészített programjukat. A kommunikációs program bemutatásához odahaza készíthetnek prezentációt. A bemutatóra csapatonként 15 perc áll a rendelkezésükre.

A tesztpálya teljes egészében csak a döntőn válik ismertté, de a döntőbe jutott csapatoknak a megoldandó programozási feladatok jellegéről, és a tesztpálya vázlatos felépítéséről az első forduló zárását követően tájékoztatót küldünk.

A végső sorrend a zsűri döntése alapján alakul ki, amelynek részei:

 • az első fordulóban elkészített program(ok) és robot(ok),
 • a második fordulóban megvalósított akadálypálya megoldása,
 • a 2. fordulóban megtartott előadás.

A verseny győztes csapatának egyaránt rendelkeznie kell programozói tudással, kreatív tervezési, probléma-megoldási kompetenciákkal és előadói képességekkel is.

Egyéb szabályok

 • Minden csapat azonos kategóriában indul, életkortól függetlenül.
  • Egy tanuló csak egy csapatnak lehet a tagja, egy csapat csak egy pályaművel nevezhet.
   • Egy iskolából több csapat is indulhat.
 • A versenyből kizárásra kerülnek a kiírásnak nem megfelelő pályamunkák, valamint a bizonyíthatóan nem önálló (pl.: mások által már publikált) munkák.
 • A zsűri által arra érdemesnek ítélt megoldásokat az Interneten (az egyetem honlapján) publikáljuk, természetesen a szerzői jogra vonatkozó szabályok betartásával.

A verseny díjazása

A verseny döntőjébe jutott csapatok díjazására fordított összeg: 450 000 Ft. A döntőbe jutott csapatok az oklevelek mellett számítástechnikai eszközöket, vásárlási utalványokat, egyéb tárgyjutalmakat kapnak.

A verseny határidői

Nevezési határidő: 2016.09.30. (24.00 óra)

Nevezni a

https://drive.google.com/open?id=1U73cYwfFCjRx8cd_ANMqlQ00FL8B7Bcb7Mn0lLZ0ml0

címen elérhető elektronikus űrlapon keresztül lehet.

Pályamunkák DVD alapú postára adási határideje (1. forduló zárása): 2016. december 25.

(postai bélyegző dátuma)

Postázási cím: Kecskeméti Főiskola GAMF Kar, Informatika Tanszék, Dr. Pásztor Attila, 6000 Kecskemét, Izsáki u. 10.

Az elektronikusan feltöltött pályamunkák esetén a robotverseny@gmail.com címre kérjük az elérhetőségi linket, 2016. december 25. 24.00 óráig. A feltöltött anyaghoz a zsűrinek teljes hozzáférése kell, hogy legyen.

Értesítés a döntőbe jutásról: 2016. január 15.

Döntő (2. forduló) időpontja: 2017. február 24.

Döntő helyszíne: Pallasz Athéné Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar, 6000 Kecskemét, Izsáki u. 10.

A versennyel kapcsolatos kérdéseket a robotverseny@gmail.com címre e-mailben lehet feltenni.

Verseny fő védnöke

 • Dr. Ailer Piroska, a Pallasz Athéné Egyetem rektora

A versenybizottság tagjai (szervezők és elérhetőségek)

 • Dr. Pásztor Attila – Pallasz Athéné Egyetem GAMF Kar, 6000 Kecskemét, Izsáki u. 10. e-mail: pasztor.attila@gamf.kefo.hu, tel.: 06 20 421 9931
 • Kiss Róbert – Bányai Júlia Gimnázium, 6000 Kecskemét, Nyíri u. 11. e-mail: robekiss@gmail.com, tel.: 06 20 479 8460

A verseny hivatalos weblapja: http://gamf.uni-pae.hu

A verseny az Emberi Erőforrások Minisztériuma által „Nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek támogatására” kiírt NTP-TV-16-0083 számú nyílt pályázat keretében valósul meg.

Előre is sikeres és eredményes versenyzést kívánva, várjuk mielőbbi nevezésüket!

A verseny szervezői

Kecskemét, 2016. szeptember 5.

Partnereink