A KAR VEZETŐSÉGE

DÉKÁNHELYETTES

DR. TÓTH ÁKOS

DÉKÁN

DR. KOVÁCS LÓRÁNT

DÉKÁNHELYETTES

dR. BÉRES GÁBOR

BEISKOLÁZÁSI IGAZGATÓ

HALLGATÓI EREDMÉNYESSÉGÉRT FELELŐS IGAZGATÓ

FÖLDHÁZI ANITA

BESZERZÉSI REFERENS

DORMÁN TÍMEA

DÉKÁNI HIVATALVEZETŐ

HÖRCSÖK CSABA

Pályaorientációs kapcsolattartó