A Kar története

A GAMF KAR TÖRTÉNETE

 

A kar jogelődjét, a Felsőfokú Gépipari Technikumot 1964-ben alapították, amely 1969-ben Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola (GAMF) elnevezéssel főiskolai rangot kapott. 2000. január 1-jétől 2016. június 30-ig az intézmény a Kecskeméti Főiskola karaként működött. 2016. július 1-jével az intézmény a Pallasz Athéné Egyetem, majd 2017. augusztus 1-jével Neumann János Egyetem karaként folytatja a munkát GAMF Műszaki és Informatikai Kar néven. 

Az elmúlt öt évtized során az intézmény hatalmas fejlődésen ment keresztül. Kezdetben csak gépgyártás-technológus üzemmérnököket képeztek, ma a karon – az alapképzés keretében – anyagmérnökök, gépészmérnökök, járműmérnökök, mérnökinformatikusok, műszaki menedzserek és műszaki szakoktatók képzése folyik. A műszaki és informatikai képzési terület mellé a gazdálkodási és menedzsment alapszak beindításával 2016-tól felsorakozott a gazdasági képzési terület is. 2017-től pedig már logisztikai mérnök szakon is lehet tanulni a karon.

A kar német mintára – úttörőként az országban – 2012-ben bevezette be a partnercégekkel szoros együttműködésben a duális képzési formát, amely minden eddiginél jobban megfelel a gazdaság elvárásainak.  A “kecskeméti modell” azóta országos mintává vált.  

A felsőoktatási szakképzésben jelenleg két informatikai képzést kínál a kar. A diplomások számára a szakirányú továbbképzések biztosítják a szakmai fejlődés lehetőségét.  A felnőttképzési tanfolyamok a kar kitűnő infrastruktúrájára épülnek, amelyek közül a CNC és a hegesztő tanfolyamok a legnépszerűbbek.  A képzési rendszer kiszélesítésével párhuzamosan nőtt a hallgatói létszám, ma közel 2500 hallgatója van a karnak nappali és levelező munkarendben.

A karon a tudományterületeknek megfelelően öt tanszék keretében folyik az oktató-kutató munka. Ezek az Anyagtechnológia Tanszék, a Járműtechnológia Tanszék, a Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszék, az Informatika Tanszék, valamint a Természet- és Műszaki Alaptudományi Tanszék.

A kar a kutatás-fejlesztés regionális központjaként szoros együttműködésben más kutatóintézetekkel és felsőoktatási intézményekkel, cégekkel számos fejlesztés kidolgozásában részt vett a készülék- és szerszámtervezés, az automatizálás, az ipari informatika, az alkalmazott informatika, a feldolgozás-technológia, a méréstechnika, a járműipari vizsgálatok és a szervezetfejlesztés területén.  A járműipari és a környezetbarát technológiák  témák menedzselését önálló tudásközpontok végzik.  A kar korszerűen felszerelt, akkreditációval rendelkező Anyagvizsgáló és Méréstechnikai Laboratóriummal áll a partnerek rendelkezésére.   

A kar – a városközponttól nem messze található – campusán az oktatási épületek, műhelyek, laboratóriumok mellett könyvtár, sportcsarnok és sportpályák is találhatók.  A gondozott, árnyas udvar, az oktatási főépület aulája, a könyvtár infotere kellemes közösségi teret is jelentenek a hallgatóknak és munkatársaknak egyaránt.

Uniós pályázati forrásból az elmúlt években több milliárd forintnyi fejlesztés történt a karon. Megújultak a műhelyek, laboratóriumok, új eszközök, berendezések érkeztek. A legjelentősebb beruházásként – a 2012-ben beindított járműmérnök képzés infrastrukturális háttereként – elkészült a Járműtechnológia Tanszék új épülete, amely a felszerelésekkel, eszközökkel együtt mintegy másfél milliárd forintba került.