Tudományos Műhelyek

ALKALMAZOTT ANALÍZIS ÉS GEOMETRIA TUDOMÁNYOS MŰHELY

A tudományos műhely munkája a matematika több területére is kiterjed.

 • Differenciál egyenletek vizsgálata elemi módszerekkel.
 • Kneser gráfok gráfkomplexusainak leírása, kromatikus számaik meghatározása.
 • Illeszkedés vizsgálat eloszláscsaládokra.
 • Venkov-rács és a paralleloéderek kihúzhatóságának vizsgálata.

 

Vezető: Dr. Osztényi József

Tagok: Dobjánné Antal Elvira, Bársony István, Csizmadia László, Osztényiné Krauczi Éva, Végh Attila

Kapcsolat: osztenyi.jozsef@gamf.uni-neumann.hu

pngegg (13)

ALKALMAZOTT INFORMATIKA TUDOMÁNYOS MŰHELY

A tudományos műhely több területen is tevékenységet fejt ki. Mobil robotokra alkalmazható raj- és csoportintelligencia algoritmusokat fejlesztünk, és ezekkel kísérleteket végzünk.

Forgalmi mikro-szimulációs szoftvert fejlesztettünk ki, és ezt városi közlekedést optimalizáló algoritmusok fejlesztéséhez és teszteléséhez fogjuk használni. Véletlen paramétereket különböző módszerekkel modellezünk, és a kidolgozott módszerek alapján szcenárió-generáló eljárásokat fejlesztünk.

Többlépcsős kutatásunkban azt vizsgáltuk, hogy a programozás oktatásában bevezetett mobil robotok és oktatási módszerek milyen hatással vannak a kezdő programozók tanulására és motívumaira.

Vezető: Dr. Fábián Csaba

Tagok: Dr. Alvarez Gil Rafael Pedro, Bolla Kálmán, Gurka Dezsőné Csizmás Edit, Dr. Johanyák Zsolt Csaba, Dr. Kovács Tamás , Medgyes Krisztián , Dr. Pap-Szigeti Róbert, Dr. Pásztor Attila, Prof. Dr. Vajnai Tibor, Göcs László

Kapcsolat:  fabian.csaba@gamf.uni-neumann.hu

ELLÁTÁSI LÁNC OPTIMALIZÁLÁS TUDOMÁNYOS MŰHELY

A tudományos műhely fő kutatási területei:

 • MINLP modellek fejlesztése ellátási láncok optimalizálására,
 • termelősorok teljesítményének optimalizálása szimulációs módszerekkel,
 • a raktározás hatékonyságának szoftveres javítása,
 • a termelés, a készlet és az igény hatásainak rendszerszintű elemzése,
 • termelési rendszerek teljesítményének vizsgálata,
 • prediktív módszerek szoftveres alkalmazása a vásárlói igény előrejelzésére,
 • ellátási láncok hálózatelméleten alapuló elemzése,
 • robosztus optimalizálási módszerek használata a logisztikában.

A műhely vezetője: Dr. Lelkes Zoltán

Tagok: Dr. Karmazin György, Fekete István, Mihály Zsolt

Külső közreműködő: Dr. Rév Endre

Kapcsolat: lelkes.zoltan@gamf.uni-neumann.hu

 
 

FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓI EREDMÉNYESSÉGET KUTATÓ MŰHELY

A műhely fő kutatási területei az alábbiak:

 • a tanulmányaikat kezdő hallgatók kognitív és szociális kompetenciájának mérése,
 • a lemorzsolódás veszélyének előrejelzése,
 • a lemorzsolódást megelőző, a felzárkózást segítő programok kidolgozása és lebonyolítása,
 • a kompetenciák fejlődésének nyomonkövetése,
 • felsőoktatásba bevont szakemberek pedagógiai kompetenciáinak fejlesztése,
 • felsőoktatásban oktatók oktatásmódszertani fejlesztése,
 • oktatásmódszertani szakanyagok kidolgozása,
 • a hallgatói eredményesség érdekében tanulásmódszertani kurzusok kidolgozása és megtartása.

Vezető: Dr. Török Erika

Tagok:Dr. Pap-Szigeti Róbert, Dr. Rigó Róbert, Dr. Karcsics Éva, Dr. Koltói Lilla, Antaliczné Nagy Dorottya, Angeli Eliza, Koszna Ferenc

Külső közreműködők: Dr. Ailer Piroska, Brindza Attila

Kapcsolat: torok.erika@gamf.uni-neumann.hu

FÉMTECHNOLÓGIÁK TUDOMÁNYOS MŰHELY

A tudományos műhely kutatásai a fémes anyagokhoz kapcsolódóan két fő területtel foglalkoznak:

 • Anyagszerkezeti és anyagvizsgálati területek
  Ide tartoznak a roncsolásos és roncsolásmentes, valamint a szerkezetátalakulási vizsgálatok.
 • Technológiai területek
  Ide tartozik a kötéstechnológia,képlékenyalakítás, hőkezelés, öntészet.

Folyamatosan arra törekszünk, hogy a tudományos műhely olyan kutatásokkal foglalkozzon, ami megfelel az adott terület legfrissebb trendjeinek.

Kiemelt figyelmet fordítunk továbbá arra is, hogy azok kapcsolódjanak iparhoz közel álló kutatási területekhez.

Vezető: Dr. Weltsch Zoltán

Tagok: Johanyák Edit, Béres Gábor, Kis Dávid, Dugár Zsolt, Ledniczky György, Prof. Dr. Belina Károly, Klam Kitti

Külső közreműködők: Dr. Lovas Antal, Dr. Farkas Attila, Dr. Danyi József, Dr. Végvári Ferenc, Dr. Babcsán Norbert

Kapcsolat: weltsch.zoltan@gamf.uni-neumann.hu

GÉPJÁRMŰVEK TUDOMÁNYOS MŰHELY

A tudományos műhely fő kutatási témái:

 • integrált kerékmodul szabályozása,
 • roncsautók és elektrotechnikai hulladékok szerves anyagainak hasznosítására szolgáló technológiák kutatása,
 • belsőégésű motorok torziós lengéseinek, lengéscsillapítóinak kutatása,
 • elektromos és hibrid járművek, hibrid hajtáslánc energiamenedzsmentje

 

Vezető: Dr. Weltsch Zoltán

Tagok: Dr. Csák Bence, Bári Gergely

Külső közreműködők: Dr. Ailer Piroska, Dr. Balogh Levente, Dr. Lukács Pál, Dr. Csík Norbert, Dr. Johanyák Zsolt Csaba, Dr. Pintér István, Tihanyi Viktor, Trencséni Balázs

Kapcsolat: weltsch.zoltan@gamf.uni-neumann.hu

GYÁRTÁSTUDOMÁNYI TUDOMÁNYOS MŰHELY

A tudományos műhely főbb kutatási területei:

 • 3D, és 5D megmunkálások során alkalmazható simítási stratégiák vizsgálata, elemzése.
 • „Fanuc” típusú vezérléseknél mély-fúróciklusok optimalizálása paraméteres programozás segítségével.
 • Különleges anyagok (kompozit, szuper ötvözetek, stb.) nagy teljesítményű megmunkálásához szükséges optimális forgácsolási paraméterek meghatározása.
 • Gyors prototípus eljárásokkal készített polimer alkatrészek kifáradási tulajdonságainak átfogó vizsgálata.
 • MAM (Magnetic Assisted Machining) technológiák fejlesztése.

Vezető: Dr. Boza Pál

Tagok: Dr. Boza Pál, Dr. Líska János, Dr. Líska Katalin, Nagyné Pintér Zsuzsanna, Fodor Antal, Jakab Sándor

Kapcsolat: boza.pal@gamf.uni-neumann.hu

JEL- ÉS KÉPFELDOLGOZÁS TUDOMÁNYOS MŰHELY

Kutatási területeink az alábbiak:

 • Képfeldolgozás, 3D színtér-rekonstrukció, kamera kalibráció.
 • Orvosbiológiai jelfeldolgozás: neurokardiológiai jelek feldolgozása, automatizált kiértékelése.
 • Újgenerációs villamos hálózatok (Smart Grid) hatékonyságának növelése algoritmikus módszerekkel. Fogyasztási adatok automatikus szegmentációja.
 • Adaptív csatornakiegyenlítés vezeték nélküli rendszerekben, felügyelet nélküli (vak) csatornakiegyenlítési algoritmusok, minimális bithibaarány stratégián alapuló kiegyenlítés.
 • Ipari automatizálás és jelfeldolgozás. Ipari robot és számítógépes látás integrálása, gyorskamerás mérések mechanikai rendszerekben, neurális szabályozó szimulációja/megvalósítása.

Vezető: Dr. Pintér István

Tagok: Dr. Csík Norbert, Drenyovszki Rajmund, Kátai-Urbán Gábor, Koszna Ferenc, Dr. Kósa János, Dr. Kovács Lóránt, Dr. Megyesi Zoltán

Külső közreműködők: Dr. Csák Bence, Hegedűs Zoltán

Kapcsolat: pinter.istvan@gamf.uni-neumann.hu

KOMPLEX RENDSZEREK ÉS LÉZERFIZIKAI KUTATÓMŰHELY

A műhely a Természet- és Műszaki Alaptudományi Tanszék fizikus oktatóiból áll.

Fő kutatási területek: 
1. Nemlineáris rendszerek vizsgálata
2. Femtoszekundumos lézerek diszperziós tulajdonságainak vizsgálata
3. Femtoszekundumos lézerek tervezése
4. Diszperziós dielektrikumtükrök modellezése, tervezése
5. Fémek, polimerek hullámos felületén keltett felületi plazmonok vizsgálata
6. Optikai keresztpolarizációs jelenségek vizsgálata

Nemlineáris rendszerek vizsgálata
Nemlineáris rendszerek vizsgálatát végezzük „Dynamics Solver” program segítségével. Összetett véges szabadsági fokú rendszerekben a determinisztikus és a kaotikus viselkedés határát keressük. Módszerünk alkalmas tetszőleges dinamikai rendszerek vizsgálatára.

Optikai keresztpolarizáció vizsgálata
Fókuszált fénynyalábok vizsgálata polarizációs tulajdonságait vizsgáltuk elméleti és kísérleti módszerekkel. A közismert optikai törvényszerűségeknek ellentmondani látszó viselkedést kaptunk, ezt a viselkedést neveztük el keresztpolarizációnak.

Ti-zafír lézerek tervezése
Asztigmatikusan kompenzált lineáris és gyűrű-rezonátorokat tervezünk. Tervezőprogram nemlineáris modellje figyelembe veszi a fényerősítés térben inhomogén telítődését, a lézerkristály melegedését és az intenzív lézerfény Kerr-nemlinearitását is. Automatikus optimumkereső eljárással lehet keresni a legnagyobb kimenőteljesítményre, illetve a leghatékonyabb impulzuskeltő működésre a rezonátort. A megtervezett lézereket laboratóriumunkban kísérletileg is kipróbálhatjuk.

Lézertükör tervezés
Saját dilektrikumtükör tervező programot készítettünk. A másodrendű deriváltakat is használó megbízhatósági tartomány- (trust-region) módszer a lokális tervezési optimum gyors keresésére. Evolúciós algoritmust használunk automatizált rétegrendszer-tervezésre.

Fázisstabilizált lézer
Lézerimpulzusok fázistulajdonságait egymástól függetlenül hangoló ékpárok és prizmás kompresszorok tervezése.

 

Lézerek rezonanciái
Az utóbbi időben lézerek alapvető viselkedéséhez tartozó rezonáns viselkedését tártuk fel elméleti és kísérleti módszerekkel. A lézer fénynyalábjának vastagságában (W), illetve terjedési irányában (T) jelentkezik a rezonáns viselkedés.A lézer rezonátorának tükreinek csekély elmozdításával a körülfutási frekvenciáig (pl. 200 MHz) hangolható rezonanciát lehet megfigyelni. Nagysebességű fotodetektorral és nagy sávszélességű, spektrumanalizátorként is használt digitális oszcilloszkóppal vizsgáltuk kísérletileg.

Egyéb kapcsolódási pontok
Oktatott tudományterületek: hőtan, áramlástan, lézerfizika, vákuumtechnika, tisztatér-technológia.
Másoddiplomás képzésünk:
Lézerlaboratóriumi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

Vezető:  Dr. Kőházi-Kis Ambrus

Tagok: Dr. Görbe Mihály, Dr. Nagy Péter

Kapcsolat: 

MŰANYAGFELDOLGOZÓ TUDOMÁNYOS MŰHELY

Bemutatkozás:

A Műanyagfeldolgozó tudományos műhely kutatási tevékenységének főbb területei a hőre lágyuló polimerek folyási-, illetve különböző keverési arányokban reciklált alapanyagok mechanikai, termoanalitikai- tulajdonságainak vizsgálata.

A kutatóműhely huzalleolvasztásos modellépítés témakörben is fejlesztéseket végez, továbbá vizsgáljuk a polimerek újrafelhasználási lehetőségét.

Tagok: Bata Attila, Prof. Dr Belina Károly, Tóth Gergely, Hati Bence, Polgár Balázs, Csekő Balázs, Nagy Dorottya

Kapcsolat: bata.attila@gamf.uni-neumann.hu

SZÁMÍTÁSI INTELLIGENCIA TUDOMÁNYOS MŰHELY

A Számítási intelligencia tudományos műhely kutatási tevékenységének főbb területei a mesterséges intelligencia technikák, a természeti folyamatokhoz hasonló optimalizálási módszerek, fuzzy halmazelméleten és neurális hálókon alapuló módszerek és alkalmazások.

Vezető: Dr. Johanyák Zsolt Csaba

Tagok: Dr. Alvarez Gil Rafael Pedro, Sara Imene Boucetta, Kovács Márk, Agg Péter András, Tóth László, Göcs László, Subecz Zoltán, Koncz Annamária, Halczman Szilvia, Dienes Dominika, Vas Richárd, Vámosi Tamás, Csák Krisztián, Kozári Dávid

Külső közreműködők: Dr. Király Zoltán, Dr. Habil Kovács Szilveszter, Papp Olga

Kapcsolat: johanyak.csaba@gamf.uni-neumann.hu