Tudományos Műhelyek

GEOMETRIA ÉS NEMLINEÁRIS JELENSÉGEK TUDOMÁNYOS MŰHELY

A tudományos műhely munkája a matematika és fizika több területére is kiterjed:
• Nemlineáris dinamikai rendszerek vizsgálata és számítógépes szimulációja.
• Szuperkontinuum-fényimpulzusok modellezése
• Kneser gráfok gráfkomplexusainak leírása, kromatikus számaik meghatározása.
• Paralleloéderek és p-konfigurációk kihúzhatóságának vizsgálata.
• Illeszkedés vizsgálat eloszláscsaládokra.

Vezető: Végh Attila

Tagok: Osztényi József, Osztényiné Krauczi Éva, Ladics Tamás, Nagy Péter, Görbe Mihály

Kapcsolat:

vegh.attila@nje.hu

pngegg (13)

ALKALMAZOTT INFORMATIKA TUDOMÁNYOS MŰHELY

A tudományos műhely több területen is tevékenységet fejt ki. Mobil robotokra alkalmazható raj- és csoportintelligencia algoritmusokat fejlesztünk, és ezekkel kísérleteket végzünk.

Többlépcsős kutatásunkban azt vizsgáltuk, hogy a programozás oktatásában bevezetett mobil robotok és oktatási módszerek milyen hatással vannak a kezdő programozók tanulására és motívumaira. Ez a Felsőoktatási Hallgatói Eredményességet Kutató Műhely munkatársaival közös kutatás volt.

Forgalmi mikro-szimulációs szoftvert fejlesztettünk ki, amelyet Kecskemét városban a forgalom modellezésére és a forgalom irányításával kapcsolatos döntések támogatására használnak. A mikro-szimulátort a közlekedés hosszú távú tervezésében is használni kívánjuk, erre vonatkozólag közös kutatást végzünk az Alkalmazott Analízis és Geometria Tudományos Műhely munkatársaival.

Intelligens elektromos hálózatok modellezésével és szabályozásukra vonatkozó döntések támogatásával foglalkozunk. Ez a Jel- és Képfeldolgozási Tudományos Műhellyel közös kutatás.

Adatelemzési és szimulációs eljárásokat dolgozunk ki különböző területekre. Véletlen paraméterek közötti összefüggéseket vizsgálunk, illetve ezek hatását kockázati mutatókra. Hiányzó adatok pótlására szolgáló statisztikai eljárásokat dolgozunk ki. Ezek a Műegyetem Differenciálegyenletek Tanszékének illetve a Miskolci Egyetem Általános Informatikai Intézeti Tanszékének munkatársaival közös kutatások. 

Vezető: Dr. Fábián Csaba

Tagok: Dr. Alvarez Gil Rafael Pedro, Bolla Kálmán, Gurka Dezsőné Csizmás Edit, Dr. habil. Johanyák Zsolt Csaba, Dr. Kovács Tamás , Medgyes Krisztián , Dr. Pap-Szigeti Róbert, Dr. Pásztor Attila, Göcs László

A műhely tagja volt Prof. Dr. Vajnai Tibor.

Kapcsolat:  fabian.csaba@nje.hu

SZÁMÍTÓGÉPES TERVEZÉS TUDOMÁNYOS MŰHELY

A tudományos műhely fő kutatási témái:

 • számítógépes geometriai rekonstrukció
 • biomechanikai modellezés
 • additív gyártási technológiák számítógépes támogatása
 • virtuális termékek modellezése digital mock-up technológiákkal
 • számítógépes vizualizáció, holografikus megjelenítés
 • ember-gép kapcsolat vizsgálata számítógépes modellezéssel

számítógépes numerikus szimulációk. 

VezetőDr. Piros István Attila

Tagok: Dr. Kovács Zsolt Ferenc, Dr. Líska János, Csorba Béla, Ivánovics Gergely

Külső közreműködők: Dr. Trautmann Laura, Dr. Botzheim János

Kapcsolat:  piros.attila@nje.hu

FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓI EREDMÉNYESSÉGET KUTATÓ MŰHELY

A műhely fő kutatási területei az alábbiak:

 • a tanulmányaikat kezdő hallgatók kognitív és szociális kompetenciájának mérése,
 • a lemorzsolódás veszélyének előrejelzése,
 • a lemorzsolódást megelőző, a felzárkózást segítő programok kidolgozása és lebonyolítása,
 • a kompetenciák fejlődésének nyomonkövetése,
 • felsőoktatásba bevont szakemberek pedagógiai kompetenciáinak fejlesztése,
 • felsőoktatásban oktatók oktatásmódszertani fejlesztése,
 • oktatásmódszertani szakanyagok kidolgozása,
 • a hallgatói eredményesség érdekében tanulásmódszertani kurzusok kidolgozása és megtartása.

Vezető: Dr. Török Erika

Tagok:Dr. Pap-Szigeti Róbert, Dr. Rigó Róbert, Dr. Karcsics Éva, Dr. Koltói Lilla, Antaliczné Nagy Dorottya, Angeli Eliza, Koszna Ferenc

Külső közreműködők: Dr. Ailer Piroska, Brindza Attila

Kapcsolat: torok.erika@nje.hu

MECHANIKAI- ÉS LÉZERSUGARAS TECHNOLÓGIÁK KUTATÓ MŰHELY

A kutató műhely legfiatalabb kutatási irányzata a felületmódosító technológiákkal és az azokkal kapcsolatos határfelületi jelenségekkel foglalkozik. Komoly erősítést jelent e téren a közelmúltban épült Diódalézer Központ, amely több egyedülálló eszközt tudhat magáénak a lézersugaras (nem csak felületi) megmunkálások területéről. Ezzel párhuzamosan, a legnagyobb múltra visszatekintő kutatási terület a fémek képlékeny viselkedésével foglalkozó ágazat. Jelenleg a legkorszerűbb alakváltozás-mérési technikákkal kutatjuk a lemezanyagok deformációjának gyakorlati és elméleti vonatkozásait. Ugyancsak régi gyökerekkel rendelkezik a hegesztési szakterület is, amely a lézersugaras technológiák jelentette lehetőségekkel kiegészülve korszerű és közvetlen ipari hasznosulású kötéstechnikai kutatásokat folytat.

Vezető: Dr. Béres Gábor

Tagok: Dr. Berczeli Miklós, Hareancz Ferenc, Juhász Gergely, Johanyák Edit, Tajti Ferenc, Kis Dávid, Ledniczky György, Prof. Dr. Belina Károly, Klam Kitti

Külső közreműködők: Dr. Lovas Antal, Dr. Farkas Attila, Dr. Danyi József, Dr. Lukács Zsolt

Kapcsolat: beres.gabor@nje.hu

GÉPJÁRMŰVEK TUDOMÁNYOS MŰHELY

A tudományos műhely fő kutatási témái:

 • integrált kerékmodul szabályozása,
 • roncsautók és elektrotechnikai hulladékok szerves anyagainak hasznosítására szolgáló technológiák kutatása,
 • belsőégésű motorok torziós lengéseinek, lengéscsillapítóinak kutatása,
 • elektromos és hibrid járművek, hibrid hajtáslánc energiamenedzsmentje

Vezető: Dr. Béres Gábor

Tagok: Dr. Csák Bence, Bári Gergely

Külső közreműködők: Dr. Ailer Piroska, Dr. Balogh Levente, Dr. Lukács Pál, Dr. Csík Norbert, Dr. habil. Johanyák Zsolt Csaba, Dr. Pintér István, Tihanyi Viktor, Trencséni Balázs

Kapcsolat: beres.gabor@nje.hu

GYÁRTÁSTUDOMÁNYI TUDOMÁNYOS MŰHELY

A tudományos műhely főbb kutatási területei:

 • Különleges anyagok (kompozit, szuper ötvözetek, stb.) nagy teljesítményű megmunkálásához szükséges optimális forgácsolási paramétereinek meghatározása.
 • 3 és 5 tengelyes megmunkálások során alkalmazható stratégiák vizsgálata, elemzése.
 • ISO G kódú vezérléseknél mély-fúróciklusok optimalizálása paraméteres programozás segítségével.
 • Gyors prototípus eljárások technológiai paramétereinek optimalizálása.
 • Mágneses térben végzett sorjázó és polírozó berendezések tervezése és a MAM (magnetic assisted machining) technológiák vizsgálata.

Vezető: Dr. Kovács Zsolt Ferenc

Tagok: Dr. Boza Pál, Bognár Adrián, Dr. Kodácsy János, Dr. Kovács Zsolt Ferenc, Kónya Gábor, Dr. Líska János, Dr. Líska Katalin, Miskolczi István, Sándor Roland

Kapcsolat: kovacs.zsolt@nje.hu

JEL- ÉS KÉPFELDOLGOZÁS TUDOMÁNYOS MŰHELY

Kutatási területeink az alábbiak:

 • Képfeldolgozás, 3D színtér-rekonstrukció, kamera kalibráció.
 • Orvosbiológiai jelfeldolgozás: neurokardiológiai jelek feldolgozása, automatizált kiértékelése.
 • Újgenerációs villamos hálózatok (Smart Grid) hatékonyságának növelése algoritmikus módszerekkel. Fogyasztási adatok automatikus szegmentációja.
 • Adaptív csatornakiegyenlítés vezeték nélküli rendszerekben, felügyelet nélküli (vak) csatornakiegyenlítési algoritmusok, minimális bithibaarány stratégián alapuló kiegyenlítés.
 • Ipari automatizálás és jelfeldolgozás. Ipari robot és számítógépes látás integrálása, gyorskamerás mérések mechanikai rendszerekben, neurális szabályozó szimulációja/megvalósítása.

Vezető: Dr. Pintér István

Tagok: Dr. Csík Norbert, Drenyovszki Rajmund, Kátai-Urbán Gábor, Koszna Ferenc, Dr. Kósa János, Dr. Kovács Lóránt, Dr. Megyesi Zoltán

Külső közreműködők: Dr. Csák Bence, Hegedűs Zoltán

Kapcsolat: pinter.istvan@nje.hu

LOGISZTIKAI RENDSZEREK TUDOMÁNYOS MŰHELY

A logisztikai rendszerek tudományos műhely fő célkitűzése a LEAN szemlélet és az autonóm rendszerek együttes alkalmazhatóságának vizsgálata logisztikai, gazdasági és kommunikációs szempontból egyaránt.

Kutatási területeink az alábbiak:

 • Globális/regionális trendek összehasonlító elemzése a LEAN és az automatizálás területén
 • Autonóm rendszerek alkalmazhatósága a logisztikában
 • Autonóm rendszerek és a LEAN kapcsolata
 • Költséghaszon és megtérülési elemzések menedzsment megközelítésben autonóm rendszerek és LEAN szemlélet bevezetésekor
 • A kommunikáció szerepe az automatizálásban, az automatizálás szociológiai hatásai

Vezető: Dr. Tóth Ákos

Tagok: Dr. Török Erika, Dr. Tóth József, Stephan Skopp, Boldizsár Adrienn, Busa Boglárka Réka

Kapcsolat: toth.akos@nje.hu

MŰANYAGFELDOLGOZÓ TUDOMÁNYOS MŰHELY

Bemutatkozás:

A Műanyagfeldolgozó tudományos műhely kutatási tevékenységének főbb területei a hőre lágyuló polimerek folyási jellemzőinek tanulmányozása, kiemelten kezelve az újrafeldolgozás területét.
A reológia mellett különböző keverékek és kompozitok mechanikai, termoanalitikai- tulajdonságainak vizsgálata is az érdeklődési területe a műhelynek.

Tagok: Bata Attila, Prof. Dr Belina Károly, Tóth Gergely, Dr. Ádámné Major Andrea, Dr. Kókai Eszter, Nagy Dorottya, Hansághy Pál, Ádám Balázs, Angeli Eliza, Dr. Tóth László, Palásti Ferenc

Kapcsolat: bata.attila@nje.hu

SZÁMÍTÁSI INTELLIGENCIA TUDOMÁNYOS MŰHELY

A Számítási intelligencia tudományos műhely kutatási tevékenységének főbb területei a mesterséges intelligencia technikák, a természeti folyamatokhoz hasonló optimalizálási módszerek, fuzzy halmazelméleten és neurális hálókon alapuló módszerek és alkalmazások.

Vezető: Prof. Dr. Johanyák Zsolt Csaba

Tagok: Dr. Alvarez Gil Rafael Pedro,  Agg Péter András, Göcs László, Dr. Koncz Annamária, Sara Imene Boucetta, Dr. Subecz Zoltán

Külső közreműködők: Dr. Király Zoltán, Prof. Dr. Kovács Szilveszter, Papp Olga, Prof. Dr. Pokorádi László. Dr. habil. Laufer Edit

Kapcsolat: johanyak.csaba@nje.hu