A hallgatói sikeresség érdekében mentorprogram indul a GAMF-on

A hallgatói eredményességet támogatás (HET) érdekében létrehozott szakmai támogató rendszer a hallgatói bennmaradást, időbeni és szakmai előrehaladást segíti. Ennek meghatározó eleme a szeptemberben induló mentorprogram.

A mentorprogrammal az a célunk, hogy egy-egy kisebb csoportban egy mentoroktató és egy felsőbb éves mentorhallgató segítse egyetemi beilleszkedésedet, és információkat, tanácsokat adjon a tantárgyak felvételéhez és sikeres teljesítéshez. Támogatunk abban, hogy egyetemi tanulmányaid során felismerd erősségeidet, és kihozd magadból a legjobbat szakmai, közösségi, egyéni szempontból egyaránt. Tudjuk, hogy egyetemi éveid a jövőd megalapozásáról szólnak, ebben szeretnénk élményekkel, tapasztalatokkal, tudással segítségedre lenni.

A programban jelenleg nappali tagozaton 15 mentoroktató és 15 mentorhallgató, levelező tagozaton 7 mentoroktató tevékenykedik.

HÍREK, INFORMÁCIÓK

Az NJE GAMF Karon működő Mentorprogram a beiratkozás óta számtalan információval támogatja az első éves hallgatók beilleszkedését az egyetemi életbe. A mentoroktatók és a munkájukat segítő mentorhallgatók folyamatosan kapcsolatban vannak a hozzájuk tartozó csoportokkal.  Ha bármilyen segítségre, információra van szükségük az egyetemi életbe frissen belecsöppent fiataloknak, bátran fordulhatnak mentortanárukhoz vagy felsőbb éves mentorhallgatójukhoz. 

A program keretében közös kommunikációs csatornákat alakítottunk ki, rendszeres találkozókat szervezünk. A kapcsolatépítés és csapatszellem kialakítása érdekében közös kulturális és szórakoztató programokat is szervezünk a csoportoknak. Ilyen esemény volt egy fárasztó hét lezárására után a közös biliárdozással egybekötött pizzázás, mely jó hangulatban telt, olyannyira, hogy a résztvevők már szerveznek is egy újabb hasonló összejövetelt a szorgalmi időszak lezárására.

Gondolkodj előre az NRG ösztöndíj érdekében!

 

NRG Ösztöndíj – Egy félévben legalább 30 kreditet teljesítő hallgatók számára

 

A Neumann János Egyetem NRG kiválósági ösztöndíjára a következők szerint lehet pályázni.

Az ösztöndíjra azon hallgató pályázhat, aki a következő kritériumokat teljesíti:

  • 2021/22. tanév őszi félévében, vagy az után felvételt nyert és beiratkozott hallgató, és
  • az ösztöndíj meghirdetésének félévében, és az azt megelőző félévben nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és
  • alap képzésben (BSc) vagy felsőoktatási szakképzésben (FOSZK) vesz részt, és
  • az ösztöndíj meghirdetését megelőző félévben legalább 30 kreditet teljesített.

Az ösztöndíj összege

  • BSc-s hallgatók esetében 150.000 Ft,
  • FOSZK-os hallgatók esetében 75.000 Ft

egyszeri támogatási összeg, mely a meghirdetés félévében kerül kifizetésre.

Az egyetem a hallgatókat az ösztöndíj meghirdetése előtti félévben megszerzett kreditszám és azon belül a féléves súlyozott tanulmányi átlaga alapján rangsorolja, és a rendelkezésre álló forrás mértékéig támogatja.

Az ösztöndíj részleteit a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 41/I. §-a tartalmazza.

 

A pályázatok benyújtására a Neptun rendszer Ügyintézés/Kérvények menüpontjában az NRG Beiskolázást Támogató Ösztöndíj kérvénynél van lehetőség.