Felsőoktatási szakképzések

Mérnökinformatikus - Rendszergazda FOSZK

Mérnökinformatikus [Rendszergazda]

A képzési idő:  nappali és levelező tagozaton is 4 félév

Oklevélen szereplő végzettség:  Felsőfokú rendszergazda mérnökinformatikus-asszisztens

A SZAK KÉPZÉSI CÉLJA

A képzés célja, olyan informatikus szakemberek képzése, akik képesek részt venni számítógép-hálózatok tervezésében, létrehozásában, működtetésében, szervizelésében, valamint azok fejlesztési, adminisztrációs tevékenységében

Specializáció:

Rendszergazda

Tanulmányi tájékoztató azoknak, akik 2012 és 2017 között kezdték meg tanulmányaikat: Letöltés

Tanulmányi tájékoztató azoknak, akik 2017 után kezdték meg tanulmányaikat: Letöltés

 Tantárgykiírások: Letöltés

TANTÁRGYAK

Kulcskompetencia modul: humán, jogi ismeretek, közgazdaságtan. Képzési terület szerinti közös modul: matematika, fizika

Szakképzési modul: számítógép-hálózatok, informatikai biztonság alapjai, számítógép-architektúrák, web-programozás I, windows és unix alapú operációs rendszerek, hálózati adminisztrációk, programozás alapjai, villamosságtan, távközlés fizikája.

Gyakorlati modul: Szakmai gyakorlat (4. félév)

A végzettséggel ellátható munkaterületek:

– számítógép-hálózatok tervezésére és gyakorlati megvalósításukra, adminisztratív feladatainak ellátására, szerver adminisztráció megvalósítására

– különböző operációs rendszerek telepítésére, konfigurálására – web-programozási és web-tervezési alapismeretek használatára; – projekt feladatok tervezésére, felügyeletére és adminisztrálására – informatikai feladatok megoldásához szükséges együttműködésére

Szakfelelős: Göcs László, tanársegéd (PhD) gocs.laszlo@nje.hu

Oktatásfelelős: Irházi Zoltán, mérnöktanár irhazi.zoltan@nje.hu

Programtervező informatikus FOSZK

A képzési idő: nappali és levelező tagozaton is 4 félév

Specializáció: fejlesztő

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: felsőfokú fejlesztő programtervező informatikus-asszisztens

A szakképzés célja:

A képzés célja programtervező informatikus szakemberek képzése, akik képesek részt venni hardver és szoftver rendszerek tervezésében, fejlesztésében, működtetésében és szervizelésében. Rendelkeznek a csapatmunkához szükséges együttműködési, kommunikációs és prezentációs képességekkel.

Kinek ajánljuk?

A programtervező informatikus felsőoktatási szak azoknak szól, akik érdeklődnek a programozás, a szoftverfejlesztés, a webes alkalmazások, a mobil alkalmazások és az adatbázisrendszerek iránt, szeretnének csapatban dolgozni, nyitottak a másokkal történő együttműködésre.

Tanulmányi tájékoztató azoknak, akik 2016 vagy korábban kezdték meg tanulmányaikat

Tanulmányi tájékoztató azoknak, akik 2017 szeptembere és 2020 szeptembere között kezdték meg tanulmányaikat

Tanulmányi tájékoztató azoknak, akik 2021 szeptemberében, vagy utána kezdték meg tanulmányaikat

Tantárgyleírások:

Nappali tagozaton
Levelező tagozaton

Tantárgyak:

Az 1. – 3. félévben: A számítástechnika alapjai, algoritmusok és adatstruktúrák, programozás, programozási technikák, vizuális programozás, java alkalmazások, web-programozás, fejlesztés mobil eszközökre, adatbázisok, szoftvertechnológia, hálózati alapismeretek, perifériák és multimédia eszközök, az informatikai biztonság alapjai, informatikai szakmai angol, matematika, közgazdaságtan, jogi ismeretek, menedzsment, testnevelés (csak nappali tagozaton).

A 4. félév: szakmai gyakorlat.

Elsajátítható programozási ismeretek:

  • Programozási nyelvek: C, C++, C#, Java
  • Web alkalmazások fejlesztésére: HTML, CSS, JavaScript, PHP
  • Mobil alkalmazások fejlesztése: Android fejlesztés
  • Adatbázis-kezelő rendszer: MySQL

A fejlesztő programtervező informatikus-asszisztensek:

  • Részt vehetnek komplex szoftverek tervezési és fejlesztési folyamatában, modern technológiák alkalmazásával.
  • Részt vehetnek komplex webes alkalmazások tervezésében, fejlesztésben és tesztelésében.
  • Részt vehetnek mobil eszközökre szánt alkalmazások tervezésében, fejlesztésében és tesztelésében.
  • Részt vehetnek adatbázisok tervezésében, megvalósításában és karbantartásában.

Elhelyezkedés:

A fejlesztő programtervező informatikus-asszisztens szoftverfejlesztő, informatikus, adatbázis-tervező és –üzemeltető, informatika és kommunikációs rendszereket kezelő technikus, informatika és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus, számítógép-hálózat- és rendszer technikus, webrendszer- (hálózati) technikus munkaköröket láthat el.

Információ

 Szakfelelős:

Dr. Alvarez Gil Rafael Pedro főiskolai tanár

Informatika Tanszék

Tel. szám: +36 76/516-418

E-mail: alvarez.rafael@nje.hu

Oktatási felelős:

Irházi Zoltán mérnöktanár

Informatika Tanszék

Tel. szám: +36 76/516-415

E-mail: irhazi.zoltan@nje.hu

Műszaki FOSZK

A KÉPZÉSI IDŐ: NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATON IS 4 FÉLÉV
AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE: MŰSZAKI MÉRNÖKASSZISZTENS
A SZAKKÉPZETTSÉG ANGOL NYELVŰ MEGNEVEZÉSE: TECHNICAL ENGINEER ASSISTANT

A SZAK KÉPZÉSI CÉLJA
A képzés célja olyan műszaki szakemberek képzése, akik széles körű természettudományos, társadalomtudományi, műszaki, informatikai és gazdaságtani ismereteik, valamint – munkaadói igényekre alapozott – gyakorlati szaktudásuk birtokában támogatni tudják a vállalatoknál dolgozó mérnökök munkáját. A képzés célja továbbá a szakelméleti megalapozás olyan szintű megvalósítása, amely lehetővé teszi az erős gyakorlati felkészültség megszerzését, majd a kezdeti munkatapasztalatok integrálását az összefüggő szakmai gyakorlat során.

FONTOSABB ISMERETEK
Természettudományi ismeretkör: alkalmazott matematika, fizika alapjai, műszaki kémia, anyagismeret, környezetvédelem
Gazdasági és humán ismeretkör: vállalkozásgazdaságtan, menedzsment ismeretek, jogi ismeretek, együttműködés és csoportdinamika, műszaki kommunikáció
Műszaki szakmai ismeretkör: elektrotechnika, CAD technikák, általános géptan, robottechnika, műszaki ábrázolás, mechanikai technológiák, fémek előállítása és tulajdonságai, polimerek előállítása és tulajdonságai, gépgyártástechnológia, biztonságtechnika, munkavédelem, alkalmazott mechatronika, ipari méréstechnika, minőségbiztosítás, polimertechnológia, fémtechnológia, gumiipari technológiák, anyagvizsgálat, angol műszaki szaknyelv
NEGYEDIK FÉLÉV: SZAKMAI GYAKORLAT

HOL TUDSZ ELHELYEZKEDNI?
A végzett műszaki mérnökasszisztens szakemberek önálló és csoportban való munkavégzésük során képesek gyártási, kivitelezési, vállalkozási, üzemeltetési folyamatirányítási, analitikai, környezetvédelmi és fejlesztési részfeladatokat végezni, illetve alkalmasak a munkafolyamatok középszintű irányítására, szervezésére és műszaki ügyintézői feladatok ellátására.

A szak elvégzésével lehetsz például anyagtechnikus, gépésztechnikus, környezetvédelmi technikus, minőségbiztosítási technikus, műszaki rajzoló, szerkesztő, folyamatirányító berendezések vezérlője, munka- és termelésszervező, munkavédelmi és üzembiztonsági, illetve egyéb műszaki foglalkozású szakember.

NEKED AJÁNLJUK A MŰSZAKI FOSZK SZAKOT,
ha rövid időn belül szeretnéd elsajátítani a legfontosabb műszaki ismereteket a mielőbbi munkakezdés céljából.
ha nincs még nyelvvizsgád, de felsőfokú képestést szeretnél.
ha alapképzés előtt szeretnél szakképesítéssel rendelkezni.

A SZERETNÉL MÉG TÖBBET MEGTUDNI
A SZAKRÓL, KÉRDEZZ BÁTRAN:

Ádámné Dr. Major Andrea, Főiskolai tanár – Szakfelelős
E-mail: major.andrea@nje.hu