SZAKKOLLÉGIUM

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKOLLÉGIUM

A Neumann János Egyetem Öveges József Szakkollégiuma azokat a hallgatókat várja, akik szeretnének a tananyagon túl is szakmai ismereteket szerezni és részt venni kulturális és személyiségfejlesztő programokon.

A szakkollégium lehetőséget kíván teremteni arra, hogy:

a kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók az egyetemi oktatás mellett minőségi szakmai képzésben részesüljenek,
a szakkollégisták bekapcsolódhassanak a tanszékeken folyó kutatásokba, fejlesztésekbe,
a hallgatók az oktatókkal szakmai, munkatársi viszonyba kerülhessenek az önálló munkák során,
a bentlakók között kialakulhasson egy olyan szellemi közösség, ami a közös értékeken és az együttes cselekvésen alapul.

A szakkollégiumban jelentős szerepe van az önálló szakmai munkának, ezért a tagok minden félévben választanak egy olyan témát, amit kellő ismeretszerzés és felkészülés után konzulenssel egyeztetve előadás formájában mutatnak be társaiknak és a meghívott vendégeknek.

A szakkollégisták számos sikeres tudományos és művészeti diákköri munkával büszkélkedhetnek, valamint aktív tagok a járműépítő csapatokban. Eredményesen szerepeltek hazai és nemzetközi tanulmányi és szakmai versenyeken, tanulmányi eredményükkel többen Köztársasági vagy Szemerey Ösztöndíjat érdemeltek ki.

Előző
Következő