Tudományos diákkör

TDK TEVÉKENYSÉG A GAMF KARON

A NJE GAMF Kar Tudományos Diákköri Tanácsa az idén is megszervezi a Kari Tudományos Diákköri Konferenciát.

A rendezvényt 2021. november 17-én 8:30 órai kezdettel kívánjuk megtartani a Kar Deák Ferenc termében. A konferencián azok a hallgatók szerepelhetnek, akik novemberben hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek a Karon.

Azok a hallgatók, akik a jelzett időpontban be szeretnék mutatni dolgozatukat, 2021. október 6.-án 14:00-tól a Kari Tudományos Diákköri Tanács előtt 8-12 diában bemutathatják az addig elvégzett munkájukat (maximum 10 perc). Az alkalmat jelenléti előadások formájában szervezzük.
Helyszín: Járműtechnológia Tanszék 8/10-as terem, a bemutatóra az érdeklődők mellett várjuk a konzulens tanárok megjelenését is.
A jelen lenni nem tudó kollégák, érdeklődő oktatók és hallgatók is követhetik az előadásokat az alkalom online csatornáján, a következő linken csatlakozva:
Bekapcsolódás a Microsoft Teams TDK Értekezletbe

A Kari TDK konferenciára való jelentkezés kétlépcsős (előregisztráció – március végéig, végleges jelentkezés – szeptember végéig).

További fontos időpontok a TDK dolgozat beadásához:

  • A dolgozatok végső beadási határideje a bíráltatáshoz 2021. november 5. 16:00 óra (Dr. Csík Norbert TDT titkárnak). A formai kivitel azonos az OTDK-n előírtakéval. A dolgozatokat nyomtatott (1 eredeti- és 1 másolati példányban) és elektronikus formában is be kell adni.
  • A zsűri által az OTDK -ra javasolt dolgozatokat még december hónapban fel kell töltenünk az országos rendszerbe. A beadott dolgozatokon változtatni nem lehetséges.

A szükséges dokumentumokat szeptemberi találkozásunk alkalmával adjuk át.

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS (TDT) TAGOK

Dr. Boza Pál, elnök
Dr. Csík Norbert, titkár

Ádámné Dr. Major Andrea
Berczeli Miklós
Dobján Tibor
Drenyovszki Rajmund

Dr. Görbe Mihály
Dr. Kovács Tamás
Dr. Líska János
Mihály Zsolt
Nagyné Pintér Zsuszanna
Mezei Gábor

TDK MUNKA KIÍRÁSOK A GAMF KARON

TDK munka címe és rövid leírása:

Nyomtatási paraméterek hatása 3D nyomtatott próbatestek tulajdonságaira 

A nyomtatási paraméterek változtatásával jelentősen  eltérő tulajdonságú termékeket tudunk előállítani. A hallgató először saját szálat gyárt a tanszéken, majd ebből a szálból nyomtat próbatesteket különböző nyomtatási beállításokkal. A nyomtatott próbatesteken termikus és mechanikai vizsgálatokat végez, majd megállaptja, hogy a beállított paraméterek közül melyikkel lehetett a legnagyobb szilárdságot elérni.

Biopolimer kristályosodásának vizsgálata 

Az egyik legismertebb biopolimer a politejsav, a PLA, ami a 3D nyomtatás egyik alapanyaga is. A PLA kristályossága gócképzők hozzáadásával növelhető, ami nagyobb szilárdságot is biztosít. A hallgató lehetséges gócképző anyagot/anyagokat kever a PLA-hoz a tanszék extruderén, majd termikus analízis segítségével tanulmányozza a kristályosodásban bekövetkező változásokat.

Oktató:               Bata Attila
Elérhetősége:   bata.attila@gamf.uni-neumann.hu

TDK munka címe és rövid leírása:

Originál és reciklált PET folyási tulajdonságainak vizsgálata

A tömegműanyagok közül a PET felhasználás tekinthető az egyik legnagyobbnak. Ennek az anyagnak a visszagyűjtése részben megoldott, így nagy mennyiségben áll rendelkezésre PET darálék. A regranulálás során molekula szerkezeti változások következnek be, amelyek vizsgálata részben reológiai mérésekkel lehetséges.

Átlagos molekulatömeg meghatározása osszcilációs reométer segítségével

A kutatómunka során osszcillációs reométerrel reológiai méréseket végeztünk. A mérési eredményekből határozzuk meg az átlagos molekulatömeget. A kutatómunka PET originál, és reciklált alapanyag vizsgálatára irányul.

Pololefinek molekula szerkezetének modósítása

A kutató munka témája Poliolefinek molekulaszerketének vizsgálata (PP+peroxid+MAH+PAszál, valamint PE+peroxid+MAH hosszú láncú elágazás növelés céllal). A keverékeken mechanikai, termoanalitikai, és reológiai méréseket végzünk. Mindkettő alapanyag kiterjeszthető visszadolgozásra is, akár hulladékból is készülhet szál.

Oktató:             Béres Gábor
Elérhetősége:  beres.gabor@gamf.uni-neumann.hu

TDK munka címe és rövid leírása:

A ráncgátló erő hatásának elméleti és kísérleti vizsgálata nagyszilárdságú járműkarosszéria anyagok mélyhúzásakor

Mélyhúzáskor, az optimális ráncgátló erő meghatározásának több empirikus és elméleti alapokon nyugvó módja is ismert. A kutatómunka célja a ráncosodás és szakadás nélkül még kihúzható legnagyobb teríték átmérő meghatározása, növelt szilárdságú karosszéria anyagok esetében kísérleti úton, és az eredmények összehasonlítása az ismert összefüggések alapján számolható ráncgátló erő értékekkel.

Nagyszilárdságú járműkarosszéria anyagok alakváltozásisebesség-érzékenységének vizsgálata

A hideg képlékenyalakító technológiák túlnyomó részében az anyagtulajdonságok alakváltozási sebesség függését elhanyagoljuk. Egyes anyagmodellek azonban jelentős hatást tulajdonítanak ennek a tényezőnek. A kutatómunka célja a kettős-fázisú, nagyszilárdságú járműkarosszéria anyagok alakíthatóságának tanulmányozása különböző alakváltozási sebességek alkalmazásával, illetve a szilárdsági tulajdonságokban, az alakváltozási sebesség megváltozás hatására bekövetkezett törvényszerűségek megfigyelése.

Oktató:              Dr. Weltsch Zoltán
Elérhetősége:   weltsch.zoltan@gamf.uni-neumann.hu 

TDK munka címe és rövid leírása:

Járműipari kötéstechnológiák vizsgálata

A járműiparban felhasznált anyagok az utóbbi években nagy változásokon megy át. A legkorszerűbb anyagok felhasználása mellett különös figyelmet kell fordítani azok kötéstechnológiájára. A TDK munka keretében saját kötéstechnológiai kísérletekre vizsgálatokra van lehetőség a járműiparban használt legkorszerűbb alapanyagokkal.

Öntvények belső feszültségének vizsgálata

Gépipari és járműipari alkatrészek jelentős része öntéssel készül. Az öntési technológiából fakadóan több esetben az öntvényekben belső feszültségek maradnak, melyek a további megmunkálások következtében vetemedést, felhasználási problémát okoz. A téma keretében lehetősége adódik a hallgatónak egy átfogó kutatási témába bekapcsolódni, ahol öntények belső feszültségét, illetve megszüntetésének lehetőségeit vizsgálhatja.


Határfelületi jelenségek vizsgálata, és módosítása lézersugaras technológiákkal

Az anyagok tulajdonságát jelentősen meghatározzák a felületi tulajdonságok. Ezért fontos a határfelületi erők vizsgálata. Számos módszerrel van lehetőség a felületi tulajdonságokat befolyásolni a számunkra kedvező módon. A TDK munka keretében különböző felületmódosítási eljárások vizsgálatra van lehetőség, például lézersugaras felületmódosítás, vagy plazmás felületmódosítás.

Oktató:              Kis Dávid
Elérhetősége:   kis.david@gamf.kefo.hu

TDK munka címe és rövid leírása:

Hibrid hajtáslánc fejlesztés

Hibrid hajtások elmélete, repülésben alkalmazható hibrid hajtáslánc struktúrák, koncepciótervezés, hibrid rendszer komponenseinek tesztlehetőségei.

Oktató:             Kókai Eszter
Elérhetősége:  kokai.eszter@gamf.uni-neumann.hu

TDK munka címe és rövid leírása:

Víztartalom hatásának vizsgálata poliamid mechanikai tulajdonságaira

A PA műszaki műanyagot széles körben alkalmazzák különböző szerkezeti anyagként, legtöbbször kompozitként. A PA mechanikai tulajdonságait nagyban befolyásolja a PA víztartalma. A TDK munka keretében különböző erősítéssel ellátott, illetve különbözőképpen hőkezelt és kondícionált PA-ok vizsgálatát végezzük el.

Montmorillonittal erősített polimer kompozitok előállítása és mechanikai tulajdonságainak vizsgálata

A montmorillonit egy lágy agyagásvány, melyet nanoméretben hozzákeverve a különböző műanyagokhoz nagyban javíthatja azok mechanikai tulajdonságait. A TDK munka keretében ilyen típusú kompozitok előállítását és anyagvizsgálatát végezzük el, például különböző erősítőanyag koncentráció mellett.

Repülőgépekben alkalmazható kompozitok előállítása és vizsgálata

A repüléstechnikában alkalmazott szerkezeti anyagok követelményei közé tartozik, hogy könnyűek, szilárdak, és az időjárással szemben ellenállóak legyenek. Ezért fontos folyamatosan kutatni a repülőgépekben alkalmazható szerkezeti anyagokat, melyek új lehetőségeket tartogathatnak.

Oktató:              Nagy Dorottya
Elérhetősége:   nagy.dorottya@gamf.uni-neumann.hu

 

TDK munka címe és rövid leírása:

Különböző elágazottságú polietilén keverékek reológiája

Az, hogy csomagolófólia, bevásárlószatyor vagy benzintartály készül-e a polietilénből, a szerkezete befolyásolja. Az ömledékállapotú feldolgozás megköveteli a reológiai (folyási) tulajdonságok ismeretét.

Polietilén keverékek kristályosodási és olvadási jellemzőinek meghatározása

A műanyagok kristályos hányada határozza meg mechanikai szilárdságukat, ezért fontos meghatározni ezen folyamatok jellemzőit és befolyásoló tényezőit

Csomagolófóliák mechanikai jellemzőinek vizsgálata a gyártástechnológia függvényében

A fóliák orientáltsága befolyásolja a kristályos hányadot, ami a mechanikai tulajdonságokat határozza meg. E jelenség mértékének és befolyásoló tényezőinek kimérése fontos feladat.

Oktató:              Agg Péter
Elérhetősége:   agg.peter@gamf.uni-neumann.hu

TDK munka címe és rövid leírása:

SDN hálózatok forgalomirányító mechanizmusának elemzése, vizsgálata

SDN kutatási projektünk keretében új forgalomirányító algoritmust fejlesztünk, aminek megalkotásához elengedhetetlenül szükséges a  meglévő SDN hálózatoknál alkalmazott algoritmusok elemezése. A dolgozat célja SDN hálózatok számítógépes modellezése, tulajdonságaik meghatározása, forgalomirányítás vizsgálata, eredmények mérése, rögzítése, monitorozása A szoftver által definiált hálózatok (SDN) egy olyan hálózati megoldás, melynek az egyik legfontosabb jellemzője, hogy szétválasztja a vezérlési síkot és az adatsíkot az eszközökben, így a hálózati eszközök csak továbbító eszközökként működnek, a vezérlés pedig központosításra kerül a felsőbb szintek segítségével. Ez az elkülönítés biztosítja a megfelelő irányíthatóságot a programozható interfészeken keresztül.


Hagyományos komplex hálózatok forgalomirányító mechanizmusának elemzése, vizsgálata

SDN kutatási projektünk keretében új forgalomirányító algoritmust fejlesztünk, aminek megalkotásához elengedhetetlenül szükséges a hagyományos hálózatoknál alkalmazott forgalomirányító algoritmusok elemezése. A dolgozat célja hagyományos komplex hálózatok számítógépes modellezése, tulajdonságaik meghatározása, forgalomirányításának vizsgálata, eredmények mérése, rögzítése, monitorozása.

Oktató:              Dr. Bolla Kálmán, Dr Pásztor Attila
Elérhetősége:   bolla.kalman@gamf.kefo.hu; pasztor.attila@gamf.kefo.hu 

TDK munka címe és rövid leírása:

Okos telefonos alkalmazás Rubik kocka kirakására vak személyek számára

Egy olyan mobiltelefonos alkalmazás továbbfejlesztése ami segítségével a vakok és gyengénlátók számára lehetőség nyílik egy Rubik kocka kirakására

Oktató:              Dr. Johanyák Zsolt Csaba
Elérhetősége:   johanyak.csaba@gamf.uni-neumann.hu

 

TDK munka címe és rövid leírása:

Órarendtervező alkalmazás fejlesztése

Egy tanszék órarendjének megtervezésére képes grafikus felületű alkalmazás fejlesztése erős és gyenge kényszerek figyelembe vételével.


Deep learning alapú számítógépes hálózati behatolásérzékelés

A behatolás érzékelő rendszerek a számítógépes hálózatok védelmének kulcsszereplői. Működésük hatékonyságának kulcsa a tanítás megvalósítása, ami igen nagy mennyiségű adat felhasználásával történik. A mély tanulást támogató ún. mély neurális hálózatok ehhez a feladathoz hatékony segítséget nyújthatnak.

Oktató:              Drenyovszki Rajmund
Elérhetősége:   drenyovszki.rajmund@gamf.uni-neumann.hu

 

TDK munka címe és rövid leírása:

Kódgenerálás MATLAB és Simulink segítségével mikrovezérlőre

Beágyazott rendszerek fejlesztése során egy lehetőség, hogy az alkalmazásunkat/algoritmusunkat először PC-n pl. MATLAB környezetben írjuk meg, aminek helyességéről könnyen meg tudunk győződni. A tesztelést követően a C kódot nem kézzel írjuk meg magunk, hanem helyette automatikus kódgenerálással hozzuk létre. A feladat során a MATLAB/Simulink környezetben meglévő kódgenerálási lehetőségeket kellene felderíteni, majd egy mintapéldán keresztül bemutatni használatukat.

Oktató:             Drenyovszki Rajmund, Zsupányi Krisztián
Elérhetősége:  drenyovszki.rajmund@gamf.uni-neumann.hu

 

TDK munka címe és rövid leírása:

„Smarty” járművezérlőre algoritmusok fejlesztése

Egy kutatási témánkban (Smarter Transport) járművekben alkalmazható, vezetőt segítő beágyazott vezérlő rendszert fejlesztünk (neve: Smarty), aminek működéséhez algoritmusokat szeretnénk létrehozni. Ilyen pl. a szenzorok jeleinek (hőmérséklet, páratartalom, gyorsulás, yaw-rate, stb.) folyamatos mentése és azok, időközönként Wifi-n keresztül történő továbbítása út mellett elhelyezett egységek részére. Másik algoritmus a jármű menet közben becsüli az addig megtett pályája és más adatok (GPS, dinamikai jellemzők, betáplált menetirány) segítségével a következő másodpercekre a pályát (tehát hova és milyen útvonalon halad tovább a jármű). Harmadik elképzelhető feladat már a pályabecslésre épül és a célja a veszélyes helyzetek (pl. lehetséges ütközés) előrejelzése és a sofőr figyelmeztetése.

 

Oktató:                Prof. Dr. Vajnai Tibor, Dr. Fábián Csaba, Gurka Dezsőné Csizmás Edit
Elérhetősége: vajnai.tibor@gamf.uni-neumann.hu, fabian.csaba@gamf.uni-neumann.hu, csizmas.edit@gamf.kefo.hu

TDK munka címe és rövid leírása:

Közlekedési rendszerekkel kapcsolatos vizsgálatok

Közlekedéssel kapcsolatos véletlen jelenségek szimulálása és sztochasztikus optimalizálással való megoldása.

Oktató:              Subecz Zoltán
Elérhetősége:   subecz.zoltan@gamf.uni-neumann.hu 

TDK munka címe és rövid leírása:

Webes szövegbányászat

Egy kiválasztott tématerületen belül több ezer internetes oldalról szövegek, adatok kigyűjtése. A szövegekben releváns információk megkeresése adatbányászati, mesterséges intelligencia és gépi tanulásos módszerekkel. A programok megírása Java nyelven.

Oktató:              Kovács Zsolt
Elérhetősége:   kovacs.zsolt@gamf.uni-neumann.hu

TDK munka címe és rövid leírása:

Hengerlés hatása a korrózióra

Hengerlés hatására a felületek korrózióállósága javul. Síkfelületek esetében ilyen jellegű még nem történtek, így ezek megvizsgálása indokolt!

 

Megmunkálási stratégiák alkalmazása felülethengerléskor

A CNC világában forgácsoláskor előszeretettel alkalmazott megmunkálási stratégiák javítják a megmunkálás hatékonyságot. Ezen stratégiák vizsgálata síkfelülethengerléssel hasonló eredményekkel kecsegtet.


Kavaró dörzshegesztés (friction stir welding) szerszámgeometriai kialakításai

Az 1991-ben felfedezett FSW-Friction Stir Welding hegesztési eljárás során az anyagok hőmérséklete nem éri el az olvadási hőmérsékletet, így elkerülve a káros hőhatásokat pl. Al-hegesztése során.

Permanens mágneses síkfelülethengerlés hatására létrejött “éllekerekedés” vizsgálata.

Síkfelülethengerlés során a munkadarab szélén végighaladó permanens mágneses síkfelülethengerlő az élt lekerekíti. Ennek jelentős előnyei a csúszó vezetékeknél vannak, így vizsgálata fontos az ipar számára.

Permanens mágneses síkfelülethengerléssel létrejött felületek tribológiai vizsgálata

 A tribológiai, mint tudomány a csúszó felületekkel foglalkozik. A síkfelületek hengerlése során kapott felületek tribológiai szempontból jótékony hatásúak, így a vizsgálat fontos a gépgyártás számára.

 

Permanens mágneses síkfelülethengerlő szerszám tervezése különleges anyagokból

A jelenlegi permanens mágneses síkfelülethengerlő szerszám a kereskedésekben is megvásárolható alapanyagokból áll, de léteznek olyan nem hétköznapi anyagok (pl.: permandium, Mu metal), melyek növelhetik a szerszám hatékonyságát.

Síkfelülethengerléshez használt olajok vizsgálata

A hengerlés során a kenőolajok használata nélkülözhetetlen, éppen ezért fontos különböző olajok hatását ismernünk a felületre és a szerszámra egyaránt.

A kutatás során számos olajtípussal kell kísérleteket végezni. A kiértékelés az érdesség és az anyagszerkezet változásának vizsgálatával történik.

Oktató:              Líska János
Elérhetősége:   liska.janos@gamf.uni-neumann.hu

TDK munka címe és rövid leírása:

Forgácsolási szimulációk

Napjainkban a különböző szimulációs szoftverek nagy sebességgel terjednek az iparban is. Egyre több helyen fordul elő az, hogy nincs megfelelő szerszám vagy berendezés a helyes technológiai beállításokhoz. Ilyen alkalmakkor a szimulációk fontos szerepet töltenek be. A TDK munka során a hallgató megismerkedik egy VEM-es szoftverrel és a konzulensel közösen kiválasztott gyártástechnológiát alkalmazzák a különböző kísérő jelenségek feltárására.

Kompozitok forgácsolhatósága

A kompozit anyagok nagyon sok helyen előfordulnak. Egyre szélesebb körben használják, nem csak az űrtechnológiában. A TDK munka során lehetőség nyílik egy projektbe bekapcsolódni, ahol fémmátrixú kompozit anyagok forgácsolhatóságát vizsgáljuk több szempontból.

Kompozit rétegrendek meghatározása VEM-es módszerrel

A polimer alapú kompozit anyagok méretezése mindig is nagy kihívás volt a tervező mérnökök számára. Nagy terheléseknél kritikus a helyes rétegrend és szám meghatározása. A TDK dolgozat során a hallgató betekintést nyer egy VEM-es szoftverbe, ahol egy különleges technikát alkalmazva van lehetőség a rétegeket optimalizálni.

Oktató: Csizmadia László

Elérhetősége: csizmadia.laszlo@gamf.uni-neumann.hu

TDK munka címe és rövid leírása:

Vontatmányok menet-stabilitásának modellezése, vizsgálata

Tekintsük a m tömegű, pontszerűnek gondolt vontatóból, és a M tömegű, pontszerűnek gondolt vontatmányból álló olyan rendszert, melyet l=const hosszú, merev rúd köt össze. Amennyiben a vontatmány a mozgás irányából valamely ϕ=ϕ(t) szöggel kitér, úgy a sofőr föltevésünk szerint fékezéssel kívánja ezt a szöget minimalizálni (a ϕ=0 helyzetbe visszaállítani). Mint tudjuk a fékhatás némi késéssel alakul ki a vontatmányban, ami miatt a ϕ szögkitérés időbeli változásának matematikai leírása érdekes vonásokat mutat. Cél: Keressünk megfelelő modelleket, melyek a fönt említett jelenség leírására alkalmasak. Szimuláljuk a viselkedést, és vizsgáljuk az egyensúlyi helyzet stabilitását.Oktató: Dobjánné Dr. Antal Elvira
Elérhetősége: antal.elvira@gamf.uni-neumann.hu

TDK munka címe és rövid leírása:

Nyílt forráskódú optimalizáló algoritmus fejlesztése

A cél valamely, a szakirodalomban ismert globális optimalizáló algoritmus megvalósítása, adaptálása egy választott szabad szoftveres környezetben (pl. Python, Julia, Octave). A szakirodalom elsősorban angol nyelven áll rendelkezésre, ezért angolul jól beszélő, erős analitikus készséggel rendelkező Mérnökinformatikus BSc szakos hallgató jelentkezését várjuk.

Oktatást támogató interaktív szoftver fejlesztése interaktív táblára

A feladat egy szabadon választott természettudományos alapozó tárgy anyagához kapcsolódó interaktív szoftver tervezése és megvalósítása. A kiíró tanszéken rendelkezésre áll két különböző típusú interaktív tábla, amelyek több jól ismert nyelven programozhatók. A megvalósítani kívánt ötlettől függően több érdekes, kutatási jellegű részfeladat is felmerülhet pl. a képfeldolgozás, számítógépes nyelvészet, gépi tanulás, ill. pedagógia területéről. A szakirodalom magyar és angol nyelven adott. Elsősorban Mérnökinformatikus BSc szakos hallgató jelentkezését várjuk. Bonyolultabb feladat több hallgató összefogásával is megvalósítható, ebben az esetben legalább egy informatikus hallgató ajánlott a csapatba.Oktató: Fodor Antal és Dr. Kőházi-Kis Ambrus
Elérhetősége: fodor.antal@gamf.uni-neumann.hu, kohazi-kis.ambrus@gamf.uni-neumann.hu

TDK munka címe és rövid leírása:

Fémek lézeres felületi hőkezelésének végeselemes modellezése

Viszonylag nagy vastagságú (3-4 mm), nagy teljesítményű (néhány kW) fénynyalábbal fémek felületét megvilágítva jelentősen megnövelhető a munkadarab lokális hőmérséklete. A hőmérséklet emelkedés mértéke, a lehűlés sebessége függ a fénynyaláb teljesítményétől, geometriai vastagságától, a megvilágító folt szkennelési sebességétől; a mintadarab felületi reflexiós tényezőjétől, hővezetési együtthatójától, fajhőjétől, sűrűségétől. A pásztázó fénynyalábbal együttfutó koordináta rendszerben kellene az elnyelt hő terjedését modellezni ANSYS program segítségével. A probléma analitikus megoldása rendelkezésre áll olyan lényeges egyszerűsítő feltevés mellett, hogy az anyagi jellemzőket (sűrűség, fajhő, hővezetési együttható) térben, időben és főként hőmérsékletváltozástól függetlenül állandónak tételezzük fel. Az analitikus megoldás reprodukálása után meg kellene vizsgálni, hogy a hőmérséklet eloszlás hogyan módosul az anyagi tulajdonságok hőmérsékletfüggése figyelembevételével.Oktató: Dr. Nagy Péter
Elérhetősége: nagy.peter@gamf.uni-neumann.hu

TDK munka címe és rövid leírása:

Kaotikus rendszerek számítógépes vizsgálata

Valós (fizikai, biológiai, műszaki, gazdasági, szociológiai) rendszerek matematikai modellezése, számítógépes szimulációja, kaotikus tulajdonságainak vizsgálata.

Oktató:              Dr. Lelkes Zoltán
Elérhetősége:   lelkes.zoltan@gamf.uni-neumann.hu

TDK munka címe és rövid leírása:

Termeléstervezési algoritmusok vizsgálata

Minden nagyobb termelővállalat végez termeléstervezést annak érdekében, hogy minél kisebb költséggel állítsák elő termékeiket. Azonban ezek a megoldások igen sokszor lehetnének jóval hatékonyabbak. A témán belül lehetőség nyílik különböző időtávú tervezési feladatokkal foglalkozni, például kapacitástervezés vagy ütemezés. A hallgató különböző megoldási lehetőségek tanulmányozásával foglalkozhat, pl. hangyakolónia alapú algoritmusok, hibrid optimalizáló algoritmusok.

Ingyenes GIS rendszerek helyzete Magyarországon

A témán belül a hallgatók megvizsgálják az ingyenes GIS rendszerek adatainak pontosságát. Például az ingyenes térképeken a behajtási korlátok megfelelnek-e a valóságnak. A végső cél az, hogy logisztikai tervezőprogramokat ezekre az eszközökre lehessen építeni.

TDK EREDMÉNYEK

NÉV

Helyezés

KONZULENS NEVE

Bognár Adrián

1

Kun Krisztián

Bosznai Tamás

3

Dr. Liska János

Braun Barnabás

4

Kereszty Balázs

Csák Krisztián Zoltán

4

Dr. Johanyák Zsolt Csaba

Dobosi Zoltán

2

Béres Gábor József

Dolgos Bálint

2

Béres Gábor József

Geyer Kirill Valentin

2

Fodor Antal

Hoffmann Ádám Zsolt

1

Béres Gábor József

Juhász Gergely

1

Dr. Welsch Zoltán

Kónya Gábor

2

Kovács Zsolt

Kovács Péter

2

Berczeli Miklós

Kozári Dávid Gyula

4

Dr. Johanyák Zsolt Csaba

Léder Dávid

2

Kun Krisztián

Papp Klaudia

3

Kondor Péter

Sinka Tamás

1

Hareancz Ferenc

Török Ádám

2

Kun Krisztián

Vas Richárd

1

Dr. Johanyák Zsolt Csaba

KORÁBBI TDK EREDMÉNYEK

A TDK-ra benevezett pályaművek száma

10 pályamű

A TDK-n előadott pályaművek száma

9 pályamű

A dolgozatot készítő diákok száma

11 fő

A zsűri (bíráló bizottság) összetétele

Elnök:
Tálas Gyula okl. gépészmérnök, Munkahelye: kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Beosztása: QM Méréstechnika és Anyagtechnológiai osztály vezetője.

Tagok:
Ádámné Dr. Major Andrea, főiskolai tanár, NJE GAMF MI Kar, Anyagtechnológiai Tanszék
Dr. Boza Pál, főiskolai tanár, a TDT elnöke, NJE GAMF MI Kar, Járműtechnológia Tanszék
Dr. Johanyák Csaba, főiskolai tanár, tudományos dékánhelyettes NJE GAMF MI Kar, Informatika Tanszék
Dr. Pintér István, főiskolai tanár NJE GAMF MI Kar, Informatika Tanszék

A konzulens tanárok létszáma

14 fő

A bíráltatás módja

A dolgozatot külső és belső szakemberek, bírálták.
A szóbeli előadást a zsűri tagjai pontozták, az OTDT által megadott szempontok alapján.

A szekciók száma

A konferencia egy szekcióban zajlott.

Konferencia szervezése

A konferenciát a kari TDT szervezte.

A konferencia látogatottsága

Deák Ferenc teremben, kb. 50-60 fő részvételével folyt.

A TDK munkák tudományterületei

Műszaki tudomány, Anyagtudomány,

A konferencián az idén is magas műszaki tartalommal rendelkező dolgozatok kerültek bemutatásra. A zsűri döntése alapján az első, a második és harmadik helyezett dolgozatokat javasolta az OTDK-ra tovább küldeni. A HÖK külön pénzjutalomba részesítette a helyezetteket! Különdíjat kapott Soós Bence hallgató Bartha Lajos úrtól a „TeMa” TEHETSÉG MENEDZSMENT ALAPÍTVÁNY elnök-kurátorától.

Helyezettek névsora:

A dolgozatok címe

Szerző(k)

Konzulensek

Helyezés

Kerámia szemcsékkel erősített alumínium kompozit hegesztése kavaró dörzshegesztéssel.

Horváth Zsolt Krisztián

Kovács Zsolt Ferenc tanársegéd, Hareancz Ferenc tanszéki mérnök, Járműtechnológia Tanszék

 

I.

Vezérlőegység ADAS fejlesztéshez.

 

Soós Bence

Dr. Csák Bence tudományos főmunkatárs, Járműtechnológia Tanszék

 

III.

Alumínium habbal erősített szerkezeti anyagok fejlesztése.

Garai Flórián

Dr. Weltsch Zoltán tudományos főmunkatárs, Béres Gábor tanársegéd NJE, Anyagtechnológia Tanszék

 

I.

Növelt szilárdságú járműipari acélok ragasztástechnológiájának fejlesztése femtoszekundumos lézersugarad felületkezeléssel. 

Tajti Ferenc

Dr. Weltsch Zoltán, tudományos főmunkatárs, Berczeli Miklós, tanszéki mérnök, Anyagtechnológia Tanszék

 

II.

Helyiség feltérképező mobil robot fejlesztése.

Somogyi Kornél

Drenyovszki Rajmund, főiskolai tanársegéd, Farkas Attila műszaki ügyintéző, Informatika Tanszék 

IV

Fúrásoptimalizálás a „myNCT” fejlesztésével

Szabó Valentin Endre

Dr. Boza Pál főiskolai tanár, Kun Krisztián tanársegéd. Járműtechnológia Tanszék

 

II.

Fémek lézeres felületi hőkezelésének végeselemes modellezése

Donkó Károly Márk

Fodor Antal, tudományos segédmunkatárs, Járműtechnológia Tanszék

 

II.

Turbófeltöltők meghibásodásának vizsgálatai

 

Plenter Dóra Kinga

Dr. Weltsch Zoltán, tudományos főmunkatárs, Anyagtechnológia Tanszék

 

IV.

Optimalizálási eljárás gyűjtemény fejlesztése és gyakorlati alkalmazása  

Jaczina József

Dr. Johanyák Zsolt Csaba, tudományos főmunkatárs, Informatika Tanszék 

 

I.