Gépészmérnöki mesterképzés Msc

A képzés célja gépészmérnökök képzése, akik képesek a gépészeti rendszerek és folyamatok koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, üzemeltetésére, irányítására és karbantartására; a gépipari technológiák és eljárások, új anyagok és gyártástechnológiák kifejlesztésére, energiahatékony és környezettudatos alkalmazására; vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására; a műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és innováció feladatainak ellátására; hazai, illetve nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok irányítására.

Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

szakképzettség

Duális és nem duális képzési formában is

Képzés időtartama

A képzési idő nappali és levelező tagozaton is 4 félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Gépészmérnök Mesterfokozat

Választható Specializációk

Szerszám- és célgép - tervező, gyártó specializáció

A Szerszám- és célgép-tervező, gyártó specializáción végzett mérnökök képesek lesznek önállóan megtervezni: képlékeny alakítószerszámot, kivágó-lyukasztó és fröccs szerszámot, forgácsoláshoz szükséges programszerszámot, különböző célszerszámokat, szerelőmunkahelyek kialakítását, munkadarab befogó készüléket, technológiai folyamatok célgépesítését. Mind ezek mellett olyan korszerű ismeretekre tesznek szert, ami elősegíti, növelni fogja konstrukciós érzéküket, problémamegoldó-, és döntéshozó képességüket, valamint CNC és CAM ismereteik birtokában a megtervezett berendezések gyártásirányítását is el tudják végezni.

Műanyag-feldolgozó specializáció

A Műanyagfeldolgozó specializáción végzett mérnökök képesek lesznek önállóan megtervezni műanyagalakító szerszámot. A különleges műanyagok és kompozit anyagok gazdaságos megmunkálásának lehetőségei mellett az újrahasznosítás területén zajló kutatások eredményeinek megismerésével képesek lesznek meghatározni a megfelelő újrahasznosítási stratégiát valamint megválasztani az optimális megmunkálási paramétereket.

Fontosabb ismeretek

Természettudományi ismeretkör: műszaki matematika, alkalmazott fizika, műszaki áramlástan és termodinamika, anyagtudomány, szilárd testek mechanikája, mechanikai rezgések, számítógépes matematikai modellezés.

Gazdasági és humán ismeretkör: marketing, logisztika, csoportok menedzselése.

Gépészmérnöki szakmai ismeretkör: alakító technológiák elmélete, végeselem-analízis, forgácsolás elmélet, alkalmazott automatizálás, ipari képfeldolgozás, minőségbiztosítás.

Differenciált szakmai ismeretkör:

  • Szerszám- és célgép – tervező, gyártó specializáció: CNC- technológia és programozás, alakító szerszámok tervezése, számítógéppel integrált gyártás, készüléktervezés, anyagtulajdonságot befolyásoló technológiák, különleges gyártási technológiák, projektfeladat, célgéptervező, különleges kötéstechnológiák, műanyagok és kompozitok megmunkálása.
  • Műanyagfeldolgozó specializáció: műanyagfizika, műanyagok reológiája, műanyagok előállítása és tulajdonságai, műanyagfeldolgozás, projektfeladat, szerszám, számítógéppel integrált gyártás, különleges kötéstechnológiák, műanyagok és kompozitok megmunkálása, műanyagok újrahasznosítása.

Ha szeretnél még többet megtudni a szakról, kérdezz bátran:

Dr. Weltsch Zoltánszakfelelős

            E-mail: weltsch.zoltan@gamf.uni-neumann.hu

 Johanyák Editoktatásfelelős

            E-mail: johanyak.edit@gamf.uni-neumann.hu

Noel GábornéKari referens

             E-mail: noel.gaborne@uni-neumann.hu