Gépészmérnöki mesterképzés Msc

A képzés célja gépészmérnökök képzése, akik képesek a gépészeti rendszerek és folyamatok koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, üzemeltetésére, irányítására és karbantartására; a gépipari technológiák és eljárások, új anyagok és gyártástechnológiák kifejlesztésére, energiahatékony és környezettudatos alkalmazására; vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására; a műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és innováció feladatainak ellátására; hazai, illetve nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok irányítására.

Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

szakképzettség

Duális és nem duális képzési formában is

Képzés időtartama

A képzési idő nappali és levelező tagozaton is 4 félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Gépészmérnök Mesterfokozat

Fontosabb ismeretek

Természettudományi ismeretkör: műszaki matematika, alkalmazott fizika, műszaki áramlástan és termodinamika, anyagtudomány, szilárd testek mechanikája, mechanikai rezgések, számítógépes matematikai modellezés.

Gazdasági és humán ismeretkör: marketing, logisztika, csoportok menedzselése.

Gépészmérnöki szakmai ismeretkör: alakító technológiák elmélete, végeselem-analízis, forgácsolás elmélet, alkalmazott automatizálás, ipari képfeldolgozás, minőségbiztosítás.

Differenciált szakmai ismeretkör:

  • Szerszám- és célgép – tervező, gyártó specializáció: CNC- technológia és programozás, alakító szerszámok tervezése, számítógéppel integrált gyártás, készüléktervezés, anyagtulajdonságot befolyásoló technológiák, különleges gyártási technológiák, projektfeladat, célgéptervező, különleges kötéstechnológiák, műanyagok és kompozitok megmunkálása.
  • Műanyagfeldolgozó specializáció: műanyagfizika, műanyagok reológiája, műanyagok előállítása és tulajdonságai, műanyagfeldolgozás, projektfeladat, szerszám, számítógéppel integrált gyártás, különleges kötéstechnológiák, műanyagok és kompozitok megmunkálása, műanyagok újrahasznosítása.

Ha szeretnél még többet megtudni a szakról, kérdezz bátran:

Dr. Ronkay Ferencszakfelelős

            E-mail: ronkay.ferenc@nje.hu

 Johanyák Editoktatásfelelős

            E-mail: johanyak.edit@nje.hu

Noel GábornéKari referens

             E-mail: noel.gaborne@nje.hu