Alapképzések

Alapképzéseink

Specializációk:
Anyagtechnológiai és minőségügyi
Gyártásinformatikai
Mechatronikai
Műanyag-feldolgozó
Fegyvertervező és gyártó

Specializációk:
Festő-fényező
Gépjárművek
Járműgyártás
Járműinformatika
Elektromos járművek

Specializációk:
Logisztikai menedzsment
Projektmenedzser

Specializációk: Termeléslogisztika

Specializációk:
Hálózat biztonsági és üzemeltetési
Ipari informatika
Mobil és web fejlesztési

Specializációk:
Szoftverfejlesztő
Ipari informatika

Gépészmérnöki alapszak

A képzés célja a gépészmérnöki feladatokkal összefüggő műszaki tudományok alkalmazásainak és a választott szakterület gyakorlati eredményeinek megismertetése, valamint az ezek alkalmazásához szükséges készségek kifejlesztése

Duális képzés

Duális és nem duális képzési formában is

Képzés időtartama

A képzési idő nappali és levelező tagozaton is 7 félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Gépészmérnök

Választható Specializációk

Anyagtechnológiai és minőségügyi specializáció

Az általános gépészmérnöki képzésen túl olyan mérnökök képzése, akik jártasak lesznek az anyagegyesítő, anyagtulajdonság-módosító és képlékenyalakító technológiák kiválasztásában, tervezésében. Képesek ezeket a technológiákat számítógépes adatbank felhasználásával tervezni. Ismerik a minőségirányítási és minőségtanúsítási rendszereket, a minőségirányítás dokumentumait, a nemzetközi és európai szabványosítást, a CAQ modulokat és a minőségszabályozási rendszereket.

Gyártásinformatikai specializáció

A gyártásinformatikai specializáción a hagyományos gyártási eljárások megismertetése mellett a hangsúly a gyártáshoz és a gyártástervezéshez kapcsolódó CA- (számítógéppel támogatott) technikák elsajátíttatásán és az automatizált technológiák megismertetésén van.

Fegyvertervező és gyártó specializáció

Ha egy kicsit is vonzódsz a fegyverekhez, akkor ez a Te specializációd! Itt olyan területeket ismerhetsz meg, amelyek kissé eltérnek a hagyományos gépészmérnöki vonaltól, viszont tartalmazzák mind azt, amelyet egy tervező és gyártó mérnöknek az iparban tudnia kell. A félévek során megismerkedhetsz a ballisztikával, lőfegyverek tervezésével, gyártásával, valamint ezen technikák nagyszériás gyártásba való adaptálásával is! .

Mechatronikai specializáció

Célunk olyan gépészmérnökök képzése, akik az elsajátított természettudományos, elektronikai, gépészeti, informatikai és gazdasági ismeretek birtokában alkalmasak lesznek mechatronikai eszközök felhasználásán alapuló gyártási, szerelési, minőségszabályozási folyamatok felügyeletére és irányítására, egyszerűbb mechatronikai szerkezetek tervezésére, valamint mechatronikai rendszerek üzemeltetésére és karbantartására.

Műanyag-feldolgozó specializáció

A specializáció oktatási célja olyan gépészmérnökök képzése, akik az alapismeretek mellett a műanyag-feldolgozással kapcsolatos ismeretekkel is rendelkeznek a műanyagokról, műanyag-feldolgozási technológiákról, berendezésekről, gépekről, valamint konstruktőri szinten ismerik a műanyag-feldolgozó szerszámokat.

FONTOSABB TANTÁRGYAK

Természettudományi alapismeretek: analízis, valószínűség-számítás és statisztika, fizika, kémia, mechanika, hőtan, áramlástan.

Gazdasági és humán ismeretek: közgazdaságtan, vállalkozás-gazdaságtan, menedzsment, jogi és államigazgatási ismeretek, munkavédelem, biztonságtechnika.

Szakmai törzsanyag: anyagismeret, informatika, műszaki ábrázolás, általános géptan, hő- és áramlástechnikai gépek, gépelemek, CAD technikák, számítógépes tervezés, elektrotechnika, irányítástechnika, gépipari mérések, előgyártási technológiák, mechanikai technológiák, gépgyártás-technológia, műanyag-feldolgozás technológia, CNC technológiák, logisztika, minőségügy.

Differenciált szakmai ismeretek

Gyártásinformatikai specializáció: anyagismeret és minőségügy, CAD/CAM rendszerek, gyártórendszerek és eszközök, képlékenyalakítás.
Mechatronikai specializáció: mechatronika, CAD/CAM rendszerek, ipari folyamtok méréstechnikája, képlékenyalakítás.
Műanyag-feldolgozó specializáció: a műanyag-feldolgozás szerszámai és gépei, műanyagok tulajdonságai és vizsgálata.
Anyagtudományi és minőségügyi specializáció: anyagvizsgálat, a hegesztés technológiája és gépei, képlékenyalakítás, alakító szerszámok számítógépes tervezése, a hőkezelés technológiája és berendezései
Fegyvertervező és gyártó specializáció: fegyvertechnika, lőfegyverismeret, ballisztika, ballisztika gyakorlat, lőfegyverdarabok tervezése, lőfegyver szerkezeti egységek tervezése, lőfegyver fődarabok gyártása, lőfegyver szerkezeti egységek gyártása, nagyszériás kézi lőfegyvergyártás, lövészfegyverek alkalmazása, lövészfegyverek logisztikája.

A GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPSZAKOT NEKED AJÁNLJUK

 • ha szeretnél az ország egyik legismertebb műszaki felsőoktatási intézményében tanulni;
 • ha igazán sikeres szeretnél lenni a műszaki életben;
 • ha biztonsággal szeretnél eligazodni a műszaki tudomány elméletében és gyakorlatában;
 • ha szeretnél olyan gyakorlatközpontú, közvetlen ipari kapcsolatokkal rendelkező képzésben részt venni, amely jól alkalmazható ismereteket nyújt a végzettek számára.

HOL HELYEZKEDHETSZ EL A SZAKON SZERZETT DIPLOMÁVAL?

 • Gyártással, szereléssel foglalkozó kis-, közepes és nagyvállalatoknál,
 • műszaki fejlesztéssel és kutatással foglalkozó mérnöki irodáknál,
 • műszaki szaktanácsadással foglalkozó szervezeteknél.

Oktatási Igazgatóság GAMF Kari Egység: 

 • Kari referens: Noel Gáborné
 • E-mail cím: felveteli@nje.hu
 • Kecskemét, Izsáki út 10. Tel.: 76/516-318

 

Oktatásfelelős:

 • Nagyné Pintér Zsuzsanna műszaki tanár
 • Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék
 • Tel. szám: 76/516-382
 • E-mail: pinter.zsuzsanna@nje.hu
 

Szakfelelős:

Digitális Fogászati Tervezés alapszak

A képzés célja olyan szekemberek képzése, akik az egészségtudomány eredményei alapján és a modern fogpótlás készítési technológiák ismeretében az emberi egészség megőrzését szolgáló, korszerű fogpótlások készítésére képesek.

 

A képzés a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karával együttműködve indul
Képzés időtartama

A képzési idő 6 félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Digitális Fogászati Tervező

A képzésre itt lehet jelentkezni  

Szakfelelős a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar részéről:

 • Prof. Dr. habil Hermann Péter, egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, oktatási rektorhelyettes

Szakfelelős a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar részéről:

Oktatási Igazgatóság GAMF Kari Egység: 

 • Kari referens: Noel Gáborné
 • E-mail cím: felveteli@nje.hu
 • Kecskemét, Izsáki út 10. Tel.: 76/516-318

A képzés időpontja a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Karon:

2022. október 10-14. és december 5-8.

Digitális Fogászati Tervezés_tanterv

Digitális Fogászati Tervezés_GAMF Órarend

FONTOSABB TANTÁRGYAK

Természettudományi alapismeretek: fizika, matematika, szilárdságtan, műszaki informatika, statisztika, adatbázisok, 

Szakmai törzsanyag: Anyagszerkezettan, Képfeldolgozás alapjai, Finommechanikai gépelemek, Forgácsolás alapjai, Műszaki dokumentáció készítés, 3D képalkotás, Számítógéppel segített forgácsolás CNC, Fogtechnikai tervező szoftverek, Hálózatok, Gyártásautomatizálás a fogtechnikában (CAM), Additív technológiák, 3D nyomtatás. 

Járműmérnöki alapszak

A képzés célja olyan járműmérnökök képzése, akik képesek a közlekedési, szállítási és logisztikai folyamatok sajátosságait figyelembe véve a közúti- (személy- és haszongépjárművek), illetve járműrendszerek és mobil gépek, valamint építő- és anyagmozgató gépek tervezésére, gyártására és rendszerszemléletű üzemeltetésére, amelyek egyaránt megfelelnek a korszerű technológiai és emissziós elvárásoknak is. 

 

Duális képzés

Duális és nem duális képzési formában is

Képzés időtartama

A képzési idő nappali és levelező tagozaton is 7 félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Járműmérnök

Gépjárművek specializáció

A gépjárművek specializáció keretein belül részletesebben is megismerheted a futóművek működését, az erőátviteli rendszer elemeit és a motorok, valamint azok segédberendezéseinek működését. A specializáció hangsúlyos pontja a kipufogógáz utókezelés valamint a járműdiagnosztika is.

Járműgyártás specializáció

A korszerű gyárak optimális működtetéséhez elengedhetetlenül fontos az automatizált gyártási folyamatok megtervezése, ezért a járműgyártás specializáción belül, a gyártási folyamatok során előforduló szereléstechnológiákkal, robotizált rendszerekkel, kötéstechnológiákkal ismerkedhetsz meg.

jarmumernoki alapszak
Elektromos járművek specializáció

Környezetünk megóvásának érdekében, minden járműgyártó törekszik egy élhető jövő, egy élhető környezet létrehozására. Az elektromos járművek térhódítása miatt nagy szükség van, az alternatív járműhajtásokra specializálódott mérnökökre. Ezt az igényt hivatott kiszolgálni az elektromos járművek specializáció, amelyen belül megismerhetők a modern elektromos hajtásláncok működése és azok tervezési folyamata, valamint az elektromos, hibrid és hidrogén technológiák fejlesztésének alapkövetelményei.

Festő-fényező specializáció

A járműgyártás során használt fémek és műanyagok esztétikai bevonatolása mellett, a különféle lakkok és festékek korrózióvédelmi szerepet is betöltenek. Ezeknek az anyagoknak az összetételét, viselkedését, valamint a különféle bevonatok készítésének és javításának technológiáját ismerteti a festő fényező specializáció.

Járműinformatika specializáció

A járműiparban is egyre nagyobb szerepet kap az Ipar 4.0 struktúra azon belül is az okosjárművek témaköre. A járműinformatika specializációra érkezők megismerhetik azokat a mesterséges intelligenciával, algoritmusfejlesztéssel, autonóm járművekkel és különféle infokommunikációs technológiákkal foglalkozó területeket, amelyek képesek az Ipar 4.0 szintjére emelni a járműgyártást.

A JÁRMŰMÉRNÖKI SZAKOT NEKED AJÁNLJUK

 • Ha érdekelnek a legmodernebb járműipari fejlesztések és irányzatok
 • Ha szeretnéd megismerni a korszerű járműtervezés alapjait és legfontosabb szabályait
 • Ha szeretnél részt venni a jövő járműgyártásában
 • Ha szeretnél járműépítőcsapatainkban versenycélokra egyedi járműveket tervezni és gyártani

HOL HELYEZKEDHETSZ EL A SZAKON SZERZETT DIPLOMÁVAL?

 • Járművek és mobil gépek tervezésével, gyártásával és javításával, továbbá ezek szervezésével kapcsolatos teendőket ellátó vállalatoknál.
 • Járművek és mobilgépek üzembe helyezésével és üzemeltetésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátásával, szervezésével foglalkozó intézményeknél.
 • Műszaki tervezői, szervezői és irányítási feladatok ellátására, illetve
 • hatósági és marketing tevékenység végzésére szakosodott cégeknél.

FONTOSABB TANTÁRGYAK:

 • Természettudományos alapismeretek: analízis, fizika, kémia, mechanika, általános géptan, hőtan, mechanika, áramlástan.
 • Gazdasági és humán ismeretek: munkavédelem, biztonságtechnika, közgazdaságtan, vállalkozás-gazdaságtan, menedzsment, jogi és államigazgatási ismeretek.
 • Szakmai törzsanyag: anyagismeret, programozás, műszaki ábrázolás, jármű- és hajtáselemek, CAD-technikák, elektrotechnika, irányítástechnika, járművek és mobilgépek, minőségügy a járműtechnikában, járműszerkezeti anyagok és technológiák, járművek hő- és áramlástechnikai gépei, műanyagok a gépjárművekben, járműgyártás és javítás.
 • Differenciált szakmai ismeretek: gépjárműtechnika, gyártásautomatizálás, járműkarosszéria, gépjárműgyártás, fenntartás, járműhajtáslánc, járműmechatronika, gépjárművek szerelése és javítástechnikája, karosszériagyártás, finomfelületi és különleges technológiák, gyártórendszerek és –eszközök, üzemi logisztika.

HA SZERETNÉL MÉG TÖBBET MEGTUDNI A SZAKRÓL, KÉRDEZZ BÁTRAN: 

Oktatási Igazgatóság GAMF Kari Egység

 • Kecskemét, Izsáki út 10.
 • Tel.: 76/516-318
 • Kari referens: Noel Gáborné
 • E-mail cím: felveteli@nje.hu

Oktatásfelelős

 • Dr. Kun Krisztián Járműtechnológiai Kutatócsoport-vezető
 • Tel.: +36-76/516-486
 • E-mail: kun.krisztian@nje.hu

Logisztikai mérnöki alapszak

Végzett logisztikai mérnökként képes leszel a vállalatokon belüli és a vállalatok közötti anyag- és információáramlást megtervezni és hatékonyan működtetni.

Ehhez nemcsak a logisztikai folyamatokat, rendszereket és eszközöket ismered majd, hanem rendelkezel olyan természettudományos, műszaki, gazdasági, menedzsment-, informatikai, ipari és közlekedéstechnológiai ismeretekkel, amelyek ahhoz járulnak hozzá, hogy teljes körűen átlásd és megértsd, mi történik egy gyártóüzemben.

Duális képzés

Duális és nem duális képzési formában is

Képzés időtartama

A képzési idő nappali és levelező tagozaton is 7 félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Logisztikai mérnök

A logisztikai mérnöki alapszakot Neked ajánljuk

 • ha szeretnél olyan szakemberré válni, akit jobbnál jobb állásajánlatokkal várnak a cégek világszerte,
 • ha sikeres pályafutásra vágysz, ahol mindig van előrelépés,
 • ha érdekel, hogy mi történik a termelés során,
 • ha fogékony vagy minden területen az újdonságokra,
 • ha általában szívesen „agyalsz” azon, hogyan lehetne valamit jobban csinálni,
 • ha jó csapatjátékos vagy.
Mentorprogram

A szakon nappali munkarendben tanulókat különleges mentorprogram várja. A mentorprogram célja, hogy a hallgatók személyes figyelmet és szakmai támaszt kapjanak mentoraiktól. A programhoz csatlakozó minden hallgatóhoz tartozik egy belső, egyetemi mentor, valamint egy külső, ipari mentor.

A mentorok folyamatosan figyelemmel kísérik a hallgatók fejlődését, melynek eredményeként egyéni szakmai portfólió készül minden hallgató számára, aki részt vesz a mentorprogramban. Ez a szakmai portfólió tartalmazza a hallgatók erősségeit, projektmunkáit és mentoraik ajánlóleveleit, ezzel könnyen versenyelőnyhöz juttatva az NJE friss diplomás logisztikai mérnökeit a munkaerőpiacon.

Miért éppen GAMF Műszaki és Informatikai Kar?

 • A „GAMF” nagy múltú, híres műszaki felsőoktatási intézmény, ahonnan szívesen veszik fel a végzősöket a cégek.
 • A logisztikai mérnöki alapszak új szakként indul a legkorszerűbb tantervvel.
 • Termeléslogisztika szakirány csak itt van az egész országban.
 • A tananyag összeállításában részt vettek a partnercégek, valamint a Brémai Gazdasági és Logisztikai Főiskola szakemberei is.
 • Számos valós gyakorlati projektfeladattal találkozhatsz tanulmányaid során.
 • Partnercégeink várják a jelentkezésed a duális képzésre A duális képzés nemcsak nagyobb kihívást, több gyakorlati tapasztalatot, de fizetést is jelent számodra a tanulmányaid ideje alatt. (Ha jól teljesítesz, akkor pedig állásajánlatot. Persze, ez még odébb van.)

Választható specializáció

Termeléslogisztika: A logisztika a gazdaság számos területén jelen van. A szak keretében a GAMF Műszaki és Informatikai Kar termeléslogisztika specializációt indít, mert a gyártóvállalatok részéről óriási igény jelentkezett ilyen szakemberek képzésére.

A specializáció nagy hangsúlyt helyez a termelési ellátási lánc fő anyagáramlási folyamatainak – beszerzés, termelés, elosztás és kiszolgálás – bemutatására. (Nem baj, ha még nem érted, ezt fogod megtanulni.) Különösen előnyös számodra, hogy a cégek már a tananyag összeállításában is közreműködtek, a képzés során pedig számos valós gyakorlati probléma megoldásában is várják ötleteidet.

Ha pedig valamelyik vállalathoz be tudsz jutni duális hallgatóként, akkor közvetlenül a termelésben is tapasztalatokat szerezhetsz.

Fontosabb tantárgyak

 • Természettudományi ismeretek: analízis, fizika, kémia, anyagismeret, alapozó matematika, alapozó fizika, műszaki mechanika, hő- és áramlástan, valószínűség-számítás és statisztika, elektrotechnika és elektronika.
 • Gazdasági és humán ismeretek: közgazdaságtan, környezetvédelem, menedzsment, minőségmenedzsment, üzleti és info kommunikáció.
 • Logisztikai ismeretek, technológiák, hálózatok, folyamatok: logisztikai alapismeretek, ellátási lánc menedzsment, vámeljárások, közlekedési- és logisztikai jog, logisztikai hálózatok, optimalizáció és szimuláció.

Ha szeretnél még többet megtudni a szakról, kérdezz bátran:

Szakfelelős: Dr. Nagy Zoltán

Szakcsoportvezető: Dr. Török Erika

Oktatásfelelős: Dr. Boldizsár Adrienn 

logisztikai alapszak

Mérnökinformatikus alapszak

A végzett mérnökinformatikus a megszerzett természettudományi-, műszaki-, gazdasági- és humán tudományi ismeretei birtokában, műszaki informatikai és számítástechnikai szakmai felkészültsége alapján kellő gyakorlat után alkalmassá válik műszaki informatikai feladatok megoldására az alábbi területeken:

 • a műszaki informatika módszereinek ismeretét igénylő műszaki alkotások, különösen információs infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások tervezése, fejlesztése és létrehozása,
 • a műszaki fejlesztés átlagos bonyolultságú feladatainak megoldása az információtechnika, a számítógépes automatizálás területén.

 

Duális képzés

Duális és nem duális képzési formában is

Képzés időtartama

A képzési idő nappali és levelező tagozaton is 7 félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Mérnökinformatikus

KIKNEK AJÁNLJUK A MÉRNÖKINFORMATIKUS ALAPSZAKOT?

Ezt az alapszakot azoknak ajánljuk:

 • akiket nemcsak az informatika elméleti szépségei érdekelnek, hanem szeretnének gyakorlatias, a versenyszférában rögtön alkalmazható ismereteket szerezni;
 • akik érdeklődnek a számítógépek és számítógépes rendszerek felépítése, működése iránt;
 • akik a rendszer- és alkalmazói szoftverek fejlesztése, üzemeltetése, karbantartása iránt érdeklődnek;
 • akiket érdekel a digitális áramkörök tervezése;
 • akiket érdekel a számítógépes hálózatok tervezése, felépítése és működtetése
 • akik az informatika olyan modern ipari alkalmazásai iránt érdeklődnek, mint például az ipari robotok programozása, ipari információs rendszerek fejlesztése és mesterséges intelligencia alkalmazása;
 • akiket érdekel a professzionális webfejlesztés és a legmodernebb technológiák alkalmazása a webes kommunikációban egyéni és vállalati szinten;
 • akiket érdekel a mobil eszközökre történő fejlesztés és a játékfejlesztés;
 • akiknek nem csak az informatika, hanem a járművek világa is érdekes kihívásokat jelent;
 • akik még nem tudták eldönteni, hogy az informatika mely része érdekli őket, de biztos keresetet kínáló munkahelyet szeretnének találni, amikor diplomásként végeznek;
 • akik érdeklődnek a műszaki tudományok iránt, jó problémamegoldó képességük van.

Választható Specializációk

Ipari informatika specializáció

A specializáción szaktudást szereznek a hallgatók a felügyelet nélkül működő ipari informatikai rendszerek tervezésének, kivitelezésének, irányításának, üzemeltetésének, e rendszerek alapelemeire vonatkozó alkalmazástechnikának, az ipari robotok és robotrendszerek fejlesztésének, tervezésének, üzemeltetésének, irányításának terén.

Mobil és web fejlesztési specializáció

A specializáció elvégzése során a hallgatók megismerkednek az alapvető mobil és webes technológiákkal, okostelefonok, táblagépek és egyéb mobil eszközök valamint webes alkalmazások fejlesztési lehetőségeivel. Továbbá cél a mesterséges intelligencia, játékfejlesztés és programozás területén való jártasság megszerzése, illetve a meglévő tudás specializálása, elmélyítése.

Hálózat biztonsági és üzemeltetési specializáció

A specializáció elvégzése során a hallgatók megismerik a számítógépes hálózatok biztonságával kapcsolatos elméleti és gyakorlati feladatokat, valamint az azok megoldására alkalmazott korszerű módszereket és technológiákat. Megismerik a hálózatok fizikai megvalósításához szükséges építőelemeket, szerelési technológiákat, a hálózat üzemeltetéséhez szükséges szoftverek telepítését és konfigurálását, az internet és a belső hálózatok kommunikációs és szabályozási feladatainak megoldási módszereit, az informatikai szolgáltatásmenedzsment kérdéseit. Betekintést nyernek a felhő alapú technológiákba.

HA SZERETNÉL MÉG TÖBBET MEGTUDNI A SZAKRÓL, KÉRDEZZ BÁTRAN:

Oktatási Igazgatóság GAMF Kari Egység

 • Kecskemét, Izsáki út 10.
 • Tel.: 76/516-318
 • Kari referens: Noel Gáborné
 • E-mail cím: felveteli@nje.hu

Oktatásfelelős

 
Szakfelelős:
 • Prof. Dr. Johanyák Zsolt Csaba egyetemi tanár
  Informatika Tanszék 
  Tel.szám: 76/516-303, 76/516-413
  E-mail: johanyak.csaba@nje.hu

TERMÉSZETTUDOMÁNYI ALAPISMERETEK

Tantárgynév Tantárgynév Kr. Ért. Ea. Gy. Lb. Bes. Félév nap. Félév lev. 1. előfelt. 2. előfelt.
A számítástudomány matematikai alapjai I. 6 f 2 4 0 K 1 1
Analízis I. 5 f 2 2 0 K 1 1
Fizika 5 v 2 2 0 K 1 1
Analízis II. 5 f 2 2 0 K 2 2 Analízis I.
Problémaosztályok, algoritmusok 4 v 2 0 2 K 2 2
Villamosságtan 5 v 2 2 0 K 2 2
Valószínűségszámítás és statisztika B 5 f 2 2 0 K 3 3 Analízis II.
A számítástudomány matematikai alapjai II. 5 v 2 2 0 K 4 4 A számítástud. matematikai alapjai I. Analízis I.

GAZDASÁGI ÉS HUMÁN ISMERETEK

Egyik tárgynak sincs előfeltétele.
Tantárgynév Kr. Ért. Ea. Gy. Lb. Bes. Félév nap. Félév lev.
Közgazdaságtan 4 v 2 1 0 K 1 1
Humán ismeretek 4 v 2 1 0 K 4 4
Vállalkozás-gazdaságtan 4 v 2 1 0 K 4 4
Jogi és államigazgatási alapismeretek 4 v 2 1 0 K 6 6
Menedzsment 4 v 2 1 0 K 7 7

SZAKMAI TÖRZSANYAG

Rendszertechnika

Tantárgynév Kr. Ért. Ea. Gy. Lb. Bes. Félév nap. Félév lev. 1. előfelt. 2. előfelt.
Digitális technika 6 v 2 2 2 K 1 1
Mikroprocesszorok rendszertechnikája 5 f 2 2 0 K 2 2 Digitális technika
Számítógép-architektúrák I. 4 v 2 0 2 K 2 2 Digitális technika
Jelek és rendszerek 5 v 2 2 0 K 3 3 Villamosságtan Fizika
Hálózatok I. 5 v 2 0 2 K 3 3
Operációs rendszerek 5 v 2 0 2 K 3 3 Számítógép-architektúrák
Számítógép-architektúrák II. 4 v 2 0 0 K 4 4 Számítógép-architektúrák I.
Irányítástechnika 4 v 2 2 0 K 5 5 Elektronika alapjai I.
Szakdolgozat 15 a 0 0 0 K 7 7 180 kredit teljesítése

PROGRAMOZÁS

Tantárgynév Kr. Ért. Ea. Gy. Lb. Bes. Félév nap. Félév lev. 1. előfelt. 2. előfelt.
Programozás I. 4 f 2 0 2 K 1 1
Programozás II. 5 f 2 0 2 K 2 2 Programozás I.
Programozási paradigmák és technikák 5 f 2 0 2 K 3 3 Programozás I. Problémaoszt., algoritmusok
Vizuális programozás 5 f 2 0 2 K 4 4 Programozási paradigmák és technikák
Szoftvertechnológia 5 v 2 0 2 K 5 5 Programozási paradigmák és technikák
WEB-programozás I. 5 f 2 0 2 K 5 5 Programozás I.

Információs rendszerek

Tantárgynév Kr. Ért. Ea. Gy. Lb. Bes. Félév nap. Félév lev. 1. előfelt. 2. előfelt.
Adatbázisok I. 5 v 2 0 2 K 3 3
Adatbázisok II. 5 f 2 0 2 K 4 4 Adatbázisok I. Programozás I.
Vállalati információs rendszerek I. 5 f 2 0 2 K 4 4 Adatbázisok I.
Az informatikai biztonság alapjai 3 v 2 0 0 K 5 5 Adatbázisok II. A számítástudomány matematikai alapjai II.

 

KRITÉRIUM TÁRGYAK

Az angol és német nyelvek közül az egyik választása kötelező.
Tantárgynév Kr. Ért. Ea. Gy. Lb. Félév Bes. 1. előfelt.
Angol I. 0 f 0 4 0 1 KV
Angol II. 0 f 0 4 0 2 KV Angol I.
Angol III. 0 v 0 4 0 3 KV Angol II.
Német I. 0 f 0 4 0 1 KV
Német II. 0 f 0 4 0 2 KV Német I.
Német III. 0 v 0 4 0 3 KV Német II.
Testnevelés I. 0 a 0 2 0 1 K
Testnevelés II. 0 a 0 2 0 2 K

SPECIALIZÁCIÓK

A specializációválasztás feltétele 100 kredit teljesítése.

Hálózati és web technológiák

Specializációfelelős: Dr. Fábián Csaba főiskolai tanár A specializációt választó hallgatónak 8 tárgyat kell kiválasztania a táblázatban megadott tárgyak közül. Mindegyik tantárgy 5 kredites és heti 2+0+2 órakiméretben kerül oktatásra. A tárgyaknak legfeljebb egy előfeltétele van. A hallgató megismeri a számítógépes hálózatok fizikai megvalósításához szükséges építőelemeket, szerelési technológiájukat, a gyakorlati kivitelezés problémaforrásait; a hálózat üzemeltetéséhez szükséges szoftver(ek) installálásának technikáját és a kívánt cél eléréséhez szükséges beállítási módokat, a hálózati működés biztonsági követelményeit és azok megvalósítását; a WEB és a belső hálózatok kommunikációs és szabályozási feladatainak megoldási módszereit; a hálózati kommunikáció alkalmazását a vállalati információs rendszerekben.
Tantárgynév Ért. Félév nap. Félév lev. 1. előfelt.
A távközlés fizikája v 5 5 Fizika
Mesterséges intelligencia alapjai v 5 5
Webalkalmazások fejlesztése ASP.NET-tel f 5 5
Elektronika v 6 6 Jelek és rendszerek
Hálózatok II. v 6 6 Hálózatok I.
Java alkalmazások f 6 6 Programozási paradigmák és technikák
Informatikai projektfeladat f 6 6
Optimalizálási eljárások v 6 6 Analízis I.
Webprogramozás II. f 6 6 WEB-programozás I.
Windows hálózati adminisztráció f 6 6 Hálózatok I.
Linux hálózati adminisztráció f 7 7 Hálózatok I.
Vállalati információs rendszerek II. f 7 7 Vállalati információs rendszerek I.
Hálózati alkalmazások fejlesztése f 7 7

Ipari informatika és mikrovezérlők

Specializációfelelős: Dr. Pintér István főiskolai tanár A specializációt választó hallgatónak 8 tárgyat kell kiválasztania a táblázatban megadott tárgyak közül. Mindegyik tantárgy 5 kredites és heti 2+0+2 órakiméretben kerül oktatásra. A hallgatók szaktudást szereznek a felügyelet nélkül működő, autonóm irányítási rendszerek tervezésének, kivitelezésének, irányításának, üzemeltetésének, e rendszerek alapelemeire vonatkozó alkalmazástechnikának, az ipari robotok és robotrendszerek fejlesztésének, tervezésének, üzemeltetésének, irányításának terén. Elsajátítják a következő technológiákat: autonóm rendszerek hardver és információ technológiája, informatikai infrastruktúra, elosztott intelligenciájú rendszerek.
Tantárgynév Ért. Félév nap. Félév lev. 1. előfelt. 2. előfelt.
Érzékelők fizikája v 5 5 Villamosságtan
Robottechnika I. v 5 5 Analízis I.
Digitális jelfeldolgozás v 6 6 Analízis II.
Elektronika v 6 6 Jelek és rendszerek
Informatikai projektfeladat f 6 6  –
Intelligens rendszerek v 6 6 A számítástudomány matematikai alapjai II. Analízis II.
Ipari információs rendszerek f 6 6 Jelek és rendszerek
Ipari képfeldolgozás v 6 6 Analízis II.
Mikrovezérlők, mikroelektronikai elemek v 6 6 Mikroprocesszorok rendszertechnikája
Mikrovezérlős rendszerfejlesztés v 7 7 Mikroprocesszorok rendszertechnikája
Robottechnika II. v 7 7 Robottechnika I.

Mobil alkalmazások fejlesztése

Szakirányfelelős: Dr. Bolla Kálmán főiskolai docens A szakirányt választó hallgatónak 8 tárgyat kell kiválasztania a táblázatban megadott tárgyak közül. Mindegyik tantárgy 5 kredites és heti 2+0+2 órakiméretben kerül oktatásra. A tárgyaknak legfeljebb egy előfeltétele van. A szakirány célja, hogy a hallgatókat megismertesse az alapvető mobil technológiákkal, okostelefonok, táblagépek és egyéb mobil eszközök fejlesztési lehetőségeivel. Továbbá cél a mesterséges intelligencia, játékelmélet, grafika, játékfejlesztés és programozás területén való jártasság megszerzése, illetve a meglévő tudás specializálása, elmélyítése.
Tantárgynév Ért. Félév nap. Félév lev. 1. előfelt.
Mesterséges intelligencia alapjai v 5 5
Webalkalmazások fejlesztése ASP.NET-tel f 5 5
Fejlesztés mobil eszközökre A  f 6 6
Webprogramozás II  f 6 6 Web programozás I.
Java alkalmazások f 6 6 Programozási paradigmák és technikák
Informatikai projektfeladat  f 6 6  –
Játékfejlesztés  v 6 6
Alkalmazásfejlesztés web-es technológiákkal  f 7 7 Web programozás I.
Fejlesztés mobil eszközökre B f 7 7 Java alkalmazások

SZAKMAI GYAKORLAT

A kötelező szakmai gyakorlat időtartama 8 hét. Teljesítésének előfeltétele 165 kredit megszerzése. Mintatanterv szerinti időpontja a hatodik félévet követő nyári szünet.

SZAKDOLGOZAT

A szakdolgozatot tantárgyként fel kell venni, aminek előfeltétele legalább 180 kredit megszerzése és a specializációválasztás. A mintatanterv szerint haladva a hallgató a 6. félévben választ szakdolgozati témát, azt a vonatkozó Dékáni Utasításnak megfelelően jóváhagyatja, majd a 7. félévben veszi fel tantárgyként.

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK

Adatbázisok és hálózatok 8 kreditnyi kiválasztott tananyag az Adatbázisok I., Adatbázisok II. és a Hálózatok I. című tantárgyakból. Számítógép-architektúrák és operációs rendszerek 7 kreditnyi kiválasztott tananyag a Számítógép-architektúrák és az Operációs rendszerek című tantárgyakból.

RÖVIDÍTÉSEK

Kr. Kreditszám
Ért. Értékelés módja (f,v,a)
f folyamatos számonkérés (gyakorlati jegy)
v vizsga
a aláírás
Ea. Előadások heti óraszáma
Gy. Gyakorlatok heti óraszáma
Lb. Laborgyakorlatok heti óraszáma
Bes. Besorolás (K,KV,Sz)
K Kötelező tárgy
KV Kötelezően választható tárgy (egy felkínált kosárból a hallgató ki kell válasszon adott számú tárgyat)
Sz Szabadon választható tárgy

TERMÉSZETTUDOMÁNYI ALAPISMERETEK

Tantárgynév Kr. Ért. Ea. Gy. Lb. Bes. Félév nap. Félév lev. 1. előfelt. 2. előfelt.
A számítástudomány matematikai alapjai I. 6 f 2 4 0 K 1 1
Analízis I. 5 f 2 2 0 K 1 1
Fizika 5 v 2 2 0 K 1 1
Analízis II. 5 f 2 2 0 K 2 2 Analízis I.
Problémaosztályok, algoritmusok 4 v 2 0 2 K 2 2
Villamosságtan 5 v 2 2 0 K 2 2
Valószínűségszámítás és statisztika B 5 f 2 2 0 K 3 3 Analízis II.
A számítástudomány matematikai alapjai II. 5 v 2 2 0 K 4 4 A számítástud. matematikai alapjai I. Analízis I.

GAZDASÁGI ÉS HUMÁN ISMERETEK

Egyik tárgynak sincs előfeltétele.
Tantárgynév Kr. Ért. Ea. Gy. Lb. Bes. Félév nap. Félév lev.
Közgazdaságtan 4 v 2 1 0 K 1 1
Humán ismeretek 4 v 2 1 0 K 4 4
Vállalkozás-gazdaságtan 4 v 2 1 0 K 4 4
Jogi és államigazgatási alapismeretek 4 v 2 1 0 K 6 6
Menedzsment 4 v 2 1 0 K 7 7

SZAKMAI TÖRZSANYAG

Rendszertechnika

Tantárgynév Kr. Ért. Ea. Gy. Lb. Bes. Félév nap. Félév lev. 1. előfelt. 2. előfelt.
Digitális technika 6 v 2 2 2 K 1 1
Mikroprocesszorok rendszertechnikája 5 f 2 2 0 K 2 2 Digitális technika
Számítógép-architektúrák I. 4 v 2 0 2 K 2 2 Digitális technika
Jelek és rendszerek 5 v 2 2 0 K 3 3 Villamosságtan Fizika
Hálózatok I. 5 v 2 0 2 K 3 3
Operációs rendszerek 5 v 2 0 2 K 3 3 Számítógép-architektúrák
Számítógép-architektúrák II. 4 v 2 0 0 K 4 4 Számítógép-architektúrák I.
Irányítástechnika 4 v 2 2 0 K 5 5 Elektronika alapjai I.
Szakdolgozat 15 a 0 0 0 K 7 7 180 kredit teljesítése

Programozás

Tantárgynév Kr. Ért. Ea. Gy. Lb. Bes. Félév nap. Félév lev. 1. előfelt. 2. előfelt.
Programozás I. 4 f 2 0 2 K 1 1
Programozás II. 5 f 2 0 2 K 2 2 Programozás I.
Programozási paradigmák és technikák 5 f 2 0 2 K 3 3 Programozás I. Problémaoszt., algoritmusok
Vizuális programozás 5 f 2 0 2 K 4 4 Programozási paradigmák és technikák
Szoftvertechnológia 5 v 2 0 2 K 5 5 Programozási paradigmák és technikák
WEB-programozás I. 5 f 2 0 2 K 5 5 Programozás I.

Információs rendszerek

Tantárgynév Kr. Ért. Ea. Gy. Lb. Bes. Félév nap. Félév lev. 1. előfelt. 2. előfelt.
Adatbázisok I. 5 v 2 0 2 K 3 3
Adatbázisok II. 5 f 2 0 2 K 4 4 Adatbázisok I. Programozás I.
Vállalati információs rendszerek I. 5 f 2 0 2 K 4 4 Adatbázisok I.
Az informatikai biztonság alapjai 3 v 2 0 0 K 5 5 Adatbázisok II. A számítástudomány matematikai alapjai II.

SPECIALIZÁCIÓK

A specializációválasztás feltétele 100 kredit teljesítése.

Hálózati és webtechnológiák

Specializációfelelős: Dr. Fábián Csaba főiskolai tanár A specializációt választó hallgatónak 8 tárgyat kell kiválasztania a táblázatban megadott tárgyak közül. Mindegyik tantárgy 5 kredites és heti 2+0+2 órakiméretben kerül oktatásra. A tárgyaknak legfeljebb egy előfeltétele van. A hallgató megismeri a számítógépes hálózatok fizikai megvalósításához szükséges építőelemeket, szerelési technológiájukat, a gyakorlati kivitelezés problémaforrásait; a hálózat üzemeltetéséhez szükséges szoftver(ek) installálásának technikáját és a kívánt cél eléréséhez szükséges beállítási módokat, a hálózati működés biztonsági követelményeit és azok megvalósítását; a WEB és a belső hálózatok kommunikációs és szabályozási feladatainak megoldási módszereit; a hálózati kommunikáció alkalmazását a vállalati információs rendszerekben.
Tantárgynév Ért. Félév nap. Félév lev. 1. előfelt.
A távközlés fizikája v 5 5 Fizika
Mesterséges intelligencia alapjai v 5 5
Webalkalmazások fejlesztése ASP.NET-tel f 5 5
Elektronika v 6 6 Jelek és rendszerek
Hálózatok II. v 6 6 Hálózatok I.
Java alkalmazások f 6 6 Programozási paradigmák és technikák
Informatikai projektfeladat f 6 6
Optimalizálási eljárások v 6 6 Analízis I.
Webprogramozás II. f 6 6 WEB-programozás I.
Windows hálózati adminisztráció f 6 6 Hálózatok I.
Linux hálózati adminisztráció f 7 7 Hálózatok I.
Vállalati információs rendszerek II. f 7 7 Vállalati információs rendszerek I.
Hálózati alkalmazások fejlesztése f 7 7

Ipari informatika és mikrovezérlők

Specializációfelelős: Dr. Pintér István főiskolai tanár A specializációt választó hallgatónak 8 tárgyat kell kiválasztania a táblázatban megadott tárgyak közül. Mindegyik tantárgy 5 kredites és heti 2+0+2 órakiméretben kerül oktatásra. A hallgatók szaktudást szereznek a felügyelet nélkül működő, autonóm irányítási rendszerek tervezésének, kivitelezésének, irányításának, üzemeltetésének, e rendszerek alapelemeire vonatkozó alkalmazástechnikának, az ipari robotok és robotrendszerek fejlesztésének, tervezésének, üzemeltetésének, irányításának terén. Elsajátítják a következő technológiákat: autonóm rendszerek hardver és információ technológiája, informatikai infrastruktúra, elosztott intelligenciájú rendszerek.
Tantárgynév Ért. Félév nap. Félév lev. 1. előfelt. 2. előfelt.
Érzékelők fizikája v 5 5 Villamosságtan
Robottechnika I. v 5 5 Analízis I.
Digitális jelfeldolgozás v 6 6 Analízis II.
Elektronika v 6 6 Jelek és rendszerek
Informatikai projektfeladat f 6 6  –
Intelligens rendszerek v 6 6 A számítástudomány matematikai alapjai II. Analízis II.
Ipari információs rendszerek f 6 6 Jelek és rendszerek
Ipari képfeldolgozás v 6 6 Analízis II.
Mikrovezérlők, mikroelektronikai elemek v 6 6 Mikroprocesszorok rendszertechnikája
Mikrovezérlős rendszerfejlesztés v 7 7 Mikroprocesszorok rendszertechnikája
Robottechnika II. v 7 7 Robottechnika I.

Járműinformatika

Specializációfelelős: Dr. Csák Bence tudományos főmunkatárs A specializációt választó hallgatónak 8 tárgyat kell kiválasztania a táblázatban megadott tárgyak közül. Mindegyik tantárgy 5 kredites. A specializáció célja, hogy a hallgató megismerje a járművekben és a közúti közlekedésben alkalmazott informatikai rendszereket, az ezekben alkalmazott technológiákat és algoritmusokat, a gépjárművekben alkalmazott beágyazott számítógépes rendszereket, ezeknek programozását és fejlesztési eszközeit.
Tantárgynév Ért. Félév Óraszám 1. előfelt. 2. előfelt.
Járműhajtások v 5 3+0+1
Gépjármű elektronika I. v 6 2+0+2 Jelek és rendszerek
Digitális jelfeldolgozás v 6 2+0+2 Analízis II.
Elektronika v 6 2+0+2 Jelek és rendszerek
Járműrendszerek f 6 2+0+2
Mikrovezérlők, mikroelektronikai elemek v 6 2+0+2 Mikroprocesszorok rendszertechnikája
Informatikai projektfeladat f 6 0+0+1
Gépjármű elektronika II. v 7 2+0+2 Irányítástechnika
Járművekben alkalmazott beágyazott rendszerek f 7 2+0+2 Programozás II.

Mobilalkalmazások fejlesztése

Specializációfelelős: Dr. Bolla Kálmán főiskolai docens A specializációt választó hallgatónak 8 tárgyat kell kiválasztania a táblázatban megadott tárgyak közül. Mindegyik tantárgy 5 kredites és heti 2+0+2 órakiméretben kerül oktatásra. A tárgyaknak legfeljebb egy előfeltétele van. A specializáció célja, hogy a hallgatókat megismertesse az alapvető mobil technológiákkal, okostelefonok, táblagépek és egyéb mobil eszközök fejlesztési lehetőségeivel. Továbbá cél a mesterséges intelligencia, játékelmélet, grafika, játékfejlesztés és programozás területén való jártasság megszerzése, illetve a meglévő tudás specializálása, elmélyítése.
Tantárgynév Ért. Félév nap. Félév lev. 1. előfelt.
Mesterséges intelligencia alapjai v 5 5
Web alkalmazások fejlesztése ASP.NET-tel f 5 5
Fejlesztés mobil eszközökre A  f 6 6
Web programozás II  f 6 6 Web programozás I.
Java alkalmazások f 6 6 Programozási paradigmák és technikák
Informatikai projektfeladat  f 6 6  –
Játékfejlesztés  v 6 6
Alkalmazásfejlesztés web-es technológiákkal  f 7 7 Web programozás I.
Fejlesztés mobil eszközökre B f 7 7 Java alkalmazások

SZAKMAI GYAKORLAT

A kötelező szakmai gyakorlat időtartama 8 hét. Teljesítésének előfeltétele 165 kreditmegszerzése. Mintatanterv szerinti időpontja a hatodik félévet követő nyári szünet.

SZAKDOLGOZAT

A szakdolgozatot tantárgyként fel kell venni, aminek előfeltétele legalább 180 kreditmegszerzése és a specializáció választás. A mintatanterv szerint haladva a hallgató a 6. félévben választ szakdolgozati témát, azt a vonatkozó Dékáni Utasításnak megfelelően jóváhagyatja, majd a 7. félévben veszi fel tantárgyként.

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK

Adatbázisok és hálózatok 8 kreditnyi kiválasztott tananyag az Adatbázisok I., Adatbázisok II. és a Hálózatok I. című tantárgyakból. Számítógép-architektúrák és operációs rendszerek 7 kreditnyi kiválasztott tananyag a Számítógép-architektúrák és az Operációs rendszerek című tantárgyakból.

RÖVIDÍTÉSEK

Kr. Kreditszám
Ért. Értékelés módja (f,v,a)
f folyamatos számonkérés (gyakorlati jegy)
v vizsga
a aláírás
Ea. Előadások heti óraszáma
Gy. Gyakorlatok heti óraszáma
Lb. Laborgyakorlatok heti óraszáma
Bes. Besorolás (K,KV,Sz)
K Kötelező tárgy
KV Kötelezően választható tárgy (egy felkínált kosárból a hallgató ki kell válasszon adott számú tárgyat)
Sz Szabadon választható tárgy

TERMÉSZETTUDOMÁNYI ALAPISMERETEK

TantárgynévKr.Ért.Ea.Gy.Lb.Bes.Félév nap.Félév lev.Előfeltételek
A számítástudomány matematikai alapjai I.6f240K11
Analízis I.5f220K11
Fizika5v220K11
Analízis II.5f220K22Analízis I.
Problémaosztályok, algoritmusok4v202K22
Villamosságtan5v220K22
Valószínűségszámítás és statisztika B5f220K33Analízis II.
A számítástudomány matematikai alapjai II.5v220K44A számítástud. matematikai alapjai I., Analízis I.

GAZDASÁGI ÉS HUMÁN ISMERETEK

Egyik tárgynak sincs előfeltétele.

TantárgynévKr.Ért.Ea.Gy.Lb.Bes.Félév nap.Félév lev.
Közgazdaságtan4v210K11
Humán ismeretek4v210K44
Vállalkozás-gazdaságtan4v210K44
Jogi és államigazgatási alapismeretek4v210K66
Menedzsment4v210K77

SZAKMAI TÖRZSANYAG

Rendszertechnika

TantárgynévKr.Ért.Ea.Gy.Lb.Bes.Félév nap.Félév lev.Előfeltételek
Digitális technika I.6v222K11
Digitális technika II.5f220K22Digitális technika I.
Számítógép-architektúrák5v202K22Digitális technika I.
Elektronika alapjai I.5v220K33Villamosságtan, Fizika
Hálózatok I.5v202K33
Operációs rendszerek5v202K33Számítógép-architektúrák
Perifériák, multimédia eszközök3v200K44Számítógép-architektúrák
Irányítástechnika4v220K55Elektronika alapjai I.

Programozás

TantárgynévKr.Ért.Ea.Gy.Lb.Bes.Félév nap.Félév lev.Előfeltételek
Programozás I.4f202K11
Programozás II.5f202K22Programozás I.
Programozási paradigmák és technikák5f202K33Programozás I., Problémaoszt., algoritmusok
Vizuális programozás5f202K44Programozási paradigmák és technikák
Szoftvertechnológia5v202K55Programozási paradigmák és technikák
Webprogramozás I.5f202K55Programozás I.

Információs rendszerek

TantárgynévKr.Ért.Ea.Gy.Lb.Bes.Félév nap.Félév lev.Előfeltételek
Adatbázisok I.5v202K33
Adatbázisok II.5f202K44Adatbázisok I., Programozás I.
Vállalati információs rendszerek I.5f202K44Adatbázisok I.
Az informatikai biztonság alapjai3v200K55Adatbázisok II., A számítástudomány matematikai alapjai II.

SZAKIRÁNYOK

Szakirányválasztás feltétele 100 kredit teljesítése.

A. Hálózati és webtechnológiák

Szakirányfelelős: Dr. Kovács Tamás főiskolai tanár, csoportvezető

A szakirányt választó hallgatónak 8 tárgyat kell kiválasztania a táblázatban megadott 12 közül. Mindegyik tantárgy 5 kredites és heti 2+0+2 órakiméretben kerül oktatásra. A tárgyaknak legfeljebb egy előfeltétele van.

TantárgynévÉrt.Félév nap.Félév lev.Előfeltételek
A távközlés fizikájav55Fizika
Mesterséges intelligencia alapjaiv55

Webalkalmazások fejlesztése ASP.NET-telf55
Elektronika alapjai II.v66Elektronika alapjai I.
Hálózatok II.v66Hálózatok I.
Java alkalmazásokf66Programozási paradigmák és technikák
Optimalizálási eljárásokv66Analízis I.
Webprogramozás II.f66Webprogramozás I.
Windows hálózati adminisztrációf66Hálózatok I.
Linux hálózati adminisztrációf77Hálózatok I.
Vállalati információs rendszerek II.f77Vállalati információs rendszerek I.
Hálózati alkalmazások fejlesztésef77

B. Ipari informatika és mikrovezérlők

Szakirányfelelős: Dr. Pintér István főiskolai tanár

A szakirányt választó hallgatónak 8 tárgyat kell kiválasztania a táblázatban megadott 10 közül. Mindegyik tantárgy 5 kredites és heti 2+0+2 órakiméretben kerül oktatásra.

TantárgynévÉrt.Félév nap.Félév lev.Előfeltételek
Érzékelők fizikájav55Villamosságtan
Robottechnika I.v55Analízis 1.
Digitális jelfeldolgozásv66Analízis II.
Elektronika alapjai II.v66Elektronika alapjai I.
Intelligens rendszerekv66A számítástudomány matematikai alapjai II., Analízis II.
Ipari információs rendszerekf66Elektronika alapjai I.
Ipari képfeldolgozásv66Analízis II.
Mikrovezérlők, mikroelektronikai elemekv66Digitális technika II.
Mikrovezérlős rendszerfejlesztésv77Digitális technika II., Programozás II.
Robottechnika II.v77Robottechnika I.

SZAKMAI GYAKORLAT

A kötelező szakmai gyakorlat időtartama 6 hét. Teljesítésének előfeltétele 165 kredit megszerzése. Mintatanterv szerinti időpontja a hatodik félévet követő nyári szünet.

SZAKDOLGOZAT

A szakdolgozatot tantárgyként fel kell venni, aminek előfeltétele legalább 180 kredit megszerzése és a szakirányválasztás. A mintatanterv szerint haladva a hallgató a 6. félévben választ szakdolgozati témát, azt a vonatkozó Dékáni Utasításnak megfelelően jóváhagyatja, majd a 7. félévben veszi fel tantárgyként.

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK   

Adatbázisok és hálózatok
8 kreditnyi kiválasztott tananyag az Adatbázisok I., Adatbázisok II. és a Hálózatok I. című tantárgyakból.  
Számítógép-architektúrák és operációs rendszerek
7 kreditnyi kiválasztott tananyag a Számítógép-architektúrák és az Operációs rendszerek című tantárgyakból.   

RÖVIDÍTÉSEK

Kr.Kreditszám
Ért.Értékelés módja (f,v,a)
ffolyamatos számonkérés (gyakorlati jegy)
vvizsga
aaláírás
Ea.Előadások heti óraszáma
Gy.Gyakorlatok heti óraszáma
Lb.Laborgyakorlatok heti óraszáma
Bes.Besorolás (K,KV,Sz)
KKötelező tárgy
KVKötelezően választható tárgy (egy felkínált kosárból a hallgató ki kell válasszon adott számú tárgyat)
SzSzabadon választható tárgy

Műszaki menedzser alapszak

A képzés célja gazdálkodási mérnökök képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki, gazdálkodási és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a termékek és szolgáltatások anyagi, informatikai, pénzügyi és humán folyamatai integrált megoldásához.

A képzés keretében kellő mélységű és igen széleskörű (reál, gazdasági és műszaki) elméleti ismeretek révén páratlanul sokrétű (MSc-n) továbbtanulási lehetőség van.

 

Duális képzés

Duális és nem duális képzési formában is

Képzés időtartama

A képzési idő nappali és levelező tagozaton is 7 félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Műszaki menedzser

KIKNEK AJÁNLJUK A MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAKOT?

Azoknak a fiataloknak,

 • akik szeretnének sokoldalú, korszerű és gyakorlatias gazdasági, szervezési és vezetési, valamint műszaki ismereteket elsajátítani;
 • akik nyitottnak érzik magukat a gazdaság-gazdálkodás kérdései iránt, fogékonyak az új megoldásokra és érdeklődnek a korszerű műszaki megoldások iránt;
 • akik szeretnek csapatban dolgozni;
 • akik szeretnének olyan modern menedzselési, szervezetfejlesztési, innovációs technikákat elsajátítani, amelyekkel sikeresek lesznek munkájukban, hivatásuk gyakorlásában;
 • akik szeretnék a modern ipari csúcstechnológiák alapjait megismerni és ezzel szilárd műszaki ismeretekre is szert tenni;
 • akik tehetséget éreznek a piaci folyamatok és ügyletek lényegének megértéséhez, és szeretnének olyan képességeket, készségeket és kompetenciákat kialakítani, amelyekkel sikeres gazdasági mérnökök lehetnek;
 • akik nem különböző képzésekben, külön-külön, hanem egyszerre akarnak színvonalas és a gyakorlati életben is alkalmazható műszaki és gazdasági menedzsment ismereteket szerezni és ezzel piacképes, eladható, hasznosítható tudáshoz jutni;
 • akik szeretnének jó szakemberek lenni és munkaerőpiaci tekintetben is értékes diplomát szerezni;
 • akik olyan diplomát szeretnének, amellyel Magyarországon, az Európai Unión belül és a világban is képesek helyt állni.

HOL LEHET ELHELYEZKEDNI A SZAKON SZERZETT DIPLOMÁVAL?

Munkát találhatsz

 • kis-, közepes és nagyvállalatoknál,
 • multinacionális cégeknél,
 • állami szférában, közigazgatásban közintézményeknél, önkormányzatoknál,
 • ipari termelő és szolgáltató vállalatoknál,
 • logisztikai (raktározással, szállítmányozással, anyaggazdálkodással, anyagkezeléssel foglalkozó) cégeknél,
 • pályázatírással, technológiatranszferrel foglalkozó cégeknél,
 • mérnöki tervező és szolgáltató irodáknál,
 • kereskedelmi vállalkozásoknál,
 • pénzintézeteknél (bankoknál, biztosítótársaságoknál, piaci befektetésekkel foglalkozó cégeknél),
 • médiát működtető cégeknél.

Választható Specializációk

Logisztikai menedzsment specializáció

A specializáció célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a szervezetek logisztikai menedzsmentjének áttekintésére. Ezen a specializáción megismerkednek a vállalati, a raktározási és a szállítási logisztika alapvető kérdéseivel, a logisztikai ellátási lánc modelljével és technikáival Néhány fontos tantárgy: lean menedzsment, raktározási logisztika, logisztikai szolgáltatók az ellátási láncban, nemzetközi fuvarozás és szállítmányozás. Specializáció felelős: Dr. Tóth József főiskolai docens, GAMF Műszaki és Informatikai Kar, Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszék.

Projektmenedzser specializáció

A specializáció célja olyan szakemberek képzése, akik képesek projekteket tervezni, szervezni és munkacsapatokat hatékonyan irányítani. A specializáción megismerik a vállalkozási folyamatok projektszintű szervezésének kérdéseit, megismerik és gyakorolják az innovációmenedzsment és a szervezetfejlesztés technikáit. Néhány fontos tantárgy: projektmenedzsment, csoportok menedzselése, humán erőforrás-gazdálkodás, projektfeladat.

TANULMÁNYI TERÜLETEK ÉS SPECIALIZÁCIÓK

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

természettudományi ismeretek [matematika (minimum 12 kredit), fizika, biológia, kémiamechanika és más természettudományok] 40-50 kredit;

gazdasági és humán ismeretek (mikroökonómiamakroökonómia, gazdaságstatisztika, számvitelvállalkozás-gazdaságtanminőségmenedzsment, ergonómia, humán ismeretek) 14-30 kredit;

műszaki menedzseri szakmai ismeretek (műszaki ábrázolás, gépszerkezetek, informatika és alkalmazások, anyag, gyártási és technológiai ismeretek, mérés-és irányítástechnikai alapokmenedzsment, pénzügyek, jogi ismeretek, egészségfejlesztési ismeretek, differenciált szakmai ismeretek) 70-105 kredit

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök közül a műszaki ismeretek aránya legalább 50%.

A választható specializációkat is figyelembe véve a műszaki menedzsment szakma igényeinek megfelelő szakterületeken szerezhető speciális ismeret. A képző intézmény által ajánlott specializáció a képzés egészén belül legalább 40 kredit.

HA SZERETNÉL MÉG A SZAKRÓL TÖBBET MEGTUDNI, KÉRDEZZ BÁTRAN:

Oktatási Igazgatóság GAMF Kari Egység

Kecskemét, Izsáki út 10.

Tel.: 76/516-318

Kari referens: Noel Gáborné

E-mail cím: felveteli@nje.hu

Oktatásfelelősök

GAMF Műszaki és Informatikai Kar – Vállalati folyamatok specializáció

Dr. Tóth József

Tel.szám: 76/516-340

E-mail: toth.jozsef@nje.hu

Üzemmérnök-informatikus alapszak

A végzett üzemmérnök-informatikus a megszerzett műszaki-, gazdasági- és humán tudományi ismeretei birtokában, műszaki informatikai és számítástechnikai szakmai felkészültsége alapján kellő gyakorlat után alkalmassá válik műszaki informatikai feladatok megoldására az alábbi területen:                                            a műszaki fejlesztés átlagos bonyolultságú feladatainak megoldása az információtechnika, a szoftverfejlesztés és a számítógépes automatizálás területén.

 

Duális képzés

Duális és nem duális képzési formában is

Képzés időtartama

A képzési idő nappali és levelező tagozaton is 6 félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Üzemmérnök-Informatikus

Kiknek ajánljuk az üzemmérnök-informatikus alapszakot?

Ezt az alapszakot azoknak ajánljuk:

 • akik szeretnének gyakorlatias, a versenyszférában rögtön alkalmazható ismereteket szerezni;
 • akik érdeklődnek a számítógépek és számítógépes rendszerek felépítése, működése iránt;
 • akik a rendszer- és alkalmazói szoftverek fejlesztése iránt érdeklődnek;
 • akik az informatika olyan modern ipari alkalmazásai iránt érdeklődnek, mint például az ipari robotok programozása, ipari információs rendszerek fejlesztése;
 • akiket érdekel a professzionális webfejlesztés és a legmodernebb technológiák alkalmazása a webes kommunikációban egyéni és vállalati szinten;
 • akik inkább a gyakorlat oldaláról közelítik meg a bonyolult problémákat;
 • akinek nem az MSc diploma a fő céljuk.
Szoftverfejlesztő specializáció

A specializáció elvégzése során megismerkedhetsz a web-fejlesztéshez szükséges technológiákkal, ezen belül a web-alkalmazások fejlesztésével, szerver és kliens oldali fejlesztő-nyelvekkel, a mobil eszközök programozásával. Emellett a specializáció általános célú szoftverfejlesztői ismereteket is tartalmaz, különös tekintettel a java programozásra.

ipari informatika specializáció

A specializáción megismerkedhetsz a hálózatba szervezhető (IoT) eszközök programozásával és az ezek által felépíthető rendszerekkel. Továbbá értékes szaktudást szerezhetsz az ipari informatikai rendszerek kivitelezésével, irányításával és üzemeltetésével kapcsolatban. Ezen belül, valódi robotok segítségével megismerheted az ipari robotok képességeit, programozását és az általuk alkotott ipari rendszereket.

HA SZERETNÉL MÉG TÖBBET MEGTUDNI A SZAKRÓL, KÉRDEZZ BÁTRAN

Oktatási Igazgatóság GAMF Kari Egység

Kecskemét, Izsáki út 10.
Tel.: 76/516-318
Kari referens: Noel Gáborné
E-mail cím: felveteli@nje.hu

Oktatásfelelős

Gurka Dezsőné Csizmás Edit 
főiskolai tanársegéd

Tel. szám: 76/516-412
E-mail: csizmas.edit@nje.hu

Computer science engineering

 

The computer science engineering BSc programme is the ideal study programme for those who are interested in computers as well as the structure and operation of IT systems; software development and maintenance. We also recommend this study programme for those who are willing to plan, deploy, and operate computer networks.

Besides, it will be also interesting for those students who are fascinated by industrial applications, for instance industrial robot programming, development of industrial information systems, and application of artificial intelligence. Finally, it is the right choice for those who would like to learn professional web, desktop, and mobile app development as well as apply modern and up-to-date technologies on individual and corporate levels.

Type

Full-time or part-time

Duration of the programme

7 semester

Degree

Computer Science Engineer

Language

English