Felvetéli Információk

Képzések

Logisztikai rendszerek szakmérnök/szakspecialista Menedzser szakspecialista/szakmérnök Programozó informatikus Műanyag-feldolgozó technológus Minőségügyi rendszerek szakmérnök
Gyártásinformatika

Képzési Rendszer

A NJE GAMF Műszaki és Informatikai Kar Magyarország és a Dél-alföldi Régió meghatározó oktatási központja műszaki, informatikai és gazdaságtudományi képzési területekkel. A kar különböző szintű és típusú képzésekkel áll  a tanulni vágyók és gazdasági partnerei számára.

A képzési szintek igazodnak a Bolognai Nyilatkozat célkitűzéseihez. A 7 féléves alapképzés elvégzésével a hallgatók BSc diplomát szerezhetnek. Ez korábban a főiskolai szintű képzésnek felelt meg, most minden az érettségi után a felsőoktatásba belépő – diplomát szerezni kívánó – hallgató először ezt a képzést végzi el és ennek birtokában folytathatja tanulmányait a mesterképzésben.

Az alapképzés egy speciális formája a duális képzés, amelyet német mintára az országban először karunk vezetett be 2012-ben. A „kecskeméti modellnek” nevezett képzéstípus fő jellemezője, hogy a főiskolával együttműködő cégek – nem titkoltan a szakember-utánpótlás biztosítása érdekében – részt vállalnak a képzésből. A duális hallgatók az egyetemi  alapképzéssel párhuzamosan az adott cég képzési programját is elvégzik, így közvetlen vállalati gyakorlati tapasztalatra tesznek szert.

felsőoktatási szakképzés a felsőoktatási intézményekben folyó szakmai képzés, amely szakképzettséget ad az azt elvégzőknek. Ez a képzési forma is az érettségire épül, de időtartama – négy félév –  rövidebb,  mint az alapképzésé.  A felsőoktatási szakképzést elvégzők a csak középfokú végzettséggel rendelkezőknél jobb eséllyel helyezkednek el a munkaerőpiacon, de a képzéssel további tanulmányaikat is megalapozhatják.

szakirányú továbbképzésre azokat a diplomásokat várjuk, akik saját szakterületükön szeretnének mélyebb ismeretekre szert tenni és egyes tudományterületeken specializálódni. A szakirányú továbbképzés a korábban megszerzett végzettségre épül, annak az ismeretanyagát differenciáltan bővíti.  Korábban ezeket a képzéseket másoddiplomás képzéseknek nevezték.  Megfelelő különbözeti vizsgákkal lehetőség van nem szakirányú diplomával is részt venni az egyes képzésekben. A megszerezhető végzettség azonban ebben az esetben nem szakmérnök, hanem szakértő, szakspecialista lesz.

felnőttképzési tanfolyamok elsősorban a továbbképzést szolgálják, de javítják a munkaerő-piaci esélyeket és segítenek a pályamódosításra készülőknek is. A kar szakmai profiljának megfelelően rendszeresen indulnak OKJ végzettséget vagy tanúsítványt adó tanfolyamok az egyéni érdeklődők és a céges partnerek számára is megrendelői specifikációk alapján. Felnőttképzési tevékenységünk a főiskolai képzés szakembergárdájára és infrastruktúrájára épít, ami magas színvonalú oktatást tesz lehetővé. Különösen a műhely- és laborigényes képzések terén vagyunk versenyképesek, mert az alapképzést segítő eszközök rendelkezésre állnak a felnőttképzésben is. 

Összefoglaló táblázatunkban áttekinthetők az egyes képzések sajátosságai

FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ

2023. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁS

 

KÉPZÉSI SZINTEK

Felsőoktatási szakképzés (4 féléves)

Alapképzés (6-8 féléves)

Mesterképzés (4 féléves)

A jelentkezés módja kizárólag elektronikus úton a www.felvi.hu oldalon keresztül. Legfeljebb 6 meghirdetésre lehet jelentkezni, melyen belül megjelölhető több finanszírozási forma. 3 jelentkezési helyen ingyenes a jelentkezés.

A jelentkezés határideje: 2023. február 15.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 Be kell küldeni a jelentkezési lappal:

 • A 2006. január 1-je előtt kibocsátott magyar rendszerű érettségi bizonyítvány minden oldalának fénymásolatát,
 • a középfokú szakképzettséget igazoló oklevelet, 
 • a külföldi érettségi bizonyítványok minden oldalának fénymásolatát,
 • kizárólag a 2005-ben kiállított érettségi tanúsítvány másolatát,
 • a 2006. február 1-je előtt szerzett magyar felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelet,
 • külföldi felsőfokú oklevél másolatát,
 • a felvételi eljárás kiegészítő díjának banki átutalással történő megfizetését.

 NEM kell beküldeni a jelentkezési lappal:

 • A 2006. január 1. után kibocsátott magyar rendszerű érettségi bizonyítványt, 
 • a 2006. január 1. után kibocsátott érettségi tanúsítvány(ok)at,
 • a 2006. február 1. után szerzett magyar oklevelet. (BSC és FOSZK)

Ezeket a dokumentumokat a Hivatal elektronikus úton veszi át a köznevelési és a felsőoktatási információs rendszerből. 

 

A pontszámításhoz szükséges további dokumentumok:

 • A középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél (2021. májusa után kiállított – részletesebben a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2023. évi táblázata szerint),
 • a 2012 után szerzett, a 2020. január 1-ét megelőzően közzétett Országos Képzési Jegyzék alapján kiállított, 54-es, vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítést igazoló bizonyítvány (szakirányú továbbtanulás esetén), részletesebben a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2023. évi táblázata szerint),
 • középiskolai bizonyítvány minden oldala,
 • az oklevélmelléklet, leckekönyv.

A többletpontok számításához szükséges dokumentumok:

Be kell küldeni a jelentkezési lappal:

 • január 1. előtt kiállított hazai nyelvvizsga-dokumentumot 
 • honosító határozatot a külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi honosításáról/elismeréséről,
 • külföldön, államilag elismert intézményben szerzett középiskolai végzettséget, felsőfokú végzettséget,
 • nemzetiségi középiskolában tett megfelelő érettségit,
 • a tanulmányi és művészeti versenyek igazolása,
 • a sporteredmény igazolása,
 • a hátrányos helyzet igazolása,
 • a fogyatékosság igazolása,
 • a gyermekgondozás igazolása
 • önkéntes katonai szolgálat igazolása.

 

NEM kell beküldeni a jelentkezési lappal:

 • január 1. utánkiállított nyelvvizsga-bizonyítványok

A jelentkezéskor a már rendelkezésre álló dokumentumokat a jelentkező köteles a jelentkezésével egyidejűleg benyújtani. A később megszerzett dokumentumokat 2023. július 12-ig van lehetőség pótolni.

Az a jelentkező nyerhet felvételt, aki
 • a jelentkezési határidőig (2023.02.15.) érvényes jelentkezést nyújtott be és azt hitelesítette,
 • a továbbtanuláshoz megfelelő végzettséggel rendelkezik,
 • teljesíti az érettségi pontok számításához meghatározott érettségi követelményt,
 • pontszáma eléri az intézmény által meghatározott minimum pontszámot,
 • a felvételi összpontszáma eléri jelentkezési helyeinek valamelyikén az eljárás végén megállapított ponthatárt.

PONTSZÁMÍTÁS  ALAPKÉPZÉSRE

A maximálisan megszerezhető pontszám: 500 pont

Pontszámítási módszerek: 

Érettségivel jelentkező esetén:

 1. tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával + a többletpontok
 2. érettségi pontok kétszerezésével + a többletpontok

Tanulmányi pontok: középiskolai teljesítmény alapján kapott pontok (max: 200 pont)

Érettségi pontok: jelentkezés feltételéül meghatározott érettségi vizsgatárgyak százalékos eredménye (max: 200 pont)

Az Egyetem alapképzési szakjain nem feltétel az emelt szintű érettségi követelmény.

Középfokú szakképzettséget tanúsító oklevéllel jelentkezők esetén 

 1. a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával, (ebből egy a felvételi követelmény szerinti valamely tárgy + egy szakmai vizsga) + a többletpontok
 2. érettségi pontok kétszerezése (ebből egy a felvételi követelmény szerinti valamely tárgy + egy szakmai vizsga) + a többletpontok
 3. kizárólag a szakmai vizsga eredmény %-os értékének (Amennyiben a szakmai vizsga minősítése legalább jó.) négyszerese után járó pont alapján + a többletpontok 

B) pontszámítási módok a 2021-től szerezhető középfokú szakképzettséget tanúsító oklevelet és szakgimnáziumi képesítő bizonyítványt, valamint a 2012 után szerzett, a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos Képzési Jegyzék alapján 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítést szerzett jelentkező szakképesítésének megfelelő szakirányú továbbtanulása esetén csak a „Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2023”-ban meghatározottak alapján alkalmazhatók.

A középfokú szakképzettséget tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsga szakirányú továbbtanulás esetén emelt szintű érettségi vizsgának minősül. 

Az OKJ-bizonyítványban szereplő szakmai vizsga középszintű érettségi vizsgának felel meg.

A pontszámítási módszerek közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára a legelőnyösebb.

 1. Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel vagy felsőfokú végzettséggel jelentkezők esetén intézményi szabályozás alapján számítunk felvételi pontot. 

 

Diplomás pontszámítás alapképzésre:

Az Egyetem alapképzésére történő jelentkezés során, a Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel vagy már felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőt, a végzettséget tanúsító oklevél minősítése alapján az alábbi pontszám illeti: 

a) amennyiben az oklevél minősítése ötfokozatú:

 1. kiváló: 400 pont 
 2. jeles: 400 pont 
 3. jó: 360 pont 
 4. közepes: 320 pont 
 5. elégséges: 280 pont,

b) amennyiben az oklevél minősítése négy fokozatú: 

 1. jeles (kiváló): 400 pont 
 2. jó: 360 pont 
 3. közepes: 320 pont 
 4. elégséges: 280 pont 

c) amennyiben az oklevél minősítése három fokozatú: 

 1. kiváló / kiválóan megfelelt / summa cum laude: 400 pont
 2. jó / jól megfelelt / cum laude: 360 pont 
 3. közepes/elégséges/rite: 280 pont 

Többletpontok: max 100 pont lehet

 1. emelt szinten legalább 45% eredménnyel teljesített érettségi vizsgáért (vizsgatárgyanként 50-50 pont), amennyiben a tantárgyból számítható érettségi pont
 2. esélyegyenlőség biztosítása érdekében meghatározott többletpontok (max: 40 pont)
 • hátrányos helyzet
 • fogyatékosság
 • gyermekgondozás

     3. nyelvtudásért 

 • középfokú (B2) komplex nyelvvizsga 28 többletpont 
 • felsőfokú (C2) komplex nyelvvizsga 40 többletpont

4. képzési területek szerint adható többletpontok

 • tanulmányi és művészeti versenyeredményért
 • szakképesítésért (OKJ), középfokú szakképzettséget tanúsító oklevélért, amennyiben nem számítottak belőle érettségi pontot
 • sportteljesítményért

 

Az a jelentkező nyerhet felvételt, aki

 1. a jelentkezési határidőig (2023.02.15.) érvényes jelentkezést nyújtott be és azt hitelesítette,
 2. a továbbtanuláshoz megfelelő végzettséggel rendelkezik,
 3. teljesíti az érettségi pontok számításához meghatározott érettségi követelményt,
 4. pontszáma eléri az intézmény által meghatározott minimum pontszámot,
 5. a felvételi összpontszáma eléri jelentkezési helyeinek valamelyikén az eljárás végén megállapított ponthatárt.

PONTSZÁMÍTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE

A maximálisan megszerezhető pontszám: 500 pont

Pontszámítási módszerek: 

 1. tanulmányi pontok kétszerezése + a többletpontok
 2. tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadása + a többletpontok 
 3. érettségi pontok kétszerezése + a többletpontok
 4. diploma alapján diplomás pontszámítással 

Tanulmányi pontok: középiskolai teljesítmény alapján kapott pontok

Érettségi pontok: érettségi bizonyítványban, vagy tanúsítványban szereplő érettségi vizsgatárgyak közül a két legjobbnak a százalékos eredménye

Az A; B; és C esetben az esetleg szerzett érettségi többletpontok és egyéb többletpontok hozzászámításával.

Diploma alapján diplomás pontszámítással a felsőoktatási szakképzésre:

Az Egyetem felsőoktatási szakképzésére történő jelentkezés során, a Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel, vagy már felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőt, a végzettséget tanúsító oklevél minősítése alapján az alábbi pontszám illeti: 

a) amennyiben az oklevél minősítése ötfokozatú: 

 1. kiváló: 400 pont 
 2. jeles: 400 pont 
 3. jó: 360 pont 
 4. közepes: 320 pont 
 5. elégséges: 240 ponT

b) amennyiben az oklevél minősítése négy fokozatú: 

 1. jeles (kiváló): 400 pont 
 2. jó: 360 pont 
 3. közepes: 320 pont 
 4. elégséges: 240 pont

c) amennyiben az oklevél minősítése három fokozatú: 

 1. kiváló / kiválóan megfelelt / summa cum laude: 400 pont
 2. jó / jól megfelelt / cum laude: 360 pont 
 3. közepes/elégséges/rite: 240 pont

A pontszámítási módszerek közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára a legelőnyösebb.

Többletpontok: max 100 pont lehet

 1. emelt szinten legalább 45% eredménnyel teljesített érettségi vizsgáért (vizsgatárgyanként 50-50 pont), amennyiben a tantárgyból számítható érettségi pont
 2. esélyegyenlőség biztosítása érdekében meghatározott többletpontok (max: 40 pont)
 • hátrányos helyzet
 • fogyatékosság
 • gyermekgondozás

      3. nyelvtudásért 

 • középfokú (B2) komplex nyelvvizsga 28 többletpont 
 • felsőfokú (C2) komplex nyelvvizsga 40 többletpont

        4. képzési területek szerint adható többletpontok

 • tanulmányi és művészeti versenyeredményért
 • szakképesítésért (OKJ), középfokú szakképzettséget tanúsító oklevélért, amennyiben nem számítottak belőle érettségi pontot
 • sportteljesítményért

Az a jelentkező nyerhet felvételt, aki 

 1. a jelentkezési határidőig (2023.02.15.) érvényes jelentkezést nyújtott be és azt hitelesítette,
 2. a továbbtanuláshoz megfelelő végzettséggel rendelkezik,
 3. teljesíti az érettségi pontok számításához meghatározott érettségi követelményt,
 4. pontszáma eléri az intézmény által meghatározott minimum pontszámot,
 5. a felvételi összpontszáma eléri jelentkezési helyeinek valamelyikén az eljárás végén megállapított ponthatárt.