Felvetéli Információk

Képzések

Logisztikai rendszerek szakmérnök/szakspecialista Menedzser szakspecialista/szakmérnök Programozó informatikus Műanyag-feldolgozó technológus Minőségügyi rendszerek szakmérnök
Gyártásinformatika

Nyelvoktatás Hallgatóknak

MIÉRT FONTOS IDEGEN NYELVET TANULNI?

munkavállaláshoz tárgyalóképes nyelvtudás szükséges, a diplomához a képzési követelményekben előírt, államilag elismert nyelvvizsga kell. A tárgyalóképes nyelvtudás és az ezt igazoló bizonyítvány útlevél a diploma és egy jó állás megszerzéséhez, és ezt csak rendszeres nyelvtanulással lehet elérni!

Követelmények

A Neumann János Egyetem hallgatóinak az adott szak képesítési követelményeiben meghatározott idegen nyelvi követelményeket kell teljesítenie.

Az alapfokozat megszerzéséhez GAMF Karon minden hallgatónak államilag elismert középfokú komplex (KER B2 szintű) nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány szükséges (60% feletti emelt szintű).

A NYELVTANULÁS KERETEI A NEUMANN JÁNOS EGYETEM GAMF KARÁN

Szaknyelvi képzés

A Neumann János Egyetemen az idegen nyelveket az Idegennyelvi és Továbbképzési Tanszék (Pedagógusképző Kar) oktatja. Minden hallgatónak a szakjának megfelelően két féléven át (heti 2 óra) kell szaknyelvet tanulnia, tanterv szerint a képzés 2. és 3. félévében. A Szaknyelv 1 és Szaknyelv 2 tantárgyak kreditértéke kurzusonként 2 kredit.

A szaknyelvi képzés előfeltétele a minimum B1+-os szintű nyelvtudás vagy általános középfokú nyelvvizsga bizonyítvány. Aki nem rendelkezik ezzel a nyelvtudással, az az első félévben felveheti a nyelvvizsgára felkészítő (külön írásbeli és külön szóbeli) szabadon választható kurzusokat.  Ezeknek a kurzusoknak a kódjai:

Angol szóbeli nyelvvizsgára felkészítő: PSZABAN-ANGSZOFE-1

Angol írásbeli nyelvvizsgára felkészítő: PSZABAN-ANGIRFEL-1

Német szóbeli nyelvvizsgára felkészítő: PSZABAN-NESZOFEL-1

Német írásbeli nyelvvizsgára felkészítő: PSZABAN-NEIRAFEL-1

 .

Nyelvvizsgaközpontok

Az Egyetemen szóbeli, írásbeli és komplex alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsgát lehet tenni BME nyelvvizsgarendszerben. 

Külföldi tanulmányi lehetőségek
Az Erasmus program keretében a Neumann János Egyetemnek 40 külföldi oktatási intézménnyel van együttműködése. A külföldön eltöltött tanulmányi idő a nyelvtanulást is hatékonyan segíti. Tájékozódj az Erasmus programról és pályázz!

https://www.uni-neumann.hu/informaciok-az-erasmus-rol

Képzési Rendszer

A NJE GAMF Műszaki és Informatikai Kar Magyarország és a Dél-alföldi Régió meghatározó oktatási központja műszaki, informatikai és gazdaságtudományi képzési területekkel. A kar különböző szintű és típusú képzésekkel áll  a tanulni vágyók és gazdasági partnerei számára.

A képzési szintek igazodnak a Bolognai Nyilatkozat célkitűzéseihez. A 7 féléves alapképzés elvégzésével a hallgatók BSc diplomát szerezhetnek. Ez korábban a főiskolai szintű képzésnek felelt meg, most minden az érettségi után a felsőoktatásba belépő – diplomát szerezni kívánó – hallgató először ezt a képzést végzi el és ennek birtokában folytathatja tanulmányait a mesterképzésben.

Az alapképzés egy speciális formája a duális képzés, amelyet német mintára az országban először karunk vezetett be 2012-ben. A „kecskeméti modellnek” nevezett képzéstípus fő jellemezője, hogy a főiskolával együttműködő cégek – nem titkoltan a szakember-utánpótlás biztosítása érdekében – részt vállalnak a képzésből. A duális hallgatók az egyetemi  alapképzéssel párhuzamosan az adott cég képzési programját is elvégzik, így közvetlen vállalati gyakorlati tapasztalatra tesznek szert.

felsőoktatási szakképzés a felsőoktatási intézményekben folyó szakmai képzés, amely szakképzettséget ad az azt elvégzőknek. Ez a képzési forma is az érettségire épül, de időtartama – négy félév –  rövidebb,  mint az alapképzésé.  A felsőoktatási szakképzést elvégzők a csak középfokú végzettséggel rendelkezőknél jobb eséllyel helyezkednek el a munkaerőpiacon, de a képzéssel további tanulmányaikat is megalapozhatják.

szakirányú továbbképzésre azokat a diplomásokat várjuk, akik saját szakterületükön szeretnének mélyebb ismeretekre szert tenni és egyes tudományterületeken specializálódni. A szakirányú továbbképzés a korábban megszerzett végzettségre épül, annak az ismeretanyagát differenciáltan bővíti.  Korábban ezeket a képzéseket másoddiplomás képzéseknek nevezték.  Megfelelő különbözeti vizsgákkal lehetőség van nem szakirányú diplomával is részt venni az egyes képzésekben. A megszerezhető végzettség azonban ebben az esetben nem szakmérnök, hanem szakértő, szakspecialista lesz.

felnőttképzési tanfolyamok elsősorban a továbbképzést szolgálják, de javítják a munkaerő-piaci esélyeket és segítenek a pályamódosításra készülőknek is. A kar szakmai profiljának megfelelően rendszeresen indulnak OKJ végzettséget vagy tanúsítványt adó tanfolyamok az egyéni érdeklődők és a céges partnerek számára is megrendelői specifikációk alapján. Felnőttképzési tevékenységünk a főiskolai képzés szakembergárdájára és infrastruktúrájára épít, ami magas színvonalú oktatást tesz lehetővé. Különösen a műhely- és laborigényes képzések terén vagyunk versenyképesek, mert az alapképzést segítő eszközök rendelkezésre állnak a felnőttképzésben is. 

Összefoglaló táblázatunkban áttekinthetők az egyes képzések sajátosságai

ÖNKÖLTSÉGEK AZ ALAPSZAKOKON ÉS A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN

 1. A következő tanévre meghirdetett valamennyi szak indul államilag támogatott és önköltséges formában is
 2. A táblázatban szereplő összegek akkor érvényesek, ha a jelentkező elérte a felsőoktatási  felvételi ponthatárt, de pontszáma nem volt elegendő ahhoz, hogy a választott szakon államilag támogatott formában kezdhesse meg tanulmányait, és a jelentkezéskor megjelölte a szakot  önköltséges formában is
 3. A 2021-es felvételi eljárásban is vannak olyan szakok, ahol országosan egységesen előre meghatározzák a felvételi ponthatárt. A 2021-es felvételi eljárásban  a műszaki menedzser szakra 320 ponttal lehetett bejutni állami ösztöndíjas képzésre.

A táblázat betűjeleinek magyarázata:

BA, BsC: alapképzési szak

MSc: mesterképzési szak

FOSZK: felsőoktatási szakképzési szak

 

 

PONTSZÁMÍTÁS DIPLOMÁSOK JELENTKEZÉSEKOR ALAPKÉPZÉSEKRE ÉS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEKRE

Kedves Diplomás Érdeklődő!

A jogszabályok lehetőséget biztosítanak a felsőfokú oktatási intézményeknek arra, hogy a már felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők, illetve a felsőoktatási szakképzésben végzettek korábbi felsőoktatási tanulmányait a felvételi eljárás során az alapképzésre és a felsőoktatási szakképzésre jelentkezés során beszámítsák. A Neumann János Egyetem él ezzel a jogszabályban biztosított lehetőséggel, és várja a diplomás jelentkezőket.

KIKET ÉRINT?

 • mindenkit, aki felsőoktatási szakképzési (FOSZK), főiskolai/egyetemi, alap-, osztatlan vagy mesterképzésben szerzett felsőfokú diplomával rendelkezik

HOGYAN ALAKUL KI AZ ÖSSZPONTSZÁM?

 • a felsőfokú  vagy felsőoktatási szakképzésben szerzett végzettség beszámítása a minősítéstől függően történik

HOGYAN KELL JELENTKEZNI?

 • a már felsőfokú vagy felsőoktatási szakképzésben szerzett végzettséggel rendelkezőknek is a központi felvételi eljárásban, az ott megszabott módon kell jelentkezniük (Részletek: felvi.hu)
 • aki felsőfokú végzettséget tanúsító vagy felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel jelentkezik, az mentesül az emelt szintű érettségi bemeneti követelmény alól
 • jelentkezési határidő: 2021. február 15.

FONTOS! Aki a diplomájából is szeretné a pontjai számítását, az mindenképpen pontosan töltse ki az elektronikus jelentkezésnél a felsőfokú tanulmányok részt.

https://gamf.uni-neumann.hu/felveteli-kovetemenyek/

A jelentkezéskor a már rendelkezésre álló dokumentumokat a jelentkező köteles a jelentkezésével egyidejűleg benyújtani. A később megszerzett dokumentumokat 2021. július 08-ig van lehetőség pótolni.

Diplomás vagy a felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel rendelkező  jelentkező az alapképzésbe történő belépésekor a diploma kiváltja az emelt szintű érettségi követelményt.

Csak az vehető fel alapképzésre, aki

 • az emelt szinten teljesített érettségi többletpontokkal,
 • nyelvvizsgáért adható többletpontokkal
 • a szakirányú középfokú szakképesítésért, illetve az emelt szintű OKJ-s szakképesítésért járó többletponttokkal, (amennyiben ezekből a bizonyítványokból nem számítottak érettségi pontot), de más jogcímen adható többletpontok nélkül

számított pontszáma eléri vagy meghaladja a 280 pontot.

Pontszámítás alapképzésre:

 1. tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadása
 2. érettségi pontok kétszerezése
 3. a középfokú szakképzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezők esetében kizárólag a szakmai vizsga eredménye alapján számított pont (maximum 400 pont),

Tanulmányi pontok: középiskolai teljesítmény alapján kapott pontok (max: 200 pont)

Érettségi pontok: jelentkezés feltételéül meghatározott érettségi vizsgatárgyak százalékos eredménye (max: 200 pont)

Mindhárom esetben az esetleg szerzett érettségi többletpontok és egyéb többletpontok hozzászámításával.

A 3 számítási módszer közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára a legelőnyösebb.

Többletpontok: max 100 pont lehet

 • emelt szinten legalább 45% eredménnyel teljesített érettségi vizsgáért (vizsgatárgyanként 50-50 pont)
 • felsőoktatási szakképzés befejezését követően, annak besorolási szakjára történő jelentkezés esetén 32 többletpontot

DIPLOMÁS PONTSZÁMÍTÁS ALAPKÉPZÉSRE ÉS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE

Az Egyetem alapképzésére és felsőoktatási szakképzésére történő jelentkezés során, a már felsőfokú vagy felsőoktatási szakképzésben szerzett végzettséggel rendelkező jelentkezőt, a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél minősítése alapján az alábbi pontszám illeti:

Beszámítási mód:

Amennyiben az oklevél minősítése öt fokozatú:

 • kiváló: 400 pont
 • jeles: 400 pont
 • jó: 360 pont
 • közepes: 320 pont
 • elégséges: 280 pont

Amennyiben az oklevél minősítése négy fokozatú:

 • jeles (kiváló): 400 pont
 • jó: 360 pont
 • közepes: 320 pont
 • elégséges: 280 pont

Amennyiben az oklevél minősítése három fokozatú:

 • kiváló / kiválóan megfelelt / summa cum laude: 400 pont
 • jó / jól megfelelt / cum laude: 360 pont
 • közepes (elégséges): 280 pont

Továbbá a rendeletben meghatározott többletpontszámok is megilletik a jelentkezőt.