Felvetéli Információk

Képzések

Logisztikai rendszerek szakmérnök/szakspecialista Menedzser szakspecialista/szakmérnök Programozó informatikus Műanyag-feldolgozó technológus Minőségügyi rendszerek szakmérnök
Gyártásinformatika

Képzési Rendszer

A NJE GAMF Műszaki és Informatikai Kar Magyarország és a Dél-alföldi Régió meghatározó oktatási központja műszaki, informatikai és gazdaságtudományi képzési területekkel. A kar különböző szintű és típusú képzésekkel áll  a tanulni vágyók és gazdasági partnerei számára.

A képzési szintek igazodnak a Bolognai Nyilatkozat célkitűzéseihez. A 7 féléves alapképzés elvégzésével a hallgatók BSc diplomát szerezhetnek. Ez korábban a főiskolai szintű képzésnek felelt meg, most minden az érettségi után a felsőoktatásba belépő – diplomát szerezni kívánó – hallgató először ezt a képzést végzi el és ennek birtokában folytathatja tanulmányait a mesterképzésben.

Az alapképzés egy speciális formája a duális képzés, amelyet német mintára az országban először karunk vezetett be 2012-ben. A „kecskeméti modellnek” nevezett képzéstípus fő jellemezője, hogy a főiskolával együttműködő cégek – nem titkoltan a szakember-utánpótlás biztosítása érdekében – részt vállalnak a képzésből. A duális hallgatók az egyetemi  alapképzéssel párhuzamosan az adott cég képzési programját is elvégzik, így közvetlen vállalati gyakorlati tapasztalatra tesznek szert.

felsőoktatási szakképzés a felsőoktatási intézményekben folyó szakmai képzés, amely szakképzettséget ad az azt elvégzőknek. Ez a képzési forma is az érettségire épül, de időtartama – négy félév –  rövidebb,  mint az alapképzésé.  A felsőoktatási szakképzést elvégzők a csak középfokú végzettséggel rendelkezőknél jobb eséllyel helyezkednek el a munkaerőpiacon, de a képzéssel további tanulmányaikat is megalapozhatják.

szakirányú továbbképzésre azokat a diplomásokat várjuk, akik saját szakterületükön szeretnének mélyebb ismeretekre szert tenni és egyes tudományterületeken specializálódni. A szakirányú továbbképzés a korábban megszerzett végzettségre épül, annak az ismeretanyagát differenciáltan bővíti.  Korábban ezeket a képzéseket másoddiplomás képzéseknek nevezték.  Megfelelő különbözeti vizsgákkal lehetőség van nem szakirányú diplomával is részt venni az egyes képzésekben. A megszerezhető végzettség azonban ebben az esetben nem szakmérnök, hanem szakértő, szakspecialista lesz.

felnőttképzési tanfolyamok elsősorban a továbbképzést szolgálják, de javítják a munkaerő-piaci esélyeket és segítenek a pályamódosításra készülőknek is. A kar szakmai profiljának megfelelően rendszeresen indulnak OKJ végzettséget vagy tanúsítványt adó tanfolyamok az egyéni érdeklődők és a céges partnerek számára is megrendelői specifikációk alapján. Felnőttképzési tevékenységünk a főiskolai képzés szakembergárdájára és infrastruktúrájára épít, ami magas színvonalú oktatást tesz lehetővé. Különösen a műhely- és laborigényes képzések terén vagyunk versenyképesek, mert az alapképzést segítő eszközök rendelkezésre állnak a felnőttképzésben is. 

Összefoglaló táblázatunkban áttekinthetők az egyes képzések sajátosságai

FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ

2024 ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁS

 

A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE: 2024. FEBRUÁR 15.

KÉPZÉSI SZINTEK

Felsőoktatási szakképzés (4 féléves)

Alapképzés (6-8 féléves)

Mesterképzés (4 féléves)

A jelentkezés módja kizárólag elektronikus úton a www.felvi.hu oldalon keresztül. Legfeljebb 6 meghirdetésre lehet jelentkezni, melyen belül megjelölhető több finanszírozási forma. 3 jelentkezési helyen ingyenes a jelentkezés.

A JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:

Be kell küldeni a jelentkezési lappal:

 • A 2006. január 1. előtt kibocsátott magyar rendszerű érettségi bizonyítványt
 • A külföldön vagy Magyarországon működő külföldi rendszerben szerzett érettségi bizonyítványt (a vizsgatárgyakat tartalmazó oldallal együtt, ha azok külön szerepelnek.
 • a középfokú szakképzettséget igazoló oklevelet,
 • kizárólag a 2005-ben kiállított érettségi tanúsítványt,
 • a 2006. február 1. előtt szerzett magyar felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelet,
 • külföldi felsőfokú oklevelet és a hozzá tartozó oklevélmellékletet, leckekönyvet,
 • a felvételi eljárás kiegészítő díjának igazolását (banki átutalás esetén).

NEM kell beküldeni a jelentkezési lappal:

 • A 2006. január 1. után kibocsátott magyar rendszerű érettségi bizonyítványt,
 • a 2006. január 1. után kibocsátott érettségi tanúsítvány(ok)at,
 • a 2006. február 1. után szerzett magyar oklevelet. (BSC és FOSZK)

Ezeket a dokumentumokat a Hivatal elektronikus úton veszi át a köznevelési és a felsőoktatási információs rendszerből.

 A PONTSZÁMÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

 • A középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél (2021. január 1-jét követően kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél– részletesebben a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2024. évi táblázata szerint),
 • a 2012 után szerzett, a 2020. január 1-ét megelőzően közzétett Országos Képzési Jegyzék alapján kiállított, 54-es, vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítést igazoló bizonyítvány (szakirányú továbbtanulás esetén), részletesebben a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2024. évi táblázata szerint),
 • 2021. január 1 után kiadott szakgimnáziumban oktatható szakképesítést igazoló képesítő bizonyítványt (szakirányú továbbtanulás esetén a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2024. évi táblázata szerint
 • középiskolai bizonyítvány minden oldala,
 • az oklevélmelléklet, leckekönyv.

AZ INTÉZMÉNYI PONTOK SZÁMÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:

Be kell küldeni a jelentkezési lappal:

 • 2003. január 1. előtt kiállított hazai nyelvvizsga-dokumentumot,
 • honosító határozatot a külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi honosításáról/elismeréséről,
 • a tanulmányi és művészeti versenyek igazolása,
 • a sporteredmény igazolása,
 • a hátrányos helyzet igazolása,
 • a fogyatékosság igazolása,
 • a gyermekgondozás igazolása
 • önkéntes katonai szolgálat igazolása.

NEM kell beküldeni a jelentkezési lappal:

 • 2003. január 1. után kiállított nyelvvizsga-bizonyítványok

A jelentkezéskor a már rendelkezésre álló dokumentumokat a jelentkező köteles a jelentkezésével egyidejűleg benyújtani. A később megszerzett dokumentumokat 2024. nyaráig van lehetőség pótolni (a pontos határidő még nem ismert!)

 

AZ A JELENTKEZŐ NYERHET FELVÉTELT, AKI

 1. a jelentkezési határidőig (2024.02.15.) érvényes jelentkezést nyújtott be és azt hitelesítette,
 2. a továbbtanuláshoz megfelelő végzettséggel rendelkezik/rendelkezni fog a felvételi eljárás dokumentumpótlás határidejéig,
 3. teljesíti az érettségi pontok számításához meghatározott érettségi követelményt,
 4. pontszáma eléri az intézmény által meghatározott minimum pontszámot,
 5. a felvételi összpontszáma eléri a jelentkezési helyeinek valamelyikén az eljárás végén megállapított ponthatárt.

PONTSZÁMÍTÁS ALAPKÉPZÉSRE

A maximálisan megszerezhető pontszám: 500 pont

Pontszámítási módszerek: 

 1. Érettségivel jelentkező esetén:
 1. tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával + az intézményi pontok
 2. érettségi pontok kétszerezésével + az intézményi pontok

Tanulmányi pontok: középiskolai teljesítmény alapján kapott pontok (max: 200 pont)

Érettségi pontok: jelentkezés feltételéül meghatározott érettségi vizsgatárgyak százalékos eredménye (max: 200 pont)

Az Egyetem alapképzési szakjain nem feltétel az emelt szintű érettségi követelmény.

2024-től az alábbi változás lép életbe az érettségi és felvételi pont átszámításánál:

A középszinten tett érettségi vizsga %-os eredménynek a 67%-a lesz felvételi pont. Pl. középszinten teljesített matematika 100% = 67 felvételi érettségi pontnak felel meg.

Az emelt szinten tett érettségi esetén kapott %-os eredmény megegyezik a felvételi ponttal. Pl. emelt szinten teljesített matematika 100% = 100 felvételi érettségi pontnak felel meg.

 1. Középfokú szakképzettséget tanúsító oklevéllel jelentkezők esetén
 1. a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával, (ebből egy a felvételi követelmény szerinti valamely tárgy + egy szakmai vizsga) + az intézményi pontok
 2. érettségi pontok kétszerezése (ebből egy a felvételi követelmény szerinti valamely tárgy + egy szakmai vizsga) + az intézményi pontok
 3. kizárólag a szakmai vizsga eredmény %-os értékének (Amennyiben a szakmai vizsga minősítése legalább jó.) négyszerese után járó pont alapján + az intézményi pontok 

A szakokon elfogadott a tanulmányi pontba beszámítható 5. tantárgy és az érettségi tantárgyak listáját az alábbi oldalon találod: https://nje.hu/felvetelizoknek/felveteli-2024

B) pontszámítási módok a 2021-től szerezhető középfokú szakképzettséget tanúsító oklevelet és szakgimnáziumi képesítő bizonyítványt, valamint a 2012 után szerzett, a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos Képzési Jegyzék alapján 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítést szerzett jelentkező szakképesítésének megfelelő szakirányú továbbtanulása esetén csak a „Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2024”-ben meghatározottak alapján alkalmazhatók.

A középfokú szakképzettséget tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsga szakirányú továbbtanulás esetén emelt szintű érettségi vizsgának minősül. 

Az OKJ-bizonyítványban szereplő szakmai vizsga középszintű érettségi vizsgának felel meg.

A pontszámítási módszerek közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára a legelőnyösebb.

 1. Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel vagy felsőfokú végzettséggeljelentkezők esetén intézményi szabályozás alapján számítunk felvételi pontot. 

Diplomás pontszámítás alapképzésre:

Az Egyetem alapképzésére történő jelentkezés során, a Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel vagy már felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőt, a végzettséget tanúsító oklevél minősítése alapján az alábbi pontszám illeti: 

 1. a) amennyiben az oklevél minősítése ötfokozatú: 
 1. kiváló: 400 pont 
 2. jeles: 400 pont 
 3. jó: 360 pont 
 4. közepes: 320 pont 
 5. elégséges: 280 pont
 1. b) amennyiben az oklevél minősítése négy fokozatú: 
 1. jeles (kiváló): 400 pont 
 2. jó: 360 pont 
 3. közepes: 320 pont 
 4. elégséges: 280 pont 
 1. c) amennyiben az oklevél minősítése három fokozatú: 
 1. kiváló / kiválóan megfelelt / summa cum laude: 400 pont
 2. jó / jól megfelelt / cum laude: 360 pont 
 3. közepes/elégséges/rite: 280 pont 

 

Intézményi pontok: max 100 pont lehet

Az intézményi pontokról részletesen tájékozódhatsz a https://nje.hu/felvetelizoknek/felveteli-2024 oldalon.

 

Az a jelentkező nyerhet felvételt, aki

 1. a jelentkezési határidőig (2024.02.15.) érvényes jelentkezést nyújtott be és azt hitelesítette,
 2. a továbbtanuláshoz megfelelő végzettséggel rendelkezik,
 3. teljesíti az érettségi pontok számításához meghatározott érettségi követelményt,
 4. pontszáma eléri az intézmény által meghatározott minimum pontszámot,
 5. a felvételi összpontszáma eléri jelentkezési helyeinek valamelyikén az eljárás végén megállapított ponthatárt.

PONTSZÁMÍTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE

A maximálisan megszerezhető pontszám: 500 pont

Pontszámítási módszerek: 

 1. tanulmányi pontok kétszerezése + az intézményi pontok
 2. tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadása + az intézményi pontok 
 3. érettségi pontok kétszerezése + az intézményi pontok
 4. diploma alapján diplomás pontszámítással + az intézményi pontok

Tanulmányi pontok: középiskolai teljesítmény alapján kapott pontok

Érettségi pontok: érettségi bizonyítványban, vagy tanúsítványban szereplő érettségi vizsgatárgyak közül a két legjobbnak a százalékos eredménye

2024-től az alábbi változás lép életbe az érettségi és felvételi pont átszámításánál:

A középszinten tett érettségi vizsga %-os eredménynek a 67%-a lesz felvételi pont. Pl. középszinten teljesített matematika 100% = 67 felvételi érettségi pontnak felel meg.

Az emelt szinten tett érettségi esetén kapott %-os eredmény megegyezik a felvételi ponttal. Pl. emelt szinten teljesített matematika 100% = 100 felvételi érettségi pontnak felel meg.

Diploma alapján diplomás pontszámítással a felsőoktatási szakképzésre:

Az Egyetem felsőoktatási szakképzésére történő jelentkezés során, a Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel, vagy már felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőt, a végzettséget tanúsító oklevél minősítése alapján az alábbi pontszám illeti: 

 1. a) amennyiben az oklevél minősítése ötfokozatú: 
 1. kiváló: 400 pont 
 2. jeles: 400 pont 
 3. jó: 360 pont 
 4. közepes: 320 pont 
 5. elégséges: 240 pont
 1. b) amennyiben az oklevél minősítése négy fokozatú: 
 1. jeles (kiváló): 400 pont 
 2. jó: 360 pont 
 3. közepes: 320 pont 
 4. elégséges: 240 pont
 1. c) amennyiben az oklevél minősítése három fokozatú: 
 1. kiváló / kiválóan megfelelt / summa cum laude: 400 pont
 2. jó / jól megfelelt / cum laude: 360 pont 
 3. közepes/elégséges/rite: 240 pont

A pontszámítási módszerek közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára a legelőnyösebb.

Intézményi pontok: max 100 pont lehet

Az intézményi pontokról részletesen tájékozódhatsz a https://nje.hu/felvetelizoknek/felveteli-2024 oldalon.

Az a jelentkező nyerhet felvételt, aki 

 1. a jelentkezési határidőig (2024.02.15.) érvényes jelentkezést nyújtott be és azt hitelesítette,
 2. a továbbtanuláshoz megfelelő végzettséggel rendelkezik,
 3. teljesíti az érettségi pontok számításához meghatározott érettségi követelményt,
 4. pontszáma eléri az intézmény által meghatározott minimum pontszámot,
 5. a felvételi összpontszáma eléri jelentkezési helyeinek valamelyikén az eljárás végén megállapított ponthatárt.