SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

A jelentkezés és a felvételi eljárás

Jelentkezés:

Felvételi követelmények: alapszakon (BSc) vagy mesterszakon (MSc) szerzett diploma, illetve főiskolai vagy egyetemi képzés során szerzett diploma.

A szakra történő jelentkezéskor felvételi vizsga nincs. A képzésben való részvételhez és a végzéshez államilag elismert nyelvvizsga nem szükséges.

Jelentkezni lehet:

a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Alaptudományi Tanszékén
vagy a Neumann János Egyetem Oktatási és Képzési Igazgatóságán.

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 27.

A jelentkezéshez a jelentkezési űrlapot és a diploma fénymásolatát be kell küldeni postán vagy e-mailen a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Alaptudományi Tanszékére vagy az egyetem Oktatási és Képzési Igazgatóságára.
A jelentkezés díja 4500 Ft. A befizetés módja: átutalás.
A jelentkezési űrlap beérkezéséről az intézmény e-mailben értesíti a jelentkezőt.
A szerkeszthető jelentkezési űrlap letölthető a https://gamf.uni-neumann.hu portálról.

Levelezési címek

 1. Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Alaptudományi Tanszék, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
 2. Neumann János Egyetem Oktatási és Képzési Igazgatóság, Kecskemét, Izsáki út 10.
 3. E-mail cím: toth.jozsef@gamf.uni-neumann.hu

A felvételi eljárás időrendje:

Felvételi döntés: 2021. szeptember 10.

A képzés megnyitása és az első konzultáció: 2021. szeptember 18-án 10.00 óra (Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar/főépület/ 306-es tanterem).

Tájékoztatás a képzésről

A képzéssel kapcsolatban részletes tájékoztatást dr. Tóth József ad.
Hívja a 20/354-4224-es telefont!
Írjon a toth.jozsef@gamf.uni-neumann.hu e-mail címre!

Képzési Költségek

A tandíj

A tandíj összege: félévenként 160.000 Ft.
A részletfizetéssel, az átutalással és a számlákkal kapcsolatos igényekről a beiratkozáskor lehet nyilatkozni

A járulékos költségek

Járulékos költségek, a felvételi eljárási díjon kívül nincsenek. A tandíj teljes mértékben tartalmazza a szak elvégzése során felmerülő költségeket.

A képzési idő alatt igénybe vehető ingyenes többletszolgáltatások:

Kihelyezett üzemi gyakorlatok, szakmai tréningek.

A képzés rendje

A konzultásciók és vizsgák időrendje

A konzultációk (és a vizsgák is) szombatonként (8.40 és 16 óra között) vannak, félévenként átlag 11-13 alkalommal.

A tantárgyi felmentések:

A képzés során – a kreditrendszer szabályai szerint – az alapképzésben, mesterképzésben és a különböző szakirányú továbbképzési szakos képzésekben (valamint a felsőfokú és felsőoktatási szakképzésben) szerzett krediteket 75%-os azonosság esetén allokáljuk. A felmentések elbírálása a szemeszterek első harmadában történik.

AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE:
1. Mérnökök számára: logisztikai rendszerek szakmérnök;
2. Nem mérnöki végzettséggel rendelkező diplomások számára: logisztikai rendszerek szakspecialista.

2021-es tanterv táblázat.

A jelentkezés és a felvételi eljárás

Jelentkezés:

Felvételi követelmények: alapszakon (BSc) vagy mesterszakon (MSc) szerzett diploma, illetve főiskolai vagy egyetemi képzés során szerzett diploma.

A szakra történő jelentkezéskor felvételi vizsga nincs. A képzésben való részvételhez és a végzéshez államilag elismert nyelvvizsga nem szükséges.

Jelentkezni lehet:

a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Alaptudományi Tanszékén
vagy a Neumann János Egyetem Oktatási és Képzési Igazgatóságán.

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 27.

A jelentkezéshez a jelentkezési űrlapot és a diploma fénymásolatát be kell küldeni postán vagy e-mailen a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Alaptudományi Tanszékére vagy az egyetem Oktatási és Képzési Igazgatóságára.
A jelentkezés díja 4500 Ft. A befizetés módja: átutalás.
A jelentkezési űrlap beérkezéséről az intézmény e-mailben értesíti a jelentkezőt.
A szerkeszthető jelentkezési űrlap letölthető a https://gamf.uni-neumann.hu portálról.

Levelezési címek

 1. Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Alaptudományi Tanszék, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
 2. Neumann János Egyetem Oktatási és Képzési Igazgatóság, Kecskemét, Izsáki út 10.
 3. E-mail cím: toth.jozsef@gamf.uni-neumann.hu

A felvétel eljárás időrendje:

Felvételi döntés: 2021. szeptember 10.

A képzés megnyitása és az első konzultáció: 2021. szeptember 18-án 10.00 óra (Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar/főépület/ 306-es tanterem).

Tájékoztatás a képzésről

A képzéssel kapcsolatban részletes tájékoztatást dr. Tóth József ad.
Hívja a 20/354-4224-es telefont!
Írjon a toth.jozsef@gamf.uni-neumann.hu e-mail címre!

Képzési Költségek

A tandíj

A tandíj összege: félévenként 150.000 Ft.
A részletfizetéssel, az átutalással és a számlákkal kapcsolatos igényekről a beiratkozáskor lehet nyilatkozni

A járulékos költségek

Járulékos költségek, a felvételi eljárási díjon kívül nincsenek. A tandíj teljes mértékben tartalmazza a szak elvégzése során felmerülő költségeket.

A képzési idő alatt igénybe vehető ingyenes többletszolgáltatások:

Kihelyezett üzemi gyakorlatok, szakmai tréningek.

A képzés rendje

A konzultásciók és vizsgák időrendje

A konzultációk (és a vizsgák is) szombatonként (8.40 és 16 óra között) vannak, félévenként átlag 11-13 alkalommal.

A tantárgyi felmentések:

A képzés során – a kreditrendszer szabályai szerint – az alapképzésben, mesterképzésben és a különböző szakirányú továbbképzési szakos képzésekben (valamint a felsőfokú és felsőoktatási szakképzésben) szerzett krediteket 75%-os azonosság esetén allokáljuk. A felmentések elbírálása a szemeszterek első harmadában történik.

AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE:
1. Mérnökök számára: menedzser szakmérnök;
2. Nem mérnöki végzettséggel rendelkező diplomások számára: menedzser szakspecialista.

2021-es tanterv táblázat.

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELE:

Legalább alapképzésben (a korábbi képzési rendszerben főiskolai szintű képzésben) informatika, természettudomány, műszaki, agrár vagy gazdaságtudományok képzési területek valamelyikén szerzett végzettség és szakképzettség vagy tanári szakképzettség.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: programozó informatikus

 • Képzés nyelve: magyar
 • Képzési idő (félév): 2
 • Munkarend: Levelező
 • Képzés gyakorisága: hetente
 • Fin. forma: költségtérítéses
 • Min. létszám: 15
 • Költségtérítés (félév): 145 000 Ft
 • Költségtérítés (összesen): 290 000 Ft
 • Jelentkezés díja: 4.500 Ft

A befizetés módja: átutalás (Számlaszám: 10918001-00000111-49390002)

A megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni a jelentkező nevét, és a szakirányú továbbképzés megnevezését.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a szakirány nem indul létszámhiány miatt, a befizetett regisztrációs díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A konzultációk időpontja:szombati napok

A JELENTKEZÉS MÓDJA

Jelentkezés az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.  Jelentkezési lap word formátumban

Csatolandó dokumentum: oklevélmásolat

Tanulmányi tájékoztató

 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

Informatika Tanszék

 • Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Alvarez Gil Rafael Pedro
 • Cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
 • Telefon: 76/516-411, 76/516-418
 • Fax:  76/481-003
 • E-mail: alvarez.rafael@gamf.uni-neumann.hu,

 

Oktatási és Képzési Igazgatóság

 

A képzés következő tervezett indulása:

 • Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 14.
 • Képzés kezdete: 2021. szeptember 11.
A RÉSZVÉTEL FELTÉTELE

A képzésben részt vehetnek a műszaki képzési terület főiskolai szintű szakjain vagy a műszaki képzési terület alapképzési szakjain oklevelet szerzett mérnökök.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: műanyagfeldolgozó technológus szakmérnök

 • Képzés nyelve: magyar
 • Képzési idő (félév): 2
 • Munkarend: Levelező
 • Képzés gyakorisága: hetente
 • Fin. forma: Költségtérítéses
 • Min. létszám: 10
 • Irányszám: 30
 • Költségtérítés (félév): 400.000
 • Költségtérítés (összesen):  800 000 Ft
 • A konzultációk időpontja: szombati napok 

A JELENTKEZÉS MÓDJA:

Jelentkezés az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon jelentkezési lap word formátumban

Csatolandó dokumentum: oklevélmásolat, nyelvvizsga másolat, személyi igazolvány másolat

Jelentkezés díja: 4500 Ft

Befizetés módja: utalás

A befizetés módja: átutalás (Számlaszám: 10918001-00000111-49390002)

A megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni a jelentkező nevét, és a szakirányú továbbképzés megnevezését.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a szakirány nem indul létszámhiány miatt, a befizetett regisztrációs díjat nem áll módunkban visszatéríteni.
A jelentkezés és a felvételi eljárás

Jelentkezés:

Felvételi követelmények: alapszakon (BSc) vagy mesterszakon (MSc) szerzett diploma, illetve főiskolai vagy egyetemi képzés során szerzett diploma.

A szakra történő jelentkezéskor felvételi vizsga nincs. A képzésben való részvételhez és a végzéshez államilag elismert nyelvvizsga nem szükséges.

Jelentkezni lehet:

a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Alaptudományi Tanszékén
vagy a Neumann János Egyetem Oktatási és Képzési Igazgatóságán.

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 27.

A jelentkezéshez a jelentkezési űrlapot és a diploma fénymásolatát be kell küldeni postán vagy e-mailen a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Alaptudományi Tanszékére vagy az egyetem Oktatási és Képzési Igazgatóságára.
A jelentkezés díja 4500 Ft. A befizetés módja: átutalás.
A jelentkezési űrlap beérkezéséről az intézmény e-mailben értesíti a jelentkezőt.
A szerkeszthető jelentkezési űrlap letölthető a https://gamf.uni-neumann.hu portálról.

Levelezési címek

 1. Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Alaptudományi Tanszék, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
 2. Neumann János Egyetem Oktatási és Képzési Igazgatóság, Kecskemét, Izsáki út 10.
 3. E-mail cím: toth.jozsef@gamf.uni-neumann.hu

A felvételi eljárás időrendje:

Felvételi döntés: 2021. szeptember 10.

A képzés megnyitása és az első konzultáció: 2021. szeptember 18-án 10.00 óra (Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar/főépület/ 306-es tanterem).

Tájékoztatás a képzésről

A képzéssel kapcsolatban részletes tájékoztatást dr. Tóth József ad.
Hívja a 20/354-4224-es telefont!
Írjon a toth.jozsef@gamf.uni-neumann.hu e-mail címre!

Képzési Költségek

A tandíj

A tandíj összege: félévenként 160.000 Ft.
A részletfizetéssel, az átutalással és a számlákkal kapcsolatos igényekről a beiratkozáskor lehet nyilatkozni

A járulékos költségek

Járulékos költségek, a felvételi eljárási díjon kívül nincsenek. A tandíj teljes mértékben tartalmazza a szak elvégzése során felmerülő költségeket.

A képzési idő alatt igénybe vehető ingyenes többletszolgáltatások:

Kihelyezett üzemi gyakorlatok, szakmai tréningek.

A képzés rendje

A konzultásciók és vizsgák időrendje

A konzultációk (és a vizsgák is) szombatonként (8.40 és 16 óra között) vannak, félévenként átlag 11-13 alkalommal.

A tantárgyi felmentések:

A képzés során – a kreditrendszer szabályai szerint – az alapképzésben, mesterképzésben és a különböző szakirányú továbbképzési szakos képzésekben (valamint a felsőfokú és felsőoktatási szakképzésben) szerzett krediteket 75%-os azonosság esetén allokáljuk. A felmentések elbírálása a szemeszterek első harmadában történik.

AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE:
1. Mérnökök számára: minőségügyi rendszerek szakmérnök;
2. Nem mérnöki végzettséggel rendelkező diplomások számára: minőségügyi rendszerek szakspecialista.

2021-es tanterv táblázat.

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELE

A képzésben részt vehetnek a műszaki képzési terület főiskolai szintű szakjain vagy a műszaki képzési terület alapképzési szakjain oklevelet szerzett mérnökök.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: gyártásinformatikus szakmérnök

 • Képzés nyelve: magyar
 • Képzési idő (félév): 2
 • Munkarend: Levelező
 • Képzés gyakorisága: havonta
 • Finanszírozási forma: költségtérítéses
 • Min. létszám: 10
 • Költségtérírés (félév):250 000 Ft
 • Költségtérítés (összesen): 500 000 Ft
 • Jelentkezés díja: 4.500 Ft.

A befizetés módja: átutalás (Számlaszám: 10918001-00000111-49390002)

A megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni a jelentkező nevét, és a szakirányú továbbképzés megnevezését.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a szakirány nem indul létszámhiány miatt, a befizetett regisztrációs díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A JELENTKEZÉS MÓDJA

A honlapról letölthető jelentkezési laponJelentkezési lap word formátumban.

Csatolandó dokumentum: oklevélmásolat

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Anyagtechnológia tanszék

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Líska János

Cím: 6000 Kecskemét. Izsáki út 10.
Telefon: 76/516-380

Fax: 76/516-380
E-mail: liska.janos@gamf.uni-neumann.hu

honlap:http://gamf.uni-neumann.hu

Oktatási és Képzési Igazgatóság:

 • Kovácsné Danyi Csilla tanügyi előadó
 • Telefon: 76/516-316
 • E-mail: danyi.csilla@uni-neumann.hu