SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

A szakirányú továbbképzésekre azokat a diplomásokat várjuk, akik saját szakterületükön szeretnének mélyebb ismeretekre szert tenni és egyes tudományterületeken specializálódni. A szakirányú továbbképzés a korábban megszerzett végzettségre épül, annak az ismeretanyagát differenciáltan bővíti. 

Korábban ezeket a képzéseket másoddiplomás képzéseknek nevezték.  Megfelelő különbözeti vizsgákkal lehetőség van nem szakirányú diplomával is részt venni az egyes képzésekben. A megszerezhető végzettség azonban ebben az esetben nem szakmérnök, hanem szakértő, szakspecialista lesz.

A  szakirányú továbbképzések 2-3 félévesek, önköltségesek és kizárólag levelező munkarendben indulnak szombati konzultációs napokkal. A képzések rendszerint szeptemberben indulnak, a jelentkezéseket a karra kell beadni általában augusztusban vagy szeptemberben. Kérjük, amennyiben jelentkezne valamelyik szakirányú továbbképzésünkre, figyelje honlapunkat!

A jelentkezés és a felvételi eljárás

Jelentkezés:

Felvételi követelmények: alapszakon (BSc) vagy mesterszakon (MSc) szerzett diploma, illetve főiskolai vagy egyetemi képzés során szerzett diploma.
A szakra történő jelentkezéskor felvételi vizsga nincs. A képzésben való részvételhez és a végzéshez államilag elismert nyelvvizsga nem szükséges.

Jelentkezni lehet:
a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszékén
vagy a Neumann János Egyetem Oktatási és Képzési Igazgatóságán.
Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 28.
A jelentkezéshez a jelentkezési űrlapot és a diploma fénymásolatát be kell küldeni postán vagy e-mailen a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszékére vagy az egyetem Oktatási és Képzési Igazgatóságára.

A jelentkezés díja 4500 Ft. A befizetés módja: átutalás (Számlaszám: 10918001-00000111-49390002)

A jelentkezési űrlap beérkezéséről az intézmény e-mailen értesíti a jelentkezőt.

Képzési költségek

A tandíj összege: félévenként 155.000 Ft.
A részletfizetéssel, az átutalással és a számlákkal kapcsolatos igényekről a beiratkozáskor lehet nyilatkozni.
A járulékos költségek:
Járulékos költségek, a felvételi eljárási díjon kívül nincsenek. A tandíj teljes mértékben tartalmazza a szak elvégzése során felmerülő költségeket.
A képzési idő alatt igénybevehető többletszolgáltatások:
Kihelyezett üzemi gyakorlatok, szakmai tréningek.

A Képzés Rendje

A konzultációk (és a vizsgák is) szombatonként (8.40 és 16 óra között) vannak, félévenként átlag 11-13 alkalommal.

A TANTÁRGYI FELMENTÉSEK
A képzés során – a kreditrendszer szabályai szerint – az alapképzésben, mesterképzésben és a különböző szakirányú továbbképzési szakos képzésekben (valamint a felsőfokú és felsőoktatási szakképzésben) szerzett krediteket 75%-os azonosság esetén allokáljuk. A felmentések elbírálása a szemeszterek első harmadában történik.

A SZAKDOLGOZAT
A szakdolgozat olyan, a logisztikai folyamatok menedzselésével kapcsolatos feladat, amely bizonyítja, hogy készítője képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, a témakörbe tartozó feladatok kreatív megoldására és az eredmények szakszerű összefoglalására, tehát önálló szakmai munka végzésére.

AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE:
1. Mérnökök számára: logisztikai rendszerek szakmérnök;
2. Nem mérnöki végzettséggel rendelkező diplomások számára: logisztikai rendszerek szakspecialista.

TÁJÉKOZTATÁS A KÉPZÉSRŐL
A képzéssel kapcsolatban részletes tájékoztatást dr. Tóth József ad.
Hívja a 20/354-4224-es telefont!
Írjon a toth.jozsef@gamf.uni-neumann.hu e-mail címre!

A KÉPZÉS ALAPVETŐ ÉRTÉKELVEI

 • kreatív szakértelem, mint alkotó tudás
 • empirikus alapokon nyugvó szakmai specializáció
 • kompetenciafejlesztő gyakorlatiasság
 •  

A KÉPZÉS SORÁN ELSAJÁTÍTANDÓ KOMPETENCIÁK, TUDÁSELEMEK, MEGSZEREZHETŐ ISMERETEK

 • kompetenciák kialakítása a piackoordinált szervezeti rendszerek felépítésének, strukturális és dinamikai viszonyainak, technológiai folyamatainak megértéséhez és elemzéséhez, 
 • kompetenciák kialakítása a szervezeti rendszerfolyamatok menedzsmentjének áttekintéséhez és működtetéséhez,
 • kompetenciák kialakítása a gazdasági és ipari rendszertechnika alapvető szervezési elveinek megértéséhez, áttekintéséhez,
 • kompetenciák kialakítása a vállalati számviteli- és controllingrendszer alapelveinek megértéséhez és a működéssel kapcsolatos koordinációs feladatok ellátásához,
 •  kompetenciák kialakítása a humánerőforrás-rendszerek áttekintéséhez és a humánmenedzsment alapelveinek megértéséhez és irányításához,
 •  kompetenciák kialakítása a minőségtudatos gondolkodás alapjainak és a szervezeti technológiai rendszerekkel összefüggő minőségügyi érték és szabályozórendszerek működési elveinek megértéséhez,
 • kompetenciák kialakítása a makro- és mikropénzügyi folyamatok és a vállalati pénzügyek és tőkegazdálkodás alapvető folyamatainak megértéséhez,
 •  a projektek tervezéséhez, a projektszervezés technológiai és információs folyamatainak irányításához szükséges ismeretek elsajátítása és a projektmenedzsmenthez szükséges kompetenciák kialakítása,
  ismeretek kialakítása a logisztikai ellátási lánc elemeinek, kapcsolatrendszerének és a logisztikai alrendszerek működési elveinek, technológiáinak áttekintéséhez, megértéséhez és menedzseléséhez,
 • kompetenciák kialakítása a különböző stratégiai és operatív tervek elkészítéséhez, az üzleti tervezéshez, és a stratégiai akciók kezdeményezéséhez, irányításához,
   kompetenciák kialakítása vállalkozások üzleti folyamatainak menedzseléséhez, valamint alapvető termelésmenedzselési feladatok szervezéséhez, irányításához.

 

A KÉPZÉSI FOLYAMATBAN MEGSZEREZHETŐ KÉSZSÉGEK

 • a szervezeti rendszerfolyamatok tervezéséhez, szervezéséhez, irányításához, vezetéséhez, kontrolljához szükséges készségek kialakítása,
 • a szervezeti autonóm munkacsapatok, illetve teamek szervezési, vezetési és irányítási feladatainak ellátásához és különböző menedzsment metodikák alkalmazásához szükséges készségek megszerzése,
 • különböző projektek tervezéséhez, a projektszervezés technológiai és információs folyamatainak irányításához szükséges készségek kialakítása,
 • a logisztikai ellátási lánc alrendszereinek kialakításához és működtetéséhez szükséges készségek
  fejlesztése,
 • vállalati stratégiai és operatív tervek kialakításához és a stratégiai akciók irányításához szükséges
  készségek kialakítása,
 • az üzleti tervek elkészítéséhez nélkülözhetetlen készségek megszerzése.

 

A SZAKKÉPZETTSÉG ALKALMAZÁSA KONKRÉT KÖRNYEZETBEN,
TEVÉKENYSÉGRENDSZERBEN

 • szakmai ismereteire támaszkodva képes a szervezetek belső és külső kommunikációs rendszereit
  menedzselni, koordinálni,
 • képes a szervezet reklámtevékenységének kialakítását, bemutatókat menedzselni,
 •  képes a szervezet által létrehozott termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatást adni a cég partnereinek és
  ügyfeleinek,
 • ügyfélszolgálati feladatokat képes ellátni, illetve irányítani,
 • piaci mozgásokat tud elemezni és szakmailag értékelni, valamint javaslatokat készíteni a menedzsment
  számára,
 • képes kapcsolatokat szervezni és koordinálni a szervezeti rendszer elemei és részlegei között,
 • képes szervezeti autonóm munkacsapatokat, illetve teameket szervezni és vezetni,
 • képes a szervezeti innovációs láncokat megtervezni és az innováció-menedzsment folyamatát koordinálni,
 • képes projekteket tervezni, szervezni és irányítani,
 • szakmai ismereteire támaszkodva képes részt venni a szervezet belső logisztikai rendszerének
  szervezésében és irányításában,
 •  kapcsolatokat tud kialakítani és koordinálni az ellátási láncban résztvevők között,
 • szakmai ismeretei révén képes közreműködni az ellátási lánc alrendszereinek működését irányító
  menedzsment munkájában,
 • szakmai ismeretei révén képes a vállalati beszerzésekkel és értékesítéssel kapcsolatban elemzéseket
  végezni, javaslatokat tenni, célcsoportokat felkutatni,
 • képes a megrendelések készítésével, fogadásával, visszaigazolásával és feldolgozásával kapcsolatos
  feladatokat megszervezni és irányítani,
 • képes a szervezeti controllingrendszer működtetése során keletkező információkat értelmezni és a
  menedzsmenttel kapcsolatos fejlesztési javaslatokat megfogalmazni,
 • képes a szervezeti pénzügyi és tőkefolyamatok során keletkezett információk értelmezésére és
  menedzsment szemléletű értékelésére.

 

KÉPZÉSI KÖLTSÉGEK

A TANDÍJ
A tandíj összege: félévenként 135.000 Ft.
A részletfizetéssel, az átutalással és a számlákkal kapcsolatos igényekről a beiratkozáskor lehet nyilatkozni.
A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
Járulékos költségek, a felvételi eljárási díjon kívül nincsenek. A tandíj teljes mértékben tartalmazza a szak elvégzése során felmerülő költségeket.
A KÉPZÉSI IDŐ ALATT IGÉNYBE VEHETŐ INGYENES TÖBBLETSZOLGÁLTATÁSOK:
Kihelyezett üzemi gyakorlatok, szakmai tréningek.

JELENTKEZÉS

Felvételi követelmények: alapszakon (BSc) vagy mesterszakon (MSc) szerzett diploma, illetve főiskolai vagy egyetemi képzés során szerzett diploma.
A szakra történő jelentkezéskor felvételi vizsga nincs. A képzésben való részvételhez és a végzéshez államilag elismert nyelvvizsga nem szükséges.
Jelentkezni lehet:
a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszékén
vagy a Neumann János Egyetem Oktatási és Képzési Igazgatóságán.
Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 28.
A jelentkezéshez a jelentkezési űrlapot és a diploma fénymásolatát be kell küldeni postán vagy e-mailen a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszékére vagy az egyetem Oktatási és Képzési Igazgatóságára.
A jelentkezés díja 4500 Ft. A befizetés módja: átutalás (Számlaszám: 10918001-00000111-49390002)
A jelentkezési űrlap beérkezéséről az intézmény e-mailen értesíti a jelentkezőt.
A jelentkezési űrlap letölthető a https://gamf.uni-neumann.hu portálról.
Levelezési címek:
1. Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszék, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
2. Neumann János Egyetem Oktatási és Képzési Igazgatóság, Kecskemét, Izsáki út 10.
3. E-mail cím: toth.jozsef@gamf.uni-neumann.hu

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐRENDJE

Felvételi döntés: 2020. szeptember 10.
A képzés megnyitása és az első konzultáció: 2020. szeptember 19-én 9.00 óra (Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar/főépület/ 306-es tanterem)

TÁJÉKOZTATÁS A KÉPZÉSRŐL

A képzéssel kapcsolatban részletes tájékoztatást dr. Tóth József ad.
Hívja a 20/354-4224-es telefont!
Írjon a toth.jozsef@gamf.uni-neumann.hu e-mail címre!

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELE:

Legalább alapképzésben (a korábbi képzési rendszerben főiskolai szintű képzésben) informatika, természettudomány, műszaki, agrár vagy gazdaságtudományok képzési területek valamelyikén szerzett végzettség és szakképzettség vagy tanári szakképzettség.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: programozó informatikus

 • Képzés nyelve: magyar
 • Képzési idő (félév): 2
 • Munkarend: Levelező
 • Képzés gyakorisága: hetente
 • Fin. forma: költségtérítéses
 • Min. létszám: 15
 • Költségtérítés (félév): 145 000 Ft
 • Költségtérítés (összesen): 290 000 Ft
 • Jelentkezés díja: 4.500 Ft

A befizetés módja: átutalás (Számlaszám: 10918001-00000111-49390002)

A megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni a jelentkező nevét, és a szakirányú továbbképzés megnevezését.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a szakirány nem indul létszámhiány miatt, a befizetett regisztrációs díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A konzultációk időpontja:szombati napok

A JELENTKEZÉS MÓDJA

Jelentkezés az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.  Jelentkezési lap word formátumban

Csatolandó dokumentum: oklevélmásolat

Tanulmányi tájékoztató

 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

Informatika Tanszék

 • Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Alvarez Gil Rafael Pedro
 • Cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
 • Telefon: 76/516-411, 76/516-418
 • Fax:  76/481-003
 • E-mail: alvarez.rafael@gamf.uni-neumann.hu,

 

Oktatási és Képzési Igazgatóság

 

A képzés következő tervezett indulása:

 • Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 14.
 • Képzés kezdete: 2021. szeptember 11.
A RÉSZVÉTEL FELTÉTELE

A képzésben részt vehetnek a műszaki képzési terület főiskolai szintű szakjain vagy a műszaki képzési terület alapképzési szakjain oklevelet szerzett mérnökök.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: műanyagfeldolgozó technológus szakmérnök

 • Képzés nyelve: magyar
 • Képzési idő (félév): 2
 • Munkarend: Levelező
 • Képzés gyakorisága: hetente
 • Fin. forma: Költségtérítéses
 • Min. létszám: 10
 • Irányszám: 30
 • Költségtérítés (félév): 400.000
 • Költségtérítés (összesen):  800 000 Ft
 • A konzultációk időpontja: szombati napok 

A JELENTKEZÉS MÓDJA:

Jelentkezés az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon jelentkezési lap word formátumban

Csatolandó dokumentum: oklevélmásolat, nyelvvizsga másolat, személyi igazolvány másolat

Jelentkezés díja: 4500 Ft

Befizetés módja: utalás

A befizetés módja: átutalás (Számlaszám: 10918001-00000111-49390002)

A megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni a jelentkező nevét, és a szakirányú továbbképzés megnevezését.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a szakirány nem indul létszámhiány miatt, a befizetett regisztrációs díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

Műszaki minőségügyi szakirány tárgykörei: termék és folyamatfejlesztés minőségbiztosítása, a gyártás minőségbiztosítása, gépipari mérések és vizsgálatok, a beszállítók minőségbiztosítása, problémamegoldó eszközök és módszerek.
Szolgáltatásminőségi és élelmiszerbiztonsági szakirány tárgykörei: szolgáltatási modellek, önértékelési modellek a szolgáltatásban, szolgáltatási projektek minősége, változások menedzselése, konfliktuskezelési stratégiák (tréning), problémamegoldó technikák a szolgáltatásban, élelmiszer-előállítás szabályozási rendszere, az élelmiszerbiztonság elemei, ISO 22000, GlobalGap, élelmiszerbiztonsági problémamegoldó technikák.
A képzés során elsajátítandó képességek, kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek:
A minőségügyi szakmérnök/szakspecialista képzés célja az, hogy olyan komplex minőségügyi elméleti és gyakorlati tudást közvetítsen, kompetenciákat fejlesszen, és szakértelmet alakítson ki, amelyek a minőségügyi rendszerek minden területén képessé teszik az oklevelet szerzett szakembereket arra, hogy termelő vagy szolgáltató vállalatoknál és intézményeknél a minőségügyi rendszereket önállóan kialakítsák és működtessék vagy tanácsadóként, minőségügyi szakértőként hozzájáruljanak a TQM rendszerű vezetés megvalósításához.

A minőségügyi rendszerek szakmérnökök/szakspecialisták legyenek képesek

 •  A szervezeti rendszerek felépítésének, strukturális és dinamikai viszonyainak megértésére és elemzésére,
 • a minőségügyi szervezeti rendszerfolyamatok menedzsmentjének áttekintésére és működtetésére,
 • a minőségügyi projektek tervezéséhez, és a projektmenedzsment technológiai és információs-kommunikációs folyamatainak irányításához szükséges ismeretek alkalmazására,
 • a szervezetek minőségügyi feladatait végző autonóm munkacsapatok, illetve teamek működtetésére, irányítására,
 •  a különböző szervezetekben és intézményekben működő minőségügyi alrendszerek, szabályozó mechanizmusok tervezésére, szervezésére, irányítására.
 • a különböző vállalkozások minőségügyi folyamatainak innovatív menedzselésére,
 •  különböző minőségügyi stratégiai és operatív tervek elkészítésére, üzleti tervezésre, és minőségügyi stratégiai akciók irányítására,
 •  humánerőforrás-rendszerekkel kapcsolatos minőségügyi feladatok elvégzésére,
 •  minőségtudatos gondolkodásra, cselekvésre és a szervezeti rendszerek minőségügyi értékeinek szervezeti kultúraszabályozó rendszereinek tervezésére és szervezésére.

Minőségügyi rendszerek szakmérnök/szakspecialista szakirányú továbbképzési szak tantervtáblázata

 

A TANDÍJ
A tandíj összege: félévenként 150.000 Ft.
A részletfizetéssel, az átutalással és a számlákkal kapcsolatos igényekről a beiratkozáskor lehet nyilatkozni.
A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
Járulékos költségek, a felvételi eljárási díjon kívül nincsenek. A tandíj teljes mértékben tartalmazza a szak elvégzése során felmerülő költségeket.
A KÉPZÉSI IDŐ ALATT IGÉNYBE VEHETŐ INGYENES TÖBBLETSZOLGÁLTATÁSOK
Kihelyezett üzemi gyakorlatok, szakmai tréningek.
A „MÁSIK” SPECIALIZÁCIÓ TELJESÍTÉSE:
A program lehetőséget ad a választott specializáció mellett, azzal párhuzamosan a másik specializáció teljesítésére is. Ennek költsége tantárgyanként 8000 Ft. Az így teljesített specializációról szóló igazolást az egyetem az oklevéllel együtt adja ki.

A KONZULTÁCIÓK ÉS A VIZSGÁK IDŐRENDJE
A konzultációk (és a vizsgák) szombatonként (8.40 és 16 óra között) vannak, félévenként átlag 10-13 alkalommal.
A TANTÁRGYI FELMENTÉSEK
A képzés során – a kreditrendszer szabályai szerint – az alapképzésekben, a mesterképzésekben és a különböző szakirányú továbbképzési szakokon (valamint a felsőfokú és felsőoktatási szakképzésekben) szerzett krediteket 75%-os azonosság esetén allokáljuk. A felmentések elbírálása a szemeszterek első harmadában történik.

A SZAKDOLGOZAT
A szakdolgozat a szakirányú képzettségnek megfelelő, alkotó jellegű, kreatív tartalmú szakmai feladat. A szakdolgozatot a hallgató a képzésben megszerzett ismereteire támaszkodva, a szakirodalom tanulmányozásával, az oktatási intézmény által kijelölt szakmai konzulens irányításával írja meg. A szakdolgozati feladat megoldásával a hallgató igazolja azt, hogy képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörébe tartozó feladatok alkotó megoldására, önálló szakmai munka végzésére.
A szakdolgozat valamely a szervezetek minőségügyi folyamataival összefüggő témakör feldolgozását, elemzését és az adott tárgykörre vonatkozó fejlesztési javaslatok megfogalmazását kell, hogy tartalmazza.

AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE:
1. Mérnökök számára: minőségügyi rendszerek szakmérnök;
2. A nem mérnöki végzettségű diplomások számára: minőségügyi rendszerek szakspecialista.

A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTELI ELJÁRÁS
JELENTKEZÉS

Felvételi követelmények: alapszakon (BSc) vagy mesterszakon (MSc) szerzett diploma, illetve főiskolai vagy egyetemi képzés során szerzett diploma.
A szakra történő jelentkezéskor felvételi vizsga nincs. A képzésben való részvételhez és a végzéshez államilag elismert nyelvvizsga nem szükséges.

Jelentkezni lehet:

a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszékén
vagy a Neumann János Egyetem Oktatási és Képzési Igazgatóságán.
Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 28.

A jelentkezéshez a jelentkezési űrlapot és a diploma fénymásolatát be kell küldeni postán vagy e-mailen a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszékére vagy az egyetem Oktatási és Képzési Igazgatóságára.

A jelentkezés díja 4500 Ft. A befizetés módja: átutalás (Számlaszám: 10918001-00000111-49390002)

A jelentkezési űrlap beérkezéséről az intézmény e-mailen értesíti a jelentkezőt.

Levelezési címek:
1. Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszék, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
2. Neumann János Egyetem Oktatási és Képzési Igazgatóság, Kecskemét, Izsáki út 10.
3. E-mail cím: toth.jozsef@gamf.uni-neumann.hu

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐRENDJE
Felvételi döntés: 2020. szeptember 10.
A képzés megnyitása és az első konzultáció: 2020. szeptember 19-án 10.00 óra (Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar/főépület/ 306-es tanterem)

TÁJÉKOZTATÁS A KÉPZÉSRŐL
A képzéssel kapcsolatban részletes tájékoztatást dr. Tóth József ad.
Hívja a 20/354-4224-es telefont!
Írjon a toth.jozsef@gamf.uni-neumann.hu e-mail címre!

 Jelentkezés az intézmény által kibocsátott jelentkezési laponJelentkezési lap word formátumban. 

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELE

A képzésben részt vehetnek a műszaki képzési terület főiskolai szintű szakjain vagy a műszaki képzési terület alapképzési szakjain oklevelet szerzett mérnökök.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: gyártásinformatikus szakmérnök

 • Képzés nyelve: magyar
 • Képzési idő (félév): 2
 • Munkarend: Levelező
 • Képzés gyakorisága: havonta
 • Finanszírozási forma: költségtérítéses
 • Min. létszám: 10
 • Költségtérírés (félév):250 000 Ft
 • Költségtérítés (összesen): 500 000 Ft
 • Jelentkezés díja: 4.500 Ft.

A befizetés módja: átutalás (Számlaszám: 10918001-00000111-49390002)

A megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni a jelentkező nevét, és a szakirányú továbbképzés megnevezését.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a szakirány nem indul létszámhiány miatt, a befizetett regisztrációs díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A JELENTKEZÉS MÓDJA

A honlapról letölthető jelentkezési laponJelentkezési lap word formátumban.

Csatolandó dokumentum: oklevélmásolat

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Anyagtechnológia tanszék

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Líska János

Cím: 6000 Kecskemét. Izsáki út 10.
Telefon: 76/516-380

Fax: 76/516-380
E-mail: liska.janos@gamf.uni-neumann.hu

honlap:http://gamf.uni-neumann.hu

Oktatási és Képzési Igazgatóság:

 • Kovácsné Danyi Csilla tanügyi előadó
 • Telefon: 76/516-316
 • E-mail: danyi.csilla@uni-neumann.hu