Autonomous Working Group Day

Szeretnénk meghívni Önöket egy előadás sorozatra, mely az önvezető járművekről, azokban működő alapvető technológiákról szól.
A nap során érinteni fogjuk részletesen az önvezető járművekben használt technológiák jó részét, legyen az képfeldolgozás, neurális háló, térképezés vagy akár szenzor szimuláció vagy -fúzió.
Az előadások magyar nyelven lesznek megtartva február 9. 9:00-15:00 között TEAMS-en. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGYyNTQ4NWQtZGQwZS00NWMxLTlkOWEtNjZlMTc0YTczZDIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e492ce02-f30e-47ec-ab46-09ba96756bfa%22%2c%22Oid%22%3a%22f237b439-2396-4851-a1fd-a64f69054e1c%22%7d

Az előadás sorozat végén az egyetemen induló kutatási témákról lesz szó, amelyekhez akár tantárgyi keretek között, akár önállóan csatlakozhatnak a hallgatók.

Szeretettel várunk mindenkit!