Kitüntetések átadása a GAMF Karon

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kara idén is jutalomban részesítette azon oktatókat, hallgatókat és kari munkatársakat, akik az elmúlt években kiemelkedően teljesítettek a saját szakterületükön.

GAMF Karért Emlékérem

Dr. Kósa János Árpád

2000 augusztusa óta dolgozik egyetemünkön beleértve a jogelőd intézményeket is. Jelenleg az Informatika Tanszék főiskolai tanára. A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett diplomákat: erősáramú villamosmérnök, műszer -és irányítástechnikai villamosmérnök, valamint villamos mérnöktanár szakon. A doktori címét 2011-ben, a BME Villamosmérnöki Karának Villamos Energetika Tanszékén védte meg. Több mint 30 nemzetközi konferenciaelőadást tartott. Két cikkét beválogatták a “”European Superconductivity News Forum”” és a “”Science and Technology News”” oldalára. Ő fejlesztette ki a világon elsőként a DC és AC fluxusátvitelt független vasmagok között, és alkalmazta szupravezetős zárlati áramkorlátozóként, a témában angol nyelven könyvfejezete jelent meg. 2012-ben meghívásos előadást tartott munkáiból az Amerikai Egyesült Államokban, a Michigan-i Egyetemen, valamint 2017-ben Indiában, Jaipur-ban. 2019-ben Európa legnagyobb szupravezetős konferenciáján, Glasgow-ban a EUCAS-2019-en leadott cikke az erősáramú kategóriában a mai napig a legnagyobb számban letöltött tudományos munka. 2021-ben ugyan ezen a konferencián prezentált, majd 2022-ben megjelent 1,9 impact faktoros cikke, melyre büszkén írta rá a Neumann János Egyetem nevét. Dr. Kósa János Árpádot 2013-ban GAMF Karért Oklevél kitüntetésben részesítették. Hazai közéleti tevékenységéből érdemes megemlíteni, hogy 2 alkalommal (1996-ban és 1999-ben) Kecskemétre hozta és rendezte meg az országos diákolimpiát, tollaslabda sportágban.

Az oktatásban és a tudományos életben végzett áldozatos munkájáért a Neumann János Egyetem GAMF Kar Dr. Kósa János Árpád részére a GAMF Karért Emlékérem kitüntetést adományozza.

Dr. Weltsch Zoltán

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar, Járműgyártás és Javítás Tanszékén végzett 2008-ban okleveles gépészmérnökként. PhD fokozatát a Kandó Kálmán doktori iskolában szerezte meg 2014-ben. 2014-től a Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Anyagtechnológia Tanszékén kezdett dolgozni tudományos főmunkatársként. Még ebben az évben az Anyagvizsgáló és Méréstechnikai Laboratórium vezetője, 2015-től pedig az Anyagtechnológia Tanszék tanszékvezetője lett. 2020. augusztus 1-től az Innovatív Járművek és Anyagok tanszék vezetőjeként azért dolgozott, hogy a korábbi tanszékekből létrejött nagyobb tanszék egyesült erővel, egységes koncepció mentén fejlődjön, illetve köteleződjön el az ipar által is elismert és várt, előremutató kutatási témák mentén. Hatalmas energiát fordított a tanszék utánpótlásnevelésére, számtalan kollégát indított el a tudományos pályán, támogatva őket a mesterképzés, később pedig a doktori képzés során. Külső témavezetőként számos, helyi kutatási témát feldolgozó doktori dolgozatot vezetett, valamint tudományos fokozatukat már megszerzett kollégákat ösztönzött arra, hogy maguk is témavezetővé váljanak.Nevéhez fűződik mintegy 10 iparvállalatokkal közös K+F pályázat megírása, megvalósítása, amely lehetőséget biztosított a tanszék szakmai és létszámbeli fejlődéséhez. Különösen szívügye volt a hallgatók tehetséggondozása: Több mint 15 TDK témavezetője volt, melyek közül az OTDK-n 1, 2 és 3. helyezéseket is elértek hallgatóink.  Nevéhez fűződik a Dióda Lézerközpont megálmodása, a felépítését lehetővé tévő pályázat megírása, lebonyolítása, valamint kutatási profiljának kialakítása. 2019-től a Neumann János Egyetem tudományos rektorhelyettesi feladatkörét is ellátta. Ennek a munkának a keretében rendkívül sokat tett a GAMF karon 2022-ben elindult angol nyelvű alapképzések létrehozása érdekében, többek között a Nemzetközi Iroda és a nemzetköziesítési stratégia kidolgozásának irányításával. Munkája eredményeként megújult, bővült és hatékonyabbá vált a pályázati iroda munkája. 2022-től a GAMF Kar innovációs igazgatói tisztségét is betöltve dolgozott a kar vállalati kapcsolatrendszerének kiszélesítésén, továbbá elindította a szellemi tulajdon hasznosítását lehetővé tévő kari folyamatokat.  Tudományos munkásságának legnagyobb elismerése a 2022-ben elnyert Bólyai János kutatási ösztöndíj.

Az egy évtizedes kiemelkedő GAMF Kar iránti elkötelezettsége, a tudományos kutatás, a tehetséggondozás, a nemzetköziesítés, a K+F pályázatok és a tanszék szakmai fejlődése érdekében végzett munkája elismeréseként a Neumann János Egyetem GAMF Kar Dr. Weltsch Zoltánt a GAMF Karért emlékérem kitüntetésben részesíti.

GAMF Karért Oklevél

Dr. Balogh Levente

az Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék vezető oktatója. PhD-fokozatát 2012-ben szerezte. Kutatási területe az önerősítő mechanizmusok fejlesztése és a járműmodellek szimulációja. Elhivatott munkáját a Neumann János Egyetem mellett a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.-nél végzi. Meghatározó személyiségével már a járműmérnök képzés megalakulása óta támogatja a hallgatók egyéni fejlődését és a tananyagfejlesztésben mutatott aktivitása is példaértékű. Jelentős ipari tapasztalatának köszönhetően tanóráiról olyan tudással távozhatnak a leendő mérnökök, amelyet közvetlenül felhasználhatnak a munkaerőpiacon. Szívügye a szakdolgozatok és a diplomamunkák minőségének növelése, ezért számtalan munkaórát tölt konzultációkkal, nem ritkán a munkaidején túl is. Hallgatói elismerése mellett a Járműtechnológia Kutatócsoport kollégái szintén példaképként tekintenek rá. A kutatómunkákban nyújtott tanácsai minden alkalommal figyelő fülekre találnak. Tapasztalatára rendkívül nagy szükség van a jövő járműmérnök képzésében. Az odaadással, szívvel-lélekkel végzett munkája elismeréséül a Neumann János Egyetem GAMF Kar Dr. Balogh Levente részére a GAMF Karért Oklevél kitüntetést adományozza.

Bata Attila

2013-óta dolgozik a GAMF Kar Innovatív Járművek és Anyagok Tanszékén. 2014 óta az Anyagvizsgáló- és Méréstechnikai Labor laboratóriumvezető-helyettese. Ipari munkaterületen szerzett tapasztalatait az oktatásban számos műanyagfeldolgozással kapcsolatos területen, de főként a fröccsöntés területén kamatoztatja. Doktori tanulmányainak legvégén jár a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Kandó Kálmán Doktori Iskolájában. Az NJE Start oktatási program megálmodója és megalkotója, ő indította újra a Műanyagfeldolgozó szakmérnöki képzést. Kiemelt szerepet játszott a Műanyagfeldolgozó szakirány tantárgyainak és tematikájának megújításában is. Munkásságát és szakmai tudását mi sem bizonyítja jobban, mint az ipari kapcsolatrendszere és az ipari szakemberek elismerése. Vezetője az Innovatív Járművek és Anyagok Tanszéken működő Ipari Bérmunka Munkacsoportnak, és részt vesz az ipari bérmunkák koordinálásában is. Kiemelt szerepet játszott a Megalux és a Supermoto elszállításában az Egyesült Arab Emírségekbe, illetve a Megalux Sharjah-i bemutatóján. Mindezekért a Neumann János Egyetem GAMF Kar Bata Attila részére a GAMF Karért Oklevél kitüntetést adományozza.

Göcs László

2003-ban szerezte meg mérnökinformatikus és informatika szakos mérnöktanár diplomáját a GAMF Karon. Ezt követően polgári szolgálatos katonaként, majd tanszéki mérnökként a Mérnökpedagógia és Médiatechnika Csoportnál dolgozott. 2008-ban szerzett egyetemi tanári diplomát az ELTE-n. 2011-től a GAMF Kar Informatika Tanszékének munkatársa. 2016-ban kezdte meg doktori tanulmányait a Miskolci Egyetemen. Szakmai és kutatási területe a hálózatok, informatika biztonság, szerverüzemeltetés, amelyekhez számos tananyagot készített és folyamatosan készít. 10 éve informatikai igazságügyi szakértőként segíti szakmai kompetenciájával a hatóságok munkáját.   
Az elmúlt 20 évben az oktatás mellett az intézményben volt Lakásbizottság elnöke, Diákjóléti Bizottság elnöke, Szakkollégium pedagógiai vezetője, Informatikai Csoportvezető. 2015-ben Rektori Dicséretben részesült, 2022-ben az Év Tanára díjat nyerte el a hallgatók szavazatai alapján. Az egyetem és a GAMF Kar eseményein rendszeres előadó, szakmai kompetenciája révén rendszeresen meghívott vendég rádióműsorokban, riportokban. Elsők közt csatlakozott a Hallgatói Eredményességet Támogató Mentorprogramhoz, mint mentoroktató. Aktivitásával, ötleteivel jelentősen támogatta a program fejlesztését. A második félévben megrendezett Mentor Konferencia szervezői munkáját összehangolta, vezette. Munkájával és személyes hozzáállásával is segíti a hallgatók eredményességét. A Fentiek elismeréseként a Neumann János Egyetem GAMF Kar Göcs László részére a GAMF Karért Oklevél kitüntetést adományozza.

Jusztin Zsuzsanna

2002-ben került a GAMF Műszaki és Informatikai Kar Alaptudományi Tanszékére. Az akkori tanszék alapozó tárgyai közül mind a fizika, mind pedig a matematika oktatásában részt vett műszaki tanárként. Jusztin Zsuzsanna évek óta többletfeladatként látja el a tanszék órarendjének elkészítését. Mivel a tanszék fizikus végzettségű kollégáinak létszáma csökkent, a fizika oktatásának területén a beosztását bőven meghaladó feladatokat végez. Az oktatás területén végzett precíz és áldozatos munkája elismeréseként a Neumann János Egyetem GAMF Kar Jusztin Zsuzsanna részére a GAMF Karért Oklevél kitüntetést adományozza.

 

 

Kónya Gábor

2021-óta dolgozik a GAMF Műszaki és Informatikai Kar Innovatív Járművek és Anyagok Tanszékén. Doktori tanulmányait 2022-ben kezdte, és azóta is kiemelkedő tudományos teljesítményéről tesz tanúbizonyságot. Eddig 18 publikációja jelent meg, és jelenleg is több publikáción dolgozik. Tudományos tevékenységének magasabb fokon történő művelése érdekében több hazai céggel és egyetemmel együtt végzi kutatói munkáját. Témavezetésével a GAMF házi TDK-n hallgatója 3. helyezést ért el, és továbbjutott az OTDK-ra. A tudomány mellett az oktatásban is szervesen részt vesz, és eltökélt célja ipari tapasztalatait is felhasználva az általa oktatott tárgyak folyamatos fejlesztése. Munkássága alatt megújította a gépészmérnök szakirányos hallgatók Logisztika tárgyát, valamint a Munkavédelem tárgyat is. Ez utóbbihoz kapcsolódóan munkavédelmi szakmérnöki képzésre iratkozott be, hogy tudását, és az oktatás színvonalát tovább növelje ezen a téren. Mindezekért a Neumann János Egyetem GAMF Kar Kónya Gábor részére a GAMF Karért Oklevél kitüntetést adományozza.

Péter Ádám

2016-ban végzett a Kecskeméti Főiskola GAMF Karán a gépészmérnök alapszak mechatronika specializációján. 2022-ben elvégezte a Neumann János Egyetem gépészmérnök mesterképzési szakát. Kiemelkedő felkészítő munkájának köszönhetően a Neumann János Egyetem csapata a 2023 áprilisában, Győrben megrendezett XXVIII. Országos Ajtonyi István Irányítástechnikai Programozó versenyen negyedik helyezést ért el. Nagyon fontos szerepet vállalt a kar és az egyetem népszerűsítésében országszerte, a NEUTECH utazó konténerben. Rendszeresen segít bemutatók és előadások tartásában, a Neumann János Egyetem Campusában nemrég átadott Holovision teremben, a 3D -s megjelenítő eszközön. Számos hallgatót segít szakdolgozati munkájában, kiemelkedő kapcsolatot ápol velük az órákon és azokon kívül is. Magas óraterhelést vállal el a nappali és levelező tagozaton. Saját kutatási és fejlesztési területet is kidolgozott az ipari virtualizáció és a “digitális iker” koncepcióban. Péter Ádám órarendszervezőként is kiveszi a részét a tanszék munkájából. A Fentiek elismeréseként a Neumann János Egyetem GAMF Kar Péter Ádám részére a GAMF Karért Oklevél kitüntetést adományozza.

GAMF DÉKÁNI DÍCSÉRET

Balla Dávid, Lovász Máté és Nagy Levente

a 2023 áprilisában megrendezett XXVIII. Országos Ajtonyi István Irányítástechnikai Programozó Versenyen vettek részt a GAMF Műszaki és Informatikai Kar képviseletében. A versenyen, amelynek a győri Széchenyi István Egyetem adott otthont, a 23 induló csapatból a 4. helyezést érték el, valamint a Siemens eszközzel induló csapatok közül, a második helyezést szerezték meg. Felkészítő tanáruk Péter Ádám volt.

Kiemelkedő teljesítményükért a Neumann János Egyetem GAMF Kar Balla Dávidot, Lovász Mátét és Nagy Leventét Dékáni Dicséretben részesíti.

Bognár Adrián

a GAMF Műszaki és Informatikai Karral már hallgatóként szoros kapcsolatba került, amikor is az Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék demonstrátora lett. Tudományos életét ekkor kezdte, melynek eredményeként a 2021-es OTDK-n 2. helyezést ért el. E tevékenységét folytatva a 2023-as OTDK-n különdíjas lett. Miután BSc diplomáját megszerezte, pályafutását, mint tanszéki mérnök folytatta tovább és jelenleg MSc tanulmányokat is végez. A kutatás és a tanulás mellett részt vesz a BSc képzésben oktatott CNC, CAD/CAM és Szerszámgépek tantárgyak gyakorlatainak színvonalas megtartásában. Nevéhez fűződik az Additív gyártástechnológiai szakmérnök képzés indítása, és zökkenőmentes irányítása, amellyel hozzájárul a GAMF hírnevének növeléséhez.
Munkáját precizitás és kiemelkedő gyorsaság jellemzi, amelynek köszönhetően szívesen dolgozik együtt vele mindenki.

Mindezekért a Neumann János Egyetem GAMF Kar Bognár Adriánt dékáni dicséretben részesíti.

Busa Boglárka

2021-ben, BSc-s tanulmányai kitűnő eredménnyel történő befejezését követően kapcsolódott be fiatal mérnökként a logisztikai mérnöki alapszak munkájába. Tanszéki mérnöki feladatai közé tartozik az órák előkészítése, támogatása, a szakos megbeszélések dokumentálása, a szakos TEAMS felület kezelése.  2023 ősze óta mentoroktatói feladatokat is ellát az elsős logisztikus hallgatók körében. A szak beiskolázási tevékenységében, mint volt hallgató jelentős szerepet vállal. Szervezi a Logisztika napját, a Lányok napja rendezvény logisztikus programjait, és különösen fontos szerepet játszott az idei 24 órás logisztikai verseny szervezésében, lebonyolításában. A szak marketing feladatai közül többek között az online felületeken történő kommunikáció a feladata. Több tananyag kidolgozásakor aktívan kapcsolódott be az előkészítő és a tananyag összeállító munkába. Mindezek mellett 2023 júniusában fejezi be MSc tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen. Boglárka munkájával és személyes hozzáállásával is segíti a logisztikai mérnök szakot és aktív tagja a szakcsoportnak. Lelkiismeretes munkavégzéséért a Neumann János Egyetem GAMF Kar Busa Boglárkát dékáni dicséretben részesíti. Boglárka éppen ma záróvizsgázik Szegeden, így a díjat átveszi helyette Dr. Pásztor Attila.

Hareancz Ferenc

az Innovatív Járművek és Anyagok Tanszéken a hegesztési szakterület oktatója, és egyben a GAMF képviselője a hegesztéstechnikával foglalkozó körökben. Az elmúlt években munkásságát az Országos Hegesztési Egyesületben is elismerték, amelynek bizonyítékául szolgál, hogy az Országos Hegesztési Konferencia 2022-ben az intézményünkben került megszervezésre, Ferenc hathatós közreműködésével. A GAMF-os hallgatók tehetséggondozását mintaszerűen végzi, amelynek eredményeképpen a VIII. Országos Hegesztési Versenyen a GAMF-os hallgatók 3. helyezést értek el, de a TDK területén is több éve sikeres témavezetői aktivitás jellemzi, amelynek köszönhetően OTDK első, valamint második helyezett hallgatója is van az elmúlt évekből.

Fentiek elismeréseként a Neumann János Egyetem GAMF Kar Hareancz Ferencet dékáni dicséretben részesíti. Sajnos Ferenc sem tudott eljönni, így a díjat átveszi helyette Dr. Béres Gábor József.

Dr. Kondor István Péter

a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen szerezte gépészmérnöki diplomáját, majd a Széchényi Egyetem Járműmérnöki képzésén folytatta MSc tanulmányait. 2016-ban kezdte doktori képzését a Ljubljanai Egyetemen, melyet aztán végül a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett meg 2023. januárjában. Témája: Hulladékalapú hajtóanyag-dízelolaj keverékek belsőégésű dízelmotorokban történő alkalmazásának műszaki és környezetvédelmi vizsgálata. 2013 óta dolgozik az Innovatív Járművek és Anyagok Tanszéken. A tanszék életében meghatározó az oktatói tevékenysége és a tananyagfejlesztésben mutatott aktivitása. Hallgatói mindig sikeresen teljesítenek a TDK rendezvényeken.  Publikációinak száma is egyre növekszik, hiszen az utóbbi években Impakt faktoros folyóiratokban is megjelent 2 db tudományos publikációja. Komoly ipari tapasztalattal rendelkezik, ahol gázturbinák karbantartásával foglalkozott. Szabadidejét sokszor pilótaként tölti. Az iparban szerzett gyakorlati tudását és repülési tapasztalatait szívesen megosztja hallgatóival a tanórákon. Mindezekért a Neumann János Egyetem GAMF Kar Dr. Kondor István Pétert dékáni dicséretben részesíti.

Simon Noémi

az Innovatív Járművek és Anyagok Tanszéken 2019 óta végez áldozatos munkát. Kiemelkedő a terhelhetősége, a dinamizmusa, a problémamegoldó képessége és a kollégákhoz való hozzáállása. Több futó pályázatban vállal adminisztratív feladatokat, ami a céges partnerekkel való magas szintű együttműködést igényli. Jelenleg a Kar legnagyobb tanszékének munkaügyi feladatait végzi, de évekig a hallgatói ügyintézés is része volt a munkájának. Az egyetemi, illetve tanszéki összejövetelek meghatározó egyénisége, a közösség egyben tartásáért tett tevékenysége kiemelkedő.

Áldozatos munkája elismeréséül a Neumann János Egyetem GAMF Kar Simon Noémit dékáni dicséretben részesíti.

Tajti Ferenc

2018-ban csatlakozott a Mechanikai- és Lézersugaras Technológiák Kutatócsoporthoz mint demonstrátor, amelynek azóta is rendkívül hasznos mégis visszahúzódó, szerény tagja tanszéki mérnökként. Az elmúlt években több projekt keretében is megmutatta rátermettségét. Legújabban a tanszék életében mérföldkőnek számító elektron mikroszkóp beszerzésével és beüzemelésével kapcsolatos feladatok hatékony elvégzésével hívta fel magára a figyelmet.  Mindemellett, a 2022-ben megrendezett Műszaki- Anyagtechnológiai Szakmai Konferencia rendezésében is főszerepet vállalt.  Számos szakdolgozatot konzultál és TDK hallgatói is mindig sikereket érnek el. Kiemelkedő munkájáért a Neumann János Egyetem GAMF Kar Tajti Ferencet dékáni dicséretben részesíti.

GAMF DÍSZOKLEVÉL

Bálint Zoltán

kapcsolata a GAMF Karral közvetetten 1990-óta áll fenn, amikoris keresztapja, majd pedig 2013-ban fiú testvére, a GAMF-on megszerezte gépészmérnöki diplomáját. E kötődés az évek múltával tovább erősödött benne, hiszen 2006 és 2010 között maga is hallgatója volt a GAMF Karnak. Bálint Zoltán 2004-től dolgozik a nagy múltú Lovász Forgácsoló Kft.-nél, és a sok éves GAMF-val szemben tapasztalt pozitív emlékei és tapasztalatai alapján szorgalmazta a 2011-es és 2012-es években a Bosch Elektromobil versenyek támogatását. A későbbiekben még a „Racsni Csapat” egyik fő szponzorává is vált a Lovász Forgácsoló Kft., amely nagy örömet okozott a cégnek. A Lovász Forgácsoló Kft.-vel a Neumann János Egyetem, és így a GAMF, 2022-ben ünnepélyes keretek között együttműködési megállapodást írt alá, és Bálint Zoltán önzetlen segítségnyújtásának köszönhetően szervesen bekapcsolódtak a GAMF Innovatív Járművek és Anyagok Tanszékén folyó forgácsolási kutatásokba. E rövid idő alatt nyújtott támogatásuknak köszönhetően már olyan kutatásokat és fejlesztéseket lehetett megkezdeni, amelyek nélkülük elképzelhetetlenek voltak. Bálint Zoltán szerint, ez még csak a kezdet, így bízva a további sikeres együttműködésben a Neumann János Egyetem GAMF Kar Díszoklevéllel jutalmazza Bálint Zoltánt, a Lovász Forgácsoló Kft. szerszám-kereskedelmi üzletág vezetőjét.

Gajdácsi Károly Mihály

a Ferroplast Kft. ügyvezető igazgatója. A Műanyagfeldolgozó Kutatócsoport és a Ferroplast Kft. között évek óta tartó szoros együttműködést ápol. Gajdácsi Károly Mihály támogatásának köszönhetően szervesen bekapcsolódtak a GAMF Innovatív Járművek és Anyagok Tanszékén folyó műanyag technológiai/fejlesztési kutatásokba. A cég a folyamatos innováció és a fejlődés élvonalában van. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy elsőként vettek részt az új szakirányspecifikus oktatási formánkban, az NJE-START-ban, tovább mélyítve ezzel a régóta fennálló szoros kapcsolatunkat. Bízva a további sikeres együttműködésben a Neumann János Egyetem GAMF Kar Gajdácsi Károly Mihályt díszoklevéllel jutalmazza.

Kócsóné Kiss Ildikó

1990. november 1-je óta dolgozik a Könyvtár és Információs Központban, akkor még Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola Könyvtárában. Türelemmel megélt több szervezeti átalakulást, egyesülést, szétválást, név- és fenntartóváltást, több igazgatócserét, de mindig is a GAMF kar dolgaiért felelős könyvtáros volt. Hozzá tartoztak a letéti állományok, a kari könyvrendelés és selejtezés, a beérkező anyag formai feltárása, katalogizálása. A hagyományos könyvtári munka mellett 33 év alatt eljutott a felhőbe: innovatív szemléletével végig kísérte két integrált könyvtári rendszer bevezetését is, segítette az újdonságok meghonosítását a napi munkában. Habitusa, mentalitása miatt szívesen fordulnak hozzá a hallgatók – sőt, hozzá fordulnak a legszívesebben. Mosolygós, vígkedélyű, pozitív hozzáállású, mindig segítőkész természete miatt a hallgatók szeretik, szívesen kérik tanácsait. 2023. július 31-vel lezárul a Kar szolgálatában töltött időszaka, és végre lesz ideje a befogadott kóbor jószágokra és a kiskertre.

Fentiek elismeréseként a Neumann János Egyetem GAMF Kar Kócsóné Kiss Ildikó részére Díszoklevél kitüntetést adományoz.

Schvéder Péter

a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Présüzemének vezetője. Munkája során jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a Mechanikai- és Lézersugaras Technológiák Kutatócsoport és a Présüzem között már egy évek óta tartó jó kapcsolat épült ki. Minden alkalommal önzetlen segítséget nyújtott, akár az üzemlátogatások magas szintű levezénylése kapcsán, akár a gyárban rendelkezésre álló eszközök közös használatának tekintetében. A csoport kutatásait Schvéder Péter nagy mértékben segítette a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. telephelyén található lemezelőkészítő és lemez deformáció-mérő eszközök használatának a rendelkezésre bocsájtásával, amely eredményeként a Présüzem több TDK dolgozathoz, MSc diplomadolgozathoz és egy doktori dolgozathoz is támogatást biztosított. Fentiek elismeréseként a Neumann János Egyetem GAMF Kar Schvéder Péter részére Díszoklevél kitüntetést adományoz.

Szabó János

címzetes főiskolai tanár 1973-ban szerzett üzemmérnök diplomát a GAMF rendszertervező szakán. A végzés után a Szerszámgépipari Művek kecskeméti gyárában kezdett dolgozni, mint forgácsoló technológus, majd technológiai csoportvezető, később osztályvezető lett. Ezt követően gépészmérnöki mesterdiplomát szerzett a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen. 1994-től a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. kecskeméti gyárában minőségügyi munkatársként, majd termelési igazgatóként, később minőségbiztosítási igazgatóként dolgozott. Irányításával 2001-ben a kecskeméti gyár az EFQM Európai Minőségdíj Kiválóság felfedezettje lett. Jelenleg több vezető autóipari beszállító minőségirányítási tanácsadójaként dolgozik.
A GAMF-on részt vett a minőségügyi rendszerek szakmérnök képzés oktatási programjának kialakításában. Segítségével a minőségügyi képzés a régióban piacvezető pozícióra tett szert. A logisztikai rendszerek szakmérnök képzésben is részt vett, a logisztika minőségügye tárgykör oktatójaként. Számos alkalommal volt záróvizsgabizottsági elnök, sok-sok szakdolgozatot konzultált és bírált. Szabó János oktatómunkája hozzájárult ahhoz, hogy a GAMF hosszú távon a magyar műszaki felsőoktatás meghatározó intézménye maradhasson. Fentiek elismeréseként a Neumann János Egyetem GAMF Kar Szabó János részére Díszoklevél kitüntetést adományoz.

Ezúton szeretnék a magam nevében is gratulálni a jutalmazottaknak, a díjak átadásának befejezésével pedig megkérem kedves vendégeinket, hogy vegyenek egy pohár pezsgőt és koccintsunk együtt a díjazottak egészségére!

Ezt követően pedig az összmunkatársi értekezlettel folytatódik a délután.