Mentorkonferencia a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Karán

Első alkalommal rendezett a Neumann János Egyetem GAMF Kara hallgatói konferenciát. Az ősszel újonnan indult Hallgatói Eredményességet Támogató Mentorprogram a tavaszi félévben a tehetséggondozásra, szakmai mentorálásra helyezte a hangsúlyt. A programban azok a hallgatók vesznek részt, akik felsőfokú tanulmányaikat 2022 őszén kezdték meg a karon. A tavaszi félévben a hallgatók szabadon válaszható tantárgy keretében szakmai kutató- és projektmunkában vettek részt, melynek zárásaként kari konferencián mutatták be féléves munkájuk eredményét. A félév során nemcsak szakmai tudásukat mélyítették egy-egy területen, hanem emellett a valós kutató,- illetve projektmunka folyamatába és a csapatmunkába is belekóstoltak mentoroktatóik segítségével. A konferencián 11 projekt- és 7 kutatási beszámolót hallgathattak meg a részvevők 4 területen: logisztika, informatika, english informatics és műszaki témákban. A szakmai konferenciák mintájára a hallgatók előre jelentkeztek a konferenciára előadásuk témájával és annak absztraktjával, a konferencia központi arculati elemeit felhasználva készítettét el prezentációikat és a kiadott programfüzet szerint a kar dékánja Dr. Kovács Lóránt megnyitója után prezentálták eredményeiket. Ezáltal nemcsak abban volt egyedülálló a Mentorkonferencia a kar életében, hogy hallgatók lehetőséget kaptak egy szakmai konferencián előadni, hanem abban, hogy kizárólag ők mutatták be az elmúlt hónapok közös munkáját. 

A Hallgatói  Eredményességért Felelős Igazgató Dr. Török Erika a konferencia zárásaként kiemelte a programban résztvevő hallgatók és mentoroktatók kiemelkedő munkáját és ehhez a kivételes feladathoz való elkötelezett hozzáállását. Az elhangzott előadások és a visszajelzések alapján büszkék lehetünk a GAMF Műszaki és Informatikai Karán elsőként megrendezésre kerülő Mentorkonferenciára.