NRG Beiskolázást Támogató Ösztöndíj

NRG Beiskolázást Támogató Ösztöndíj

A Neumann János Egyetem az NRG Beiskolázást támogató ösztöndíj lehetőségét kiterjeszti egy teljes tanulmányi időszakot átfogó kiválósági ösztöndíjrendszerré, melynek következtében a hallgatók további ösztöndíj modulokra pályázhatnak. Az ösztöndíj részleteit a Hallgató Térítési és Juttatási Szabályzat 41/I. §-a tartalmazza.

A meghirdetésre kerülő ösztöndíjak a következők:

A modul: 1. féléves hallgatóknak 

(2)    Az ösztöndíjra a

 1. az ösztöndíj meghirdetés évében a központi általános és pót- felvételi eljárásban felvételt nyert, nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező és tanulmányaikat megkezdő,
 2. műszaki, informatikai, valamint agrár képzési területű,
 3. alap-, vagy felsőoktatási szakképzésű,
 4. a (a) pont szerinti felvételi eljárásban alapképzésben legalább 330, felsőoktatási szakképzésben legalább 300 pontot szerző

hallgatók – a forrást nyújtóval kötött megállapodásban meghatározott pénzügyi keret terhére- pályázhatnak.

(3)    Az ösztöndíj összege 120.000.- Ft.

(4)    Az Egyetem az ösztöndíjat megpályázó hallgatókat a (2a) pont felvételi eljárásban szerzett pontjaik alapján rangsorolja, és az ösztöndíjra való jogosultságot ebben a sorrendben a rendelkezésre álló forrás mértékéig állapítja meg.

 

B modul – egy félévben legalább 30 kreditet teljesítő hallgatók számára:

Az ösztöndíjra azon hallgató pályázhat, aki a következő kritériumokat teljesíti:

 • 2021/22. tanév őszi félévében, vagy az után felvételt nyert és 1. évfolyamra beiratkozott hallgató, és
 • az ösztöndíj meghirdetésének félévében, és az azt megelőző félévben nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és
 • műszaki, informatikai vagy agrár képzési területen tanul, és
 • alap- vagy felősoktatási szakképzésben vesz részt, és
 • az ösztöndíj meghirdetését megelőző félévben legalább 30 kreditet teljesített.

Az ösztöndíj összege alapszakos hallgatók esetében 150.000 Ft, felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók esetében 75.000 Ft egyszeri támogatási összeg, mely a meghirdetés félévében kerül kifizetésre.

Az egyetem a hallgatókat az ösztöndíj meghirdetése előtti félévben megszerzett kreditszám és azon belül a féléves súlyozott tanulmányi átlaga alapján rangsorolja, és a rendelkezésre álló forrás mértékéig támogatja.

C modul – kiemelkedő versenyeredményt elért hallgatók számára:

Az ösztöndíjra azon hallgató pályázhat, akik a következő kritériumokat teljesíti:

 • az ösztöndíj meghirdetésének félévében, valamint az azt megelőző félévben nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és
 • műszaki, informatikai vagy agrár képzési területen tanul, és
 • alap-, vagy felsőoktatási szakképzésű, és
 • az ösztöndíj meghirdetését megelőző félévben hazai vagy nemzetközi szakmai, tanulmányi vagy sport versenyen, Tudományos Diákköri Konferencián kiemelkedő eredményt ért el.

Az ösztöndíj összege 100.000 Ft, Országos Tudományos Diákköri Konferencián helyezést elért hallgatók számára 200.000 Ft egyszeri támogatás.

Az Egyetem az ösztöndíjat megpályázó hallgatókat az elért eredmények alapján rangsorolja, és az ösztöndíjra való jogosultságot ebben a sorrendben a rendelkezésre álló forrás mértékéig állapítja meg.

A pályázatok benyújtására a Neptun rendszer Ügyintézés/Kérvények menüpontjában az NRG Beiskolázást Támogató Ösztöndíj kérvénynél van lehetőség.