ÁTADTUK AZ ARANYDIPLOMÁKAT AZ 50 ÉVE VÉGZETT HALLGATÓINKNAK

Az egyetem vezetősége és tanári kara mellett 58 öregdiák és egykori tanár vett részt azon az ünnepségen, melyen ünnepélyes keretek között adták át aranydiplomáikat az 50 évvel ezelőtt végzett, egykori GAMF-os hallgatóknak. Dr. habil Fülöp Tamás rektor köszöntőjében elmondta, a jelen lévő vendégek az élő tanúságtevői annak, hogy miért érdemes a mérnöki és műszaki pályát választani. Kiemelte, az elődök példája nagyon fontos üzenet a fiatalok számára pályaválasztás szempontjából.

– Az elmúlt fél évszázad hatalmas változást eredményezett mind a világ, az ország, mind pedig az egyetem életében, de ezek elsősorban külsőségeiben formálják, alakítják a világunkat, míg az alapvető emberi értékek, úgy mint a szeretet, a barátság, a szerelem, a tisztesség, a szorgalom, a becsület, a kitartó munka, a hűség, az adott szó ereje nem csak hogy nem változtak, de talán még nagyobb szükségét érezzük ezek létének, és éljük meg, olykor fájdalommal, ezek hiányát – mondta dr. habil Fülöp Tamás rektor, aki kiemelte a Mesterséges Intelligencia rendkívüli szerepét, és hatását mindennapi életünkre, hozzátéve, minden generációnak megvoltak a maga kihívásai. Nem volt ez másképp 1973-ban, amikor ez az évfolyam végzett, és átvette megérdemelt diplomáját.

Az egykori hallgatók nevében dr. Boza Pál mondott köszöntőt, aki maga is 50 éve vette át diplomáját, majd a GAMF oktatójaként vett részt a további építő munkában. Felelevenítette a találkozás első pillanatait, amikor a felvételi során a mostani aranydiplomésokkal még versenytársak voltak, majd az itt töltött három év alatt sorstársakká váltak, diplomáikkal a zsebükben pedig kollégák lettek. Kiemelte, a GAMF aranykora a ’70-es évekre tehető. „Az alapokat a mi tanáraink, mi magunk, és az utánunk jövő generációk rakták le.”

– Mi, aranydiplomások büszkék vagyunk arra, hogy részt vettünk a GAMF kar fejlődésében, büszkék vagyunk arra, hogy az itt szerzett diplomával sikeresen megálltuk a helyünket az életben. Tisztelet és hála azoknak, akiktől a tudást kaptuk, az utánunk jövő mérnökgenerációknak sikeres életpályát kívánok, és éljék meg az aranydiplomás kort. Az aranydiplomásoknak pedig jó egészséget, tartalmas további éveket kívánok, találkozzunk a gyémánt diploma átvételekor – zárta beszédét dr. Boza Pál.

Az esemény végén következett az ünnepi pillanat, amikor dr. Kovács Zsolt Ferenc rektorhelyettes, dr. Béres Gábor dékánhelyettes és Brindza Attila oktatási igazgató átadták az aranydiplomákat az 1973-ban végzett diákoknak.

BESZÁMOLÓ: HIROS.HU